Friday, March 30, 2012

ఇచ్చట 'బ్లాగు వైద్యం ' చెయ్య బడును


బ్లాగ్ శిఖా 'నాని' బ్లాగ్ జిలేబీ అమ్మ వారు తీరిగ్గా లాఫ్ టాప్ ముందు కూర్చుని తన 'రచనా విరహ తాపాన్ని ' చల్లార్చుకుంటూ ఆన్ లైన్ 'చేట' లో రాళ్లేరుకుంటూ, కామెంట్లలో గోళ్ళు గిల్లు కుంటూ కాలం వెళ్ళ బుచ్చు తోంది.

ఆ దారి వెంబడే వెళ్ళే ఓ అమరికను కన్సల్టంటు జిలేబీ బ్లాగ్ పైత్యాన్ని గమనించి,

'జిలేబమ్మా, జిలేబమ్మా' నీకు ఓ ఐడియా ఇస్తాను దాంతో నీ బ్లాగ్ లోక దురద తో బాటు పైసలూ రాలుతాయి' అన్నాడు.

డబ్బెవరకి చేదు అన్న చందాన జిలేబీ ఆశ పడింది.

'ఏమిటోయ్ ' అంది.

'చూడూ, ఆన్ లైన్ చేట లో రాళ్ళేరు కుంటూ వుంటావు గా, దాంతో బాటు, నీకు తెలిసిన బ్లాగ్ గురించి చేట లో రాళ్ళేస్తూ చెప్పు. ఐడియా కి ఓ డాలరు అను నీకు పైసలు రాల్తాయి'

'నిజంగా నే అంటా వా ?'

'అవ్ మల్ల' అమెరికన్ ఎక్సంట్ నించి ఈ మారు ఆ తెలుగోడు ఆదరబాదర ఎక్సంట్ కి వచ్చాడు !

సరే అని జిలేబీ ఆన్ లైన్ చేట లో 'బ్లాగ్ వైద్యులమ్మ జిలేబమ్మ ' మీ సర్వ రోగముల నివారణ కు ఇచ్చట ఉపాయం చెప్ప బడును ' అని బోర్డు బెట్టు కుని నాలుగు రాళ్ళూ వెనకేసుకుంది !

చదువరులారా ! మీకు ఏమైన్నా రోగము ఉందా ! ఆ రోగము తీరి పోవుటకు వెంటనే చక్కని బ్లాగ్ లింకు తెలుప బడును ఇచ్చట ! మీ రోగం హుష్ కాకి! వెంటనే ఓ డాలరు కామెంటు కొట్టుడు ! మీకు వైద్య సలహా ఇవ్వబడును !

ఇట్లు
బ్లాగ్ వైద్యులమ్మ
జిలేబమ్మ !
(దీనికి స్ఫూర్తి చెప్పాలంటారా! ఈ టపా వారికే అంకితం!)

Thursday, March 29, 2012

భామనే 'నిత్య' భామనే !

భామనే 'నిత్య' భామనే !

మన ముంబై మరదల్ని పలకరించి చాలా రోజులయ్యిందని శ్రీ శర్మ గారు  రాసినప్పటి నించి కొంత ఈ ముంబై మరదల్ని ఓ కన్నేసి చూద్దామని ఓ రెండు వారాలు గా టంచను గా ముంబై మరదలు వారి తెల్లారి సోకు మధ్యాహ్నం 'బాకు' గమకాన్ని, నాట్య విలాసాన్ని గమనించడం మొదలెట్టాను !

ఆ హా ఏమి ఆ నాట్యం !

నాట్య కళా మణులు ఈ ముంబై మరదలు నాట్య కళా నైపుణ్యం  చూసి నేర్చుకోవటానికి ఎన్నో పాయింట్లు ఉన్నాయి సుమా అని పించింది.

ఒకటి జనావళి కి ఓ కిక్కు ఇచ్చి, 'ఇండియా జూమింగ్' అన్న 'బ్రాందీ' భ్రాంతి ని కలిగించి 'శభాష్ ! భువి మండలం లో భారద్దేశమంత మహామహిమాన్విత దేశం మరెక్కడా లేదు సుమీ ' అని పించడం ! ( మధ్య లో నిఫ్టీ ఐదు వేల నాలుగు వందల చిలుకుకి వెళ్ళడం జరిగింది )

రెండు, సాయంత్రం వేళ 'మోహిని ఆట్టం' ! అంటే , జుమ్మంది నాదం , నిప్పు కుంపటి లో నీళ్ళు చల్లితే, 'సోయ్యన్నట్టు ' నీరసం గా ఊగి పోవటం !

మూడు మళ్ళీ పోద్దవగానే, ముంబై మరదలు రాత్రి ప్రియుని చిలిపి చేష్టల సిగ్గు  దొంతరలతో మళ్ళీ ముస్తాబు !

ఈ సరసమైన కేళీ విలాసం లో ముంబై మహానగరం లో ఉండడం అక్కడి జన సందోహాన్ని గమనించడం జరిగింది.

ఈ ముంబై నగర వాసుల వేగాన్ని వర్ణించడం అంత సులభమైన విషయం కాదు సుమీ అని కూడా అనిపించింది

అసలు ఈ నగరం నిద్ర పోతుందా ? లేదనే అనుకుంటాను.

మొత్తం మీద బృహన్ ముంబై మహా నగరం జయహో ! ముంబై మరదలు జయహో !

'భామనే నిత్య భామనే ' అన్న తీరులో ఉన్న వీరి అందం చందం భారద్దేశ జనావళి కి , భారద్దేశ ఎకానమీ దీపానికి ఓ నిత్య నూతన రమణీ నాట్య నటరాజ పాద సుమాంజలి !

చీర్స్
జిలేబి.

Tuesday, March 27, 2012

విడాకుల పర్వం లో పిడకల వేట !

పిడకలు అగ్గి పెట్టడానికి బాగా పనికి వస్తాయి.

అవీ, మా బాగా ఈ ఎండా కాలం లో ఎండిన పిడకలైతే, మరీ బాగు ! సర్రుమని రాజు కుంటాయి. కొంత నిప్పెడితే చాలు.

పూర్వ కాలం లో (హమ్మో అంత లోపలే పూర్వ కాలం అయిపోయే!) పిడకలతో అగ్గి బెట్టి, వంట కి , వేన్నీళ్ళు కాచుకోవడానికి చేసుకునేవారు (ట) !

మా బామ్మ కి పెళ్ళయ్యే నాటికి , పదేళ్ళు లోపు.

మా అమ్మగారి కాలానికి పదిహేను.

మా కాలానికి ముచ్చట గా, స్వీట్ సిక్స్టీన్ కాక పోయినా, గవర్నమెంటు వారి లెక్కల ప్రకారం పద్దెనిమిది దాటేక !

మా తరం తరువాయి 'ఇప్పత్తైదు' !

ఇప్పుడు థ్రిల్లింగ్ థర్టీ ప్లస్ !

ఇంకా కొంత ముందు కెడితే, మా బామ్మ , బామ్మ అయిన నాటికి, అమ్మాయి పెళ్లీడు కొచ్చును !

సో, ఈ మారుతున్న కాలం లో లేటు 'మ్యారేజీలు ' విడాకుల కి మూల కారణాలా ?

రెండు, మా బామ్మ చదివింది లేదు.

మా అమ్మ మూడో ఫారం .

మా తరం డిగ్రీ (కాఫీ!)

ఈ తరం హాయ్ టెక్ చదువులు !

రాబోయే తరం హాయ్ హాయ్ టెక్ చదువులు

పెరిగిన చదువులకి , విడాకుల సంఖ్యా జోరు కి 'అణు' బాంధవ్యం  ఏమిటే ?

మూడు,

మా బామ్మ 'ఫైనాన్సియల్' జీరో.

మా అమ్మగారి 'ఫైనాన్సు' అయ్య గారి బొక్కసం మేనేజ్ మెంటు మాత్రమె

మా కాలానికి, చేతుల్లో డబ్బులు ! (జాకెట్లలో పర్సులు అని చెప్పాలి కామోసు !)

ఈ కాలానికి, వానిటీ డెబిట్ కార్డులు, క్రెడిట్ కార్డులు 'హాయ్ టేక్' ఉద్యోగాలు !

రాబోయే కాలానికి మరీ జూమింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడం !


సో, ఈ మారుతున్న కాలం లో 'లేటు మ్యారేజీలు ' విడాకుల కి మూల కారణాలా ?

పెరిగిన చదువులకి , విడాకుల సంఖ్యా జోరు కి 'అణు' బాంధవ్యం  ఏమిటే ?

పెరిగిన సో కాల్డ్, 'ఫ్రీడం' కి , విడాకుల సంఖ్యా జోరు కి 'అనుమాన' బాంధవ్యం  ఏమిటే ?


మూడు ప్రశ్నలతో పిడకల వేట మొదలు !


జిలేబి.

Monday, March 26, 2012

అమ్మాయి పెళ్లి

ప్రియమైన చెల్లెలు వరూధిని కి -

అక్కయ్య ఆశీర్వదించి వ్రాయునది. ఉభయ కుశలోపరి. 

అమ్మాయి  సౌమ్య పెళ్లి విషయమై మై బామ్మ కాబినెట్ మీటింగ్ ఇవ్వాళ పెట్టింది.

మన ఇంటి పెద్ద మంత్రులు ఐన అన్నయ్యలు హాజారైనారు మీటింగుకి. 

మీ  బావగారు జంబూ వారు నిమిత్త మాత్రులు కాబట్టి బామ్మే మీటింగుని ఖరారు చేసి ఉచిత పీఠాన్ని అలంకరించింది.

మూడోతరం మంత్రులు అంటే చిన్న చితకా కుర్రకారు అందరు క్వాలిటి కంట్రోల్ ప్రోగ్రాం కోసం దేశాల మీద ఉన్నారు కాబట్టి (నిన్నూ చేర్చి) వాళ్ళంతా గైరు హాజారు మీటింగుకి.

దరిమిలా బామ్మ నీ పెళ్లి ఖాతా వెతికి దాని ప్రకారం అమ్మాయి సౌమ్య పెళ్లికి బడ్జెట్ తయారుచేసింది. ఆ లెక్కల  ప్రకారం పెళ్లి ఖర్చులు వెరసి పది రెట్లు ఎక్కువై పోయినాయి.

బడ్జెట్ బ్రతుకులు కాబట్టి బామ్మ బుగ్గలు  నొక్కేసుకుని బావ గారి వైపు చూసింది -

మీ బావగారు ఎలాంటి ఫీలింగు లేకుండా నా వైపు చూడడం నేను ఏమి చెయ్యాలో పాలుపోకుండా మన ఇంటి పెద్ద మంత్రులు వైపు చూడడం వాళ్లు ఏమి చెయ్యాలో తెలియకుండా బామ్మ వైపు చూడడం,

బామ్మ తీక్షణ ద్రిష్టి తో మమ్మల్ని వీక్షించి "ఒరేయి బడుద్దాయిలు - మీరేమి చేస్తారో నా కవసరం. ఎట్లా చేస్తారో నాకనవసరం. అమ్మాయి పెళ్లి మూడు నెలల్లో ఖరారు అయిపోవాలి " అని అల్టిమేటం జారి చేసింది.


ఈ తంతు తో ఇవ్వాల్టి కాబినెట్ మీటింగ్కి బామ్మ వీడుకోలు చెప్పి అందర్నీ పని మీదికి అంటే అమ్మాయి సౌమ్య పెళ్లి పని మీద  పురమాయ్యించడం తో నా మనసు కొంత కుదుట పడింది.

ఈ మీటింగు తరువాయి మీ బావగారు యథా ప్రకారం దిన పత్రిక పడక కుర్చీలో కూర్చుని తిరగేయ్యటం మొదలెట్టేరు !

ఏమి చేతును నా చిట్టి చెల్లీ?

ఇదీ కథ!


బావగారికి నా నమస్సులు. !


ఇట్లు
నీ పెద్ద అక్కయ్య
జిలేబీ.

Sunday, March 25, 2012

నాడు-నేడు ఫ్యామలీ జస్టిస్ !

నాడు

ఏనాటిదో మన బంధం
ఎరుగరాని అనుబంధం
ఎన్ని యుగాలైనా
ఇది ఇగిరిపోని గంధం

నేడు

ఏనాటి దో మన బాండూ
ఎరుక వచ్చేను అణు బాంబూ !
ఈ యుగములోనే
ఇంకి పోయేను బంధం !

***

ఫ్యామలీ కోర్టు లో జస్టిస్ !

'ఇదిగో రాంబాబు , గీత పై చెయ్యేసి చెప్పు, అంతా సత్యమే చెబుతానని '

'అయ్యా జడ్జీ వారు, నా పెండ్లాము గీత పై ఒక్క సారి చెయ్యేసి నందుకే ఇప్పుడు ఈ బోనులో నిలబడ్డా. మళ్ళీ మరో మారు వెయ్య మంటారా !చస్తే కుదర దండి !'

***

ఆంధ్ర లోకం లో కలకలమైన కేసు !

నాలుగో మొగుడితో మూడో పెళ్ళాం తలాక్ !

***

రూపాయ్ మొగుడు డాలరు పెళ్ళాం
సంచలనాత్మక చిత్రం
నేడే చూడండి
మీ అభిమాన ధియేటర్ లో
డైవోర్స్ సౌండ్ ఎఫ్ఫెక్ట్స్ స్పెషల్ !


చీర్స్
జిలేబి. 

Saturday, March 24, 2012

'వి' డాకినీ మారాజు పర్వం !

సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ జమ్బునాధన్ కృష్ణ స్వామీ అయ్యరు వారికి చిరాకు పుట్టు కొచ్చింది.

చ, చ, ఈ మధ్య ప్రతి రోజూ కేసులలో ఒకటి 'విడాకినీ' విడాకుల కేసు చూడాల్సి వస్తోంది.  వీళ్ళ పిండా కూడు దేశం ముందుకు పోతోందా లేక వెనక్కి పోతోందా తెలియక పోయే వారికి !

ఇంటికి విసురుగా వచ్చి, జిలేబీ అని కేక బెట్టి ఉసూరు మని సోఫా లో కుదేలు మన్నారు జంబూ వారు.

'ఏమిటండీ' అంటూ వినయంగా మంచి నీళ్ళ గలాసు వారికి అందించింది జిలేబీ, వీరు ఇంత విసురుగా వచ్చే రంటే ఏదో విపరీత్యం వచ్చినట్టే సుమీ అని అనుకుంటూ. 

మంచి నీళ్ళని కోకో కోలా లా చప్పరిస్తూ, నిట్టూర్చి 'జిలేబీ, మనం పెళ్లి అయి ఎన్ని రోజుల, ఎన్ని సంవత్సరాల బట్టి ఆలూ మగలం గా ఉన్నాం' అన్నారు అయ్యరు వారు.

జిలేబీ కి తన పెళ్లి రోజులు గుర్తుకొచ్చి వెంటనే సిగ్గు వచ్చేసింది.

'చ చ, ఈ ఆడాళ్ళకి పెళ్లి మాట ఎత్తితేనే మరీ సిగ్గు వచ్చేస్తోంది. నేనడుగు తున్నది సూటి ప్రశ్న మాత్రమె కదా ' చెప్పారు జంబూ వారు.

'మన పెళ్లి అయిన సంవత్సరం లో నె కదండీ  , చాచా వారు బాల్చీ తన్నేసింది ?'

'మరి ఇన్నేళ్ళ బట్టి మనం కలిసే ఉన్నామా?'

'కాదుటండీ మరి? వద్దని వెళ్లి నేనెక్కడి కి పోయే దండీ ?'

'మరి ఈ కాలం కుర్ర కుంకలు అలా పెళ్లి అయిందో లేదో, ఇలా కోర్టు లో కోచ్చేస్తారు , విడాకులు కావాలని'

'మరి ఇవ్వక పోయారు ?'

విడాకులంటే అదేమన్నా విస్తరాకులా ?'

'మరి?'

మొద్దు మొహమా, డైవోర్స్ '

'ఓహ్, డై వార్నీషా, , పోదురు లెండి, లేటు మేరేజీ ఏమో, డై ' వేసుకోవాలను కుంటున్నారేమో, వేసుకోమని ఆర్డరు వెయ్య కూడదు?'

'జిలేబీ నువ్వు ఐదో క్లాసు ప్యాసు అయ్యవన్న మాట తోనే మా బామ్మ ఆ కాలం లో నిన్ను కట్ట బెట్టింది నాకు. నీకు తెలుగూ రాదు, అంగ్రేజీ రాదు' విసుక్కున్నారు జంబూ వారు. ' మొద్దు, వాళ్ళిద్దరూ, వేరే కుంపటి పెట్టుకోవాలని ఉబలాట పడుతున్నారోయ్'

'ఓహ్, 'విడాకినీ' పర్వమా ?'

'అవ్'

'పోదురు లెండి, కుర్ర కుంకలు ముచ్చట పడుతున్నారు గదా, వేరే కుంపటి కి , చెరో కొత్త కుంపటి కొనుక్కొమ్మని చెప్పండి '

ఈ మారు జంబూ వారు విశదీకరించారు పూర్తి గా, విడాకుల గురించి.

జంబూ వారు చెప్పింది విని జిలేబీ ఆలోచన లో పడింది.

'అయ్యరు వారు నేనో ఉచిత సలహా ఇస్తాను వింటారా?' జిలేబీ అన్నది.

'ఏమిటోయ్'

మన మన మొహనుల వారి తో చెప్పి కొత్త చట్టం తెప్పించండి '

'ఏమనోయ్'

'పెళ్లి కి ముందే విడాకులు తీసుకుని వారు విడిగా వేరు కుంపటి తో కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలని. ఆ తర్వాత కూడా, ఇద్దరికీ పెళ్లి చేసుకోవాలని పిస్తే, మ్యారాజు చేసుకోవచ్చు అని'

'జిలేబీ మరి ఆల్రెడి పెళ్లి అయిన వాళ్ళ మాటేమిటీ?'

అదేంటో, మీ భాష లో 'సబ్బాటికల్' లీవు అంటారు గదా ? అట్లా, 'సబ్బాటికల్' వేరు కుంపటి ....!!"


చీర్స్
జిలేబి.

Friday, March 23, 2012

నందనోత్సాహం !

నందనోత్సాహం !

అందరికీ

శ్రీ నందన నామ సంవత్సర

ఉగాది శుభాకాంక్షలు !

సంవత్సరోవా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి
యః సంవత్సరస్యాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి
ఆపోవై  సంవత్సరస్యాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి
య ఏవం వేద యో ఆప్సునావం ప్రతిష్ఠితాం వేద ప్రత్యేవ తిష్ఠతి 

జిలేబి  

Thursday, March 22, 2012

నీ కడుపు చల్లగా పసి పాపను కని పెంచ వమ్మా !

నీ కడుపు చల్లగా పసి పాపను కని పెంచ వమ్మా !
సర్వభూతాలను ఇముడ్చుకుని
సర్వ వనరులను తనలోనే పెంపొందించి
గిరి పర్వతాలకు ఆలవాలమై వెలుగొందే భూమాత లా
సర్వ జంతు జాలాలకు జగన్మాత వై న పుడమి తల్లి లా
నీ కడుపు చల్లగా -
పసి పాపను కని, పెంచ వమ్మా !


శుభ కామనలతో

జిలేబి
(ఆధారం - అధర్వ వేదం - ఆరవ కాండం , పదిహేడవ సూక్తం - భావానువాదం - టూకీ గా - ఈ సూక్తం - గర్భిణి స్త్రీ కి ఆశీర్వచన సూక్తం )

అధర్వ వేదం - ఆరవ కాండం - 17 వ సూక్తం

యథేయం పృథ్వీ మహీ భూతానాం గర్భ మాద్ధే
ఏవా తే ద్రియతాం గర్భో అను సూతుం  సవితరే

యధేయం పృథ్వీ మహీ దా ధార ఇమాన్ వనస్పతీన్
ఏవా తే ద్రియతాం గర్భో అను సూతుం  సవితరే

యధేయం పృథ్వీ మహీ దా ధార పర్వతాన్ గిరీన్
ఏవా తే ద్రియతాం గర్భో అను సూతుం సవితరే

యధేయం పృథ్వీ మహీ దా ధార విష్టితం జగత్
ఏవా తే ద్రియతాం గర్భో అను సూతుం సవితరే 

Wednesday, March 21, 2012

బులుసు గారు ఎక్కడ చెప్మా?

ఈ మధ్య బులుసు గారు బ్లాగ్ లోకం లో కనిపించడం లేదేమిటి చెప్మా?

ఎవరికైనా తెలుసా ?

బులుసు గారు మీరీ మధ్య అసలు టపా రాయటం లేదేమిటి ?

మధ్య మధ్య లో కామెంట్లలో కనబడే వారు.

అదీ ఈ మధ్య కనిపించడం లేదు.

బ్లాగ్ భాంధవుల్లారా , మీ కేమైనా తెలు సా?

ఒక మారు శ్రీ బులుసు వారికి జే కొట్టి వారు వెంటనే సరి కొత్త టపా రాయవలె ని  జిలేబీ విన్నపాలు !


(విన్నపాలు వినవలెను వింత వింతలు !)

చీర్స్
జిలేబి.

Tuesday, March 20, 2012

Taking a Break !

I also wish to take a break ! (చందూ ఎస్ గారి Take a Break చదివాక !)


ఆహా వీళ్ళెంత అదృష్ట వంతులు.!

They are able to take a break from blogging ! And they have profession to continue !

ప్చ్. మనవల్ల అవటం లేదే మరి !

ఉద్యోగానికి బ్రేక్ - విరమణ ఇచ్చేసారని ఫుల్ టైం పాస్ కి బ్లాగ్ కి వచ్చే !

ఇక్కడ బ్రేక్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఉద్యోగం చేయాలే మరి !

ఎట్లా ? ఎవరిస్తారు ఉద్యోగం ? సద్యోగం ?

ఏమి చేద్దాం ?

రేపటి దాకా బ్రేక్ ! అంతే

ఆ పై మళ్ళీ మరో సూర్యోదయం .

సూరీడు కి నో బ్రేక్ !

సో, గో ఆహేడ్, జిలేబి, యు ఆర్ అల్లోడ్ టు హేవ్ బ్రేక్ టిల్ మారో !!చీర్స్
జిలేబి
(అబ్బా, జిలేబి బ్రేక్ అంటే ఎంత సంతోష పడిపోయాం, ప్చ్ వదలదే మనల్ని బ్లాగు టపా రాయకుండా !)

Monday, March 19, 2012

మూడు రాత్రుల ముచ్చట !


మొదటి రాత్రి

అమ్మాయి అమ్మాయే, అబ్బాయి అబ్బాయే

రెండో రాత్రి

అమ్మాయి అబ్బాయి, అబ్బాయి అమ్మాయి

మూడో రాత్రి

అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరూ గాయబ్

పూర్ణ మదః

పూర్ణ మిదం !

పూర్ణాత్...

The story continues...


చీర్స్
జిలేబి.

Sunday, March 18, 2012

సీ బ్లా సం వర్సెస్ జూ బ్లా సం వెరసి మనోల్లాసం !

 అప్పటిదాక కునుకు తీస్తున్న జిలేబీ గారు ఉలిక్కి బడ్డారు !

సీ బ్లా సం వారు పిలుపిచ్చారు ,

తెలుగు బ్లా స రీ స రు లారా , వెంటనే మీ నిద్రని వదలండి . మీరు ఈ అంతర్జాలం లో బ్లాగ్ లోకం లో ఏమి జరుగు తున్నదో ఒక్క సారి గమనించండి అని.

ఏ పనీ పాటా లేని సాదా సీదా బ్లాగ్ జీవితం గడిపేసు కుంటూ, టీం పాస్ టైం పాస్ చేస్తున్న జిలేబీ కి సందేహం వచ్చింది.

ఈ బ్లాగ్ లోకం లో తను ఓ మూడు సవత్సరాల పై చిలుకు కాలం వెళ్ళ బుచ్చు తోంది. తాను సీ బ్లా నా లేక జూ బ్లా నా అని !

అబ్బే మరీ రేటైరేడ్ వాళ్ళం కాబట్టి సీ బ్లా సం తరపున మనమూ ఒక వకాల్తా పుచ్చు కుని ఆయ్ ఈ జూ బ్లా వాళ్ళు మన లోకాన్ని 'వుడేలు' మని పిస్తున్నారహో అని వారి తో బాటు ఓ ముర్దాబాద్ ముర్దాబాద్ చేద్దారి అని.

అంతలోనే పుటుక్కున మరో జూ బ్లా సం సో రుడు ఒక్కండు, ఓ ఫైరింగ్ షాట్,  గన్స్ ఆఫ్ నావేరోన్ లాగా గన్స్ ఆఫ్ బ్లాగ్స్పాట్ ఇచ్చాడు, " జూ బ్లా , లారా , అందరూ అట్టెన్షన్ ఇది మన మీద కుట్ర చేస్తున్న సీ బ్లా సం వారి 'ఉమ్మడి ' ప్రయత్నం ! దీనిని మనం వేరులోనే తుదముట్టించాలి' అని ' తెలుగు బ్లాగు వీర లేవరా , దీక్ష బూని సాగరా,  ఫ్యూచర్ నీదేరా, కదం తొక్కి పాడరా, ఈ బ్లాగ్ లోకం మనదే నని !

అయ్య బాబోయ్, ఏదో రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళ మని సీ బ్లా సం వైపు మొగ్గితే ఎట్లా, ఈ బ్లాగ్ లోకం లో మనం ఎల్లప్పుడూ ఎవర్ ఫ్రెష్ 'గ్రీన్' హీరోయిన్' గా వుండ వలె నంటే మనం జూ బ్లా సం వైపు మొగ్గాలి కదా అన్న సందేహం వచ్చే.

ఎంతైనా రాబోయే కాలం జనాలు గత కాలపు జనాలకన్నా మరీ తెలివైన వాళ్ళు కదా ! కాబట్టి చడీ చప్పుడు చెయ్యక మనం జూ బ్లా సం కే ఓటేద్దా మని అనుకున్నా.

ఎంతైనా , మనం రాసే రాతలు కొంత కాలానికి ఎట్లాగు ఏ హార్డ్ వేర్ లోపలో గప్పు 'చిప్పు' గా కాల వాహిని లో కలిసి పోతుంది. అసలు మనం రాసే రాతలకి కాల గతి లో ఏదైనా గుర్తింపు వుంటుందా అని సందేహమే !అట్లాంటి ది , ఏదో వీలైతే చదువుతాం, లేకుంటే 'టపా' కట్టేద్దారి ' అని వెళ్లి పోదాము 'గప్పు' మని !

చీర్స్
జిలేబి.

Saturday, March 17, 2012

ఇవ్వాళ్టికి మేటరు ఏమీ లేదండీ !

టపా టైపాడిస్తామని 'లాఫ్' టాప్ ముందు కూర్చుంటే ఒక్క ఐడియా వస్తే ఒట్టు.

అబ్బ మరీ ఇంత 'వట్టి' పోయామేమిటీ ఏమీ లేకుండా పోయెనే రాయడానికి ఆలోచిస్తూ కూర్చూంటే అసలు ఒక్క ఐడియా కూడా తట్టడం లేదు.

పోనీ ఏదో చేతికి తట్టినది రాసేస్తే పోలే, ఈ పోద్దుటికి, ఓ టపా 'కట్టినట్టూ' అవుతుంది, పడితే కామెంట్లు కొంత టీం పాస్, మరికొంత 'టైం' పాస్ చేసినట్టూ వుంటుంది అనుకుని ఈ లా రాస్తున్నా నన్న మాట.

ఇంతలో జిలేబీ అని మా వారు ప్రశ్నార్థకం గా వచ్చారు.

అబ్బ మధ్య లో మీ సోదేమిటీ ? అన్నట్టు చూసా.

వారూ బెరుకుగా .., జిలేబీ ,

"నువ్వు టపా టైపాడిస్తున్నప్పుడు డోంట్ డిస్టర్బ్ అని చెప్పావు గుర్తుంది. కానీ నీకు ఎ ఐడియా లేదన్నట్టు తెలిసి పోతోంది. మరి ఎందుకు అలా సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నావ్ ? నూతిలో నీరు వుండాలంటే, కొంత నీరు వుండాలి. ఆ పై ఊట ఉండాలి. ఊట వుండాలంటే దానికి  ఆ ఊట కి 'నీటి' మూలం తో ముడి ఉండాలి కదా " అన్నారు

అదిరి పడ్డాను. అవును కదా ? మన ఆలోచనలకి ఎక్కడో ఒక్క చోట 'మూలం' ఆధారం ఉండాలి కదా ? అసలు 'వేరు' లేకుండా చెట్టు వస్తుందా ?

ఈ జంబూ వారు సామాన్యులు కాదు సుమీ ! అని ఊరుకున్నా.

ఎంత జిలేబీ నోటి వాగుడు ఎక్కువైనా జంబూ వారు ఇలా అప్పుడప్పుడు 'జిలేబీ' నీ పరిధి అని ఒకటి ఉన్నది సుమా అని అలవోక గా చెప్పడం ఓహ్ నాకు అందిన అదృష్టం.

సో, ఇవ్వాళ్టికి మేటరు ఏమీ లేని టపా అండి ఇది !

చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, March 15, 2012

కన్నీళ్ళ పర్వం !

ఈ మధ్య ఒక వారం గా జ్యోతిష్యం మీద ఎగ బడి అసలు జిలేబీ నువ్వు జిలేబీ నేనా అన్నంత దాకా రావడం తో, ఇక ఈ ప్రహసనం మనకు వద్దు బాబోయ్ అని విరమించేసా !

సరే వేరే ఏదైనా టీం పాస్ , టైం పాస్ చేద్దారి అని ఆలోచిస్తూంటే,  ఏడుపు ఏమన్నా'ఆండోల్ల' పేటెంటు రైటా అని జర్నో డ్రీమ్స్ పురాణ పండ ఫణీంద్ర వారు పురాతన మైన ప్రశ్న ని లేవ దీశారు.

అక్కడినించి మొదలయ్యి, నేను ఓ నాలుగు బ్లాగు లు తిరిగి వస్తే, ప్రతి బ్లాగు లో నూ కన్నీళ్ళే !

అయ్యా బాబోయ్ ఏమిటీ బ్లాగు లోకం కన్నీళ్ళ పర్యంతం అయి పోయే అని ఆలోచిస్తే, ఓహో, చంద్ర కుజ ప్రభావాల వల్ల ఎగసి పడే అగ్ని కణాలు వూరికే వదలి పెట్టవు సుమీ అని పించింది.

ఈ కన్నీళ్ళ గురించి ఆల్రెడి చెప్పేసా -

సర్వ రోగ నివారిణీ నయన ధారా వాహినీ నమోస్తు నిత్యం పరిపాలయామాం  అని.

ఆలోచిస్తే, కన్నీళ్లు అసలు లేకుంటే ఏమయి ఉండేది అని పించింది. కరడు గట్టిన హృదయం కూడా, పాషాణ మైన గుండె కాయ కూడా, ప్రేమకు తడిసి కరిగి పోతుంది అంటారు.

అట్లా, ఈ కన్నీళ్లు, బాధ కి, ఆనందానికి, అన్నీటికి కలగలపై, గుండె కాయ బరువుని తగ్గిస్తూ మనకంతా 'లైట్ ' మొమెంట్స్ కల్పించడం అనే ప్రక్రియ లేకుండా ఉంటే మనం ఎట్లా ఉండే వారం?

జీవకోటి కి కన్నీళ్లు లేకుంటే అసలు హృదయ స్పందనలు అనేవి ఉన్నాయి అని తెలిసి ఉండే వా?

గగుర్పాటు అంటాం. భయాందోళనలంటాం. అన్నీటికి ఈ కన్నీళ్లు చేదోడు వాదోడై ఉండటం దీని విషయం.

డాక్టర్లు సైంటిఫిక్ గా కారణాలు చెప్పొచ్చు గాక. వాటి కన్నా విలువైనది, ఈ కన్నీళ్లు కలిగించే తేట దనానికి వేరే ఏదీ సరి పోదు అనిపిస్తుంది.

లాఫింగ్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి అంటారు. అట్లాగే ఏడుపు గొట్ల క్లబ్ ఉంటా యంటారా ?

చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, March 14, 2012

జ్యోతిష్యం ఒక కళ !

కళ అంటే మనసుకి విశ్రాంతి ని కలుగ జేసేది. మానసోల్లాసం మానసిక వికాసం. మనసు ఆరాటం తీర్చేది. కాస్త శాంతి, కాస్త ఊరట, కూసింత ఓదార్పు - దానికి పెద్ద లక్ష్యాలంటూ ఉంటె - మానవ సేవయే .

ఏమండి మా అమ్మాయీ వివాహం ఎప్పుడో కాస్తా చూసి చెబ్దురూ  అంటే - దానికే ముంది జిలేబీ గారు,  చూసేద్దాం అని ఊరట ఇచ్చే జ్యోతిష్యులు తరుచు కనబడుతూనే ఉంటారు.

కొద్ది పాటి జ్యోతిష్య జ్ఞానం ఉన్న  వ్యక్తి  కూడా ఈ ఊరట ఓ తల్లి కి ఇవ్వ గలడు - ఆ ఊరట - అమ్మాయి పెళ్లి అవుతుందో లేదో గాని కొన్ని మార్లు విజయం - ఆ సమయానికి ఆ తల్లి ఆరాటం సద్దు మణుగు తుంది.

ఏమండి - మా నాన్న గారు - ఆరోగ్యం బావోలేదు. కాస్త చూడండి జాతకం -

ఏమయ్యా డాక్టర్ గారి దగ్గిరికి వెళ్ళ లేదా?

వెళ్ళా నండి - అయినా కాస్త చూసి చెబుదురూ...

డాక్టర్ చెప్ప లేడా ? లేక డాక్టరు చెప్పే చేదు నిజం జీర్ణించు కోవడానికి మనసు బరువెక్కు వవు తుందా ?

వెస్ట్రన్ వరల్డ్ లో సైకాల జిస్ట్ మాటలతో ఓదార్పు నివ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

మన దేశం లో పెద్దలు కర్మ సిద్ధాంతం తో ఓదార్పు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

జ్యోతిష్కుడు తాను నేర్చిన విద్య తో జనానికి ఏదైనా ఉపయోగం ఇవ్వగల డేమో  నని చూస్తాడు.

ఇక కుహనా 'జ్ఞానులు - అన్ని ఫీల్డ్స్ లోనూ కుహనా  ఎక్స్పర్ట్లు ఉన్నారు. !

సైకా ల జిస్ట్ ఫెయిల్ అవుతాడు.

మన దేశం లో పెద్దలు ఫెయిల్ అవుతారు.

జ్యోతిష్కుడు కూడా ఫెయిల్ అవుతాడు.

ఎందుకంటే సక్సెస్ ఫైలూర్ డెఫినిషన్ మనం ఆపాదించుకున్న వి. ఒక పరిధి దాటి ఎవరి చేతిలోనూ ఏదీ లేదు. పై పెచ్చు 'మరణం - the great leveler' అంతు బట్టని నిత్య సత్యం. జీవనం లో కాలవాహిని లో పరమ సత్యం.

ఓ డైరెక్టరు సదుద్దేశం తో, ప్రజలకి మంచి ని తెలపాలని, దేవస్థానం   అన్న పిక్చర్ తీస్తాడు, విశ్వనాథ్, ఎస్పీబీ లాంటి గొప్ప కాంబినేషన్ తో తీస్తాడు,  - జనాలకి ఓ పాటి వినోదాన్ని కలిగిస్తుందేమో చూద్దామని .

ప్రజలకి నచ్చదు పిక్చర్ ఫ్లాప్. ఉద్దేశం మంచిది. ప్రయత్నం కూడా పూర్ణత్వం తో చేసినది. కాని ఫలితం శూన్యం.

దీన్ని ఫైల్యూర్ అంటామా? 

ఇది ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు పిక్చర్ కానే కాదు. కాక పోవచ్చు. ఇరవై రెండో శతాబ్దపు పిక్చర్ ఈ తరం లో తీస్తే - దాన్ని ఆస్వాదన ఈ తరం వాళ్ళ కి కుదురు తూందా?


ప్రతి ఒక్క వ్యక్తీ తనదైన పరిధిలో - ఈ జీవిత నౌక ని సాగిస్తూ దానితో బాటు మరి కొందరికి సహాయం చేద్దామనే చూస్తాడు.

ఆ ప్రయత్నం లో - కళ ఒక ప్రక్రియ . ఉద్దేశం మంచిదే. సదుద్దేశం. దాని ప్రయత్నం కొన్ని మార్లు సఫలం మరి కొన్ని మార్లు అసఫలం - కాకుంటే - జనాల భాషలో దైవ నిర్ణయం.

ఎంత గొప్ప జ్యోతిష్కుడైనా , మానవ సత్సంబంధాల వద్దకి వచ్చే టప్పుటికి జ్ఞానం కన్నా విచక్షణ కే ప్రధాన పీట వేస్తాడు.

"ఏమోయ్ జిలేబీ, రేపే నువ్వు టపా కట్టేస్తావ్ " అని ఎ జ్యోతిష్కుడూ ఎంత ఖచ్చితం గా తెలిసినా చెప్పడు. చెప్పలేడు. అది ఆతని విచక్షణ. "దైవాన్ని ప్రార్ధించండీ" అనో, కాకుంటే, "ఈ శాంతి చేసి చూడండి" అనో, కాకుంటే, "ఓ ఆర్నెల్ల తరువాయి జాతకం చూద్దమండీ " అనో దాటు వేస్తాడు. అది మన పరిభాష లో - 'హి హి ఈ జ్యోతిష్కుడు శుంట "!

సత్యం బ్రూయాత్, ప్రియం బ్రూయాత్, నబ్రూయాత్ సత్యమప్రియం !


చీర్స్
జిలేబి
(జిలేబీ so finally are you done or not ?)

Tuesday, March 13, 2012

జ్యోతిష్యం ఒక సైన్స్ అండ్ మేథమేటిక్స్

సైన్సు అన్న పదం ఇరవై శతాబ్దం లో కాకుంటే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం లో వచ్చిన పదం.
అంతకు మునుపు ఫిలోసోఫి.

ఉదాహరణకి - న్యూటన్ పుస్తకం ప్రిన్సిపెల్స్ అఫ్ నేచురల్ ఫిలోసఫి.

ఫిలోసఫి అర్థం తీసుకుంటే- అది లవ్ ఫర్ సం థింగ్.

ఈ అర్థం లో తీసుకుంటే జ్యోతిష్యం ఒక ఫిలోసఫి. సైన్సు. దీన్ని చదివిన వాళ్ళు, చదవడానికి ఉత్సుకత చూపే వాళ్ళు ఓ పాటి జిజ్ఞాస తో - దాని మీద "వ్యామోహం" తో కాకుంటే- సందేహం తో ప్రారంభించి ఓ లాంటి పరిణితి వచ్చిన తరువాయీ దాని వెనుక ఉన్న నిగూఢ అర్థాలని వెలికి తీయడం లో తమ ఇంట్యూషన్ ని వాడడం గమనించ వచ్చు.

జ్యోతిష్యం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు - వాళ్ళకే సందేహం వస్తే- జవాబు వెంటనే చెప్పక , కొంత సమయం తీసుకుని వారి కాన్షేన్స్ అనుమతిస్తే - కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పడం సాధారణం గా గమనించ వచ్చు.

అంటే ఈ జ్యోతిష్యం దాని గణాంక పరిధిని దాటి - తార్కికానికి ఆవల - "దృష్టి" ని సారించి అంటే
డిఫరెంట్ డిమెన్ షన్ లో వెళ్లి కొన్నిటికి సమాధానం చెబుతుంది.

సైన్సు పోకడ ని గమనిస్తే - ఈ కాలపు రెండు శతాబ్దాలలో - చాలా మార్పులతో వేగం గా పరిణితి చెందుతూ వస్తోంది. తాము గ్రహాలని చెప్పిన వె  ఇప్పుడు గ్రహం కాదని అంగీకరించడం దాక అంటే వారి "జ్ఞానం' పెరిగే కొద్దీ మన "విజ్ఞానం" కూడా పెరుగుతోందని అనుకోవచ్చు. (కాకుంటే - "అజ్ఞానం" తరుగుతోందని అని కూడా అనుకోవచ్చు)

కొన్ని శుష్క వాదనలతో సూర్యుడు గ్రహమా అని జ్యోతిష్యం ని ప్రశ్నించే "హేతవాదులని" మనం చూడడం కద్దు.
జ్యోతిష్యం డెవలప్ అయిన కాలానికి వాళ్ళు - దాన్ని గ్రహం గా సంబోధించ వచ్చు అనుకోవచ్చు గదా? మనం విజ్ఞానవంతులం అట్లా అనుకుంటే  మన హేతువాదానికి ధోకా వస్తుంది కాబట్టి మనం ప్రశ్నించాల్సినదే !

క్వాంటం థియరీ పరిణితి చూస్తె- నాటి క్వాంటం మెకానిక్స్ మోడల్ నించి మొదలయ్యి -ఇపుడు క్వాంటం ఫిజిక్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికం దాక దాని ప్రతిపాదనలు వ్యాపించి ఉన్నది. (ఈ రెండు వేల ఐదు లో అనుకుంటా ను వచ్చిన  What the bleep do we know మూవీ జనావళికి క్వాంటం ఫిజిక్స్ ని పరిచయం చేసే హాలీవుడ్ చిన్ని ప్రయత్నం).


దీనికి మూల కారణం దాని మీద - ఆ సబ్జెక్ట్ మీద పరిశోధనలు మిక్కిలి గా జరగడమే కారణం. క్వాంటం థియరీ మొదలైన కాలానికి అది సో కాల్డ్ సుడో సైన్సు. ఆ కాలం లో దాన్ని సో కాల్డ్ వైజ్ఞానికుల లోకం లో నే సమర్థించిన వాళ్ళు చాల కొద్ది మంది మాత్రమె.

ఈ నేపధ్యం లో జ్యోతిష్యం తానున్న ఇప్పటి దయనీమయిన పరిస్థితి నించి బయట పడాలంటే -దాని మీద విలక్షణమైన , విశిష్టమైన , నిశితమైన పరిశోధనలు జరగాలి. అప్పుడే దాని వికాసం మనం చూడవచ్చు.

చిన్న ఉదాహరణ - జ్యోతిష్యం లో ని గళ్ళకి అధిపతి గా సూర్యుని నించి మొదల్లయీ శని గ్రహం దాక ఇప్పడు సైన్సు చెప్పే ఆర్డర్ లో  నే ఉండటం కాకతాళీయమా , లేక - వారి కాలానికి వారికి కలిగిన మేధస్సు పరిణితి యా?

జ్యోతిష్యానికంటూ - ఒక నియమం, గణితం ఉన్నది. ఆ గణితం ఒక పార్టు. దాని వెనుక దాని అనాలిసిస్ మరో పార్టు. దాని అన్వయం మరో పార్టు. ఈ అనాలిసిస్ ఎక్కడో బురడా కొట్టి కాల గతి లో వక్ర గతి పట్టి నట్టు ఉంది.

మరో ఉదాహరణ- స్టాక్ మార్కెట్ లో " Derivatives" "futures and options" ఎ ఉద్దేశం లేక ఎ మోడల్ తో future ని "predict" చేస్తూన్నారు? బ్లాక్ షోలే మోడల్ అనండి, వేరే మోడల్ అనండి, కాకుంటి probability theory అనండి - దానికంటూ ఒక అర్థం వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు. ఓ మోడల్ కాకుంటే "predictability" ఆపాదించుకున్నారు.

రేపటికి ఏమవుతుందో తెలియని దానికి, ఒక మాడల్ తయారు చేసుకుని ఒక సమీకరణం ప్రతిపాదించడం (ఈ సమీకరణం మన కాలం లోనే ప్రశ్న గా నిలబడడం ఇక్కడ విశేషం) మన కాలానికి మనకు చెందిన మేధో పరిణితి. !


అట్లాగే జ్యోతిష్యానికి కూడా ఒక వ్యాఖ్యానం ఉంది కదా? ఈ జ్యోతిష్యం సైన్సు గా విలక్షణం గా పరిణితి చెందాల వద్దా అన్నది మానవ మేధస్సు మీద ఆధార పడి ఉన్నది. ఎ కొద్దిపాటి ఇచ్చుకత, ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకొని పరిశోధనలు చెయ్యడమో మాత్రం సరిపోదు. ఇది ఒక యజ్ఞం కాకుంటే ట్రెండ్ కావాలి.

అప్పుడే ఈ సైన్సు కాకుంటే ఫిలాసఫీ కూడా పరిణితి చెంది మన మేధస్సు కి దీటు గా వెలుగొందుతుంది. అప్పుడే దాని వికాసం. కాని ఇందులో ఓ తిరకాసు ఉంది. ఏమిటంటే - ఇందులో ఎలాంటి ధనలాభాలు లేవు.

సో, ఎంతమంది దీనికి టేకర్స్ ఉంటారు? చాల తక్కువ మంది మాత్రమె. అదే దీని ప్రస్తుత పరిస్థితి కి కారణం కూడానేమో ? ఆ కాలం లో రాజులు పోషించారు. ఈ విజ్ఞానం వికసించింది.

ఈ కాలం లో మన గవర్న మెంట్లు, వాటికి దీన్ని పోషించే కాకుంటే వికసింప చేసే ఆసక్తి ఉన్నదా అన్నది సందేహమే.  అదే  అమెరిక వాడు కొద్ది పాటి పరిశోధనలతో(వాడు చెయ్యాలంటే, దీంట్లో వాడికి ఏదైనా లాభం కనిపించాలి !- అది వేరే విషయం!)  - పేటెంట్ చేసాడంటే - వెంటనే - బాస్మతి మాది అన్నట్టు కేసు వెయ్యడానికి వేనుకయ్యం మనం !

కా బట్టి వేచి చూడాల్సిందే !

కాకుంటే- ప్రశ్నా శాస్త్రం క్రింద మనం  ప్రశ్న వేసుకోవచ్చు!

సమాధానం చెప్పగలిగే వాళ్ళు - ( ఈ టపా పోస్ట్ చెయ్యబడ్డ సమయమో- లేక మీరు ఈ టపాని చదివిన సమయో - కాకుంటే - మీరే ఓ ప్రశ్నా సమయాన్ని ఎంచుకోనో, స్థలం బ్లాగ్ లోకం లో మీ బ్లాగ్ అనుకునో!) భాష్యం చెప్పగలరేమో చూడండి!

ప్రశ్న - "జ్యోతిష్యం మరింత పరిణితి చెందుతుందా ? అవదా?


చీర్స్
జిలేబి.
(జిలేబీ why dont you have consisntency?)

Sunday, March 11, 2012

జ్యోతిష్యం ఒక నమ్మక వాహిని

నమ్మకం అన్నదానికి అర్థం - తార్కికానికి  ఆవల ఒక దాన్ని విశ్వసించడం అనుకో వచ్చు.

ఈ డెఫినిషన్ కింద ఆలోచిస్తే - జ్యోతిష్యం నమ్మే కొద్దీ దాని ప్రభావం మన జీవితాలలో పెరగడం దీన్ని నమ్మే వాళ్ళలో చాల మంది గమనించడం జరగడం సర్వ సాధారణం. - ఇందులో తల మునకలైన వాళ్లకి - ప్రతి విషయం జ్యోతిష్యం అలా చెప్పినందు వల్ల  ఇలా జరగడం అయ్యిందన్న మాట అని సరిపెట్టుకోవడం కాకుంటే దానికి పరిష్కారం చూడాలనుకోవడం లాంటి మరిన్ని "బై ప్రొడుక్ట్స్ " కింద వెళ్ళిపోవడం గమనించ వచ్చు.

సో, దీన్ని పాటిస్తే - ఓ మోస్తరు - అందులో నే మన జీవితం నిబిడీ కృతం అయినట్టు అని పిస్తుంది.

ఉదాహరణకి ప్రతి పనిని మంచి గంటలో నే చెయ్యాలనుకుని - రాహు కాలం అనో కాకుంటే యమ గండం అనో - ఏదో ఒక గుళిక అనో ఎన్నో సార్లు చెయ్యాల్సిన మంచి పని ని కూడా వాయిదా పద్దతుల మీద సాగించే సాదా సీదా జనసాంద్రత మనం గమనించ వచ్చు.

సో, ఒక నమ్మకం మరో నమ్మకానికి - ఆ పై అది మరో నమ్మకానికి - ఇలా విచక్షణా రహితం గా - ఓ లాంటి పరమ పద సోపానం లో పామునోట పడ్డట్టు ఈ ఊబిలో చిక్కు పోతూ - మానవుని కర్మ సిద్ధాంతాన్ని, సంకల్ప బలాన్ని  - మరిచి పోయే టంత గా  "కిక్కు" ఇవ్వ గలడం ఈ జ్యోతిష్యం యొక్క weakness అని చెప్పుకోవచ్చు కూడా.

వాహిని - ఒక ప్రవాహం. అందులో కొట్టుకుపోవచ్చు. ఈతాడ వచ్చు. జలకాలా వాడచ్చు. ఎంత కావాలంటే అన్ని నీళ్ళు ఉపయోగించ వచ్చు. కొంత ఆలోచిస్తే - ఈ జ్యోతిష్యం కూడా ఒక నమ్మక వాహిని అనిపిస్తుంది 

దాన్ని ఎలా ఉపయోగించు కుంటామో అన్న దాన్ని బట్టి- మన ఇచ్ఛా శక్తి కూడా అభివృద్ధి చెందడానికి దోహద కారిగా నా కాకుంటే - మన మూఢ నమ్మకాలకి సోపానం గానా- అన్న దాని బట్టి ఈ శాస్త్రం ఉపయోగం ఉందా లేదా  అనిపిస్తుంది.

మరో విధం గా ఆలోచిస్తే- దీన్ని గురించి - ఈ శాస్త్రం గురించి తెలియక పోతే , పట్టింపులు లేక పోతే - "Ignorance is Bliss"!


చీర్స్
జిలేబి.
(జిలేబీ what are you trying to convey?)

Saturday, March 10, 2012

మధురాపురి నిలయే మణి వలయే - జిలేబీయంమధురాపురి  నిలయే మణి వలయే - జిలేబీయం
చీర్స్
జిలేబీయం !

Friday, March 9, 2012

జ్యోతిష్యం నమ్మకమా లేక సాయిన్సా లేక కళా?

నమ్మకం
సాయిన్సు
కళ
ఈ మూడు మూడు విధాలు
నమ్మితే సాయిన్సు అక్కరలే
సాయిన్సు అనుకుంటే - నమ్మకాల పని లేదు
కళ - మనోల్లాసం
ఇంతకీ ఈ అంతు పట్టని జ్యోతిష్యం లెక్కల గారిడీయా లేక సాయిన్సా లేక కళా లేక నమ్మకమా?


చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నన్త !
నమ్మకం ఉంటె ఫలితం !
శాంతి అన్నిటికి ఉండనే ఉంది !
ఉపశాంతి కూడా ఉంది !
కిటుకు ఎక్కడ ఉంది?
మన ఆలోచనా విధానం లో నా?
కర్మ సిద్ధాంతం లో నా?

లేక - ఈ మధ్య బడా బడా దేశాలు - చేసే తుక్కు టమారం చెత్త చెదారం డంప్ చేస్తున్నట్టు
పాతకాలం లో అర కొర - లెక్కల జ్యోతిష్యం - మన దేశం లో ఇంకా అలాగే నిలిచి పోయిందా?

ఈ జ్యోతిష్యం కూడా బతుకుతోందా కాలం తీరి - దాని కథా కమామీషు ఎవరికీ అర్థం కాక ఏదో నేనూ జాదూగర్ లా ఉన్నా  అన్నట్టు పడి ఉందా మన దేశం లో?

చర్వితచర్వణం!


జిలేబి.

Thursday, March 8, 2012

మహిళా దినోత్సవం !

ల్లి, కొప్పులో,

హిరణ్మయి నడకలో, కా

ళం పగ పడితే,

వణీ లలామ ,

దిక్సూచి కుటుంబానికి,మ

నోహరి మనోహరునికి , వా

త్సల్యమయీ

వందనం !


మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో -

చీర్స్
జిలేబి.

Tuesday, March 6, 2012

జిలేబీ శతకం - 5

శ్రీ శ్యామలీయం వారికి శుభాకాంక్షలతో
జిలేబీ శతకం
శతక కర్త - శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారు
బ్లాగ్ లోకం లో వీరు 'శ్యామలీయ' మై
బుజ్జి పండు తెలుగు చదువు లో దర్శన మిచ్చి న వారు

గమనిక: ఈ రచన సర్వ హక్కులు శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారివి.
జిలేబీ టపా , కామెంటు చెండులు వీటికి ఉత్ప్రేరకాలు మాత్రమే!
ఇవి శ్రీ శ్యామలీయం గారు శ్రీ కష్టే ఫలే శర్మ గారి బ్లాగులోనూ,
మరి ఇతర బ్లాగుల్లోనూ కామెంటు రూపేణా ఇచ్చినవి.

***

రాబోవు కాలం

కం. మునువచ్చు చెవుల కన్నను
వెనుకనె పొడచుకొని వచ్చి పెరిగెడు కొమ్ముల్
మొనదేరి ధృడత నుండవె
మనుమలకే తెలివి హెచ్చు మహిని జిలేబీ


ఉపవాసం

కం. ఆరోగ్య మనుమతించిన
మేరకు నుపవాసదీక్ష మిగులహితంబౌ
తీరికగా నొక దినమున
శ్రీరమణుని గొలువనగును చేరి జిలేబీ.


'దండ' నాధా!

కం. దండను వేసిన చేతులు
దండంబును బెట్టినట్టి తరుణి కరంబుల్
ధండమ్మని చండికవలె
దండంబును తప్పకుండ దాల్చు జిలేబీ

దీవెనలు

కం. చాలవె యితిహాసంబులు
చాలదె మరి భాగవతము జదువగ హితమై
చాలదె పెద్దల దీవన
మేళులు చేకూర్చ మనకు వేగ జిలేబీ

జిలేబీ తెలుగు వ్యాఖ్య !

కం. నలభై పంక్తుల వ్యాసము
సులువుగ నా కర్థమాయె శోధించెడు నా
తల కెక్కక పొగరణచెను
కలనం తమ వ్యాఖ్య తెలుగు ఘనత జిలేబీ.


'టీతింగు' ట్వీటింగు !

కం. తాతకు కలిగే నకటా
టీతింగ్ ప్రోబ్లమ్స్ కొత్త త్రీజీ ఫోన్తో
యాతన పెట్టే టచ్ స్క్రీన్
చేతికి కళ్ళకును పనులు చెప్పె జిలేబీ.

కం. చిన్నప్పుడు పలకయె గద
యున్నది యని తాత మరచి యుండగ నకటా
నాన్నకు హైఫై పలకను
కొన్నాడు ప్రేమమీర కొడుకు జిలేబీ


బాపురే లవకుశ శ్రీ రామ రాజ్యం !

కం. చూడకనే పొగడుటయును
చూడకనే తెగడు టనెడు చోద్యములనగా
నేడుకదా కనిపించెను
వాడలవాడలను బాపు వలన జిలేబీ

కం. నాజూకుగ నను దిట్టిన
నా జుట్టును బట్టుకొన్న నచ్చని దానిన్
తేజోమయమని పొగడుట
నా జన్మకు వీలుపడదు నమ్ము జిలేబీ

కం. నా కేమో లవకుశ యును
మీకు శ్రీరామరాజ్యమే హితమగుచో
నా కెనిమిది వందలు పొదు
పై కనుబడు చుండె నేటి వరకు జిలేబీ
 
 
యా దేవీ సర్వ భూతేషు

కం. అమ్మాయి కథను చదివితి
నమ్మ దయాగుణము దలచి యానందముచే
చిమ్మెను కన్నుల నీరును
నిమ్మహి భగవతికి సాటి యెవరు జిలేబీ.

కం. ముత్తాతగారి ముచ్చట
లిత్తెరగున చదువుచుండ నెటనో మరి నా
చిత్తంబున విభ్రమమగు
నుత్తమమీ సౌఖ్యమనగ నొప్పి జిలేబీ.

కం. ముని మనుమరాలి ముచ్చట
మునుకొని యా మూగతల్లి ముచ్చటగా తం
డ్రిని తాతను ముత్త్తాతను చే
సిన ముచ్చట సంతసింప జేసె జిలేబీ.

కం. సంతోషంబుల నెరుగుట
సంతోషము నాకు నిట్టి సంతోషంబుల్
వింతలె యీ జన్మంబున
నింతకు ముందెరిగి యుందు నేమొ జిలేబీ.

కం. అందరు సంతోషంబున
నుందురు గా కెల్లవేళ నుల్లాసముగన్
చిందులు వేయగ శ్రీలా
నందముగా నందరిండ్ల ననెద జిలేబీ.


కాఫీ కాలం

కం. శివ శివ యనుచును కాఫీ
నెవరైనను చేయునెడల నీశ్వరకృపచే
నవలీలగ నమృతంబగు
చవితో లోకంబు లేల జాలు జిలేబీ.

కం. నీరసపడితే మంచి హు
షారిచ్చే పొగలసెగల చక్కని కాఫీ
సారందీయగ హాయిగ
ఊరికి పను లప్పగించు చుండు జిలేబీ


శతకం లెక్కలు

కం. ఇన్నని నియమము గలదా
యెన్నైనను వ్రాయవచ్చు నేదో శతకం
బన్నప్పు డధిక మైనను
మన్ననలో మార్పురాదు మహిని జిలేబీ


వినమ్రత

కం. బందమొ ముందరి కాళ్ళకు
నందముగా భావమమర నగు పరికరమో
ఛందం బనునది దేవుం
డందించిన శక్త్తి కొలది యగును జిలేబీ.

కం. ఛందములాడించునొ నను
ఛందంబుల తోడ నాడ జాలుదునో నే
నందముగా వ్రాయుదునో
యిందుకు కొరగానొ దేవు డెరుగు జిలేబీ

టపాకీకారణం
జిలేబి

Monday, March 5, 2012

జిలేబీ శతకం - 5

జిలేబీ శతకం
శతక కర్త - శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారు
బ్లాగ్ లోకం లో వీరు 'శ్యామలీయ' మై
బుజ్జి పండు తెలుగు చదువు లో దర్శన మిచ్చి న వారు

గమనిక: ఈ రచన సర్వ హక్కులు శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారివి.
జిలేబీ టపా , కామెంటు చెండులు వీటికి ఉత్ప్రేరకాలు మాత్రమే!
ఇవి శ్రీ శ్యామలీయం గారు శ్రీ కష్టే ఫలే శర్మ గారి బ్లాగులోనూ,
మరి ఇతర బ్లాగుల్లోనూ కామెంటు రూపేణా ఇచ్చినవి.

***

రాబోవు కాలం

కం. మునువచ్చు చెవుల కన్నను
వెనుకనె పొడచుకొని వచ్చి పెరిగెడు కొమ్ముల్
మొనదేరి ధృడత నుండవె
మనుమలకే తెలివి హెచ్చు మహిని జిలేబీ


ఉపవాసం

కం. ఆరోగ్య మనుమతించిన
 మేరకు నుపవాసదీక్ష మిగులహితంబౌ
 తీరికగా నొక దినమున
 శ్రీరమణుని గొలువనగును చేరి జిలేబీ.


'దండ' నాధా!

కం. దండను వేసిన చేతులు
దండంబును బెట్టినట్టి తరుణి కరంబుల్
ధండమ్మని చండికవలె
దండంబును తప్పకుండ దాల్చు జిలేబీ

దీవెనలు

కం. చాలవె యితిహాసంబులు
 చాలదె మరి భాగవతము జదువగ హితమై
 చాలదె పెద్దల దీవన
 మేళులు చేకూర్చ మనకు వేగ జిలేబీ

జిలేబీ తెలుగు వ్యాఖ్య !

కం. నలభై పంక్తుల వ్యాసము
సులువుగ నా కర్థమాయె శోధించెడు నా
తల కెక్కక పొగరణచెను
కలనం తమ వ్యాఖ్య తెలుగు ఘనత జిలేబీ.


'టీతింగు' ట్వీటింగు !

కం. తాతకు కలిగే నకటా
టీతింగ్ ప్రోబ్లమ్స్ కొత్త త్రీజీ ఫోన్తో
యాతన పెట్టే టచ్ స్క్రీన్
చేతికి కళ్ళకును పనులు చెప్పె జిలేబీ.

కం. చిన్నప్పుడు పలకయె గద
 యున్నది యని తాత మరచి యుండగ నకటా
 నాన్నకు హైఫై పలకను
 కొన్నాడు ప్రేమమీర కొడుకు జిలేబీ


బాపురే లవకుశ శ్రీ రామ రాజ్యం !

కం. చూడకనే పొగడుటయును
చూడకనే తెగడు టనెడు చోద్యములనగా
నేడుకదా కనిపించెను
వాడలవాడలను బాపు వలన జిలేబీ

కం. నాజూకుగ నను దిట్టిన
నా జుట్టును బట్టుకొన్న నచ్చని దానిన్
తేజోమయమని పొగడుట
నా జన్మకు వీలుపడదు నమ్ము జిలేబీ

కం. నా కేమో లవకుశ యును
మీకు శ్రీరామరాజ్యమే హితమగుచో
నా కెనిమిది వందలు పొదు
పై కనుబడు చుండె నేటి వరకు జిలేబీ
యా దేవీ సర్వ భూతేషు

కం. అమ్మాయి కథను చదివితి
 నమ్మ దయాగుణము దలచి యానందముచే
 చిమ్మెను కన్నుల నీరును
 నిమ్మహి భగవతికి సాటి యెవరు జిలేబీ.

కం. ముత్తాతగారి ముచ్చట
 లిత్తెరగున చదువుచుండ నెటనో మరి నా
 చిత్తంబున విభ్రమమగు
 నుత్తమమీ సౌఖ్యమనగ నొప్పి జిలేబీ.

కం. ముని మనుమరాలి ముచ్చట
 మునుకొని యా మూగతల్లి ముచ్చటగా తం
 డ్రిని తాతను ముత్త్తాతను చే
 సిన ముచ్చట సంతసింప జేసె జిలేబీ.

కం. సంతోషంబుల నెరుగుట
 సంతోషము నాకు నిట్టి సంతోషంబుల్
 వింతలె యీ జన్మంబున
 నింతకు ముందెరిగి యుందు నేమొ జిలేబీ.

కం. అందరు సంతోషంబున
 నుందురు గా కెల్లవేళ నుల్లాసముగన్
 చిందులు వేయగ శ్రీలా
 నందముగా నందరిండ్ల ననెద జిలేబీ.


కాఫీ కాలం

కం. శివ శివ యనుచును కాఫీ
నెవరైనను చేయునెడల నీశ్వరకృపచే
నవలీలగ నమృతంబగు
చవితో లోకంబు లేల జాలు జిలేబీ.

కం. నీరసపడితే మంచి హు
షారిచ్చే పొగలసెగల చక్కని కాఫీ
సారందీయగ హాయిగ
ఊరికి పను లప్పగించు చుండు జిలేబీ


శతకం లెక్కలు

కం. ఇన్నని నియమము గలదా
యెన్నైనను వ్రాయవచ్చు నేదో శతకం
బన్నప్పు డధిక మైనను
మన్ననలో మార్పురాదు మహిని జిలేబీ.టపాకీకారణం
జిలేబి

కొసమెరుపు  జిలేబీయాలు !

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి జిలేబీయం

పతియె బ్లాగులోకమ్మున గతి తెలియక
మునిగియుండ జిలేబియై ముద్దు లొలుక
కొంటె కామెంట్లతో సదా వెంట నంటి
పతిని హింసించు కాంతయే పరమ సాధ్వి
.

పురాణ పండ వారి జిలేబీయం

అందమైన సంగతులను
కందములుగ పద్యం కట్టి
నందున వానిని శతక
మందుము ముదమున జిలేబీ

ఇతివృత్తములు భిన్నములు
నాతినలరించు విషయములు
యే తీరున దృశ్యీకరించుట
కత్తిపీటకేల దురద జిలేబీ

శ్రీ లక్కాకుల వారి జిలేబీయం

కాదు పద్యమ్ము వ్రాయుటే ఘనత - కవికి
భావ పటిమయే ప్రతిభకు పట్టు గొమ్మ
శ్రీ జిలేబికి కారాదు చేవ లేని
ఛందముల చట్రముల్ భావ బంధనములు
బ్లాగ్ లోక కవీశ్వరులకు ప్రణామములతో

జిలేబి.

Sunday, March 4, 2012

పడమటి సంధ్యా రాగం !

చ్చని చేలు

మరుక నాదం

గువల మురిపాలు

టింగు రంగా బడి పిల్లలు

సందె వేళ గూటి దీపాలు

ధ్యాన మైన కను దోయి

రామచిలుకల  కిల కిలలు   

గంటా రావముల గుడి గంటలుజిలేబి.
(ప్చ్, పడమటి సంధ్యా రాగంలో అన్నీ హుష్ కాకీ)

Friday, March 2, 2012

గూగల్ ప్లస్ లోకము వెర్సెస్ బ్లాగు లోకము !

పూర్వ కాలం లో నారదుల వారు త్రిలోక సంచారం చేస్తూ ఒక లోక సమాచారాన్ని వేరొక లోకం లోకి మార్చి, తార్చి, వార్చి కొండొకచో మసాలా దట్టించి, నశ్యం పట్టించి, కలహ భోజనము చేసేవారని చదివినప్పుడు నాకు చాలా హాశ్చర్య మని పించేది.

జిలేబీ, ఒక లోకం లో నే మన వల్ల అలా ఇలా సంచారం చెయ్యడం కనా కష్టం గా ఉందే, ఈ నారదుల వారు, మన ప్రియతమ గురువులు ఈలా త్రిలోకాలు ఎలా సంచారం చేస్తారబ్బా అని తెగ సందేహం వచ్చేది.

నా ఆ ఆలకింపులను మన్నించి ఆ సామి నా కు ఈ జన్మ లోనే ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసు కోవడానికి ఒక సదవకాశం ఈ 'e' లోకం లో ఇచ్చాడు !

అదేమిటంటారా , ఈ బ్లాగు లోకం లో వచ్చినప్పుడు అలా అప్పుడు అప్పుడు రాసే వారము. ఆ పై మా మన మోహనుల వారు, జిలేబీ, నువ్వు వనారణ్యాలని ఏలింది చాలు గాని, నీకు రిటైర్మెంటు ఇచ్చితి మీ బో అని ఇంటికి తరిమేక, అప్పటి దాకా హై వోల్టేజీ లో పనిచేసిన జిలేబీ, లో వోల్టేజీ కి వచ్చింది.,

మా జంబూనాధన్ కృష్ణ స్వామీ అయ్యరు గారు కూడా, ప్లేటు ఫిరాయించి, జిలేబీ, నీకు ఉన్న ఉద్యోగం అయిపోయే, కాబట్టి మళ్ళీ కిచను నువ్వే చూసుకో అని వారూ వంట గదికి పదవీ విరమణ చేసేరు.

వంట గది లో నే  లాపు టాపు పెట్టి, ఆవ్వాల్టి వంట లకి అవ్వాళే రెసిపీ లు ఇంటర్నట్ లో కనిబెట్టి దానితో బాటు టపాలు బర బర గీకేసి, కామెంటు కారాలు మిరియాలు రుబ్బి వంట చేసేది జిలేబీ.,

హాశ్చర్యం గా అప్పుడప్పుడు బ్లాగు లోకం లో సీనియర్స్ మేము అలాగా గూగుల్ బజ్జు లో ఈ లా బజ్జామండీ అని అంటే curiosity killed the cat చందాన అప్పుడే తెలుసుకున్నా బ్లాగు లోకం గాక మరో బజ్జు లోకం కూడా వున్నదని అందులో కూడా ఇక్కడి వాళ్ళు అక్కడ, అక్కడి వాళ్ళు ఇక్కడ సంచారం చేస్తూ ఉంటారని.

హవ్వా, ఈ మల్టీ లోక సంచార పాసిబిలిటి ఉండటమన్నది మన పురాణ కాలం లోనే వుందబ్బా అని నేను తెగ మురిసి పోయాను.

ఆ పై బజ్జు లు మూట కట్టి నాయని జన సందోహం బ్లాగు లోకం లోకి వచ్చారు కొంత కాలం బాటు.

ఆ తరువాయి మరో లోకం ఇప్పుడు పాపులర్ అయి పోయినట్టుంది! అదియే గూగల్ ప్లస్సాయనమః !

ఈ లోకం లో చాలా వేడిగా, వాడిగా గబ గబ కామెంటు చెండులు చేతులు మారుతున్నాయని జిలేబీ లు చుడుతున్నారని, చప్పట్లు గల గలా పారుతున్నా యని అప్పుడప్పుడు ఆ లోక సంచార వాసులు ఈ బ్లాగ్ లోకం లో తెలియ చేస్తూ, కాకుంటే వాటి గురించి ఉత్సుకతని ని కలిగిస్తున్నారు !

 సో, త్రిలోక సంచార వాసులారా ( భూలోక, బ్లాగ్ లోక, ప్లస్ లోక,...) మనమందరమూ,  పురాణ కాలం లో తెలిపిన మల్టీ లోక సంచారాన్ని మన జీవన కాలం లో అనుభవైక వేద్యం గా చవి చూస్తున్నామని దీని వల్ల గ్రహించ వలె !

అన్నీ మన పురాణాల్లోనే ఉన్నాయష !

చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, March 1, 2012

ఆచంగ గారి ప్రశ్నలు - జిలేబీ జవాబులు !

ఆచంగ గారి ప్రశ్నలు - జిలేబీ జవాబులు !

1. మగాడు ఉద్యోగం చెయ్యకుండా ఇంట్లో ఉండి పిల్లల్ని చూసుకుంటే ఆడువారికి సమ్మతమేనా?

తెగేసి నో. మా రాజ్యం లో tresspassers are liable to be prosecuted !

కాదూ, కూడదు, చెయ్యాలని ఆరాట పడితే సమ్మతం. Not instead of ఉద్యోగం but together with outside ఉద్యోగం ఇంట్లో పిల్ల లని చూసుకునే సద్యోగం కూడాను. (ఒకటి చేస్తే ఇంకోటి ఫ్రీ అన్న మాట !)

2. ఆడపిల్లలే అనే కారణం చేత స్కూల్లో తన్నులనుండి ఆఫీసుల్లో బాస్ తిట్లవరకూ మినహాయింపులు పొందటం లేదా? మగవారికలాంటి అవకాశమే ఉండదు. అతను పోరాడాల్సిందే.

అబ్బాయ్, చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత! ఆ మినహాయింపులు మా జన్మహక్కు! ఆలాంటి అవకాశం అందరికీ రాదు. Its reserved for 50 percent category only! ఈ రీజేర్వషన్ కావాలని ఆశ పడితే మా  కొండ దేవరని చాలా తీవ్రం గా ప్రార్థించ వలె మరు జన్మ లో నైనా ఆడ జన్మ గా పుట్టించు స్వామీ అని. ఫో, నీ తంటాలు పడు అని మా కొండ దేవర ఒకింత కరుణ చూపితే, గీపితే, ఆ పై ఆడ జన్మ లభ్యమై తే, ఈ సౌకర్యాలు తో బాటు కొన్ని కష్ట నష్టాలు ఫ్రీ గా వచ్చును! వాటిని భరించ వలసి ఉండును!!!

3. తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా మగాడు బిడ్డని కనలేడు. అలాంటప్పుడు మగాడే స్త్రీ రక్షణ, పోషణ బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడు ఆడువారు పిల్లల పెంపకం చూసుకోవటానికి వచ్చిన బాధేమిటి?

నిన్ననే రాసాను - ఈ తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా మగాడు బిడ్డని కనలేడు విషయం పై:
స్త్రీ వాది సంఘం జరిపిన కలియుగ
'పుత్రికామేష్టి' యాగ విచిత్రము జూతము రారె!
ఈ యాగ మహత్వము వశమున
భార్యకు మీసముల్ మొలిచె, బాపురె భర్తకు గర్భమాయెనే!

ఆయ్, మగాడే స్త్రీ రక్షణ , బాధ్యతలు తీసుకోవాలి. మేము మా జంబు వారిని కాఫీ ఆర్డర్ ఇచ్చి బుట్ట బొమ్మ గా కూర్చుంటాము! అంతే. మా టేబల్ కి కాఫీ  రావలె. ఆడు వారు పిల్ల ల పెంపకం అనగా, అయ్యవారు, పిల్లలని బాగుగా తయారు చేసి , జిలేబీ, అబ్బాయి , అమ్మాయి రెడీ అనగా వెంట నే వారిని షికారు కి తీసుకుని వెళ్లి , 'వారిని చూడండి , ఎంత ముద్దుగా పిల్లలని రెడీ చేసి షికారు కి తీసుకెళ్తున్నారో !' అని క్రెడిట్ కొట్టెయ్యడం మా గట్టి దనం!

4. ఒక ఆడది ఏడాదికి పాతిక లక్షలు సంపాదించగలిగినప్పుడు, యాభై లక్షలు సంపాదించే ప్రేమించనివాడిని చేసుకోవటమెందుకు? పనీపాటా లేకుండా  ప్రేమించటమే పనిగా పెట్టుకున్నవాడినికి ఒకణ్ణి చేసుకోవచ్చుగా?

అబ్బాయి, పాత కాలం లో వున్నట్టున్నావ్. డబ్బెవరికి చేదు పిచ్చోడా అని జంధ్యాల గారి చిత్రం లో అనుకుంటా ఒక పాట వుంది. కావున... పాతిక లక్షలు వున్నా యాభై పై కన్నులు వెయ్యడం (eye throwing) అనునది ఆడువారి సహజ నైజం ! ఒక కిలో బంగారం కన్నా రెండు కిలోల బంగారం ఎక్కువ అన్నది చాలా సింపల్ మాథ మే ట్రిక్ !!

5. సాధించి చట్లో పెడుతున్నది అత్తా-ఆడపడుచులైనప్పుడు దానికి మగాడిని పూర్తిగా బాధ్యుడిని చెయ్యటం ఎంతవరకూ సబబు? అత్తలు, ఆడపడుచులూ ఆడువారేకదా!

మానేజ్మెంటు  ఫండా ప్రకారం ప్రతి వ్రతం తప్పిన ప్రాజెక్టు కి ఒక scapegoat (తెలుగు లో బకరా అందురు) ఉండవలె. ఆ ప్రకారంబు గా...,

7. మగాడి తన్నుల గురించి మాత్రమే మాట్లాడేటప్పుడు ఆడువారి సణుగుడు గురించి అసలు బయటకు రాదెందుకు? (సుప్రీం కోర్టు ఆడువారి సణుగుడుని మానసిక హింసగానే పరిగణించాలని తీర్పు చెప్పింది).

సణుగుడు సైలంటు రెవల్యూషన్! తన్నులు పోలీసు జులుం. రెండిటి కి వున్న వ్యత్యాసం అది ! మీడియా  వాడికి మసాలా కావాలి. సైలెంటు వాడికి నప్పుదు!

చీర్స్
జిలేబి.