Monday, August 23, 2010

వాక్కు- మనస్సు- మేధస్సు - కర్మణ్యం

కర్మణ్యం అన్న పదం ఉన్నదా నాకైతే తెలియదు.
కర్మణ్యే వాధి కారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అన్న భగవద్గీతా వాక్కును అను సరించి పై పదం వాడడం జరిగినది.

మనస్సుకి, వాక్కుకి, మేధస్సు కి సంబంధం ఏమిటి?

మనో వాక్కాయ కర్మ ణే అన్న పద పల్లవిలో - ఈ మూడింటి ని కలిపి - ఒకే మార్గం లో ఉపయోగించాలని పెద్దల ఉవాచ.

ఈ సమీకరణం లో మేధస్సు ఉపయోగం ఉందా? లేక హృదయం ఈ మూడింటిని సందిస్తుందా ?

చీర్స్
జిలేబి.

Friday, August 20, 2010

చింతన - చైతన్యం - సృష్టి

ఒక ఆలోచన స్రవంతి ఐ మేధస్సుని మదించి
చైతన్యాన్ని కలుగ జేస్తే
ఆ చైతన్యం ఉత్తేజాన్ని పుంజుకుని కార్య సాధనలో
సఫలీకృతమై తే -
అందులోనించి ఉద్భవం - సృష్టి

ఆ సృష్టి కాలం పరిమితం - దాని వైశాల్యం పరిమితం
కాని దాన్ని సృష్టించిన చైతన్యం, ఆలోచన అపరిమితం

సృష్టి కి మూలకారణం చైతన్యం, ఆ చైతన్యానికి మూల కారణం ఆలోచన ఐతే
మరి ఆ ఆలోచనకి మూల కారణం ఏమిటి ?


చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, August 19, 2010

సత్యానికి చోటు దొరకలే నా దేశంలో

దేశం లో సత్యానికి కూడా బెయిలు దొరక లే
సత్యం దూరమయి పోయే దేశంలో
అయినా సత్యానికి బెయిలు దొరకలే

సత్యమేవ జయతే అనే దేశం
తెల్ల బట్టలు ధరించే నాయకులూ -
కాషాయం ధరించే స్వాములు
ఏక పత్నివ్రతం పాటించే భర్తలు , భార్యలు
అమ్మా నాన్నల మాటలు జవదాటని పిల్లలు
దేశం బానే ఉంది- ఈ విషయాలలో -

అయినా - ఈ సత్యానికి మాత్రం ఎందుకో అంత వెరపు మనకి?
సత్యాన్ని ఎందుకిలా బందీ చేసేసాం మనం?
అబ్బే - హరివిల్లు మనకు నచ్చదా ?
ఏమో ప్రిజం లో నించే మనం జీవితాని సాగించాల?

చీర్స్
జిలేబి.

Monday, August 16, 2010

జ్యోతిష్యం ఒక కళ

కళ అంటే మనసుకి విశ్రాంతి ని కలుగ జేసేది. మానసోల్లాసం మానసిక వికాసం. మనసు ఆరాటం తీర్చేది. కాస్త శాంతి, కాస్త ఊరట, కూసింత ఓదార్పు - దానికి పెద్ద లక్ష్యాలంటూ ఉంటె - మానవ సేవయే .

ఏమండి మా అమ్మాయీ వివాహం ఎప్పుడో కాస్తా చూసి చెబ్తుదురూ అంటే - దానికే మున్దమ్మ చూసేద్దాం అని ఊరట ఇచ్చే జ్యోతిష్యులు తరుచు కనబడుతూనే ఉంటారు. కొద్ది పాటి జ్యోతిష్య జ్ఞానం ఉన్న ఎ వ్యక్తీ ఐన కూడా ఈ ఊరట ఓ తల్లి కి ఇవ్వ గలడు - ఆ ఊరట - అమ్మాయి పెళ్లి అవుతుందో లేదో గాని కొన్ని మార్లు విజయం - ఆ సమయానికి ఆ తల్లి ఆరాటం సద్దుమనుగుతుంది.

ఏమండి - మా నాన్న గారు - ఆరోగ్యం బావోలేదు. కాస్త చూడండి జాతకం - ఏమయ్యా డాక్టర్ గారి దగ్గిరికి వెళ్ళ లేదా? వెళ్ళా నండి - అయినా

డాక్టర్ చెప్ప లేడా ?

వెస్ట్రన్ వరల్డ్ లో సైకాల జిస్ట్ మాటలతో ఒదార్పునివ్వడానికి నివ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.మన దేశం లో పెద్దలు కర్మ సిద్ధాంతం తో ఓదార్పు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.


జ్యోతిష్కుడు తాను నేర్చిన విద్య తో జనానికి ఏదైనా ఉపయోగం ఇవ్వగల డెమో నని చూస్తాడు.

సైకా ల జిస్ట్ ఫెయిల్ అవుతాడు. మన దేశం లో పెద్దలు ఫెయిల్ అవుతారు. జ్యోతిష్కుడు కూడా ఫెయిల్ అవుతాడు. ఎందుకంటే సక్సెస్ ఫైలూర్ డెఫినిషన్ మనం ఆపాదించుకున్న వి.

కే విశ్వనాథ్ శుభ ప్రదం పిక్చర్ తీస్తాడు - జనాలకి ఓ పాటి వినోదాన్ని కలిగిస్తుందేమో చూద్దామని . ప్రజలకి నచ్చదు పిక్చర్ ఫ్లాప్. ఉద్దేశం మంచిది. ప్రయత్నం కూడా పూర్ణత్వం తో చేసినది. కాని ఫలితం శూన్యం. దీన్ని ఫైలూర్ అంటామా? అసఫలం ఇది ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు పిక్చర్ కానే కాదు. కాక పోవచ్చు. ఇరవై రెండో శతాబ్దపు పిక్చర్ ఈ తరం లో తీస్తే - దాన్ని ఆస్వాదన ఈ తరం వాళ్ళ కి కుదురు తూందా?


ప్రతి ఒక్క వ్యక్తీs తనదైన పరిధిలో - ఈ జీవిత నౌక ని సాగిస్తూ దానితో బాటు మరి కొందరికి సహాయం చేద్దామనే చూస్తాడు.ఆ ప్రయత్నం లో - కళ ఒక ప్రక్రియ . ఉద్దేశం మంచిదే. సదుద్దేశం. దాని ప్రయత్నం కొన్ని మార్లు సఫలం మరి కొన్ని మార్లు అసఫలం - కాకుంటే - జనాల భాషలో దైవ నిర్ణయం.

చీర్స్

జిలేబి.

Saturday, August 14, 2010

జ్యోతిష్యం ఒక సైన్సు - మేథమేటిక్స్ కూడాను

సైన్సు అన్న పదం ఇరవై శతాబ్దం లో కాకుంటే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం లో వచ్చిన పదం.
అంతకు మునుపు ఫిలోసోఫి అనే వాళ్ళు.

ఉదాహరణకి - న్యూటన్ పుస్తకం పేరు ప్రిన్సిపెల్స్ అఫ్ నేచురల్ ఫిలోసఫి.

ఫిలోసఫి అర్థం తీసుకుంటే- అది లవ్ ఫర్ సం థింగ్. ఈ అర్థం లో తీసుకుంటే జ్యోతిష్యం ఒక ఫిలోసఫి. సైన్సు. దీన్ని చదివిన వాళ్ళు, చదవడానికి ఉత్సుకత చూపే వాళ్ళు ఓ పాటి జిజ్ఞాస తో - దాని మీద "వ్యామోహం" తో కాకుంటే- సందేహం తో ప్రారంభించి ఓ లాంటి పరిణితి వచ్చిన తరువాయీ దాని వెనుక ఉన్న నిగూఢ అర్థాలని వెలికి తీయడం లో తమ ఇంట్యూషన్ ని వాడడం గమనించ వచ్చు.

ఎన్నో మార్లు- జ్యోతిష్యం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు - వాళ్ళకే సందేహం వస్తే- జవాబు వెంటనే చెప్పక , కొంత సమయం తీసుకుని వారి కాన్షేన్స్ అనుమతిస్తే - కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పడం చాలా సర్వ సాధారణం గా గమనించ వచ్చు.

అంటే ఈ జ్యోతిష్యం దాని గణాంక పరిధిని దాటి - తార్కికానికి ఆవల - "దృష్టి" ని సారించి అంటే
డిఫరెంట్ డిమెన్ షన్ లో వెళ్లి కొన్నిటికి సమాధానం చెబుతుంది.

సైన్సు పోకడ ని గమనిస్తే - ఈ కాలపు రెండు శతాబ్దాలలో - చాలా మార్పులతో వేగం గా పరిణితి చెందుతూ వస్తోంది. తాము గ్రహాలని చెప్పిన నేప్తూన్ ఇప్పుడు గ్రహం కాదని అంగీకరించడం దాక అంటే వారి "జ్ఞానం' పెరిగే కొద్దీ మన "విజ్ఞానం" కూడా పెరుగుతోందని అనుకోవచ్చు. (కాకుంటే - "అజ్ఞానం" తరుగుతోందని అని కూడా అనుకోవచ్చు)

కొన్ని శుష్క వాదనలతో సూర్యుడు గ్రహమా అని జ్యోతిష్యం ని ప్రశ్నించే "హేతవాదులని" మనం చూడడం కద్దు.
జ్యోతిష్యం డెవలప్ అయిన కాలానికి వాళ్ళు - దాన్ని గ్రహం గా సంబోధించ వచ్చు అనుకోవచ్చు గదా? మనం విజ్ఞానవంతులం అట్లా ఆన్కుంటే మన హేతువాదానికి ధోకా వస్తుంది కాబట్టి మనం ప్రస్నిన్చాల్సిందే !

క్వాంటం ఫిజిక్స్ పరిణితి చూస్తె- నాటి క్వాంటం మెకానిక్స్ మోడల్ నించి మొదలయ్యి - పుఉడు క్వాంటం ఫిసిక్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికం దాక దాని ప్రతిపాదనలు వ్యాపించి ఉన్నది. దీనికి మూల కారణం దాని మీద - ఆ సబ్జెక్ట్ మీద పరిశోధనలు మిక్కిలి గా జరగడమే కారణం. క్వాంటం ఫిసిక్స్ మొదలైన కాలానికి అది సో కాల్డ్ సుడో సైన్సు. ఆ కాలం లో దాన్ని మనసార సమర్థించిన వాళ్ళు చాల కొద్ది మంది మాత్రమె.

ఈ నేపధ్యం లో జ్యోతిష్యం తానున్న ఇప్పటి దయనీమయిన పరిస్తి తి నించి బయట పడాలంటే - దాని పూర్వ వైభవం దానికి రావాలంటే - దాని మీద విలక్షణమైన , విశిష్టమైన , నిశితమైన పరిశోధనలు జరగాలి. అప్పుడే దాని వికాసం మనం చూడవచ్చు.

చిన్న ఉదాహరణ - జ్యోతిష్యం లో ని గళ్ళు సూర్యుని నించి మొదల్లయీ శని గ్రహం దాక ఇప్పడు సైన్సు చెప్పే ఆర్డర్ లో నే ఉండటం కాకతాళీయమ, లేక - మేధస్సు పరిణితి యా? అంటే- జ్యోతిష్యానికంటూ - ఒక నియమం, గణితం ఉన్నది. ఆ గణితం ఒక పార్టు. దాని వెనుక దాని అనాలిసిస్ మరో పార్టు. దాని అన్వయం మరో పార్టు.

మరో ఉదాహరణ- స్టాక్ మార్కెట్ లో " Derivatives" "futures and options" ఎ ఉద్దేశం లేక ఎ మోడల్ తో future ని "predict" చేస్తూన్నారు? బ్లాక్ షోలే మోడల్ అనండి, వేరే మోడల్ అనండి, కాకుంటి probability theory అనండి - దానికంటూ ఒక అర్థం వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు. ఓ మోడల్ కాకుంటే "predictability" ఆపాదించుకున్నారు.

అట్లాగే జ్యోతిష్యానికి కూడా ఒక వ్యాఖ్యానం ఉంది కదా? ఈ జ్యోతిష్యం సైన్సు గా విలక్షణం గా పరిణితి చెందాల వద్దా అన్నది మానవ మేధస్సు మీద ఆధార పడి ఉన్నది. ఎ కొద్దిపాటి తెలుగు యోగి శర్మ లాంటి వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకొని పరిశోధనలు చెయ్యడమో మాత్రం సరిపోదు. ఇది ఒక యజ్ఞం కాకుంటే ట్రెండ్ కావాలి.

అప్పుడే ఈ సైన్సు కాకుంటే ఫిలాసఫీ కూడా పరిణితి చెంది మన మేధస్సు కి దీటు గా వెలుగొందుతుంది. అప్పుడే దాని వికాసం. కాని ఇందులో ఓ తిరకాసు ఉంది. ఏమిటంటే - ఇందులో ఎలాంటి ధనలాభాలు లేవు.

సో, ఎంతమంది దీనికి టేకర్స్ ఉంటారు? చాల తక్కువ మంది మాత్రమె. అదే దీని ప్రస్తుత పరిస్తితి కి కారణం కూడాను. ఆ కాలం లో రాజులు పోషించారు. ఈ విజ్ఞానం వికసించింది.

ఈ కాలం లో మన గవర్న మెంట్లు వెన్నెముక లేని గవర్న మెంట్లు. వాటికి దీన్ని పోషించే కాకుంటే వికసింప చేసే ఆసక్తి ఉన్నదా అన్నది సందేహమే. అదే ఈ విజ్ఞాన్ని అమెరిక వాడు కొద్ది పాటి పరిశోధనలతో - పేటెంట్ చేసాడంటే - వెంటనే - బాస్మతి మాది అన్నట్టు కేసు వెయ్యడానికి వేనుకయ్యం మనం !

కా బట్టి వేచి చూడాల్సిందే !

కాకుంటే- ప్రశ్నా శాస్త్రం క్రింద ఈ ప్రశ్నా వేస్తాను - సమాధానం చెప్పగలిగే వాళ్ళు - ( ఈ టపా పోస్ట్ చెయ్యబడ్డ సమయమో- లేక మీరు ఈ టపాని చదివిన సమయో - కాకుంటే - మీరే ఓ ప్రస్నా సమయాన్ని ఎంచుకోనో, ప్లేస్ ఇండియా అనుకుని) భాష్యం చెప్పగలరేమో చూస్తాం- ప్రశ్న - "జ్యోతిష్యం మరింత పరిణితి చెండుతుందా ? అవదా?"

చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, August 12, 2010

జ్యోతిష్యం ఒక నమ్మక వాహిని

నమ్మకం అన్నదానికి అర్థం - తర్కికానికి ఆవల ఒక దాన్ని విశ్వసించడం అనుకో వచ్చు.

ఈ డెఫినిషన్ కింద ఆలోచిస్తే - జ్యోతిష్యం నమ్మే కొద్దీ దాని ప్రభావం మన జీవితాలలో పెరగడం దీన్ని నమ్మే వాళ్ళలో చాల మంది గమనించడం జరగడం సర్వ సాధారణం. - ఇందులో తల మునకలైన వాళ్లకి - ప్రతి విషయం జ్యోతిష్యం అలా చెప్పినందు వాళ్ళ ఇలా జరగడం అయ్యిందన్న మాట అని సరిపెట్టుకోవడం కాకుంటే దానికి పరిష్కారం చూడాలనుకోవడం లాంటి మరిన్ని "బై ప్రొడుక్ట్స్ " కింద వెళ్ళిపోవడం గమనించ వచ్చు.

సో, దీన్ని పాటిస్తే - ఓ మోస్తరు - అందులో నే మన జీవితం నిబిడీ కృతం అయినట్టు అని పిస్తుంది. ఉదాహరణకి ప్రతి పనిని మంచి గంటలో నే చెయ్యాలనుకుని - రాహు కాలం అనో కాకుంటే యమ గండం అనో - ఏదో ఒక గుళిక అనో ఎన్నో సార్లు చెయ్యాల్సిన మంచి పని ని కూడా వాయిదా పద్దతుల మీద సాగించే సాదా సీదా జనసాంద్రత మనం గమనించ వచ్చు.

సో, ఒక నమ్మకం మరో నమ్మకానికి - ఆ పై అది మరో నమ్మకానికి - ఇలా విచక్షణా రహితం గా - ఓ లాంటి పరమ పద సోపానం లో పామునోట పడ్డట్టు ఈ ఊబిలో చిక్కు పోతూ - మానవుని కర్మ సిద్ధాంతాన్ని - మరిచి పోయే తంటగా ఈ "కిక్కు" ఇవ్వ గలడం ఈ జ్యోతిష్యం యొక్క వీక్నేస్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు కూడా.

వాహిని - ఒక ప్రవాహం. అందులో కొట్టుకుపోవచ్చు. ఈతాడ వచ్చు. జలకాలా వాడచ్చు. ఎంత కావాలంటే అన్ని నీళ్ళు ఉపయోగించ వచ్చు. కొంత ఆలోచిస్తే - ఈ జ్యోతిష్యం కూడా ఒక నమ్మక వాహిని అనిపిస్తుంది నాకైతే. దాన్ని ఎలా ఉపయోగించు కుంటామో దాన్ని బట్టి- మన ఇచ్ఛా శక్తి కూడా అభివృద్ధి చెందడానికి దోహద కారిగా నా కాకుంటే - మన మూఢ నమ్మకాలకి సోపానం గానా- అన్న దాని బట్టి ఈ శాస్త్రం ఉపయోగం అనిపిస్తుంది.

మరో విధం గా ఆలోచిస్తే- దీన్ని గురించి - ఈ శాస్త్రం గురించి తెలియని వాళ్లకి - "Ignorance is Bliss"!

చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, August 11, 2010

జ్యోతిష్యం నమ్మకమా లేక సాయిన్సా లేక కళా?

నమ్మకం
సాయిన్సు
కళ
ఈ మూడు మూడు విధాలు
నమ్మితే సాయిన్సు అక్కరలే
సాయిన్సు అనుకుంటే - నమ్మకాల పని లేదు
కళ - మనోల్లాసం
ఇంతకీ ఈ అంతు పట్టని జ్యోతిష్యం లెక్కల గారిడీయా లేక సాయిన్సా లేక కళా లేక నమ్మకమా?
చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నన్త !
నమ్మకం ఉంటె ఫలితం !
శాంతి అన్నిటికి ఉండనే ఉంది !
ఉపశాంతి కూడా ఉంది !
కిటుకు ఎక్కడ ఉంది?
మన ఆలోచనా విధానం లో నా?
కర్మ సిద్ధాంతం లో నా?

లేక - ఈ మధ్య బడా బడా దేశాలు - చేసే తుక్కు టమారం చెత్త చెదారం డంప్ చేస్తున్నట్టు
పాతకాలం లో అర కోర - లెక్కల జ్యోతిష్యం - మన దేశం లో ఇంకా అలాగే నిలిచి పోయిందా?

ఉదాహరణకి హోమిఒపతి - జర్మనీ దేశం లో - తూ తూ మంత్రం గా ఉంది- మన దేశం లో - ఓ గొప్ప వైద్య విధానం గా వెలుగొందు తోంది. హోమిఒపతి తాను పుట్టిన దేశం లో చచ్చింది. మన దేశం లో బతికి ఉంది.

ఈలాగే - ఈ జ్యోతిష్యం కూడా బతుకుతోందా కాలం తీరి - దాని కథా కమామీషు ఎవరికీ అర్థం కాక ఏదో నేనూ జాదూగర్ లా ఉన్న అన్నట్టు పడి ఉందా మన దేశం లో?

చీర్స్
జిలేబి.

Tuesday, August 10, 2010

బలపం పట్ట కుండానే భామ ఒళ్ళో వాలు తారా ?

అదేదో పాత పాట లా - బలపం పట్టి భామ ఒళ్ళో - అ ఆ ఇ ఈ నేర్చుకున్న అన్నట్టు - మన చిరంజీవి గారు - ఈ మధ్య బలపం పట్టకుండానే - భామ వళ్ళో అంటే - కాంగిరేసు వళ్ళో - వాల తారేమో అని జన సందోహం సందేహం !

ఈ నేపధ్యం లో - జీవి గారి వ్రాక్కులు - నర్మ గర్భం గా ఉంటున్నాయీ కూడా!

ఎ పొట్టలో ఎ వోట్లు ఉన్నాయో ఎవరికీ ఎరుక ఎంకటేసా ? ఆ మధ్య అన్న గారు తిరుపతి కొండ కాలి బాటన ఎక్కితే - అయి - మా ఆదికేశవుల తరువాయి - మా చిరు ఎ - మా కొండ దేవరని కొలుచు నన్నారు మా ఊరోళ్ళు !

ఇప్పుడు- అడక్కుండానే - రోశయ్య గారు - చిరుగారి సహాయం మాకి సమ్మతం అంటారు !

చిరు గాలి - ప్రభంజనం గా మారుతుందేమో గాని నాకైతే తెలియదు గాని - ఈ మా చిరుగారు - ఈ రాజకీయ ఎత్తుల తో పై ఎత్తులతో - హాం ఫట్ అని గాయబ్ అవకుండా ఉంటారో లేదో వేచి చూడ వలసిందే !

అయినా భామ వొళ్ళు - ఎవరికి చేదు ? మా జగన్మోహనుడు - కూడా దానికే కదా పోటీ పడుతూంట?

చీర్స్
జిలేబి.

Monday, August 9, 2010

భగవంతుడు ఉన్నాడా?

చాల పాత ప్రశ్న భగవంతుడు ఉన్నాడా?
సరికొత్త జవాబు - ప్రతి మనిషి తన జీవితం లో వెతుక్కోవాలని చూడడం ఈ ప్రశ్న మహాత్మ్యం!
మానవ పుట్టుక నించి నేటిదాకా - ఇంకా చెప్పా లంటే - భవిష్యత్తు లో కూడా ఈ ప్రశ్న ఎవెర్ తాజా ప్రశ్నే!
కలడు కలమ్డనేవాడు కలడో లేదో అన్న సందేహం ఉత్పన్నమవుతూనే ఉంటుంది.
ప్రతి మానవుడు తన పరిధిలో నించి దీనికి సమాధానం ఇస్తాడు.
ప్రతి సమాధానం ఈ ప్రశ్న కి ఖచ్చిత మైన సమాధానం లా అనిపించిడం ఈ ప్రశ్న గొప్పతనం
అందుకని ఈ ప్రశ్న చాలా నిగూడమైన ప్రశ్న గూడ కాదు!
ఉన్నాడా లేదా?
అంతే!
ఆ పాటి దానికి ఎందుకీ కాలాల తరబడి నడుస్తూన్న సమాధాన పరంపరలు ?
అక్కడే కిటుకు ఉన్నట్టుంది
సమాధానం తెలిసిన వాడు - దాన్ని విసదీకరించలేక పోవడం - కాకుంటే దానికి నిర్వచనం - ఖచ్చితమైన నిర్వచనం ఇవ్వలేక పోవడం- బహుసా నిర్వచనానికి అది ఆవల ఉండడం హేతువేమో? - ఈ ప్రశ్న గొప్ప తనం !
సో , ఈ సమీకరణం లో - ఉన్నాడని నిరూపించలేక పోవడం - లేదని నిరూపించ లేక పోవడం - సమీకరణం యొక్క లిమిటేషన్ కూడా కావచ్చు. !
చూద్దాం - భవిష్యత్తులో - సైన్సు ఎలాంటి కదం తోక్కుతుందో- ఈ సమీకరణానికి ఎలాంటి జవాబు ఇస్తుందో?

చీర్స్
జిలేబి.

Friday, August 6, 2010

సనాతన ధర్మ ఉద్దీపకుడు క్రీస్తు ప్రభువు

ఈ మధ్య మా బాబాయి అబ్బాయి స్కూల్లో "బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియా కి రాకుండా ఉంటె ప్రస్తుతం మన భారత దేశం ఎట్లా ఉండేది ?" అన్న దాని మీద వక్తృత్వ పోటి పెట్టటం - ఆ టాపిక్ పై ఆలోచిస్తే - బ్రిటిష్ వాడు రాకుండా ఉంటె భారత దేశం లో హిందూ ధర్మ నిలిచి ఉండేదా అని సందేహం కలిగింది.

ఎందు కంటే పక్క దేశాలైన మలేసియా ఇండోనేసియా లాంటి దేశాల్ని చూస్తె - బ్రిటిష్ వాడి రాక మునుపు దేశం ఇస్లాం వైపు మొగ్గు వేస్తూన్నట్టు గా కనిపిస్తుంది. ముసల్మాను రాజుల దండ యాత్రలు - ఆ పై మన దక్షిణ భారత దేశం లో కూడా శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల సంతతి తిరోగతి - సుల్తానుల ప్రాబల్యం ఎక్కువవుతున్న కాలం లో - ఆ సమయం లో బ్రిటిష్, వాడు ఇండియా కి రావడం = వాడి తో బాటు వాడి సంస్కృతి, మతం - ఇండియా కి రావడం - ఓ లాంటి చెక్ పాయింట్ అయ్యింది - ఇస్లాం ఇంకా తీక్షణం భారత దేశం లో ప్రాబల్యం కాకుండా ఉండడానికి - వీడే రాకుండా ఉంటె - సుల్తానుల ప్రాబల్యం తో భారత దేశం - ఓ మోస్తరు ప్రస్తుతం ఇస్లామిక్ దేశం గా ప్రస్తుతం ఉండేదేమో? -

ఇది ఊహా చిత్రం కాబట్టి - వాదనలకి చాల తావుంది ఈ చిత్రం లో - మీ అభిప్రాయలు - భిన్న అభిప్రాయాలు - కచ్చితం గా ఈ విషయం పై ఉంటాయీ.

గీత లో శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు - యదా యదాహి ధర్మ స్య గ్లానిర్భవతి భారతా- తానూ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తానంటాడు. అంటే బ్రిటిష్ వాడి రాక దీన్ని సూచిస్తుందా? - క్రీస్తు మతం - ఇండియా కి రావడం - దీన్ని సూచిస్తుందా? -

ఆలోచనలకి మంచి పదును పెట్టె విషయం ఇది. అఆలోచించి చూడండి- భారతం - సంగమం - వివిధ మతాల సమ్మేళనం - ఆ నాటి భుద్దుడి సమయం నించి చూస్తె భౌద్ధం , జైనం, ఇస్లాం - ఈ నాటి బాబాలు , స్వాములు - గురువులు యోగుల దాక భారత దేశం లో మతం మీద జరిగినంత వెరైటీ ఎక్స్ పెరి మెంట్స్ ఇంకా ఎ దేశంలో కూడా జరిగి ఉండదు. -

ఈ లాంటి సంక్లిష్ట వాతావరణం లో సనాతన ధర్మ పద్దతి - ఇంకా కోన సాగుతూనే ఉంది- కారణం ఏమంటారు? -

మనిషి ప్రగతి కి - ఆధ్యాత్మిక శిఖరాని అతను అందుకోవ డానికి - ఎలాంటి నిర్భందాలు లేకుండా- వ్యక్తీ స్వేఛ్చ తో - భగవంతున్ని అనంతం తో నిలబెట్టి - నీకంటూ ఓపిక , ఇచ్ఛా ఉంటె- ఆ సర్వాంతర్యామి ని - రాయి లో నించి అనంతం దాక ప్రత్యక్షం చేసుకో - అన్న ఉదాత్త వేదాన్ని అతని ముందు ఉంచుతుంది.

సో, మొహమ్మదు , క్రీస్తు కూడా - ఇందులో ఓ భాగం గా ఇమడ గలగడం - ఆ సనాత న ధర్మ వైశాల్యాన్ని చూపెడుతూంది. మీరేమంటారు?

చీర్స్
జిలేబి.