Thursday, April 28, 2011

వీడు కోలు - టాటా- బై బై - ఇంక సెలవు

బాబా టాటా -

వీడు కోలు - టాటా- బై బై - ఇంక సెలవు !

మళ్ళీ కలుద్దాం

ఇది ఎంత మధురమైన ఆహ్లాద మైన ఆలోచన  - మనస్సులో ఇప్పటి క్షణాలు చివుక్కు మంటున్నా - మరో జన్మ ఉంటుందన్న ఊరట అందులో మళ్ళీ నువ్వు ఉంటా వన్న ఆలోచన నేను ఉండవచ్చన్న ఆశ - మనసుని శాంత పరచడం అన్నది ?  


నిరీక్షణలో వీక్షణ కై వేచిన క్షణాలు కాల మాన్యం లో శూన్యం

నిరీక్షణలో గత స్మృతుల తోడు మరవలేని పెన్నిధి !

సహస్ర శీర్ష పురుషః సహస్రాక్షాత్ సహస్రపాత్
సభూమిం విశ్వతో వృత్వ ఆత్య తిష్టత్ దశాన్గులం !


జిలేబి.No comments:

Post a Comment