Thursday, May 26, 2011

'ఈ ' లాగు - బ్లాగు - ఏలాగు ? ఊ లాగు !

ఈ లాగు 
బ్లాగు  
ఏ 'లాగూ' లేని
ఈ లాగు
ఏదో  లాగూ
ఆలాగూ
ఊ లాగూ

కూత డప్పు లింకులు
కేక నెనరులు బాగు బాగు

వెరసి

బ్లాగు  బటాణీ
టపా టైం పాస్
కామెంటు కప్పు కాఫీ
హారం 'ఆ' హార్యం'
కూడలి 'కూల్ డ్రింకు'
జాలం - 'జాం ' బాజారు !

చీర్స్
జిలేబి.

No comments:

Post a Comment