Sunday, October 31, 2010

అప్పు చెయ్య కుండా పప్పు కూడు ఎలా తిన వచ్చు?

తాత గారి కలం లో ' అప్పు చేసి పప్పు కూడు తినరా ఓ నరుడా- గొప్ప నీతి వాక్యమిదే వినరా పామరుడా అని పాడేసుకున్నారు! రామారావు గారేమో ఆరేసుకోబోయి పారేసు కున్నానని వాపోయారు

ఇంతకీ అప్పు చెయ్యకుండా పప్పు కూడు తినలేమా?

అంటే - ఈ పప్పు కూడు డెఫినిషన్ ఏమిటి ? అప్పుకి డెఫినిషన్ ఏమిటి? ఎందుకీ అప్పు చెయ్యాలి? చేసిన అప్పుని దేనికి ఉపయోగించ కూడదు? ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు ఉదయిస్తాయి.

ముప్పూటలా తిండి - పప్పు కూడు అన వచ్చా?

అప్పు చెయ్య కుండా పప్పు కూడు కాదు కదా- మరి సాధారణ కూడు కూడా కష్టమే అనే వాళ్ళు ఉండ వచ్చు.

నిజ జీవితం లో - అప్పు ప్రాధాన్యత ని - మన గవర్నమెంట్లని చూసి నేర్చుకోవాల్సిందే మరి !

అలా ప్రపంచ బాంకులనించి డబ్బు ఎలా ఎ విధం గా సమ కూర్చు కొవచ్చో ప్రతి దేశ ఫైనాన్సు మంత్రీ ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు.

ఏకంగా - అమెరికన్ గవర్నమెంటు - జనాల్ని పోలో మని - క్రెడిట్ కార్డులు తో జీవనం గడపడానికి ప్రోత్సహించేలాంటి పరిస్తుతులలో - జీవిస్తున్న కాలాలివి.

మన దేశం లో చూస్తె- అప్పు పుట్టడం కష్టం. కాకుంటే పుట్టొచ్చు. - అధిక వడ్డీ పై ! మన మైక్రో ఫైనాన్సు లాగన్నమాట !
బంగ్లాదేశంలో క్లిక్ ఐన పధ్ధతి - మన దేశం లో ఓ దశాబ్దం పాటు క్లిక్ ఐన - మైక్రో ఫైనాన్సు ఇవ్వాళ అధోగతి కి కారణం ఏమిటి ?

అప్పు చేసిన మనీ తో - వ్యుత్పత్తి అన్నది కాకుండా - కర్చులకి వెళ్ళడమా?

లేక ఇది మన దేశ పరిస్తితులకి సరి పోని సమీ కరణమా ? కాకుంటే గుడి ని గుడిలోని లింగాన్ని మింగే నాయకుల చలవా ఇది?

చీర్స్ అనలేని
జిలేబి.

Saturday, October 30, 2010

మరణ 'మృదు లాస్యం' !!

"పోస్ట్" తపాల బంట్రోతు కేక

ఒరేయ్ అబ్బాయ్ ఏమి పోస్ట్ వచ్చిందిరా ?

నాన్నోయ్ - ఎవరో బాల్చి తన్నేసారట మరణ టపా! - తెల్ల కార్డు పై నల్ల కొన కార్డు ముక్క

అప్రాచ్యుడా - పారెయ్ పారెయ్ - దాన్ని తీసుకుని ఇంట్లోకి రాకూడదు రా బయటే చించి పదేయాల్సింది

'పేపర్' పేపర్ బాయ్ కేక

ఒరేయ్ అబ్బాయ్ ఆ పేపర్ ఇలా తీసుకురా

నిశ్శబ్దం !

ఏమిట్రా పేపర్ ని అలా చించి పడేస్తున్నావ్ ?

మరే - పేపర్ నిండా మరణ వార్తలే నాన్నగారు ! అందుకేను !

ఓర్నీ నీ తెలివి మండ! ఈ కాలం పిల్లలకి ఎలా బుద్దులు నేర్పడమో తెలియ కుండా పోయే!

అదేమిటి నాన్నగారు - పిల్లకాకి తెలివే తెలివి నిన్ననేగా చెప్పావ్?
ఈ పెద్దవాళ్ళకి తల తిక్క ఎప్పుడు కుదురును ?


చీర్స్
జిలేబి.

Saturday, October 16, 2010

భుజించు - ప్రార్థించు- ప్రేమించు !

ఇది ఏదో జే హో వా వ్యాఖ్యానం అనుకోవద్దండి. !

ఈట్ ప్రే అండ్ లవ్ - జూలియా రోబెర్ట్స్ చిత్రం పేరు తెలుగులో రాసానంతే! కాకుంటే ఆంగ్లం లో విన సోంపు గా ఉన్నది. తెలుగులో కొంత ఎకసక్కం గా ఉన్నట్టుంది నాకైతే. మీ కేమైనా మంచి పేరు తడితే చెప్ప వచ్చు.

! ఆ పేరుతొ వ్రాయబడ్డ నవల ప్రాతిపదికగా తీయబడ్డ చిత్రం !

ఇటలీ ఇండోనేసియా ఇండియా - ఈ మూడు దేశాల సంస్కృతి సమ్మేళనం గా - వైవిధ్యమైన చిత్రం.

వీలయితే - కాకుంటే వీలు చేసుకుని చూడగలిగితే చూడండి !

చీర్స్
జిలేబి.

Monday, October 4, 2010

షష్టి పూర్తి ఐతే చాలా ? తాతగారి కి శతాభిషేకం అవ్వాలి కదా?

మారుతీయం గారి సమస్యకి షష్టి పూర్తి చదివితే నవ్వొచ్చింది.

మా ఇంట్లో తాతగారి కి షష్టి పూర్తి ఐతే అందరం సంతోషపడి - తాతగారి శతాభిషేకం ఇంకా ఘనం గా జరపాలని - ఆ పై ఆయన ఇంకా వంద సంవత్సరాల పై బడి మాతో ఉండాలని చాలా చాలా అభిప్రాలయాలని ఆశలని తెలియబరచాం.
ఆ పాటి ఆశ, మా ఈ 'తాత' గారి సమస్య కి కూడ మేం పెట్టుకోవాలి కదా మరి?

కనీసం శతాభిషేకం అయినా కావాల్సిందే.

కాకుంటే - రెండు జమానాల జనానికి నౌకరి కల్పించిన మా తాత గారు - మరో ఒక జమానా కైనా కనీసం నౌకరి పోషించవలె కదా మరి?

కాకుంటే మా కోర్టులు వట్టి పోవూ? అక్కడ పని చేసే వాళ్ళ గతి ఏమి గాను?

పేపర్ల వేల కొద్దిగా తీర్పులు రాయ వలసిన మా జడ్జీల నౌకరి ఏమి గాను?

వారి టైపిస్ట్ ల ఉద్యోగాలు ఏమి గాను?

వారి పెళ్ళాం పిల్లల జీవిత బాగోగులని కోరి - మా తాత గారి శతాభిషేకం కనీసం గా వించ వలసినది గా
అందిరికి విజ్ఞప్తి!

పుర జనులార - ఈ దేశం లో ఆల్రెడీ నిరుద్యోగం ఎక్కువగా ఉన్నది. ఇంకా నిరుద్యోగాన్ని పెంచకండి! (నిరుద్యోగి గా ఉంటె పర్లేదు- ఉద్యోగి గా ఉండే వాడు నిరుద్యోగి ఐతే - అదీ కోర్టు వాళ్ళు నిరుద్యోగులైతే - మీ మా జన జీవనానికి కీడే గా ని మేలు గాదని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం! - దార్న పోయే వాణ్ని పిలిచి చంకన వేసుకున్న సామెత ఉండనే ఉన్నది. వాళ్ళ మానాన వాళ్ళు - ఎవరికీ అర్థం కాని గీతాల్ని రాతల్ని రాసుకుంటూ - వారి లోకం లో వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళని డిస్టర్బ్ మనం చెయ్య కూడ దండోయి ! )

చీర్స్
జిలేబి.