Wednesday, August 29, 2012

అంకోలం నిజబీజసంతతి , మరి అవకేడో తత్వాని గురించి ఏమంటారు ?

అంకోలం నిజబీజసంతతి , మరి అవకేడో తత్వం గురించి ఏమంటారు ?

మా బ్లాగ్ గురువులు జిలేబీ శతక కర్త శ్రీ శ్యామలీయం వారు శంకర భగవత్పాదుల వారి శ్లోకం ఒకటి ఉదహరించారు.

అదీ ఎక్కడ ఉదహరించారంటారు మరి? శ్రీ కష్టే ఫలే శర్మ గారి బ్లాగు లో .

వారు చెప్పినది ఇక్కడ మళ్ళీ పొందు పరుస్తున్నాను. (కాపీ యే అనుకోండీ, అయినా మంచివి అన్నీ మనం రాయాలంటే మరి కుదరదు, కాబట్టి అప్పుడప్పుడు 'కాఫీ' ఆయ నమః !)

కోట్:

శ్రీశంకరభగవత్పాదులవారి శివానందలహరిలో యీ అంకోలం ప్రసక్తి వచ్చే శ్లోకం ఒకటి ఉంది.

అంకోలం నిజబీజసంతతి రయస్కాతోపలం సూచికా
సాధ్వీ నైజవిభుం లతా క్షితిరుహం సింధుహ్ సరిద్వల్లభం
ప్రప్నోతీహ యథా తథా పశుపతేః పాదారవిందద్వయం
చేతోవృత్తిరుపేత్య తిష్టతి సదా సా భక్తి రిత్యచ్చతే.

తాత్పర్యం: అంకోలం అంటే ఊడుగ చెట్టు. దాని విత్తనాలు ఆ చెట్టును వదలి పోవట, సూది అయస్మాంతాన్ని అంటుకు పోతుంది వదలదు. పతివ్రత భర్తను అంటిపెట్టుకునే ఉంటుంది. లత చెట్టును వదలి ఉండదు. నదులు సముద్రం కోసమే పరుగులు పెడతాయి. అలాగే మనసు కూడా నీ పాదాలను చేరి ఉండటమే భక్తి అని చెప్పబడుతుంది.
అసలీ శ్లోకం భక్తికి మంచి నిర్వచనం.

అన్ కోట్ !

ఆ మధ్య అవకేడో (దీనికి తెలుగు వాచకం నాకు తెలియదు. ఎవరైనా చెప్ప గలరు)  గురించి చదివా. అవకేడో బీజాలు దాని దరిదాపుల్లో నో కాకుంటే ఆ అవకేడో ఫలం ఉన్న గదిలో ఉంచితే నే చాలట, ఆ అవకేడో తన మృదుత్వాన్ని, తన
తాజా దనాన్ని పోగొట్టు కోకుండా ఉంటుం దట. .

వాటి బీజాలు అవి ఫలాన్ని చేరి ఉండక పోయినా ఆ ఫల తాజా దనాన్ని నింపి ఉంచు తాయట.

ఈ నేపధ్యం లో , అంకోల బీజాలు ఒక విధమైన పరిణితి గలిగి ఉంటే, ఈ అవకేడో బీజాలు మరో విధమైన పరిణితి గలిగి ఉన్నాయి.

సృష్టి లో విచిత్రమైన ది మనకు అంతగా కంటికి అగుపించక పోయే ఇట్లాంటి మరిన్ని వింతలు ఉన్నాయో మరి !

శుభోదయం అందరికీ !

అంకోలా అవొకేడో అం అః !
అహంత్వా సర్వ భూతేషు ....

చీర్స్
జిలేబి.  

Thursday, August 23, 2012

జిలేబీ ట్విట్టరింగ్ !

ఈ మధ్య
ఒకటే సొద, రొద

ఎవర్ని చూసినా
కేకెయ్యాలని పిస్తుంది !

మీద పడి 
రక్కెయ్యాలని పిస్తోంది !

జాడూ తో
జాడించేయా లని పిస్తోంది.

సబ్బాటికల్ సణుగుళ్ళు
పిస్తోలు గుళ్ళ కంటే
సూటి కాబోలు !

ఏమిటో మరి
ఈ 'తిట్ల' పర్వం !

దీనినే 'ట్విట్టరింగ్'
అంటారు కామోసు !

చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, August 22, 2012

'దారూ' భాయ్ పటేల్ వెర్సెస్ జిలేబి

ఈ మధ్య నేను చూడు నేను చూడు నేను బ్యాంకు వారు పొలోమని ఐరోపా మీద పడ్డారు.

ఐరోపా వాడు ఏమి చేద్దుమురా నాన్నా, ఈ ప్రస్తుత రిసెషన్ సమయం లో అని ఆలోచిస్తా ఉంటే, ఓ జిలేబీ బ్యాంకుకి ఓ బ్రహ్మాండ మైన 'అవిడియా' వచ్చింది.

దేశం లో కోట్లాది మంది దారూ భాయ్ లు ఉన్నారు. అసలు గాంధి పుట్టిన దేశమా ఇది అన్నంత గా మన దేశం లో  దేశ రాష్ట్ర కోశానికి దారూ మూలం ఇదం కోశం అయిపోయింది.

ఇట్లాంటి దారూ భాయ్ లో అన్ని వర్గాల వారూ ఉన్నారు మరి. అంటే, కూటికి తక్కు వైనా దారూ కి డాంభికానికి తగ్గని వారి దగ్గరి నించి దారూ 'జమే బినా' దిన్  టిక్తా నహీ భాయ్ ల వరకు.

అంతే కాక దారూ ద్రవ్యంబు లకు ద్రవ్యంబు అయిపోయింది.

కాబట్టి జిలేబీ బ్యాంకు వారు , అయ్యలారా, అమ్మలారా, జర్మనీ దేశం వెళ్దాం పదండి, వాళ్ళు అక్కడ వైన్ ఎట్లా సేవిస్తారో చూద్దురు గాని నేర్చుకోండి మరి అని పిలుపు నిచ్చారు.

కాబట్టి, బ్లాగ్ భాన్దవుల్లారా, రాబోయే కాలం లో మన రాష్ట్ర దేశం లో ఐరోపా వైన్ మళ్ళీ 'సోమ పానము ' గా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా అని పిస్తున్నాయి మరి!
వైనతేయ సోమం పిబ అని ఆకాలం లో వేదం లో చెప్పేరు.

ఇప్పుడు మనం 'జిలేబీ ఐరోపా వైన్ పిబ' అని దారూ వేదం చెప్పు కుందాం మరి !

ఇవ్వాళ్టికి ఈ టపా తో శుభోదయం మరి. అబ్బా, పొద్దుట లేచిందే, ఈ దారూ గొడవ ఏమిటం టారా, దారూవాలా , దారూ భాయ్ పటేల్ ల దేశామాయే మరి మనది.

ఏమండీ మన మొహనుల వారూ, గమనిస్తున్నారా మీ ఫైనామ్షియల్ లిబెరలైశేషన్ పాలిసీ ఓ పదిహేనేళ్ళ లో ఎట్లాంటి కొత్త పుంతలు తొక్కుతోందో మరి ?

చీర్స్
జిలేబి.

Sunday, August 19, 2012

నేనివ్వాళ టపా కట్టేశాను, మీరు చదవాల్సిందే మరి !


అబ్బా, ఈ మధ్య సబ్బటికల్ పోయి ఉద్యోగం లో వచ్చినప్పటి నించి అసలు మస్సాంతి లేకుండా పోతోంది.
సబ్బాటికల్ రోజుల్లో ఎంత హాయిగా టపా కట్టే వాళ్ళం. ఎంత హాయిగా కామెంటే వాళ్ళం

మరి ఇప్పుడో అసలు టపాలు చదవ టానికే సమయం దొరకడం లేదు మరి.

ఛ, ఛ, అసలు బుద్దుంటే ఎవరూ సబ్బాటికల్ మానుకుని ఉద్యోగం లో చేర కూడదు సుమీ.

ఎవరైనా మీలో మరి సబ్బటికల్ తరువాయి ఉద్యోగం లో చేరాలనే నిర్ణయం తో ఉంటే అది మనసులోకే రానివ్వ మా కండి మరి.

సో, ఇవ్వాళ అందుకే ఎట్లా గైనా టపా కట్టేద్దామని నిర్ణ యించి ఈ టపా కట్టేశాను మీరు చదివి తీరాల్సిందే సుమీ అని తీర్మానించు కునేసా.

ఇంతకీ టపా విశేషం ఏమిటం టారా ?

అబ్బే, మన టపాల్లో విశేషాలు ఏమీ ఉండవు సుమండీ అంతా ఉట్టి టీం పాస్ అండ్ టైం పాస్ అంతే మరి.

జోక్స్ అపార్ట్ ఈ మధ్య నాకో సందేహం వచ్చిందండీ . దాని గురించి మీకు చెప్పాలని అనిపించి ఈ టపా

మాయా బజార్ చిత్రం చూసా రాండీ ? 

ఛ ఛ మాయా బజార్ గురించి మీరు మాకు చెప్పాలా అంటారా ?

నాకు అందరికీ తెలిసిన విషయాలే తెలుసండీ మరి ఎం చేద్దా మంటారు ?

ఇంతకీ మాయా బజార్ మాట ఎందుకం టారా ?

నాకో సందేహం. మాయా బజార్ లో సావిత్రి పాత్ర పేరు ఏమిటీ ? ఎవరైనా ఖచ్చితం గా తెలిస్తే తెలియ జెయ్య గలరు.

అదీ అన్నమాట సందేహం

ఎందుకంటే అభిమన్యు ప్రేమించిన అమ్మాయి ఈవిడ. ఈవిడ పేరు ఏమిటబ్బా అని ఆలోచిస్తూంటే అసలు ఆ అమ్మాయి పేరు ఎక్కడైనా చిత్రం లో ఉదాహరించారా అన్న సందేహం నాకు కలిగే. అందుకే ఈ ప్రశ్న మరి. !

చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, August 15, 2012

స్వాహా తంత్రం శుభా కాంక్షలు!


చదువు కొనుడు బ్లాగు అయ్య లారా
అమ్మలారా , అక్కలారా చెల్లా లారా.

ఇవ్వాళ మాకు విడుదలోత్సవం.

స్వాతంత్ర్యం వచ్చి
షష్టి అబ్ది పూర్తీ పై బడ్డ సమయం.

కాలం గడిచే కొద్దీ, స్వాహా మంత్రం
పెరిగి పోతున్న రోజులివి.

అందుకే, జై కొట్టి చెబుతున్నాం,

తంత్రంబునకెల్లనాధారభూతంబులగు
గుటకాయ స్వాహా తంత్ర ములకు
శుభాకాంక్షలు! జేజేలు చప్పట్లోయ్ తాళాలోయ్ !

ఇండిపెండెన్స్ అంటే,
'ఇన్, డిపెండెన్స్ '   ఫార్ ఎవర్ ?

శుభోదయం !

'చెరసా' 
జిలేబి.

Saturday, August 11, 2012

కాలక్షేపం కబుర్లు - కన్నయ్య విజిట్ !

మీర జాలగలడే నా యానతి సత్యా పతి అని మురిసిపోతున్న సత్యభామ అదిరి పడింది. స్వామీ వారూ చెప్పా పెట్టకుండా బయలు దేరారు.

ఏమండీ ఎక్కడికి ప్రయాణం ? సత్యకున్ చెప్పక, మురళి యున్ చేత పట్టక పరధ్యానం లో స్వామీ వారు వేగిర పడ్డారు.

ఊహూ జవాబు లేదు. కన్నయ్య టపీ మని మాయమయ్యి అనపర్తి లో దీక్షితుల గారింటి ముందు నిలబడ్డాడు పొద్దున్నే.

తెల తెలవారి - శుభ భ్రాహ్మీ ముహూర్తం. లోపల టప టప మని శబ్దం వస్తోంది.

కన్నయ్య తలుపు తట్టాడు.

ఎవరూ అంటూ బ్లాగ్ గాంధీ బయటకు వచ్చేరు.

'నన్ను కన్నయ్య అంటారు.  నన్ను తలిచారు మీరు '

కన్నయ్య ?

అవును

చేతివంక చూసారు దీక్షితులు గారు.

మురళీ లేదే మరి ?

సిరికిన్ చెప్పక పద్యం మీరే ఎన్నోమార్లు బ్లాగ్ టపాలో రాసేరు కదా శర్మ గారు ? స్వామీ వారి పృచ్చ!

శర్మ గారు తలూపారు.

లోపలి రావచ్చా ?

అప్పటికి తెప్పరిల్లి శర్మ గారు, 'క్షమాపణలు స్వామీ మీరు వచ్చిన రీతిన కలిగిన దిగ్భ్రాంతి ఇంకా నన్ను వదల లేదు. ఇది మీ గృహం. మీకు అనుమతి కావాలా... దయ చేయండి, చెంపలేసు కున్నారు శర్మ గారు.

స్వామీ వారు వచ్చేరు.

ఏమయ్యా ఇది.

బ్లాగు అంటారండి. టపా ఒలిచి స్వామీ వారి చేతిలో పెట్టి శర్మ గారు, కీబోర్డు చేత పెట్టు కున్నారు.

స్వామీ వారు టపా లని మూషికా ధారి అయి అంకోపరి నించి ఆ నాడు కుచేలుడు తెచ్చిన అటుకులు లాగించి నట్టు లాగిస్తున్నారు.

సత్య భామ భయ పడ్డది. ఇలా స్వామీ వారిని వదిలి పెడితే ఇక బ్లాగు లకే అంకితం అయి పోతారేమో స్వామీ వారు. ఆ పై సత్యాపతి, బ్లాగ్పతి అయిపోతాడేమో మరి అనుకుంటూ.

శర్మ గారు, ఈ బ్లాగు బహు బాగు అన్నారు స్వామీ వారు.

మీరు నేర్చుకుంటారా స్వామీ ? శర్మ గారికి మహదానందం స్వామీ వారే వచ్చి బ్లాగుని మెచ్చు కుంటే ఇక వేరే ప్రశంశలు కావాలా మరి ?

నేర్పిద్దూ...

సత్య ధామ్మని వచ్చి, 'ఇదిగో, శర్మగారు, ఇది మీకు తగదు, మీ శ్రీమతి మీకెన్ని మార్లు చెప్పేరు అలా షికారు కెళ్ళి రండి ' అని మాట మార్చింది.

అమ్మ్మో, ఇక్కడా జిలేబీ యే మరి అని శర్మ గారు మౌనం దాల్చేరు.

సత్యా ఈ బ్లాగు నువ్వు కూడా నేర్చుకో రాదు మరి ?

ఎందుకు ?

అప్పుడప్పుడు మనమిద్దరం బ్లాగ్ లోకం లో ముచ్చట్లాడు కోవచ్చు గా ?

'అవునండీ మా బ్లాగ్ లోకం లో భమిడిపాటి  శ్రీ వారు శ్రీమతి వారు ఇట్లాగే ముచ్చట్లాడు కుంటుంటారండి ' శర్మ గారు ఉప్పందించేరు.

మురళీ ధారి శ్రీ కృష్ణుల వారు మూషికాధారి అయ్యేరు.

సత్య పక్కాల నిలబడి, కొలిచే!

కథ కంచికి మనమింటికి !


శ్రీ కృష్ణం వందే జగద్గురుం!

చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, August 9, 2012

జిలేబీ లు చుట్టడం ఎలా ?

"డబ్బులు సంపాదించడం ఎలా " అనే పుస్తకం రాద్దామను కుంటున్నా నండీ అయ్యరువాళ్" అన్నా మా అయ్యరు గారితో.

"ఇదిగో జిలేబీ , జిలేబీ లు చుట్టడం ఎలా అని టపా రాస్తే చదువుతారు గాని డబ్బు సంపాదించడం ఎలా అని నువ్వు రాస్తే ఎవరన్నా చదువుతారా? అదీ గాక, నువ్వు డబ్బులు సంపాదించే సత్తా గల భామిని (బామ్మ అన బోయి మనకెందుకు తంటా, చిక్కు అని నాజూగ్గా భామిని అని నట్టు ఉన్నారు ) వైతే ఇట్లా బ్లాగులు టపాలు రాస్తూ కూర్చుంటా వా ?" అని మా అయ్యరు గారు ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వేరు.

"ఏమండీ, దేశం లో , ఎంత మంది డబ్బులు ఎలా సంపాదించడం అనడాని పై ఎన్నెన్ని పుస్తకాలు రాస్తున్నారు ? వారంతా డబ్బులు సంపాదించాక రాస్తున్నారా ? లేక డబ్బులు సంపాదన కోసం ఆ పుస్తకాల్ని అమ్మితే వచ్చే డబ్బుల కోసం రాస్తున్నారం టారా ?" అన్నా.

రెండు రకాల జనాభా వున్నారనుకో అన్నారు మా అయ్యరు గారు.

"భర్త బాధితుల్లారా ఏకం కండీ అని ఎవరైనా నా పుస్తకం రాస్తే దాని అర్థం ఏమిటి మరి ? రాసిన వాళ్ళు  మొగుడి  బాధ, తంటా భరించలేక తన బాధను వెళ్ళ గక్కేం దుకు రాస్తున్నట్టే కదా అర్థం. దానితో బాటు ఏదైనా డబ్బులు రాలితే గీలితే గిట్టు బాటు  కూడాను" అన్నా.

'అబ్బా, ఈ 'ఆండోళ్ళు' ఏ టాపిక్ పై రాసినా మొగుళ్ళని రచ్చ కీడ్చనిదే ఊరుకోరు సుమీ' అని ఉసూరు మన్నారు మా అయ్యరు వాళ్.!

ఇంతకీ ఏ డబ్బులెలా సంపాదించడం అన్న పుస్తకం మాట ఎందుకంటారా ? ఈ మధ్య మళ్ళీ సబ్బాటికల్ తరువాయి ఉద్యోగం లో కి రావడం తో మొఖం మొత్తింది. యాధృచ్చికం గా పన్నెండు నెలల్లో రిటైరు ఎలా అవ్వటం అన్న ఒక పుస్తకం కనబడ్డది. ఔరా, మనకి కావాల్సిన పుస్తకమే మరి ఇది అని ఆశ పడి డబ్బులు వదిలించు కుని పుస్తకం కొని చదివితే రామ రామ, అంతా అరగ దీసిన ఇరగ దీసిన సమాచారమే అందులో.

'బాగా కష్ట పడండి. డబ్బు ఒక గోల్ గా పెట్టుకోమాకండి. డబ్బు అన్నది ఒక మాధ్యమం మాత్రమే. మీకు నచ్చినదేదో దాన్నే చేస్తూ ( నచ్చినదేదే దాన్నే చేస్తూంటే ఉన్న ఉద్యోగం కూడా హుష్ కాకీ అయ్యేటట్టు ఉన్నది మరి!) అందరికి సహాయ కారి గా ఉండండి..... లాంటి జిలేబీలు ఈ పుస్తకం లో చదివి, ' ఛా, ఈ పాటి పుస్తకం మనం కూడా రాయ లేమా అని ఓ ధైర్యం వచ్చేసి,

దానికి ఓనమాలు గా ఈ జిలేబీలు చుట్టడం ఎలా అన్న జిలేబీ చుట్టా నన్న మాట !

మొత్తం మీద మీరు కూడా జిలేబీలు చుట్టడం మొదలెట్టండి మరి !

చీర్స్
జిలేబి.

Monday, August 6, 2012

బ్రహ్మానందం వెర్సస్ జిలేబీ !

బ్రహ్మానందం వెర్సస్ జిలేబీ

శ్రీ శ్రీ శ్రీ బ్రహ్మానందం మిస్టర్ జిలేబీ గా రాబోవు చిత్రం లో హాస్య పాత్ర ధారి గా వస్తున్నారని తెలిస్ సంతసం చెందితిమి. ఔరా జిలేబీ ఇంత గా హాస్య వాహిని అయిపోయినదా అని మనంబున ఆనందోత్సాహాలు కలిగెను.

వీటికి మాతృక అయిన జిలేబీ ఏమి పుణ్యము చేసెనో !

బెనారసు నగరమున వేడి పాలతో కూడిన జిలేబీ తిందురట.

బ్లాగు లోకమున జిలేబీ టపాలు వేడి వేడి 'ట' పాలు' చేరి ఆనందోత్సాహాల సమాహారం అయినవని అగుపించెను.

బ్లాగు లోకం 'బాహు' బలము ఇప్పుడు సినీ లోకమునకు విస్తరించిన దని తెలిసి మరీ సంతోషము చెందిన వార మైతిమి.

ఇక బ్రాహ్మీ  మిస్టర్ జిలేబీ ఏమి ఏమి వెరయిటీ  తెచ్చునో వెండి తెర పై వేచి చూడ వలెను కామోసు !
అయినను ఓ పండు ముదుసలి అయిన జిలేబీ కి పోటీ గా ఒక బ్రాహ్మీ రావడం ఏమైనా సబబా ?

హత విధీ కలి కాలమహాత్మ్యము అనగా ఇదియే నేమో కదా మరి.

పోనీలెండు, ఈ బ్రాహ్మీ మిస్టర్ జిలేబీ  బ్లాగు జిలేబీ కి మరిన్ని వన్నెలు తెచ్చునని ఆశించెదము!

చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, August 1, 2012

సరదా శారదా లాస్య భావ బ్లాగ్విభావరి!

రాగాల 
స మయ
దాకంచు టపా ల

శాకపాకములు
మణీయ మనోహర
దానిస్తా దానిస్త్ !

లావణ్య వయ
స్య భావ వి
భావరుల
య్యారి

భ్లాగ్ భామాకలాపం వా
గ్వివాదాల వ్యాఖ్యా
భావ వీచికా
క్తస్ ఫక్తస్  
రియాలిటీ షో !

వెరసి

మా బ్లాగ్ లోకం

సరదా శారదా లాస్య భావ బ్లాగ్విభావరి !

చీర్స్
జిలేబి
(ఈ టపా కి ప్రేరణ, జ్యోతిర్మయీ గారు-
సో వారికే ఇది అంకితం!)