Wednesday, March 31, 2010

అమ్మాయీ అబ్బాయీ నీ పేరేమిటి?

మీకు బాబు ఇష్టమా లేక పాప అంటే ఇష్టమా అని ఎ ఆడవాళ్ళని అడిగినా వెంటనే బాబు అనో కాకుంటే పాప అనో కాకుంటే ఇద్దరూ అనో - కాకుంటే ఓ బాబు ఓ పాప అనో జవాబు వస్తుంది. అట్లాగే మగవాళ్ళని అడిగితె కూడా ఇట్లాంటి జవాబే ఏదో వస్తుంది.

ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే - అబ్బాయి అమ్మాయి ఎవరైనా - ఇష్టా ఇష్టాలు ఏదైనా మన మిష్ట పడిన దాన్ని బట్టి బాబో కాకుంటే పాపో పుట్టడం జరుగుతుందని కొందరి ఉవాచ. అంటే యతో మనః తతో మన సంతతి.
మీ పర్సనల్ విషయాలలో ఇలాటివి ఎదుర్కోవడం జరిగిందా? అంటే మీ ఇష్టం అబ్బాయి అయితే - మొదటి సంతతి బాబు పుట్టడం లాంటి జరిగిందా? ( ఉదాహరణకి - మా వారికి బాబు పుట్టడం అన్న కల వచ్చింది. మా బాబు పుట్టే కొన్ని నెలల ముందు- స్కాన్నింగ్ చెయ్యలేదు - తెలుసుకోవాలన్న కోరిక లేక పోవడం తో - కాని వస్తుతః మనలో ఏదో ఓ మూల బాబు పుట్టడం అయితే బాగుణ్ణు అన్న కోరిక ఇలా బాబు పుట్టడంలో ప్రతి ద్వనిస్తుందా ? మీరు ఏమంటారు?

చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, March 24, 2010

జర్మనీ యాత్ర విశేషాలు - త్రిబెర్గ్

కూకూ క్లాక్ - లోపలి భాగం

జర్మనీ ఈ దక్షిణ భాగం లో ఉన్నది బ్లాక్ ఫారెస్ట్ గా ప్రసిద్ధి గాంచిన స్థలం . ఇక్కడ ప్రపంచపు అతి పెద్ద కుకూ గడియారం ఉన్నది. కుకూ గడియారం విశేషం ఏమిటంటే - ప్రతి గంటకి గడియారం నుంచి ఓ కుకూ బయటకి వచ్చి కుకూ కూత తో సమయాన్ని సూచిండడం ! త్రిబెర్గ్ వెళ్ళినప్పుడు తీసిన కొన్ని చిత్రాలు -

Friday, March 19, 2010

మై ఎక్స్ పెరి మెంట్స్ విత్ బెడ్

ఈ టపా టైటిల్ గాంధిజీ గారి మై ఎక్స్ పెరి మెంట్స్ విత్ ట్రూత్ లాగ ఉందేమిటి ఆనిపించ వచ్చు మీకు. పడకకి సత్యానికి మధ్య పొందిక ఏమిటి అన్న సందేహం రావచ్చు మరి కొందరికి.

పడక సత్య దూరం కాదని ఈ మధ్య పడక లో పుణ్యాత్ములు కొందరు నిర్దా రించారు కూడా!

కాబట్టి మై ఎక్స్ పెరి మెంట్స్ విత్ బెడ్ అన్నది ఈ ఇరవై ఒక్క శతాబ్దపు పాపులార్ సబ్జెక్టు.

వాటర్ బెడ్ అన్నది వెస్ట్రన్ వరల్డ్ లో ప్రసిద్ధి. ఈ వాటర్ బెడ్ లో పడుకుని నిద్రించిడం అన్నది ఓ త్రిల్- ఇది రోగ నివారిణి అని కూడా చాల మంది నమ్ముతారు.

ఆ కాలం లో భీష్ముడు అంబుల పడక పై పడుకుని పుణ్య లోకాలకి వెళ్ళ డానికి వేచి ఉన్నాడు.

ఈ కాలం లో స్వామీజీ లు కూడా "అమ్ముల" తో పుణ్య లోకాలగురించి ఎక్స్ పెరి మెంట్స్ ఇన్ బెడ్ చేస్తున్నారు.

చాల మందికి బెడ్ కాఫీ చాల పసందైన విషయం.

మహా విష్ణువు శేష సాయి ఐ పవళించి ఉండడం సదా మనం చూసే ఆయన గారి ఫోసు.

యోగా లో శవాసనం "బెడ్"ల పై చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు.

సో , ఇలా రాసు కుంటూ పోతూంటే ఈ బెడ్ మహిమ ఇంతింత కాదయా "విశ్వ దాభి రామా" అని పించక మానదు!

చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, March 18, 2010

అరవం అమ్మాయీ- ఆంధ్రా అబ్బాయీ - ఇడ్లీ సాంబార్

ఈ చిత్తూరు పాత కాలం నాటినుంచి అరవ దేశం లో ఉండటం తో ఇక్కడ అరవం వాళ్ళ ప్రాబల్యం ఎక్కువే అని చెప్పొచ్చు. బోర్డర్ ఏరియా కాబట్టి - ఇప్పటికి అరవం వాసన చిత్తూర్ లో ఎక్కువే ఉంటుందనుకుంటా.
ఓ మోస్తరు అరవై ఎనభై ప్రాంతాలలో ఈ ఊళ్ళో తెలుగు కన్నా అరవం తో నే కాలం గడప వచ్చు. ఇప్పటికి మారి ఉంటుందనుకుంటా.
ఈ అరవం అమ్మాయిలూ స్కూళ్ళల్లో గానివ్వండి - కాలేజీ లలో గానివ్వండి చేసే "కిసిమిసు" (అరవం వాళ్ళు మాట్లాడితే - ఏమంటారు - గులక రాళ్ళ డబ్బా సౌండా?) ఇంతా అంతా కాదు.
అబ్బాయిలని గలాటా చెయ్యడం లో వీళ్ళ చాతుర్యం వేరే వేరు. అప్పటిదాకా మాట్లాడుతున్నఅరవం యాస తెలుగు సడన్ గా అరవం లో కి మారిపోయి గల గల నవ్వు ల పరంపర ఎక్కువవడం - ఈ అబ్బాయిలు బిక్క మొహం వెయ్యడం చాల సాధారణ విషయం! ఆ పై పక్క గ్రామాలలోనించి వచ్చే తెలుగు అమ్మాయిలు(నా లాంటి వేరే ఊళ్లలో నించి వచ్చి చదిన వాళ్ళు ఇంకా చాల తక్కువే ) ఆ కాలం లో తక్కువే కాబట్టి ఈ ఆంధ్రా అబ్బాయిలకి - ఈ పాటి కాలక్షేపం వీళ్ళతోనే సరి పెట్టు కోవలసి వచ్చేది.
ఈ అమ్మాయిలకి తెలుసు - ఇడ్లీ , సాంబార్ లేకుంటే అంత గొప్పదనం దానికి లేదని. అయినా ఇడ్లీ సాంబార్ కాంబినేషన్ అంత గొప్ప కాంబినేషన్ ఇంక వేరే ఎ కాంబినేషన్ లోను లేదు కాబట్టి - ఇడ్లీ లేకుంటే సాంబార్ వేల్యూ తక్కువే కాబట్టి - వీళ్ళ చాతుర్యానికి కొదవే లేకుండా ఉండేది.
ఇంక స్కూల్ అయ్యవార్లకి ఈ అరవం అమ్మాయిలని వాళ్ళ భాష - అంటే తెలుగు ఉచ్చారణ - మీద ఓ పాటి కామెంట్లు విసరడమూ కద్దు.
స్కూళ్ళల్లో అరవం క్లాసులు కూడా ఉండేవి.( ఇప్పుడూ ఉన్నాయా? నాకైతే తెలీదు) - ఈ గల గలా అమ్మాయిలు - ఆ ప్రక్క క్లాస్సుల్లలో "కిసిమిసు" ఈ పక్క క్లాస్సుల్లలో ఆంధ్రా అబ్బాయిలకి జోకులు వేసుకోవడానికి ఫస్ట్ క్లాసు మేటర్.
వీళ్ళ ట్రేడ్ మార్క్ - నెత్తి పై విభూతి బొట్టు- (అరవం వాళ్లకి ఈ భస్మం పెడితే నే పొద్దు పొడిచినట్టు అనుకుంటా) - దానికింద కుంకం బొట్టు - ఇవన్ని ఆ (మా ) కాలపు ముచ్చట్లు !

చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, March 17, 2010

వికృతి - వినా కృతి ?

వికృతి
ఆకృతి
వినా కృతి యా?
వేచి చూడవలసినదే
వికృతి గవాక్షం ఇవ్వాళ తెరుచుకుంది
గవాక్ష వీక్షణం మానవాళికి ఇప్పుడు లభ్యం

శుభాకాంక్షలతో

జిలేబి.

Sunday, March 14, 2010

లేచింది నిద్ర లేచింది మహిళా లోకం

లేచింది నిద్ర లేచింది మహిళా లోకం
దద్దరిల్లింది బ్లాగు ప్రపంచం

ఎపుడో చెప్పెను ఇందిరమ్మ గారు
అపుడే చెప్పెను సోనియా గారు
ఇపుడే చెబుతా ఇనుకో బ్లాగమ్మ
జిలేబి చెప్పిన వేదం కూడా

పల్లెటూళ్ళలో డ్వాక్ర మహిళలు
పట్టణాలలో ఐ టీ గరల్సు
మగదీరులని ఎదిరించారు
కంపిటీ షన్ పెంచారు

చట్ట సభలలో రిజర్వేషన్ కోసం లల్లూ తోనే పోటీ చేసి
ఢిల్లీ సభలోడంకా భజాయించి
మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం తెచ్చారు -

చీర్స్
జిలేబి.

Saturday, March 13, 2010

అపార్ట్మెంట్ కంపార్ట్మెంట్ బతుకులు

జీవన విధాల మార్పిడి , కాల గతిలో మనిషిని కుటుంబాన్ని జాయింట్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఏకైక వ్యక్తీ కేంద్రం గా పరుగులు పెడుతున్న నేపధ్యం లో - ఆర్ధిక అభివృద్ధి కుటుంబ వ్యవస్థకి - సామాజిక తోడ్పాటుకి ఏంటి-మేటర్ గా తయారైనట్టు అనిపిస్తుంది. ఆర్ధిక అభివృద్ధి ఓ మోస్తరు ఎక్కువైన దేశాలలో కొద్ది పాటి - గిల్లి కజ్జాలు కూడా భార్యా భర్తల మధ్య మనస్తాపాలకి డివోర్స్ లకి దారి తీస్తూ కుటుంబ వ్యవస్థని దెబ్బతీయటం ఈ ఇరవై ఒక్క శతాబ్దపు పరిణామం. ఈ జాడ్యం భారత దేశానికి కూడా తప్పదన్నట్టు సిటీ లైఫ్ ల లో - కనిపించడం సొసైటీ లో చూడవచ్చు. ఇంకా మధ్య తరగతి కుటుంబాలలో ఎక్కువయ్యే సూచనలూ ఉన్నాయేమో కూడా?

సో, తీవ్ర మైన థింకింగ్ - ఈ ప్రశ్న - ఆర్ధిక అభివృద్ధి కుటుంబ వ్యవస్థ వినాశ కారియా? - మహిళా దినోత్సవాలు వందేళ్ళు అంటూ గొప్పలు చెప్పుకోకుండా - ఈ విషయం గురించి మహిళలు ఆలోచించాలి. ఆర్ధిక అభివృద్ధి ఇరవై ఒక్క శతాబ్దం లో తప్పక మన దేశానికి వస్తోంది. దానితో పాటు జాతి కి విలువైన - దేశపు ఆటపట్టు వైన కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నా భిన్నం గాకుండా కాపాడుకోవడం ఎలాగా? మీరేమంటారు ?

చీర్స్
జిలేబి.

Friday, March 12, 2010

వేకువ వెలుగులు

వేళా వేళా భాస్కరుని రాకతో
కువ కువ మనె కామెంట్లతో
న్నె విషయాలతో
వెరైటీ రచనలతో జా
లు వారు కవితలతో
గుర్తింపు గలిగిన
లుక్ గుడ్ బ్లాగులతో
కూడలీ హారమై న తెలుగు బ్లాగు లోకానికి శుభోదయం!

చీర్స్
జిలేబి.
(టైటిల్ కర్టసీ- భారారే గారి వేకువ వెలుగులు సీరీస్ )

Thursday, March 11, 2010

బిల్లీ శూన్యం - సిల్లీ స్మశానం

ఈ మధ్య భారారే గారి - బ్లాగుల్లో సిల్లి బిల్లి గొడవలు టపాలు చదివాక భలే నవ్వొచ్చింది.

బ్లాగులు ఓ మోస్తరు టైం పాస్ కాలక్షేపం. వీటిల్లో కూడా ఇట్లాంటి హాం ఫట్ ఫైటింగ్ లు - దాడులు - ఐ పి అడ్రస్ ల షెర్లాక్ హోమ్స్ బిజినెస్ లాంటివి జరుగుతుంటాయని - చాల తీక్షణం గా విమర్శలు - గిల్లి కజ్జాలు జరుగు తూన్టాయని చదివాక ఈ టైటిల్ పెట్టి రాయాలని అనిపించింది. స్మశానం లో శవాలు కాల్చబడతాయి కాకుంటే పాతి పెట్ట బడతాయి. బ్లాగుల్లో రాసినవి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటె ఎవరైనా చదువుతారు - కాకుంటే మౌస్ స్కిడ్ చేసి క్లోజ్ చేసి మరో బ్లాగు కి వెళ్తారు - సో బ్లాగు లోకం కూడా ఓ లాంటి శ్మశాన వాటికే- ఆ పాటీ దానికి - బిల్లీ శూన్య మంత్రాలలాంటి- ఐ పి అడ్రస్ ల షెర్లాక్ హోమ్స్ అవసరమేనా అన్న సందేహం రాక మానదు! అయినా కాలక్షేపానికి కొందరు శ్మసానాలని కూడా తవ్వే వాళ్ళు ఉండ వచ్చు - ఏమైనా నిధులు గట్రా దొరుకుతా ఏమో అన్న ఆశతో - టుటాం క మెన్ పిరమిడ్ ల తవ్వకాలలా- హరప్పా మొహన్జదారాలల - ఏదైనా విశేషమైన వస్తువు లు బయట పడతాఎమోనని చూద్దాం !

బిల్లీ శూన్యం - బ్లాగ్ మాత్రికుల్లార - మీ సిల్లీ స్మశాన తవ్వకాలని వెంటనే ప్రారంభించండి ! - అల్ ది బెస్ట్ !

చీర్స్
జిలేబి.

Tuesday, March 9, 2010

మా బామ్మకి వందేళ్ళు

ల్లి, కొప్పులో,
హిరణ్మయి నడకలో, కా
ళం పగ పడితే,
వణం కించిత్,
దిక్సూచి కుటుంబానికి,మ
నోహరి మనోహరునికి , వా
త్సల్యమయీ మరు
వం - ఇవ్వాళ
మా బామ్మకి వందేళ్ళు !
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో -
చీర్స్
జిలేబి.

Monday, March 8, 2010

అనంతుని ఆహ్వానం

మతం మాయమై పోయింది
ఆధ్యాత్మికం ఆకాసానికి ఆవల పోయింది
సత్యం సమీర మై సాగి పోయింది
ఇంక మిగిలింది-
అనంతుని ఆహ్వానం
వేచి ఉండడం మన కర్తవ్యం -
రావడం రాకపోవడం
ఆ అనంతుని ఆంతర్యం

చీర్స్
జిలేబి

Saturday, March 6, 2010

శ్రీ కృష్ణ విలాపం - మూడో భాగం

మొదటి భాగం ఇక్కడ

రెండో భాగం ఇక్కడ
.....
శ్రీ కృష్ణుల వారు - కాస్త సమయం తీసుకొని నిద్ర లేచారు. చుట్టూ చూసారు. నిర్మానుష్యం. స్వాములు లేరు. తన పరివారమూ లేరు. ఓ మారు కళ్ళు మూసుకుని ప్రశాంతం గా అవలోకించి - సరే ఫైనల్ గా మళ్ళీ మారు కర్మ భూమి లో - మారు సామాన్య ప్రజానీకాన్ని కదలించి - మీ కష్టాలేమిటి- ఇలా స్వాములోల్లతో ప్రాబ్లెమ్స్ లో ఇరుక్కున్తారేమిటి? అని ప్రక్కన నారదుల వారు ఉంటె మంచిదని వారిని పిలుచుకొని కర్మ భూమి కి వచ్చేరు. కర్మ భూమి లో-

ఓ అమ్మాయీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఓ స్వామిజి ని కలవడానికి వెళ్తున్నారు- ఆ అమ్మాయిని నారదులవారు కదలించారు - అమ్మాయీ అమ్మాయీ ఈ స్వామిజి ని ఎందుకు కలవాలని వెళ్తున్నావు?

ఆ అమ్మాయి " ఏమో తెలీదు- మా అమ్మ వెళ్తోంది నేను వెళ్తున్న అన్నది . అమ్మా అమ్మ మీరెందుకు వెళ్తున్నారు? అంటే- అదేమో తెలీదు - మావారు వెళ్తున్నారు - నేను వెళ్తున్నాను అన్నది-

అయ్యా మీరెందుకు వెళ్తున్నారు స్వామీ? అంటే- ఆ భర్త గారు- మా ఆఫీసు లో నాకు ప్రొమోషన్ రాలే- స్వామీ వారి బ్లెస్సింగ్ ఉంటె వస్తుందేమో అన్నఆశ తో వెళ్తున్నా అన్నాడు.

మరో అయ్యని కదలిస్తే - మా ఆవిడ వెళ్తోంది కాబట్టి నేను వెళ్తున్నాను అన్నాడు.

భార్య గారు భార్య గారు - మీరెందు కు వెళ్తున్నారు అంటే- చాల కాలం నించి మాకు పిల్లలు లేరు. స్వామీ "ముద్దు బ్లెస్సింగ్" తో పిల్లల్ని పుట్టిస్తారని విన్నాము - ఆయన బ్లెస్సింగ్ తో పిల్లలు పుట్టాలని - పరవశం తో కనులు మూసుకుంది.

మరో మానవుణ్ణి కదలిస్తే- స్వామీ మా కులం వారు- ఆ పాటి మేము సపోర్ట్ ఇవ్వక పొతే ఎలా? అన్నాడు.

ఓ రాజకీయ నాయకుణ్ణి కదలిస్తే- "స్వామీ మీకు తెలియనిది ఏమి ఉన్నది? ఎక్కడ జన సందోహం ఎక్కువో అక్కడ మేముంటేనే మాకు పరపతి- మా ఇమేజ్ పెరగాలంటే - మేము ఈలాంటి 'సంఘాలని' సమాజలని తప్పక చూసి మా వచ్చే ఎన్నికలకి తయారు గా ఉండాలి అన్నాడు.

ఓ సిని తారని కదలిస్తే- అందం ఒక్కటే కాదు స్వామీ మా ఫీల్డ్ కి కావాల్సింది- కాస్త పరిచయాలు - కూడా- ఇట్లాంటి పరిచయాలు - ఈ లాంటి క్లబ్బుల్లో మాకు చిక్కుతాయి అంది గుంభనగా.

ఓ విదేశీయుణ్ణి అడిగితె- యోగం భోగం ఈ కర్మ భూమిలో దొరుకుతాయి అన్నాడు.

ఓ కాటి కి కాలు చాపుకున్న ముసలి వాణ్ని అడిగితె- "వచ్చే జన్మలో నేను ఎవెర్ యంగ్ గా" ఉండాలని స్వామీ వారి బ్లెస్సింగ్ కోసం వెళ్తున్న అన్నాడు.

ఓ కుర్రకారు- అక్కడ నా వయసు అమ్మాయిలూ ఎక్కువ వస్తారు- కాలేజి తరువాయి ఇక్కడే మా కాజోల్ ని మేము వెతకాలి అన్నాడు.

ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ - ఆన్ సైట్ రావాలని - బ్లెస్సింగ్ కావాలన్నాడు.

ఓ మీడియా వాణ్ని అడిగితె- స్వామీ మా ప్రజలకి ఇరవై నాలుగు గంట లు మసాల న్యూస్ కావాలి - మేము మసాల న్యూస్ ఇరవై నాలుగు గంట లు ఇవ్వాలంటే - జన సందోహ ప్రదేశాలలో - వెతికి వెతికి మసాల న్యూస్ లు పట్టాలి - దానికి కొంత మార్ఫిసం చెయ్యాలి - అప్పుడే మా ప్రేక్షకులకి నప్పుతాయి - లేకుంటే మా ఛానల్ రేటింగ్ గోవిందా- అంతెందుకు - గోవిందా గోవిందా ఛానల్ చూడండి - స్వామీ వారికే పబ్లిసిటీ కావాల్సి వొచ్చే- ఇరవై నాలుగు గంట లు - అంటూ వాపోయాడు-

ఇవన్నీ వింటూ పోతూంటే - సైలెంట్ గా ఉన్న కృష్ణ స్వామీ వారి కి మళ్ళీ తల తిరిగింది.

ఇందులో ఒక్కరి కి కూడా భక్తీ అన్నది ఉన్నట్టులేదు. యద్భావం తద్భవతి. కోరికలే గుర్రాలు గా నా కర్మ భూమి వాళ్ళు స్వారి చేస్తూన్నారు. చేయి చేయి కలవనిదే తప్పట్టు రాదు. ఈ చేయి కి ఆ చేయి ఆసరా. భగవంతుడు సృష్టి కార్యం కోసం స్త్రీ పురుషున్ని సృష్టించాడు. ఈ మానవులు - తమ కోరికల కోసం - వాటిని ఈదేరడం కోసం - ఈ స్వామిజి ల మీద పడుతున్నారు.

ఇందులో సో కాల్డ్ భగవంతుని గా నా స్థానం ఏమి లేదు - కాకుంటే - శంఖం పూరించి- యదా యదాహి గ్లానిర్భవతి భారతా- అని మరో మారు అవతారం ధరించవచ్చు. అయినా అందు వలన ప్రయోజనం ఉంటుందా? - దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి? అన్న ఆలోచనలో పడి -

కృష్ణాజి " హా సత్యా" అన్నారు- ఈ మారు సత్య పక్కనే నిలబడి "స్వామీ " అన్నది.

ఏమి పరిష్కారం? అన్నారు కృష్ణాజి.

"నరకాసుర వధ" స్వామీ అన్నది సత్య- తనకు తెలిసిన సత్యం అదే- మనిషిలోని అసురుడు వెళితేనే - కోరికలు తగ్గిస్తేనే - వీళ్ళ జీవితాలలో - జీవనం. లేకుంటే - యధో కర్మహ తతో ఫలః అన్న అర్థం వచ్చేలా -

చీర్స్
జిలేబి.

శ్రీ కృష్ణ విలాపం - భాగం రెండు

మొదటి భాగం ఇక్కడ-
....
అలా మూర్చ పోయిన కృష్ణ స్వాములు కొంత సేపటి కి తేరుకుని - కనులు తెరిచి చూసారు.

వారి కి కొంత దూరం లో - ఎవెర్ హ్యాప్యానంద, "విష్" ఆనంద , సీనియర్ ఐన భగవానంద అందరు కలిసి చిద్విలాసంగా స్వామీ వారి ని చూపిస్తూ - గోపిలకి - "డిష్" ఆనందా లాగ -
"అమ్మాయిలూ- భగవంతుడనే సా టి లైట్ కి మేము డిష్ లం. మీ టీవీ లో ఆయన పిక్చర్ కనిపించాలంటే - మా లాంటి డిష్ ల అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అందుకోసం మా డిష్ లకి ప్రనమిల్లుకోండి అని ఉపన్యాసం దంచేస్తుండగా

కృష్ణ స్వాముల వారి కి ఏమి చెయ్యాలో పాలు పోక సరే పొతే పోనీ వీరి భాదలేమి టో కనుక్కుంటే తాను ఏమైనా హెల్ప్ చెయ్య గలడేమో అని ఆలోచించి -

"ఓ స్వాములార - నేను ద్వాపర యుగం నాటి వాణ్ని. మీ కష్టాలేమి? మీ కేమైనా కష్టాల ? నష్టాల? అని అడిగి తే - స్వాములు నవ్వి - ఒకరి తరువాత ఒకరు గా ఇలా వాక్రుచ్చేరు.

"కృష్ణ- నీవు పురాణ కాలం లో ఉన్నావు- పిల్లన గ్రోవి ఉంటె చాలను కుంటున్నావు - తప్పు నాయన తప్పు - ఈ కాలం భక్తులకి ఇవన్ని పనికి రాని వస్తువులు. ఈ కాలం లో భక్తులకి - బ్లాగులు - అంతర్జాల చమక్కులు -యు ట్యూబ్ బ్రాడ్ కాస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ లు లాంటి వి ఉంటె నే - స్వాముల వారి ని గమనిస్తారు- ఎవరి కి ఎంత మంది ఫాన్స్ అన్నది వీటి మీద ఆధార పడి ఉంటై. నీ టైం లో నువ్వు ఓ పద హారు వేల మంది నే పిల్లన గ్రోవితో ఆకర్షిస్తివి. - నీ పిల్లన గ్రోవితో ఈ కాలం లో ఓ పోరిని కూడా పట్టలేవు నాయన అని భగవానంద చెప్పగా కృష్ణుల వారు ముక్కు మీద వేలు వ్రేసుకుని తన పిల్లన గ్రోవిని ఓ మారు తడిమి చూసుకున్నారు-

"కృష్ణ- నీ కు పిల్లనగ్రోవిని ట్యూన్ చెయ్యడం మాత్రమె తెలుసు - మా ఎవెర్ హ్యాపి ఆనందా స్వామీ వారి కి పిల్లని ఎక్కడ మీటితే మిర్చి ఎఫ్ ఎం లా బాలీవుడ్ స్టైల్ కాకుంటే పాప్ స్టైల్ పలుకుతుందో - ఎక్కడ వేలిని తాకితే - ఎక్కడ తీగలు కదులు తాయో తెలుసు" అని విష్ ఆనందా వారు- గడ్డం తడివారు

"కృష్ణ- విష్ ఆనందా తక్కువేమీ కాదు సుమా - ఆయన ఉత్తరాది వాడు - రెండు వేదాలు ఎక్కువే చదివేడు - అని ఎవెర్ హ్యాప్పీ ఆనందా స్వామీ వారు తనకు తెలియక పోయినా విష్ ఆనందా గారి గురించి పొగి డేడు.

కృష్ణ స్వాముల వారు ఓ మారు బుర్ర గోక్కుని - సరే స్వాములు - ఈ అమ్మాయిల విషయం లో ఏమి ఈ చపలత్వం - ఓ పక్క నా భగవద్గీత ని కాపీ రైట్స్ లేకుండా కాపీ కొడుతూ? అని అడిగిందే తడవు గా

ఎవెర్ హ్యాపి ఆనందా వారు- అమెరికన్ స్టైల్ లో - హేక్ క్రిస్- పురాణ కాలం లో ఎవడో పిచ్చి సన్నాసి ఈ కాషాయ వస్త్రాలని మా యుని ఫోరం గా పెట్టి పోయేడు. అప్పట్నుంచి మాకి ఇదో ట్రేడ్ మార్క్ ఐపాయింది.

ఓ రాజకీయ నాయకుడు పంచ కడతాడు. ఓ మిలిటరీ ఆఫీసర్ యుని ఫోరం వేస్తాడు. ఓ కలక్టరు సూట్ వేస్తాడు. వీళ్ళంతా ఉంటె తమ పెళ్ళాల తో శృంగారం సాగించడానికి - సాంఘిక వ్యస్త ఆస్కారం కలిపించింది - పెళ్లి అన్న పేరుతొ. దాన్ని మీరి ఎంత మంది పొరిగింటి పోరి ల మీద పడటం లేదు? కాదన గలవా? -

సన్నాసి కాషాయ వస్త్రాలు తీస్తే - శరీరం - సంసారి బట్టలూడ దీస్తే - శరీరం - దాని అవసరం దానికి - అంతా - నీ యోగ మాయ విలాసం - కాదంటావా?

పొయ్యే కాలం ఏమిటంటే - మాకి వ్యవస్థ లేదు - శరీరాన్ని సుఖ పరచడానికి - ఈ పిచ్చి మా లోకం మమ్మల్ని వీటి కి అంటరాని వాళ్ళ లా చూస్తోంది. కాదంటావా ? -

అదీ గా క మా వద్ద వచ్చే పోరులంతా - యమ రంజుగా ఉండటం మేము చేసుకున్న పుణ్య ఫలం - ఈ కుళ్ళు బోతూ మా లోకం వాళ్లకి - ఈ పాటి తీరికా లేదు -పెళ్ళాల్ని సుఖ పెట్టడానికి - వీళ్ళంతా మేమేదో ఉద్దరిస్తామని మా దరి కోస్తారు- దరి కొచ్చే సుందరి ని కాదనడానికి మేము ఏమైనా వెర్రి సన్నా సులమా? " అని హింట్ ఇచ్చేడు.

కృష్ణా జీ "హా సత్యా" అని మరో మారు మూర్చ పోయేరు - ఇంకెక్కడి సత్యం- సత్యమేప్పుడో లేచి పోయింది!

చీర్స్
జిలేబి.

Friday, March 5, 2010

శ్రీ కృష్ణ విలాపం

స్వామీ శ్రీ కృష్ణుల వారు చిద్విలాసం గా యమునా తీరే - తన పద హారు వేల మంది గోపికలతో కొలువై ఉండగా ఎవెర్ హ్యాపీ బ్లిస్స్ ఆనందా స్వామిజి గారు - ఉండేలు దెబ్బకి పరారి ఐ వచ్చిన కుందేలు వలె కృష్ణా జీ ముందు ధబీల్మని ప్రత్యక్షమై -

హేక్ కృష్ణ- ఇదేమి నన్నిలా జనాలు వెంట పడి తరిమేలా చేస్తివి? నేనేమి పాపం చేసినాను- నువ్వేమో ముగ్గురు భామల తో చాలక పదహారు వేల మంది గోపికలతో ఉంటె - ఆ హా కృష్ణ విలాసం - అంతా విష్ణు మాయ అని జనాలు పోగిడేరు?
మరి నేను ఒక్కగానొక్క రాగ రంజిత హృదయేశ్వరి తో నా లోకం లో ఉంటె వాడెవడో నీవు శకుని కుటిలత్వాన్ని మాయ బజార్ లో అదేదో దర్పి ణి లో చూపెట్టినట్టు - నన్ను నీ కర్మభూమి లో నీ కర్మ నీదే అన్న రీతిలో నడి రోడ్డులో నిలిపేడు? ఇది ఏమైనా న్యాయమా స్వామీ ? అంటే

క్రిష్ణులవారు తన యోగ నిద్రని కాసేపు పక్కకి పెట్టీ - కళ్ళు మూసుకుని అవలోకించి - భక్తా - ఈ మధ్య నన్ను నీవు మరీ మరీ తలచుకుంటూ ఉంటివి - దేశం లో ఎడా పెడా భగవద్గీతల సభలలో నా గురించి మరీ పొగిడి తివి - ఆ హా నా భక్తుడు ఇంతగా నన్ను పొగిడే గదా అని నేను నిన్ను ఓ క్షణం తలిస్తిని. మరో మారు తలిచేలోపు మా సత్య - స్వామీ భక్తులని మరీ ఎక్కువైగా తలవకండి ప్రాబ్లెం - అని చెప్పడం తో భక్తులని తలిస్తే ఏమి ప్రాబ్లెం అని ఓ క్షణం ఆలోచనలో పడితిని.

ఇంతకీ ఇదన్న మాట సంగతి - మరీ రసగ్నుడవే అని సరే అయినదేమో అయినది ఇక కావాల్సిన కార్య మేదో చూడు అని సలహా ఇచ్చేరు పరమాత్ముల వారు- అంతా విష్ణు మాయే - నా చేతి లో ఏముంది అని కృష్ణు ల వారు ఆ యోగ మాయని ఓ క్షణం తలిచేరు.

ఈ కృష్ణుడు కూడా నన్ను కాల రాసాడే అని ఎవెర్ హ్యాపీ స్వామిజి గారు ఇంకా ఏమి చెయ్యడం - అని స్వామీ వారి మీంచి తన దృష్టిని యమునా పైకి - ఆ పై పదహారు వేల గోపికల పై కి చూపులని సారించేడు. గోపికలలో రాగ రంజితాలు ఆతనికి గోచరించినై.
ఆ హా అర్థమైంది - యోగ మాయ ఉద్దేశం ఇదన్న మాట అని భాష్యం చెప్పుకుని - గోపికలు - మీకు వ్రిందావనం గురించి చెబ్తాను ఇలా రండి అన్నాడు.

అదిగో అప్పుడే మొదలైంది - శ్రీ కృష్ణులవారి "విలాపం" ! ఆ కాలం లో శంకరుడే భోలా శంకరుడని అనుకుంటిని - ఈ కలి యుగం లో నన్నే ఈ మానవుడు - భోల్తా కొట్టిన్చాడే - అని -

వారి విలాపాన్ని విని - కల్కి భాగావాను ల వారు- "వరదా" - నేను నీకు కలి గీత నేర్పిస్తాను ఇలా రా నాయనా అని ' వరదా- భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధాన మైనది అంబికా అగరొత్తులు మాత్రమె కాదు - అంబిక "గరం" ఒత్తులు కూడా అనడంతో-

- కృష్ణుల వారు మూర్చ పోయి "హా సత్యా" - అంటే - హుష్ కాకి- సత్యమే లేచి పోయింది. !

చీర్స్
జిలేబి.

డాకినీ శాకిని బ్లాగిని - హాం ఫట్

ఈ మధ్య నేను మరీ బ్లాగులు ఎక్కువ రాసేస్తున్నని - ఇంటి పని వంట పని గమనించడం లేదని అసలు వీటికన్నిటికి కారణం ఎ భూతమో పిశాచామో జిలేబి ని పట్టి పీడించడమే కారణమని మా ఇంట్లో వారు తీర్మానించేసుకుని ఓ బ్లాగ్వాదిని పిలిపించి మంత్రం వేయించేరు - ఆ బ్లాగ్మంత్రవాది ఇలా మంత్రోచ్చార ణతో మొదలెట్టగానే -
హాం ఫట్
హ్రీం ఫట్
హాం హ్రీం క్రీం
డాకిని
శాకిని
బ్లాగిని
పో పో వదిలిపెట్టు పారిపో -
జిలేబి ని వదిలి పెట్టి పో -
హాం హ్రీం క్రీం - డాకిని బ్లాగిని శాకిని హాం ఫట్ - హ్రీం ఫట్- క్రీం ఫట్
అనటం తరువాయి నేను మూర్చ పోయాను.
మా వాళ్లకి భయమేసి - ఆ బ్లాగ్మంత్ర వాడిని పంపించేసి ఆ పై నన్ను మూర్చ నించి లేపడం తరువాయి వెంటనే నేను ఈ టపాలు వ్రాసే తీరుతానని శపథం పట్టటం తో - ఇదేమి పొయ్యే గాలం రా భగవంతుడా- డోలు పోయి ధమరుకం వచ్చే అని మా వారు తలపట్టుకుని కూర్చూంటే - ఈ టపాలు ముగించెయ్యడం జరిగింది. అయిన కుక్క తోలు వంచడం ఎవరి తరం? - నలుగురు నవ్వి తే నేమి - మా బ్లాగ్ పిచ్చి మాదే - ఎవరి పిచ్చి వారికి ఆనందం కాదా మరి? మా వారు మాత్రం ఆ ఈనాడో లేకుంటే హిందూ నో తలక్రిందుల చదవగా లేనిది మేము బ్లాగ్ వ్రాస్తే వచ్చిందా తంటా- జిందాబాద్ బ్లాగినీ సమాజం -

చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, March 4, 2010

శరత్ 'కాలమ్'

రవేగం స్వప్న రాగలీన స ' దృశ్యం '
సజ్ఞ రాగిణి - తస్మా
త్ ప్రియా సమాగమం - బ్లాగ్ 'విహారే'
కానవచ్చు ఆ నె
వంక అంద
మ్
శరత్ 'గాలం'
శరత్ 'కాలమ్'

చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, March 3, 2010

ఉడిపి హోటలు - ఉడాలు టపాలు

ఈ టపాలు రాయడానికి చాలా ఆలోచించి రాద్దామా వద్దా అన్న సందేహం లో పడి సరే రాద్దాం అన్న ఆలోచనతో రాస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది ప్రస్తుత చిత్తూరు పరిస్తితి ని చిత్రీ కరించదు. ఈ ఉడిపి హోటలు ఓ ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం బ్రాహ్మణ వీధిలో ఓ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం జండా మాను వీధిలో ఆ పై బజారు వీధిలో ఉండేది. ఆ పై ఈ హోటలు మూత పడిందో లేదో నాకు తెలీదు. కాని ఈ ఉడిపి హోటల్లు సాంబారు - అదీ తెల్లవారి ఆ హోటల్ కెళ్ళి రెండు ఇడ్లీ ఒక బకెట్ సాంబార్ తో లాగిస్తే దాని మజా వేరు ! ఆ కాలం లో ఆంద్ర పత్రిక ఎర్రయ్య గారి అంగిట్లో - వారి అంగడి దినపత్రికలు- వార పత్రికలూ అలకరించిన ఓ "పత్రికా వనం" అన్నాతక్కువే- అరువుకి చదివి - ఈ హోటల్లో రెండు ఇడ్లీ ఓ బకెట్ సాంబార్ లాగించిన రోజులు - "సాంబార్" జ్ఞాపికలు! అప్పట్లో ముదిగొండ శివ ప్రసాద్ గారి చారిత్రాత్మక సీరియల్లు ఓ త్రిల్ చదవడం. పేపర్ లో సీరియల్ - డైలీ సీరియల్ ఓ రోజు చదవక పొతే అదోలా అయిపోయేది. ఇప్పుడూ తెలుగు పత్రికలూ ఆన్ లైన్ లో చదువు తాము అనుకోండి - అయినా తెల తెల వారి - ఆ పేపర్ వాసనతో - ఆంద్ర పత్రికా కాకుంటే ఆంద్ర ప్రభ చదవడం లాంటి జ్ఞాపకాలు- వాటి తో పాటు - పిచ్చా పాటి- ఇట్లాంటివి - ఈ కాలం లో కొద్ది తక్కు వే అనిపిస్తాయి. తెల తెలవారి హారం - కూడలి లో ముఖం పెట్టేసి బర్రుమని మౌస్ ని సాగాదీయ్యడం వేరే టెక్నిక్ !

ఆంద్ర పత్రికా ఇప్పట్లో లేదు. వాళ్ళ వారపత్రిక కూడా లేదు. కాని జ్ఞాపకాలు మాత్రం ఇంకా ప్రస్ఫుటం గా ఉన్నాయ్. ఈ విషయం గురించి ఆలోచిస్తే - జ్ఞాపకాలు అన్నవి మన మెదడులో ఓ లాంటి "చిప్" లా నిబడీ కృతమై కావాల్సినప్పుడు ఫ్లాష్ లా వచ్చేలా రావడం అన్నది మనిషి జీవితం లో ముఖ్య విషయం లా అనిపిస్తుంది. ఏమంటారు?

చీర్స్
జిలేబి.

Tuesday, March 2, 2010

అదిగో పులి- అల్లదిగో పులి వేచి చూస్తోంది

హైతి చిలి నడిరాత్రి ఉలికి పాటు
గోళం చలి మయం
అదిగో పులి
అల్లదిగో పులి వేచి చూస్తోంది

యూరోపు దేశాల ఊగిసలాట
అమెరికా ఆర్ధిక మాంద్యం
ఆసియా అటో ఇటో తేలని పరిస్తితి
అదిగో పులి
అల్లదిగో పులి వేచి చూస్తోంది

ప్రపంచ దేశాల సంక్షోభం
భూమాత గగ్గోలం
త్సునామీల గందర గోళం
అదిగో పులి
అల్లదిగో పులి వేచి చూస్తోంది

జిలేబి