Thursday, October 31, 2013

మంగళకరం గా మంగళవారం మంగళ గ్రహానికి !

 
"రోదసీ మే మంగళ్" 
 
'సనాతన' దేశం 
మంగళకరం గా
మంగళవారం
మంగళ గ్రహాన్ని 
చుట్టి రావడానికి 
ప్రయాణం 
సన్నాహాలు తయార్ 
 
ఇది కదా మరి 
'హోతారం రత్న ధాతమమ్'
 
 
శుభోదయం 
 
చీర్స్ సహిత 
మంగళ్ 'బీ' !
(Mars in the 7th House!)
(Looks like 'Muhurtam' fixed!)

Wednesday, October 30, 2013

'కొమ్ము' కొమ్ము' కో సన్నాయి ! - సర్దార్ సింగ్ - మోడీ పటేల్ !


ఈ గొప్పోళ్ళు ఆ కాలం లో తప్పి పుట్టి,  'పోయేరు' !

గాంధీ తాత గుజ్జూ తాత  ! పటేలు మామయ్య గుజ్జు మామయ్య !

నిన్న రెండు కొమ్ములు పక్క పక్క తారస పడ్డేయి ! 'మన మోడీ' గారున్నూ, 'మా' 'మన' మోహనుల వారున్నూ !

ఆయ్ పటేలు మా వాడు అని మోడీ మోడితే సింగు గారు థాట్ సర్దారు గారు కాంగ్రేసోడు అని నొక్కి వక్కాణిం చేరు !
కాంగ్రేసు షురూ అయిన కాలం లో వేరే ఏదన్నా బలమైన పార్టీ ఉండి ఉంటుందా ఆ కాలం లో అన్నది సందేహమే !

అప్పట్లో వారికున్న ఒకే ఒక్క గోల్ దేశ స్వాతంత్ర్యం ! దానికో పార్టీ . - ఒక నిర్ధారిత గ్రూప్ .

మరి ఇప్పటి కాలం లో ఈ గుజ్జూ తాత, గుజ్జూ మామయ్య లు మళ్ళీ పుడితే వారే మరో పార్టీ పెట్ట కుండా ఉంటారా అన్నది నాకు చాలా కాలం నించి ఉన్న సందేహం !
ధర్మ సంస్తాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని శ్రీ కృష్ణుల వారు చెప్పి విలు కాని చేతి విల్లు కి బొటన వేలు అడ్డు పెట్టి  పై కెళ్ళి పోయేరు !

సో, ఈ నేపధ్యం లో కొమ్ము కొమ్ము కో సన్నాయి ! మోడీ సింగు 'లాక్' హార్న్' అంటూ మా హిందూ వారు న్యూస్ ఐటెం పెట్టేరు !


పటేలు ఫంక్షన్ లో ఈ 'పొటేలు' సంగతులు ఏమిటీ అంటారా ? మరి 'ఫోటోలు' కదా మా మీడియా వారికి మసాలా పొట్లాలు !!

 
 
ఫోటో కర్టసీ ది హిందూ దిన పత్రిక- 30 అక్టోబర్ 2013
 
 
చీర్స్ 
జిలేబి 


 

Monday, October 28, 2013

'నవ' ధాన్య స్వాతంత్ర్యం !


'నవ' ధాన్య స్వాతంత్ర్యం - జిలేబీయం !
 
Act for Seed and Food Freedom
 
An introduction to Dr. Vandana Shiva !
 
 
చీర్స్ 
జిలేబి 

Thursday, October 24, 2013

A Week before Options Expiry Strategy

So you see, we are nearing the option expiry next Thursday 31st Oct for Oct2013 futures and options market!

Can the NIFTY touch a good 6300 giving good lights and sounds show for Deewaali ?

The market is always a mystery so we see how well the upcoming week goes for the Muhurut trading.

Can there be an options strategy for this last week?

Let us see how it can work;

Bank of Baroda is trading currently around 590. Writing a put options at 560 and call option at 640 at the same time gives a total premium collection of about 11 Rs which equates to Rs.5500/-  for one lot of BOB which is 500 stocks.

Exactly on next Tuesday this trade should be wound up for loss or gain. Gain could be roughly 2500 to 3000/- for an outlay of 4 sessions.

cheers
zilebi
(Zilebi are you sleeping?
We cant make head or tail out of the above!)
 

Tuesday, October 22, 2013

ఆకాశం లో సూరీడు !

 
ఆకసాన సూరీడు 
చంద్ర బింబమై
వెలిగి పోతున్నాడు 
మెచ్చు కోవాలంటే సంకోచం  
నొచ్చు కోవాలంటే మొహమాటం !
 
శుభోదయం 
జిలేబి 
 

Friday, October 18, 2013

తెలుగు వారికి రాహు (ల్) కాలం అచ్చి వచ్చునా !?

 
ఈ మధ్య రాహు కాలం గురించి
బ్లాగులోకం లో  
ఓహో ఆహా అని చర్చలు జరుగున్నాయి.
 
ఈ చర్చలు రాహు 'ల్' కాలం గురించా అని !?
 
తెలుగు వారికి 
రాహు (ల్) కాలం
అచ్చి వచ్చునా !?
 
 
చీర్స్
జిలేబి

Thursday, October 17, 2013

అధ్వానం నించి 'Ad' వాణి దాకా !!


అద్వానీ మోడీ భాయ్ ల మధ్య జరుగుతున్న
'దోబూచు లాట' లు మరీ అధ్వానం గా
తయారు అయి పోతున్నా యనుకు న్నారు
కామోసు అద్వానీ గారు -
మోడీ భాయ్ కి 'Ad' వాణీ అయి పోయేరు
ఈ నిన్నటి రసవత్తర మైన
ఐ ఐ టీ 'రాం'  ఫంక్షన్ లో !బీ చీర్ఫుల్ !
మోడీ జిలేబియం !

Tuesday, October 15, 2013

ఏదీ నీది కాదు - ఏదీ నీది కాదూ ?

 
ఏదీ నీది కాదు  సర్వ జగత్ విష్ణు మాయ !
నీదన్నది నీదనుకున్నది ఏదీ నీది కాదు  !
 
విష్ణు మాయ !
విష్ణు , మాయ !
 
ఆ పై వాడే నీ వాడై నప్పుడు
ఏది నీది కాదు ? ఏదీ నీది కాదూ ?
 
కిటుకు విష్ణువు లో ఉన్నది !
విష్ణువు నీ వేణువు అయితే
మాయ వేణువు పలికే నాదమై పోదూ ??
 
 
శుభోదయం
జిలేబి

Monday, October 14, 2013

శ్రీ శ్రీ శ్రీ స్వామీ మోడీ అనందా వారి విజయదశమి అనుగ్రహ సంభాషణం

మోడీ వారి
'శాస్త్రోపన్యాసం ' -
శస్త్రోపన్యాసం -
రామాయణ ఉపన్యాసం
 
విజయదశమి సందర్భం గా !
 
 
 
శుభోదయం
మోడీ జిలేబీయం !

Sunday, October 13, 2013

శోభిల్లు సప్త స్వర !

Brahmasri T S Balakrishna Sastrigal, the harikatha legend, is explaining here the similarity between the musical instrument veena and the human body. He also informs that music is present in all human bodies. It is up to us to dig it out. This is part of the CD titled GURU GUHA JAYATHI on Saint Muthuswamy Dhikshathar marketed by Swathi Sanskriti Series.

This is a rough translation listening the audio of Brahmasri T S Balakrishna Sastrigal.  The audio link is given below as well courtesy youtube.

బ్రహ్మశ్రీ టి ఎస్ బాలకృష్ణ శాస్త్రి గారి ఆడియో కి స్వేచ్చాను వాదం ...

... ఆ గంగా నది లో స్నానం చేయడానికి దిగి నప్పడు గమనించాడు .. ఆ నది లో ఏదో తేలియాడుతూ వస్తోంది. గంగా నది లో తేలియాడుతూ వచ్చేవేన్నెన్నో ! స్నానం చేసే వాళ్ళు జాగ్రత్త తో ఉండడం అవసరం .

గంగానది లో తేలియాడుతూ వస్తోన్న దాన్ని గమనించారట ఆయన   .. అది 'అందులో రామా అన్న పదం కనిపిస్తోంది . అది దగ్గిర వస్తోన్న కొద్ది స్ప్రష్టమై కని పిస్తోంది ... మనుష్య ఆకారం పోలి ఉన్నట్టు .

మానవుడు యోగాసనా తిష్టుడై ఉంటే ఎట్లా ఉంటాడో అట్లా కనిపిస్తోంది అది .

ఆ కనిపిస్తోన్నదే అదే వీణ ! 

వీణ ఎట్లా ఉంటుంది ? మానవుడు పద్మాసనం లో యోగాసనం లో కూర్చుని ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ రూపాన్ని పోలి ఉంటుంది .

పద్మాసనం లో కూర్చున్నవారి రూపం ఎట్లా ఉంటుంది ? క్రింది భాగం వీణ యొక్క క్రింది భాగం పోలి ఉంటుంది ఆ వీణా మధ్య భాగం మానవుడి వెన్నెముక . దాని శిరోభాగం మనుజుడి శిరస్సుని పోలిక !

పూరకం కుంభకం రేచకం ; స్వాదిష్టానం మణి పూరకం బ్రహ్మ రంధ్రం మొదలైనవి దాని భాగాలు .

ఇడా పింగళ నాడులే దాని తంత్రులు . తంబురాలో అగుపించే సారణ అనుసారణ తంత్రుల లా  ఇడా పింగళ నాడులు .

మన శరీరం లో ఇడా పింగళ నాడులు ఉన్నాయి. అట్లా మన శరీరమే ఒక వీణ .

ఈ శరీరమన్న ఒక వీణ సాయం తో మనం పాడ గలుగు తున్నాం.

వాద్యం నించి ఎట్లా శబ్దం జనిస్తుందో మన శరీరమనే ఈ వాద్యం నించి శబ్దం జనిస్తొంది . 

మన శరీరం లో ని నాభి , హృదయం , కంటం, నాశిక ద్వారా ఈ శబ్దం వెలువడు తోంది .

దీనినే త్యాగరాజ స్వామీ వారు చెప్పి ఉన్నారు .

నాభి హృత్ కంట రసన నాసాధ్యుల యందు ... శోభిల్లు సప్త స్వర ...


నాభి స్థానం నించి జనిస్తున్నాయి  - రిషభ గాంధార మధ్యమ దైవత నిషాద ప్రయోగములు .

రిషభం గాంధారం మధ్యమం దైవత నిషాదం ఈ స్వరముల  సంచారం ఈ దేహమే  ఒక ఆలయం

రిషభం లో మూడు , గాంధారం లో మూడు, మధ్యమం లో రెండు  దైవతం లో రెండు నిషాదం లో మూడు

వీటికన్నిటి కి  అతీతం గా నిశ్చలం గా ఉన్నది ష అన్న షడ్యం - షడ్యమం అని చెబుతాము .

ఇది ఆరవ స్థానం లో జనిస్తుంది.  ఆ ఆరవ స్థానమే షణ్ముఖు ని స్థలం. ఆయన పేరే 'షణ్ముఖ'  ఆరవ స్థానం నించి జనించిన వాడు. షడ్యం షణ్ముఖ .. అది ఎక్కడ ఉన్నది? ఈశ్వరుని దగ్గిర ఉన్నది అని అంటారు త్యాగరాజ స్వామి వారు  .  ఈ శరీరమే ఆ పరతత్వ స్వరూపం.

ధర రిగ్ సామాదులలో వర గాయత్రి హృదయమున
సుర భూసుర మానస మున శుభ త్యాగరాజుని ఎద  ...
శోభిల్లు సప్త స్వర ... సుందరుల భజియింప వె మనసా !


వేదముల నించి గ్రహించి బ్రహ్మ ఈ సంగీతాన్ని మన కందించాడు .

ఈ సంగీతం మన దగ్గిర ఎల్లప్పుడూ ఉన్నదే. ఇది మనం సృష్టి , వృద్ధి చేసినది కాదు. 

కొందరు పాడ గలుగు తున్నారు. మరి కొందరు పాడ లేక పోతున్నారు .

పాడ లేక పోతున్న వారికి ఇది లేదని అర్థం కాదు. మన లోన ఉన్నది. దానిని బయటకు తీయాలి.  లోపల ఉన్నదానిని త్రవ్వి తీయాలి. 

భూగర్భం లో ఉన్న నీటి  లా ఉన్నది.  భూమిని తవ్వి నీటి ఊటని బయటకు తీయడం లా ఈ సంగీతాన్ని లో నిండి తీయ గలగాలి ... మన అందరి లో ఉన్నది.  .. అదే ఈశ్వరుడు అని అంటారు స్వామి త్యాగరాజ వారు ...
Photo caricature by Keshav - The famed cartoonist of The Hindu ---> From his blog
 
 
T. S. Balakrishna Sastrigalశుభోదయం
నవరాత్రి శుభాకాంక్షల తో !
జిలేబి

 

Friday, October 11, 2013

జిలేబి నిరాహార దీక్ష - ఐదు కిలోల బరువు తగ్గుదల స్కీమ్


"ఈ మధ్య మరీ భారీ అయి పోతున్నా ఏదైనా చేసి ఓ ఐదు నించి పది కిలోల బరువు తగ్గాలి అనుకుంటూ ఉన్నా ' చెప్పా " మా అయ్యరు గారి తో .

'ఇదిగో జిలేబి ఏదైనా చేసి ఎందుకు ? ఈ మధ్య దేశం లో ఎన్నో ప్రాబ్లెమ్స్ ఉన్నాయి . ఏదో ఒక డానికి నిరాహార దీక్ష మొదలెట్టు ఓ వారం లో ఐదు కిలో లేమి ఖర్మ, వీలయితే శాల్తీ శాల్తీ యే కరిగి పోవచ్చు కూడాను " అయ్యరు గారు రిటార్టు ఇచ్చారు .

ఆ హా ఇదేదో మంచి సలహా గా ఉన్నదని నిరాహార దీక్ష డిల్లీ లో నే మొదలెట్టే సా . నా తోడు అన్ని పార్టీల నేతలు నేత్రి లు , కూడా నిరాహార దీక్ష మొదలెట్టడం చూసి నాకు కూడా ముచ్చటేసింది !

అబ్బా, ఈ రాజకీయ నాయకులు ఎట్లా ఎట్లా బరువు ఖర్చు చేసు కుంటారు సుమీ అని వార్ని మేచ్చేసు కున్నా మనసులో .

సో , బ్లాగు చదువరులారా, చదువరీ మణు లారా ! ఇదే మీకు జిలేబి అందించు 'నిరాహార దీక్షా ఆహ్వానం ! మీరు బరువు తగ్గాలను కుంటు న్నారా ! వెంటనే నాతొ బాటు డిల్లీ కి వచ్చి నిరాహార దీక్ష మొద లెట్టే య్యండి !

పుణ్యమూ పురుషార్థమూ అంటారు చూడండి , అట్లా మీ బరువు తగ్గ వచ్చు, దాంతో బాటు బోలడంత పేరు కూడాను !
ఇవ్వాళే రండి ! వేగిర పడండి ఆలసించిన ఆశా భంగం ! భలే మంచి చౌక బేరము !


నిరాహార !
నీకు సరిలేదు దేనికైనను !
ఇదే నీకు చీర్సు

జిలేబి (పది కిలోల బరువు తగ్గు ప్లాను లో ఉన్నది!)

Thursday, October 3, 2013

రామాయణం లో పుష్పక విమానం - ఒక విహంగావలోకనం !


విహంగావలోకనం  - A bird's eye view - విహంగ వీక్షణం !

రామాయణం లో పుష్పక విమాన వర్ణన సుందర కాండ లో వస్తుంది. హనుమంతుల వారు పుష్పక విమానాన్ని చూడటం జరుగుతుంది .

వాల్మీకి అత్యద్భుత వర్ణన - ఈ పుష్పక విమానాన్ని గురించి సుందర కాండ లో ఏడవ సర్గ లో  లో చెప్పడం జరుగుతుంది.  ఆ పై ఎనిమిదవ సర్గ ఈ పుష్పక విమాన వర్ణన కి కేటాయించ బడి ఉన్నది .

ఏడవ సర్గ లో ఈ పుష్పక విమానం గురించిన వర్ణన ఒక విహంగావలోకనం లాంటి దైతే ఎనిమిదవ సర్గ లో వర్ణన 'a detailed description' లాంటిది !

పుష్పక విమానాన్ని హనుమంతుడు చూడడాన్ని వాల్మీకి వర్ణన - ఈ పుష్పక విమానం - మహా విమానం - 'best of the best! - वेश्म उत्तमानाम् अपि च उच्च मानम् |! ఉత్తమ మైన వాటిల్లో అత్యుత్తమ మైన విమానం అని !

అంటే ఆ కాలం లో ఇది ఒక్కటే విమానం కాక మరెన్నో విమానం ఉండేవని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అట్లాంటి విమానా ల లో ఈ విమానం అత్యుత్తమ మైన విమానం !

ఇక ఈ విమానని గురించి న మరిన్ని వివరాలు ఎనివిదవ సర్గ లో మొత్తం ఏడు శ్లోకాలలో వాల్మీకి వర్ణన చేయడం జరుగుతుంది . మహద్విమానం మణి వజ్ర చిత్రితం !

महद्विमानम् मणिवज्रचित्रितम् |!

విశ్వకర్మ చేత నిర్మింప బడ్డది. అక్కడ 'వాయుపథం' లో నిలిచి ఉన్నది ! (ఈ వాయుపథం అన్నది మన కాలపు 'Run way' అనుకోవచ్చా ? ) ఆదిత్య పథ వ్యరాజవత్ !

తపోబలము చేత రావణుడు దీన్ని పొందాడు . 'ఇది మనోబలము చేత ప్రయాణిస్తుంది' అంటాడు వాల్మీకి !

అంటే ఈ విమానం ఆ కాలం లో ప్రయాణం చేయడానికి మనోబలం ఇంధనం లాంటిదన్న మాట . - मनःसमाधान विचारचारिणम् | -

तपह्समाधानपराक्रमार्जितम् |
मनःसमाधानविचारचारिणम् |
अनेकसंस्थानविषेषनिर्मितम् |
ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम् || ५-८-४


ఈ మధ్య మన కాలం లో నే స్పీచ్ రెకగ్నిషన్ పరికరాలు వస్తున్నాయి . వీటి తరువాయి సాయిన్సు డెవలప్ మెంట్ ఇక మనో బలం (Thought Power) చేత పరికరాలు నడప బడే స్థాయి కి రావచ్చు అనుకుంటా .

అంటే ఆ రామాయణ కాలపు డెవెలప్ మెంట్ ఒక స్థాయి ముందర ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు. మనోబలం చేత నడప బడే విమానం లాంటివి ఉన్నట్టు !

ఇక ఇది కాల్పనిక మైనదేమో అన్న సందేహం చాలా మందికి ఉండనే ఉన్నది. ఆ కాల్పనిక కథ అన్న మాటలని పక్కన బెట్టి - ఈ  రామాయణ కాల ఘట్ట  కాలం నాటికి వాల్మీకి సమకాలీకుడు అన్న మాటలని బట్టి ఆ కాలం లో తాను చూసినదానిని  ఒక కవి వర్ణించాడు అని కూడా అనుకోవచ్చు. అట్లా అయిన పక్షం లో ఇది ఆ కాలపు ఒక విమానానికి సరియైన వర్ణన అయ్యే ఆస్కారం కూడా ఉన్నది.

ఇక దాని రూపం ఎట్లా ఉన్నది ? విచిత్ర కూటం బహుకూట మండితం ! -like a mountain with wonderful peaks adorned by many peaks!

ఇంతే గాక మనోభిరామం శరదిందు నిర్మలం ! - చంద్రుని లా నిర్మలం గా మనోభిరామం గా ఉన్నదట దాన్ని చూడడడం !

సో, ఈ విచిత్ర కూటం బహుకూట మండితం అన్నది చూస్తే దాని రూపు రేఖలు - మన కాలపు 'flyingsaucer' వర్ణన లా ఉన్నది !

ఈ వర్ణన లో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది నా కనిపించింది - ఇది మనో బలం చేత నడప బడుతుంది అన్నది . ఈ వాక్యం నిజంగా ఆలోచింప దగ్గ వాక్యం అనుకుంటా . ఎందు కంటే ఇప్పుడు మన మున్న కాలం లో thought power మీద జరుగుతున్న విశేష రీసెర్చ్ రాబోయే కాలం లో ఇట్లాంటి వనరులని మనకి తేవచ్చు కూడాను .

ఆ మధ్య ఎక్కడో చదివా ... హ్యూమన్ క్లోనింగ్ రీసెర్చ్ లో భాగం గా - ఒక బ్రెయిన్ లో జరిగే విశేష మైన లాజికల్ మేపింగ్ ని మరో బ్రెయిన్ లో కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయ గలిగితే తద్వారా knowledge transfer mechanism చాలా సులభ తరమై పోతుంది అని !

సో ... ఇవ్వాల్టికి ఈ పుష్పక విమాన విహంగావ లోకనం పరి సమాప్తం !

మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తూ ...

मनःसमाधान विचार चारिणम् |

ఎప్పట్లా చీర్స్ సహిత -
మీ
జిలేబి
సైనింగ్ ఆఫ్ !

మనోభిరామం శరదిందు నిర్మలం !

Wednesday, October 2, 2013

నేను కుర్చీ ని వదలను గాక వదలను !


మీ వాడే మీ పట్ల అంత విముఖమైన వ్యాఖ్య సంధిస్తే మీరు రాజీనామా చేస్తారా ?" అడిగాడు విలేకరి.


"ఏదో మనవాడు అట్లా మనలని తెగిడా డని నన్ను కుర్చీ వదల మంటే ఎట్లా? అట్లాంటి వన్ని నేను చేయ దలచు కోలేదు " చెప్పాడాయన సంతృప్తి గా కుర్చీ ని తడివి చూసుకుంటూ .

కుర్చీ కిర్రు మంది .

అబ్బా ఎన్నాళ్ల ని ఇట్లా ఒక శాల్తీ నీ భరిస్తూ ఉండడం ? కుర్చీ మరో మారు నిట్టూర్చింది .

అట్లా కాదండీ ఇది మీ ప్రేస్టిజ్ కి సంబంధించింది కదా మరి ? విలేకరి అమ్మాయి ఎగ దోసింది .

ఆ పెద్దాయన నిదానించి చూసాడు ఆ విలేకరి ని - "అమ్మాయ్ నీకు పెళ్లయ్యిందా ? పిల్లా జెల్లా ఉన్నారా ?' అడిగేడు .

ఈ ప్రశ్న కి ఆ విలేకరి కోమలాంగి తత్తర పడి 'ఒక అబ్బాయి మూడేళ్ళ వాడు ' చెప్పింది .

పెద్దాయన నవ్వేడు.

"అమ్మాయి - ఆ నీ బుడతడు నడతలు, నడకలు మాటలు నేర్పేటప్పుడు నిన్నే ఎన్ని సార్లు ఏకవచనం లో సంబోధించి ఉంటా డం టా వ్ ? ఆ బుడతడి మాటలు నువ్వు ఎన్ని మార్లు చిలిపి చిలిపి అని ఆస్వాదించి ఉండవు ? "

విలేకరి కోమలాంగి తలూపింది

ఇదీ అట్లాగే ..  మా బుడతడు ఇప్పుడిప్పుడే నడతలు నడకలు నేరుస్తున్నాడు ... వాడేదో అన్నాడని నా ప్రియతమ మైన కుర్చీ ని వదలదమనడం ఎట్లా మరి ?'

మరో విలేకరి ... మరో ప్రశ్న సంధించ బోయాడు .

పెద్దాయన 'ఓకే గైస్ ... నౌ హేవ్ గుడ్ డిన్నర్' చెప్పాడు .

విలేకరులు అందరు టప్పున 'ప్లేటు ఫిరాయించి ' డిన్నరు మీద పడ్డారు ....

ఆకసాన హంస ఎగిరింది...

విలేకరి అమ్మాయి చెప్పింది మరో విలేకరి తో ... మన పీ ఎం యు నో ... హీ ఈజ్ సో లైవ్లీ "

యా యా ... దిజ్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ డిన్నర్ ఇన్ ది స్కై .... "


కథ కంచికి మన మిక ఇంటికి !!


శుభోదయం
జిలేబి