Tuesday, January 31, 2012

జిలేబీ శతకం - 1

జిలేబీ శతకం

శతక కర్త - శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారు

బ్లాగ్ లోకం లో వీరు 'శ్యామలీయ' మై
బుజ్జి పండు తెలుగు చదువు లో దర్శన మిచ్చి న వారు


గమనిక: ఈ రచన సర్వ  హక్కులు శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారివి.
జిలేబీ టపా , కామెంటు చెండులు వీటికి ఉత్ప్రేరకాలు మాత్రమే!

***

ఆనీదవాతగ్ స్వదయా తదేకం

అన్నన్నా నువు మాయలు
పన్నే మొనగాణ్ణి పట్టి బంధిస్తావా
నిన్నే బంధించాడా
నన్నూ అట్లాగె పట్టినాడు జిలేబీ


పోనీలే అది బంధం
ఐనా బాగుంది నాకు అది అట్లాగే
కానీ కబుర్లు చెబుతూ
పోనీ మన చేత బడక పోడు జిలేబీ

బంధాలెరుగని వాడిని
బంధించాలని దురాశ పడితే చాలా
బంధించ భక్తి పాశం
సంధించే యొడుపు ఉన్న చాలు జిలేబీ


అది సాధించే విద్యను
పది జన్మలనుండి యెంత బాగా రోజూ
వదలక నే అభ్యాసం
కుదురుగ చేస్తుంటి నమ్మ కూర్మి జిలేబీ

నేనెరిగనంతవరకును
మానక సద్భక్తి గొలుచు మనుజుల వద్దన్
తానే తప్పక బందీ
గానుండును ప్రభువు నిజము గాను జిలేబీ

స్నేహమేరా జీవితం

చక్కని స్నేహం బొక్కటి
 దక్కినచో జీవితంబు ధన్యము గాదా
 పెక్కురు సామాన్యులతో
 చిక్కిన అది బ్రతుకు తీపి చెరచు జిలేబీ


కొంచెము గానైనను తగు
 మంచి తనము గతము నందు మన కగుపించెన్
 మంచికి రోజులు కావివి
 ముంచే స్నేహాలు పెద్ద ముప్పు జిలేబీ

గొబ్బిళ్ళ ఉగాది

కం. ఏడాది పొడవు నావులు
దూడలునుం గడ్డి తినవె దుందుడు కొప్పన్
పేడను వేయవె గొబ్బి
ళ్ళాడుట కేమొచ్చె దోష మనగ జిలేబీ

కామెంటు చెండులు

కం. విపరీతంగా చదవా
లపుడప్పుడు తోచినట్లు వ్యాఖ్యానించా
లపుడప్పుడు మౌనాన్నీ
ఉపయోగించాలి తెలివి యొప్ప జిలేబీ.

పద్మ అవార్డులు

కం. అరవై మూడేళ్ళాయెను
దొరలిచ్చే గౌరవాలు దూరందూరం
జరుగుతు ఆంధ్రావని అం
దరనీ కడు చిన్నబుచ్చుతాయి జిలేబీ

కం. ఏటేటా పందేరం
కోటాపద్మాలు మనకు కుదరని బేరం
నూటికి కోటికి ఒకటి గి
రాటెస్తే సంబరాలు రావు జిలేబీ

కం. దొంగలు పంచేసుకునే
రంగుల పద్మాలు మనకు రాకుంటేనేం
నింగిని ముట్టే వెలుగు త
రంగాలకు చిన్నతనము రాదు జిలేబీ


అపుత్రస్య .....

కం. పొరబా టిరు వైపులనుం
 తరచుగ గలుగుటను జేసి తలిదండ్రులు దు
 ర్భరమగు సంకటములకుం
 గురియగు దృశ్యములు గుండె కోయు జిలేబీ

సిరి సిరి  

కం. సిరి నెన్నెడు మానవులను
 కరుణించడు విష్ణుమూర్తి కమలాలయయున్
 హరిభక్తు లైన వారల
 పరికింప దటండ్రు విబుధవరులు జిలేబీ

కం. హరి బాయదు సిరియందురు
 హరియును సిరి నురము మీద నాభరణముగా
 ధరియించు నందు రిలపై
 నిరువురు నొకచోట నుండ రేల జిలేబీ!

కం. సిరి తనవశమై యుండగ
 నరుడడుగుట తప్పుగాదె నారాయణునిన్
 మరచునదియు చెడునదియును
 ధరాజనులె హరిది లేదు తప్పు జిలేబీ

కం. హరిభక్తుడైనవానికి
 హరిభక్తియె సిరియు గాన నతని కితరముల్
 సిరులేల గాన లోకము
 పరమదరిద్రునిగజూడ వచ్చు జిలేబీ

కం. హరిసిరులిర్వురునొకచో
 ధరనుండమి వెఱ్ఱమాట తగ మోక్ష శ్రీ
 కరుణించదె హరిభక్తుని
 నరునకు నింకేమి వలయు నమ్మ జిలేబీ

గీత మీద పేరడీ

కం. గీతల మీదే పేరడి
 రాతలు మెరిపించు నేర్పు రాదు సులువుగా
 ఐతే రసవద్గీతల
 చేతులు కల మంచి రామ చిలక జిలేబీ!

చీనా బంగారం
కం. బంగారమందు చైనా
బంగారం వేరు జాతి బంగార మసల్
బంగారం కన్నా యీ
బంగారం కారుచవక బాంగుందమ్మా

టపాకీకరణం
జిలేబి.

16 comments:

 1. జిలేబి శతకం !!!
  కాదేది శతకానికి అనర్హం. చాలా బాగా రాసారు. శతకంలో మునకేసాను.

  ReplyDelete
 2. Good collection

  ReplyDelete
 3. >>> మన చేత బడక పోడు జిలేబీ

  ఇదో భ్రమ.

  ReplyDelete
 4. జిలేబీ శతకం:-)
  ప్రసంశనీయం:-)

  ReplyDelete
 5. చీనా బంగారం పద్యంలో మూడవపాదం కొంచెం మార్చాలి "బంగారం గ్రాముకె వేలీ" బదులుగా "బంగారం గ్రామే వేలీ" అని.

  అక్కడక్కడా పద్యాల మధ్య స్పేసింగ్ సరిజూసుకోండి.

  జిలేబీకి బోలెడు కృతజ్ఞతలు.

  ReplyDelete
 6. బులుసు వారూ, "మన చేత బడక పోడు" అనుకోవటం భ్రమే కావచ్చు కాని అందమైన భ్రమ. అయినా మనం నిజంగా తాదాత్మ్యం చెందితే చింతనలో ఆయన మన చేత బడతాడు నిజంగానే భ్రమ నిజం చేస్తూ.

  ReplyDelete
 7. సిరి శ్రీనివాస్ గారు,

  నెనర్లు.

  కవుల కలం కదం తొక్కితే దేని తో నైనా వారు కవిత్వం ఒలికించ గలరు. అందులోనూ శ్యామలీయం వారాయే!!

  చీర్స్
  జిలేబి.

  ReplyDelete
 8. కష్టే ఫలే శర్మ గారు,

  ఎస్, గుడ్ కలెక్షన్!

  శ్యామలీయం వారు ఇంకో వారం లోనే పూర్తి చేస్తారేమో !

  మీ టపాలే వారికి వేదిక ,కాబట్టి ఇక శ్యామలీయం వారు 'కవన' శర్మ గారే !!  చీర్స్
  జిలేబి.

  ReplyDelete
 9. బులుసు వారు,

  అంతా విష్ణు మాయ అండీ. !

  భ్రమ ఆరంభ వేళ అయినా, అది భ్రమరాంబ కానుక !!

  చీర్స్
  జిలేబి.

  ReplyDelete
 10. శ్యామలీయం వారు,

  నెనర్లు. సరి చేసాను. చూడ గలరు.

  బంగారం గ్రామే వేలీ అన్నదానికి అర్థం ఏమిటండీ ?

  చీర్స్
  జిలేబి.

  ReplyDelete
 11. పద్మార్పిత గారు,

  నెనర్లు.

  'పద్మ ఆవార్డులు' ఆ పద్మార్పిత టపాకి శ్యామలీయం వారి రిటార్టు!!

  చీర్స్
  జిలేబి.

  ReplyDelete
 12. భలే భలే మరో శతకం అన్నమాట...

  >>చక్కని స్నేహం బొక్కటి
  దక్కినచో జీవితంబు ధన్యము గాదా
  పెక్కురు సామాన్యులతో
  చిక్కిన అది బ్రతుకు తీపి చెరచు జిలేబీ

  చాలా బావుంది..

  ReplyDelete
 13. 3వ పాదం మార్చితే సుష్టువుగా స్పష్టంగా ఉంటుంది కదా!

  కం. బంగారమందు చైనా
  బంగారం వేరు జాతి బంగార మసల్
  బంగారం కన్నా యీ (మళ్ళీ సవరణ చూసుకోండి)
  బంగారం కారుచవక బాంగుందమ్మా


  బంగారంలో రకాలున్నాయన్న మాట. అసలు బంగారం గ్రాము వేలమీద పలుకుతుంది. కాని ఈ చైనా బంగారం బాగుందే కారుచవకగా అని తాత్పర్యం.

  ReplyDelete
 14. జ్యోతిర్మాయీ వారు,

  నెనర్లు. మీకా శతకం నచ్చినందులకి సంతోషం !

  @శ్యామలీయం వారు,

  క్రెడిట్ మీదే !

  మీరు చెప్పిన సవరణలు చెయ్యబడ్డాయి
  (చీనా బంగారాన్ని ఈ మారు కింద కి పంపించేసాను ! అట్లీస్ట్ మన టపాలలో ఆ మాత్రం చేసుకోవచ్చు గదా !!)


  చీర్స్
  జిలేబి.

  ReplyDelete
 15. జిలేబీలాగానే రుచికరంగా, మధురంగా ఉన్నాయి! పుస్తకం అచ్చు వేస్తే తర తరాలు నిలిచిపోతాయి ఈ పద్యాలు కూడా!

  ReplyDelete
 16. @రసజ్ఞ గారు,

  నెనర్లు. అవి శ్యామలీయం వారి ప్రతిభ ! వచో విభూషణులు వారు

  జిలేబి.

  ReplyDelete