Tuesday, December 30, 2014

పక్కింటాయన వర్సెస్ ఎదురింటావిడ !

పక్కింటాయన వర్సెస్ ఎదురింటావిడ !


ఇదిగో పక్కింటాయన గారు , మీకో విషయం తెలుసా ??

ఏమిటండి ??

పన్లేక మీ గురించి చాలా చాలా విషయాలు రాస్తున్నారట !

పొగుడు తున్నారా తెగుడు తున్నారా !

అబ్బే ! మనవాళ్ళు పొగడ్తల కి ఎప్పుడైనా పేరు పోయేరా !

అంటే తెగడ్తేనా ??

ఏమండీ ఎదురింటి ఆవిడ గారు , మీకో విషయం తెలుసా ??

ఏవిటో ??

కబుర్లాడ టానికి మీరే దొరికారన్న మాట పన్లేని వాళ్లకి !

ఆ ! ఎవరా బడుద్దాయిలు ?? ఏమన్నారు ??

పక్కింటా యన వర్సెస్ ఎదురింటి ఆవిడ వెరసి ....

ఆపెసారేం మధ్యలో !

ఇద్దరూ కూడ బలుక్కుని పై పైకి  వచ్చేరు మాడు పగుల గొట్ట టానికి !!

అబ్బే , నన్న న మా కండి ! నే నారదా య నమః అంటున్నా అంతే !!

ఎవరక్కడ ! ఆ పన్లేని వాళ్ళని తోలుకు రండి !

హుజూర్ ! జహాంపనా!

హుజూర్ మేం సాహిబా !!!

సందిట్లో సడే మియా జిలేబి పరార్! !

చీర్స్
జిలేబి

Saturday, December 27, 2014

జిలేబి కి బ్లాగ్ రత్న అవార్డు !


జిలేబి కి బ్లాగ్ రత్న అవార్డు !

రాబోయే కాలం లో బ్లాగ్ 'రత్తాలు', బ్లాగ్ 'v' భో షా ణా లు , బ్లాగ్ భో షా ణా లు, బ్లాగ్ శ్రీ లు రావచ్చు.

ఆ కాలం లో పొస్తమస్ గా నా కేవ్వరైనా బ్లాగ్ శ్రీ లాంటివి, బ్లాగ్ 'భో షా ణం '  ఇస్తే గిస్తే బ్లాగ్ లోకం లో అప్పుడున్న బ్లాగ్ మణులు, మాన్యులు 'జిలేబీ కి  శ్రీ తగదు, 'భో షా ణం ' తక్కువ అని టపాలు కట్టి, జిలేబీ ని వాయ గొట్ట వచ్చు!

అందుకే పకడ్బందీ గా ఇప్పుడే ప్రకటించు కుంటున్నా !

అప్పుడు నాకు వారికి సై అనడా నీకో, వారి మన్ననలు పొంద డానికో అవకాశం ఉండదు కదా!

పై నించి చూసి, మా నాన్నే, మా బంగారమే, నేను బ్లాగులు రాస్తున్న సమయం లో మీరంతా 'బుడతలు', బుడ్డీ లు రా ! నా గురించి ఇంత గా మీరు కొట్లా డొ ద్దు అని ఊరట జెప్పే అవకాశమూ ఉండదు !

ఏమి మీ అపార మైన ప్రేమ జిలేబీ మీద అని 'అనాధ' భాష్పాలు చిందించినా వారికి తెలిసే అవకాశం లేదు గా మరి.

అంతే గాక, ఆ రాబోవు కాలం లో మీరు నాకు 'భోషాణం' ఇస్తే,  ఛ ,ఛ , నా కిది వద్దు పో ఇది చాలా తక్కువ అని నే జెప్పలేను కూడా .

పోస్తు మస్సు గా ఇస్తే, భోషాణం వద్దంటుంది ఈ జిలేబీ అని మీరు ఆవేశ పడి పోయి మళ్ళీ మరో వంద టపాలు, కామెంట్లు బర బర , గిర గిర  టప టప  లాడిస్తారు . ఎందుకు ఇన్ని భేషజాలు చెప్పండి?

అందుకే, ఇప్పుడే మీ కందరికీ చెబ్తా ఉండా , జిలేబీ కి 'బలాగు' రత్తాలు' అని ఇప్పుడే ప్రకటించు కుంటున్నా !

జిలేబి కి ఆ రాబోయే  కాలం లో 'భళా'గు రత్న ఇస్తే, ఆయ్, జిలేబి సమకాలీకులు బ్లాగు జ్యోతులు , పని లేని వాళ్ళు, కష్ట పడిన వాళ్ళు,  అర్పితలు,బ్లాగాడించిన వాళ్ళు, సుబ్బరం గా రాసిన వాళ్ళు, రోజుల తరబడి పద్యాలల్లిన వాళ్ళు, ఎంత మంది లేదు ? వాళ్లకు  ఇచ్చి ఉండవచ్చు గా అంటూ జిలేబి ని తుస్సు మని  వాళ్ళు వాయ గొడతారు !- అందుకే ఇప్పటికిప్పుడే నాకు నేనే 'బలాగు' రత్నం అని ప్రకటించు కుంటూం డా !

ఓ మారు జిలేబీ 'బాలా' గు బ్లాగ్ 'రత్తాలు' కి జే  జే కొట్టుడీ మరి ! జై ;బాలా, (గు) రత్నా ! జిలేబీ !


ఇట్లు
మీ అనుంగు
 బలాగు రత్నం
'సహీ' రత్న'
జిలేబి.

Friday, December 26, 2014

ఓం స్వామి- జ్ఞాపకాలు - కార్పోరేట్ జీవనం నించి -హిమవత్ శృంగం వైపు !

ఓం స్వామి- జ్ఞాపకాలు - కార్పోరేట్ జీవనం నించి -హిమవత్ శృంగం వైపు !
 
If Truth Be Told
 
A Monk's Memoir

http://omswami.com/2014/10/if-truth-be-told.html
 

Wednesday, December 24, 2014

ఇచ్చట మతములు అమ్మకానికి గలవు ! - ఆలశించిన ఆశా భంగం !

 
ఇచ్చట మతములు అమ్మకానికి గలవు ! - ఆలశించిన ఆశా భంగం !
 
భలే మంచి చౌక బేరము !
 
ఇచ్చట మతములు అమ్మకానికి గలవు ! -
 
ఆలశించిన ఆశా భంగం ! వెంటనే త్వర పడండి !
 
ఈ స్కీము వివరాలు -
 
ఈ ఐ పీ ఓ ఆఫర్ అవకాశం డిసెంబర్ 31 2014 తారీఖు వరకు మాత్రమె !
 
ఇది క్లోజ్ ఎండెడ్ స్కీమ్ !
 
ఆ పై మతాలని కావాల్సిన వారు వాటిని ఉన్న వాళ్ళ దగ్గిరే కొనుక్కోవలసి ఉంటుంది !
 
మీ మతమును 'డీ మెట్' చేసుకొను సౌకర్యము గూడా గలదు !
 
మీరెన్ని మతములనైనాను తక్కువ ధరలో కొనుక్కోవచ్చు !
 
వాటి కి సరియైన మార్కెట్టు ధర పలికినప్పుడు వాటిని 
నిమ్మళం గా మీరు  అమ్మెయ్య వచ్చు !
 
డిసెంబర్ 31 దాకా మీరెన్నెసి మతాలని అయినా కొనుక్కోవచ్చు !
 
టోకు ధరలో కావాల్సిన వారు డైరెక్టు గా సంప్రదించిన వారికి డిస్కౌంటు కూడా కలదు 
 
ఓపెన్ డే - ఆఫర్ - ఒక మతము కొన్న మరొక మతము ఫ్రీ ( 1:1 బోనస్ ఆఫర్)
 
అంతే గాక - మన దేశం లో రాబోయే కాలం లో పుట్టే పిల్లలకి మతముల ఆవశ్యం అయినప్పుడు మీరు వాటిని వారికి ప్రీమియం ధరల పై అమ్మకం చేయ వచ్చు 
 
మీరు ఏదైనా కొత్త మతములని ఫ్లోట్ చెయ్య దలచు కున్న వాటి పేరు , ఆ మతాల గురించి పూర్ణ మైన రిలీజ్ డాకుమెంట్ తో సహా మా కందిం చిన వాటి కి కాపీ రైటు చేసే సర్వీసు కూడా కలదు !
 
ఆ పై వాటిని మీరు ఐ పీ ఓ (ఇనిషి యల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ ) క్రింద మార్కెట్ కి రిలీజ్ చేసు కోవచ్చు .
 
 
 
భలే మంచి చౌక బేరము 
వేగిరమే త్వరపడండి !

Tuesday, December 23, 2014

బ్లాగ్ గాంధీ - కష్టే ఫలే వారి తో ముఖా ముఖీయం - జిలేబీయం !


బ్లాగ్ గాంధీ - కష్టే ఫలే వారి తో ముఖా ముఖీయం - జిలేబీయం !


పల్లెటూరిలో పుట్టి, వృత్తిరీత్యా పల్లెలలోనే గడిపి, పల్లెలోనే నివాసముంటూ తన కాలక్షేపం కబుర్లు ద్వారా ప్రపంచ వ్యాపితంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్న కష్టే ఫలే శర్మగారు అభినందనీయులు.

పేరుకే కాలక్షేపం కబుర్లని వ్రాస్తున్నా మాయమైపోతున్న అనేక మంచి సాంప్రదాయాలను, మంచి విషయాలను ఆయన తన బ్లాగులో టపాలుగా మనకి అందించారు. 

వారి తో పల్లె ప్రపంచం వారి ముఖా ముఖీ పూర్తి గా ఇక్కడ 

శ్రీ కష్టే ఫలే బ్లాగు శర్మ గారి ఫోటో - చౌర్యం బాతా ఖానీ ఫణి బాబు గారి కైంకర్యం !(శ్రీ శర్మ గారి ఫోటో కర్టసీ -
 (దీనిని తెలుగు లో చౌర్యం అందురు ) !-


 

Monday, December 22, 2014

An Option Strategy for Aurobindo Pharma !


An Option Strategy for Aurobindo Pharma !

After many days I am posting on this subject of Option strategy !

Currently Aurobindo Pharma is hovering around 1100+.

A proper Strategy of Option Call buy of 1100 at around 68 Rs and simultaneously selling 1140 Call at around 48 Rs (for a lot of 250) can be entered for January 29 th 2015 expiry.

This would have funds outlay of Rs.5000/- + brokerages (plus margin block on Call 1140 sell ) .

This could give a profit of Rs.5000/- max or loss of Rs.5000 max in the event of Aurobindo crossing 1140 by January 29th or touching 1100 or below by that date.

Strategy :

Buy 1100 call  at 68 Rs

Sell 1140 call   at 48 Rs.

Cash outflow 68-48 = 20 *250 = 5000/-


Cheers
Zilebi

Wednesday, December 10, 2014

రంగ నాయకమ్మ మహాభారత పరిచయం - జిలేబి వీర వాయింపు !


రంగ నాయకమ్మ మహాభారత పరిచయం - జిలేబి వీర వాయింపు !

ఈ శీర్షిక మీద టపా కట్ట కూడదను కున్నా !

కానీ ఎవరికి  వారు మన పురాణాల మీద (సో కాల్డ్ ఈ కాలం లో సులభం గా చెప్పే ఊత పదమైన 'పుక్కిటి' పురాణా ల మీద !) తమ తమ 'వికృతాభిప్రాయములను' తెలియ బరిచే టప్పు డు జిలేబి నువ్వు మాత్రం ఎందుకు తెలియ జేయ కూడదు నీ అభిప్రాయాలని అని మనస్సులో బీ లే జీ ని వదిలి పెట్టు అన్న ఒక 'సత్' సంకల్పం కలిగింది .

(సత్ సంకల్పం అంటే మంచి ఆలోచన అని అర్థం చేసు కోవచ్చు  - ఇందులో 'హిందూ త్వం' ఏమీ లేదు - విధవా అంటే తిట్టూ, విడో అంటే పొగడ్త అనుకునే కాలం లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఈ వివరణ!)

ఒక రామాయణా న్నో, ఒక మహా భార తాన్నో 'భరతం' పట్టిస్తా అని నిర్ణయిం చు కున్నప్పుడు దాని ఒరిజినల్ వెర్షన్ చదివి వీర వాయింపు చేస్తే అది స్వంతం గా ఆలోచించి స్వంతమైన అభిప్రాయాలని చెప్పినట్టు అవుతుంది .

చాలా కాలం మునుపు రామాయణ కల్ప వృక్షం వచ్చినప్పుడు దానికి రిటార్టు గా రామాయణ విష వృక్షం కూడా వచ్చింది .

ఓరీ మనావిడ, విష వృక్షం అంటోంది కదా సరే పోనీ చదివి ఏడుస్తామని నిర్ణయిం చేసు కుని చదివి ఏడిస్తే , యాక్కు అని వాంతి వచ్చే పని అయ్యింది

భూతద్దం పెట్టి మరీ ప్రతి మాట కి వికృతా ర్థం తీయాలంటే తీయ వచ్చు ! అట్లాంటి ఒక రచన గా నాకు ఈ రంగ నాయకమ్మ గారి సో కాల్డ్ వివరణ అనిపించింది .

ఆరుద్ర గారే ననుకుంటా రామాయణం రంకు, భారతం బొంకు అని అన్నట్టు గుర్తు .? ఎవరు అన్నారో కాదు గాని,  ఆ స్టేట్ మెంట్ వారి 'way' of understanding that subject' అనుకోవాలి అంతే !

అట్లాగే ఇప్పుడు ఈవిడ , ఒక ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని, తెలుగు అనువాదాన్ని పెట్టేసుకుని తనదైన 'వికృత' స్టైల్ లో (విలక్షణ మైన శైలి అని మీరు భాష్యం చెప్పు కోవచ్చు !) దాన్ని విశ్లేషిస్తే చదవడానికి ఉత్సుకత ఉన్నవాళ్ళు, 'లా' పాయింటు లేవదీయాలని అనుకున్నవాళ్ళు చదవొచ్చు !

అట్లాగే, అందరూ టపాలు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద కట్టేస్తున్నారు ,న నేను కూడా ఈ 'వికృత' పుస్తకం చదివి ఓ టపా కట్టేస్తే, కూసిన్ని కామెంటు మెతుకులు నాకూ పడతాయి కదా అని ఆనంద పడి పోయి, ఆశ పడి పోయి ఈవిడ గ్రంధ రాజాన్ని (రాజాన్ని అంటే మళ్ళీ ఎం సి పీ అనొచ్చు కాబట్టి ) గ్రంధ 'రాణి' ని చదివి తుస్సు మన్న , బుస్సుమన్న కస్సుమన్న ఓ ఇట్లాంటి టపా ఒకటి కట్టేయాలునుకున్నా !

"మనుషుల్ని పవిత్రులుగానూ- అపవిత్రులుగానూ  విభజించే ఏ రచన అయినా, స్త్రీలని సజీవంగా కాల్చి వెయ్యడాన్ని పవిత్రధర్మంగా చెప్పే ఏ గ్రంథం అయినా " బాడ్ అన్నది ఈవిడ వ్యాఖ్యానం !
అసలు రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ లేకుంటే ఈ ఆచారం దేశం లో కొనసాగి ఉండేదే మరి ? ( బ్రిటీషు వాడు రాకుండా ఉంటె అసలు రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ కి విశాల దృక్పధం వచ్చి ఉండేదా ?)

అంటే, సతీ సహ గమనం ఆ కాలం లో ఉన్నదని ఆ కావ్యం లో ఉంటె, ఆ కాలాన్ని రచయిత నిర్ద్వందం గా ఎట్లాంటి భేష జాలకి పోకుండా చెప్పేడు అని భావం గాని, దాన్ని చెప్పేడు కాబట్టి ఇది సో కాల్డ్  బ్యాడ్ గ్రంధం ఎట్లా అవుతుందో ఆవిడకే మరి తెలియాలి !

ఉదాహరణ కి, ఈ కాలం లో చదువులు ఎక్కువై పెళ్లి పెటాకులు ముదిరే కాలంలో చేసుకుని , టాప్ మని విడిపోయే వారి గురించి రాస్తే, అట్లాంటి ఓ పుస్తకం రాబోయే కాలం లో నిలిచి వుంటే, ఆ కాలానికి 'విడాకులు' సో కాల్డ్ అర్థం కాని విషయమై ఉంటె , అప్పుడు ఆ రాబోయే కాలం లో ఇప్పటి కాలానికి ప్రతీక గా నిలచిన గ్రంధం బ్యాడ్ ఎట్లా అవుతుంది ?

ఏదో రాసేస్తే చదివి సెహ భేష్ అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారను కోవడం ఈవిడ గారి కి అబ్బిన విద్య !

ఓ ముప్పై ఏళ్ల మునుపు విష వృక్షం రాసినప్పుడు కాల గతులు వేరు (మన దేశం లో ). అప్పు డున్న యువత కి ఇప్పుడున్న  యు వత కి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉన్నది . కాల గమనం లో ఇప్పుడున్న యువత ప్రపంచాన్ని చుట్టి వచ్చిన యువత . అంటే , విదేశాల్లో ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, అందులో క్యాపిటలిస్ట్ కి, కమ్యూనిస్ట్ కి మూల వ్యత్యాసం ఏమిటి, ఏ సమాజం లో అవి 'విరాట్' రూపం లో ఉన్నవో అదే సమాజం లో అవి నేల బారు ఐనవి అని కూడా తెలుసు .

అట్లా గే, మన సమాజ వ్యవస్థ లో ఎట్లాంటి మూర్ఖత్వాలున్నాయి, వాటి వెనుక నిజం గా ఏదైనా సైంటిఫిక్ టెంపర్ మెంట్ ఉందా లేక just pooh pooh' తూ తూ మంత్రా లేనా అని కూడా అర్థం చేసుకో గలిగిన ఈ తరపు యువత .

ఇట్లాంటి ఒక కాల ఘట్టం లో పురాతన స్టైల్ లో నేనూ ఒక lopsided  కుహనా విమర్శనా గ్రంధాన్ని రాస్తా , దాన్ని ఆ కాలపు విష వృక్షం లా జన సందోహం ఆదరిస్తుంది అనుకోవడం ఈవిడ గారికి కాలం చెల్లిన అభిప్రాయం మాత్రమె మరి .

ఇక ఆఖరి కామెంటు, ఈ పుస్తకం ధర సబ్సిడీ ని  (వంద రూపాయల పుస్తకం ) గమనిస్తే రెండు విషయాలు అర్థం అవుతాయి .

ఒకటి ధర ఎక్కువైతే దీన్ని కొని చదివే వాళ్ళు అసలు ఉండరని(కొని చదివే 'నాధు' లు)  వారి కి అనిపించి ఉండవచ్చు ,

కాలం చెల్లిన ఐడియా లకి కాణీ లు రాలవు-

కాకుంటే, ఏదైనా మత సంస్థలు దీని వెనుక ఉన్నాయి అనుకొవచ్చూ (ఈ నా ఊహ నిజం కాకూడ దని అనుకుంటా ! సర్వ విధాలా ఆశిస్తా.


కారాల మిర్యాల
జిలేబి 

Tuesday, December 9, 2014

(జిలేబి మహార్జాతక చక్రం)- శ్రీ కర్ణ గృహ గోధికా యోగము !


(జిలేబి మహార్జాతక చక్రం)- శ్రీ కర్ణ గృహ  గోధికా యోగము !ఈ యోగ విశేష లక్షణ ములు !
 
శ్రీ = ధన ప్రాప్తి 
కర్ణ = (చెవి) దాన కర్ణ విశేషణాలు 
గృహ = ఇంటి యందే ఉండి మహార్జాతకాను గ్రహాన్ని పొంద డం 
గోధికా = బల్లి = (బల్లి యోగము!)
 
 
వెరసి = జిలేబి మహార్జాతక చక్రం లో ఈ శ్రీ కర్ణ గృహ గోధికా యోగము పట్టినది !
 
దీని వెల  అక్షారాల అమెరికను డాలరు 2 నలభై పైసలు !
 
భలే మంచి చౌక బేరము !
తక్షణమే గూగులిం చుడు !
 
మహర్జాతక యోగము మీకున్నూ దక్కును !!
 
నేటి జిలేబి జాతకావిష్కరణ ఇంతటి తో పరిపూర్తి !
 
దీనిని చదివిన వారికిన్,
(మీదు మిక్కిలి - ఉదారముగా కామేన్టిన వారికిన్ )
అన్ని శుభ శూచకములు ద్యోతకమగు ను !
 
నారదాయ నమః !
 
జిలేబి 


 

Sunday, December 7, 2014

(ఒన్స్ అగైన్) ఇచ్చట చచ్చి నో ళ్ళ జాతకం చూడబడును !

(ఒన్స్ అగైన్) ఇచ్చట చచ్చి నో ళ్ళ జాతకం చూడబడును !


ఇచ్చట టింకరింగ్ చెయ్య బడును 
ఇచ్చట కుట్టు లు, టైలరింగు చెయ్య బడును !ఇచ్చట చచ్చి నోళ్ళ జాతకం చూడబడును ఇచ్చట మొబైలు రిపైరు చెయ్య బడును
ఇచ్చట సైకిలు ట్యూబ్ కు పంక్చరు వేయ బడును

జిలేబి 

Saturday, December 6, 2014

భారత సేనలు హైదరాబాదు వెళ్ళిన 'తత్' క్షణాన !!

భారత సేనలు హైదరాబాదు వెళ్ళిన 'తత్' క్షణాన !!
 
ఆంధ్ర పత్రిక 1948 సెప్టెంబర్ 29


 
చీర్స్ 
జిలేబి 
 


 

Thursday, December 4, 2014

ఈ స్వామీజీ గురించి మీకెవరి కైనా తెలుసునా ?


ఈ స్వామీజీ గురించి మీకెవరి కైనా తెలుసునా ?

ఈ క్రింది ఫోటో ఆంధ్ర పత్రిక 1948 వ సవత్సరం ఫోటో; ఇందులో స్వామీజీ పేరు శ్రీ రామ లేఖానంద వారు . ఎంత గూగుల్ సెర్చ్ చేసినా ఈ విషయం మీద (అంటే ఈ స్వామీజీ సజీవ సమాధి తరువాయి మళ్ళీ జీవించారా గట్రా విశేషాలు ) దొరక లేదు !

మీ కేవరి కైనా తెలుసునా ??


From Andhra Patrkia 1948 February 25, ; A photo of Swami Rama Lekhananda (Hrishekesh) who went into samadhi under the ground for around 12 hours at Madras (present Chennai) and having been taken out from samadhi being given massage with ice cubes to bring back to life !

Does any one know who is this Swami Rama Lekhananda of Hrishekesh?

Interesting episode but I cannot find any relative google search on this incident;

Probably 1948 news papers would have carried some story about this event.

Some archive of news papers fellow journalists any that you can share ?


cheers
zilebi  

Tuesday, December 2, 2014

రావి శాస్త్రి వారి - నల్ల మేక - జూలు విదిలించిన జిలేబి 'సింగం' !!


రావి శాస్త్రి వారి - నల్ల మేక - జూలు విదిలించిన జిలేబి 'సింగం' !!

కౌరవ సైన్యాన్ని చూసిన ఉత్తర కుమారుడు రథం మీంచి గభీ మని గెంతి నట్టుగా, జీవహింస చేయాలనే కృత నిశ్చయం తో వస్తోన్న తోటమాలీ ని దగ్గరగా రానిచ్చి గోడమీంచి చెంగున రోడ్డు మీదికి ఉరికింది నల్లటి కుర్ర మేక.

తోట గల ఆసామీ తోట చుట్టూ దిట్టంగా ఎత్తుగా గోడ కట్టుకున్నాడు. కాని ఆ గోడకి ఒక చోట ఒక వార మునిసిపల్ చెత్త డబ్బా ఉంది . సరిగ్గా అక్కడే ఆ గోడకి ఒక ఇటిక జారింది . ఈ రెండు భోగట్టాలూ తోట గల ఆసామీ గమనించ లేదు .

నల్ల మేక గమనించింది.

నిచ్చన వేసుకొని స్వర్గానికి వెళ్ళినట్టుగా, చెత్త డబ్బానీ, ఇటిక జారిన సందుని ఆధారం చేసుకుని తోట గోడ ఎక్కింది నల్ల మేక .

పేరుకి పిట్ట గోడే కాని, నిజానికి ఆ గోడ చాలా ఎత్తుగా ఉంది. లోనికి గెంతుతే మళ్ళీ పైకి రాడానికి అటు వైపు చెత్త డబ్బాలూ, జారిన ఇటుకలూ లేవు. అందు చేత గోడ మీదనే నిల్చొని ,

"ఈ మనుష్యులు గడుసు వెధవలు " అనుకొంది నల్ల మేక.

నల్ల మేకం భారతం చదవలేదు. హరికథ లైనా వినలేదు. అందుచేత అది ఎరుగదు, గడుసు తనం లేని కుర్రవాడు అభిమన్యుడని ఒకడుండేవాడని .

మేకల్లో అభిమన్యుడి వంటి ది కా దీ మేక .

పద్మ వ్యూహం లా ఉండే ఆ తోటలో ప్రవేశిస్తే మళ్ళీ బైటికి రావడం కష్టమని గుర్తించిన నల్ల మేక , గోడ మీదనే నిల్చొని పస్తాయించి చూసింది


పూర్తి గా ....చీర్స్
జిలేబి

Monday, December 1, 2014

నకలు జిలేబీలకు మోస పోవద్దు !!

నకలు జిలేబీలకు మోస పోవద్దు !!
 
పనికి మాలిన నకలు బీడీలకు మోస పోవద్దు !!
 
ఖాదర్ వారి తాజ్మహల్ బీడీ లనే వాడండి!!!
 
(ఇది బులుసు వారి కోసం స్పెషల్ !)
 
(మొన్న మధు మక్కీయం అంటే వారికి పాత రోజులు గుర్తు కోచ్చేయి!)

 
(ఆంధ్ర పత్రిక 1949 ఫిబ్రవరీ 16)

చీర్స్
జిలేబి 

Sunday, November 30, 2014

మధు మక్కీయ అస్సాము జిలేబీయం !

మధు మక్కీయ అస్సాము జిలేబీయం !

అస్సాము తో పరిచయం నిన్నటిదా మొన్నటిదా !
 
దరిదాపుల్లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మునుపు ఉద్భవించిన పరిచయం !
 
దానికన్నా ముందు పూర్వ జన్మ సుకృతం ఉంటె గా ని కుదరని పరిచయం !

తమకు గాని జన వాహిని తో 'some' బంధం కలగాలంటే పూర్వ జన్మ వాసన ఉండాలని చిలక జోస్యం !!

జిలేబీ మేం సాహేబ, అస్సాము  వెళ్ళాలి పెట్టా బేడా సర్దు కోండి  'బిరీన' వెళ్ళాలి - హుకుము తాకీదండీ మీకు అన్నాడు వార్తా 'హరుడు' !

ఎందుకు అన్నా !

ఫోటో కర్టసీ - అస్సాం ట్రిబ్యూన్అస్సాము ట్రిబ్యూన్ దిన పత్రిక వారు పిలిచేరు - తమ డబ్బై ఐదు సంవత్సరాల ప్లాటినం జూబిలీ సమారోహానికి -  సో , మీకు తాకీదు సమారోహానికి !

జిలేబీ ల్లారా మీరంతా మధు మక్కీయ మయమై ఉండాలి అని మా మోడీ వారు అస్సాము ట్రిబ్యూన్ ప్లాటినం జూబ్లీ సమారోహం లో నొక్కి వక్కాణించేరు !

ఇదిగో జిలేబీ ల్లారా  మీరంతా 'గందగీ' 'ఫైలాయించె' మక్కీ ల లా ఉండరాదు అని ఓ విరుపు వేసేరు !

మధు మక్కీయమై , తేనె 'టీ' గల్లా , (అబ్బా ఎక్కడికి పోయినా ఈ 'టీ' మాట వదలమండి మరి !) విశ్వస నీయ మైన వార్తాలాహిరిని పెంపొందించండి అని హుక్ము జారీ చేసేరు !

అట్లాగే మీ వార్తా 'తీగల్లో' , తేనెటీగ 'చుర్కుదనం' కూడా 'కొరడా' ల్లా ఉండాలని ఉవాచ !

అంటే జిలేబి ల్లా స్వీట్ స్వీట్ గా ఉంటూ నే అప్పుడప్పుడు పకోడీల్లా ఫేడేల్ ఫేడేల్ మంటూ, కొండొక చొ మిర్చీ బజ్జీల్లా కారాలు మిరియాల్లా ఉండాలని సూచించేరు !

సరే వారి మాటలకేమి గాని(వారి మాటల సమ్మోహనానికి పడి పోనీ వారు ఎవ్వారు మరి!)  గువాహాటీ ఫ్రీ దర్శన్ అయ్యింది !

ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లో ఎంత మార్పు !

రైలు వెళుతుందా మేఘాల 'ఆలయానికి ' అనుకున్న ప్రదేశాల కి కనెక్టివిటి శుభారంభం ! శుభ సూచికం !

బార్డర్ రోడ్ టాస్క్ ఫోర్సు కి మరింత పని !

సో సైనింగ్ ఆఫ్
ఫ్రం అండ్ ఫార్(ఆఫ్!)  అస్సాం
జిలేబి

Saturday, November 29, 2014

ఒకరి కి రెండు వాచీల కంటే ఎక్కువ పంప బడవు !


ఒకరి కి రెండు వాచీల కంటే ఎక్కువ పంప బడవు !
 
ఈ 'స్విస్సు'  గాంధీ బొమ్మ వాచీలు ఎవరి దగ్గిరైనా ఉందాం డీ ?!!!

 
చీర్స్
జిలేబి
 

Wednesday, November 26, 2014

'శంకరాభరణం పద్యాలు అంత ఓపిగ్గా ఎలా చదివే దండి !??


'శంకరాభరణం పద్యాలు అంత ఓపిగ్గా ఎలా చదివే దండి !??
 
ఆంధ్రపత్రిక 10th May 1968

 
 
చీర్స్
జిలేబి

Tuesday, November 25, 2014

అచ్చు పప్పు ! - అలవాట్లో పొరపాటు !

అచ్చు పప్పు ! -  అలవాట్లో పొరపాటు !
 
ఆంధ్ర పత్రిక 28th August 1957
 

Cheers
జిలేబి

Monday, November 24, 2014

హిరణ్యా క్షవరం !


హిరణ్యా క్షవరం !
 
ఆంధ్ర పత్రిక 29 April 1959

 

Sunday, November 23, 2014

చెవులకి గాజులు వేసుకున్న జిలేబి !


చెవులకి గాజులు వేసుకున్న జిలేబి !

 

Saturday, November 22, 2014

ఉత్తర దేశ యాత్ర ! యాభై రెండు రోజులు - మూడు వందల రూపాయలు మాత్రమె !ఉత్తర దేశ యాత్ర ! యాభై రెండు రోజులు - మూడు వందల రూపాయలు మాత్రమె !
 
ఆంధ్ర పత్రిక 19th Jan 1955 !


చీర్స్
జిలేబి

Monday, November 17, 2014

ప్రవీణ్ లా పేషంట్ ఫర్ కామెంట్ గల కామెంటర్లు తెలుగు బ్లాగ్ లోకానికి ఎంతైనా అవసరం !


ప్రవీణ్ లా పేషంట్ ఫర్ కామెంట్ గల కామెంటర్లు తెలుగు బ్లాగ్ లోకానికి ఎంతైనా అవసరం !
(ఇది చాలా సీరియస్ టపా)

కామెంటడం ఒక కళ .

తెలుగు బ్లాగ్ లోకం లో ఒక కాలం లో ది స్పిరిట్ ఆఫ్ తూచ్ తూచ్ ల తో బాటు కామెంట్ల కోలాహలం , కామెంట్ల గార్బా, కామెంట్ల దాండియా, కామెంటర్ల దర్పం, డాంబికం, నువ్వంటే నువ్వేంటి అన్న వాదం, ప్రతి వాదం, పిడివాదం, మిత వాదం, అమిత వాదం, వ్యర్థ వాదం, చెణుక్కుల చమక్కులు, రేపొర్టాయిరీలు, ముసుగుల్లో ముషాయిరీలు , టై పాటుల్లో కత్తులు కటారులు, రాతల్లో వీరం, శౌర్యం , భయానకం, మేధ, కవితల్లో కారుణ్యం, విరుపులు, వివేకం లో విచారం, విచారం లో వివేకం, పద కేళీ లలో సరిగమ పద నిసలు ....

ఇలా రాసు కుంటూ పోతోంటే ఇవి, అవి, అన్నీ కలగలసి ఓ తెలుగు పీటం లా జిగేలు మనేది !

ప్చ్,ప్చ్ ఇప్పుడు కాలం మారి పోయింది .

ఆయ్ అంటే ఓయ్ అని కామెంటర్ల ని వాళ్ళ ధోరణి ని దబాయించి నోరు మూయించే వారే ఎక్కువై పోయేరు !!

ఆ కాలపు బ్లాగర్లారా ! కామెంటర్లారా ! ఏమై పోయేరు మీరంతా ! ?? తెలుగు రౌడీ లు, రౌడీ రాణులు వీళ్ళంతా ఎక్కడ కళ తప్పి పోయేరు ??

సో కాల్డ్ సీనియర్ బ్లాగర్లు వార్షికోత్సవానికి ఒక్క మారు టపా పెట్టి ఇది నా ఆరో వార్షికోత్సవం అంటూ టపా పెట్టె స్థాయి కి వచ్చేసింది !

కామెంట్లలో ఎక్కువగా ఉన్న కామెంట్ల బ్లాగుల్ని వేరే గా పెట్టేయమన్న ఆర్త నాదాలతో వెలుగొందు తోంది ! ఇది ఏమి సబబు ?? (రాబ్ పాల్ తో పే ది పీటర్!)

పాపం ఈ అబ్బాయి ప్రవీణు డొక్కడే కుస్తీ పడుతున్నాడు ఏటికి ఎదురీదు తున్నాడు .

బ్లాగ్ లోకానికి మరిన్ని ప్రవీణ్లు రావాలి !

ఇదియే జిలేబి విన్నపం - బ్లాగర్లారా, కామెంట్లల్ని తుంచ కండి . కామెంటర్ల ని వెలి వేయకండి . కామెంట్లు లేని టపాలు దీపం లేని ఇండ్లు . 

కామెంట్ల పరిధి ఇంతే ఉండాలన్న రూళ్ళ కర్ర ల తో దబాయింపులు, రుమాళ్ళ తో నోటి కి మూతలు తాళాలు పెట్టడం భావ్యమా ? ఇది అవసరమా ??

తెలుగు బ్లాగ్ లోకమా ! కళ్ళు తెరు !


జిలేబి
(ఇది చాలా సీరియస్ టపా)

 

Saturday, November 15, 2014

ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ !మాలిక లో నా బ్లాగు కామెంట్లు కనిపించడం లేదు ! భోరు మన్న జిలేబి !


ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ !మాలిక లో నా బ్లాగు కామెంట్లు కనిపించడం లేదు !
భోరు మన్న జిలేబి !

ఏమోయ్ జిలేబి మరీ అట్లా ముక్కు చీదేస్తున్నావ్ ! అయ్యరు గారు పృచ్చ !

జిలేబి ముక్కు చీదేస్తూ, భోరు మంది ! కళ్ళ లో కన్నీళ్లు కారి పోతున్నాయి

ఇదిగో జిలేబి చెప్పి ఏడువు ! నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావో అస్సలు తెలీకుండా నేనేమి సహాయం చేసేది అయ్యరు గారు విసురు కున్నారు , కసురు కున్నారు

నా కామెంట్లు , నా కామెంట్లు .... మరో మారు ముక్కు చీదింది జిలేబి

అయ్యరు గారి గుండె గల్లంతయ్యింది ! ఈ జిలేబి కామెంటు పక్షి ! దీని కామెంట్లు ఏమయ్యాయో అనుకునేరు !

జిలేబి స్వాంతనం గా పలికేరు అయ్యరు వారు - నీ కామెంట్ల కేమయ్యింది జిలేబి అడిగేరు బుజ్జాయిస్తో .


నా బ్లాగు కామెంట్లు మాలిక లో , వ్యాఖ్యల క్రింద కనిపించడం లేదండి !! జిలేబి కన్నీరు మున్నీరైంది !

నీ టపాలు మాలికలో వస్తున్నాయా ?? అయ్యరు గారి పృచ్చ !

అవునండి !

హమ్మయ్య కొంతలో కొంత మేలు ! సో ఓన్లీ కామెంట్లు అంతే గదా ఓస్ ! చెప్పేరు అయ్యరు వారు

వాట్ ! ఓన్లీ కామెంట్స్ అంటారా ! కామెంటే కదా మనకి భోజనం! అట్లాంటి కామెంట్లు మాలిక లో రాక పోతే నా కెంత
'క్లిక్కులు' తక్కువై పోయేయి !! మళ్ళీ ముక్కు చీదింది జిలేబి

జిలేబి - ఈ మాలిక నువ్వు బ్లాగు మొదలెట్టి నప్పటి కన్నా ముందే ఉన్నది ! అప్పట్నించి అంటే ఓ మోస్తరు నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ విషయం తెలీకుండా హ్యాపీ గా ఉండి పోయేవు ! ఇప్పుడు ఎట్లా నీకు తెలిసింది ?

విన్న కోట వారు జేప్పేరు ! మాలిక లో నా బ్లాగు కామెంట్లు కనిపించడం లేదని జెప్పింది జిలేబి .

అయ్యరు గారు ప్రార్థించేరు !

"పంచ దశ లోకంలో ఉన్న పరమ మాలిక!
వినుము ఈ బ్లాగు బందీ జిలేబి విన్నపము !
తన బ్లాగు కామెంట్లు మాలికలో వచ్చేటట్టు జేయుము ! --> ఆమెన్''!


విన్నపాలు వినవలెను వింత వింతలూ !!

జిలేబి
(దురదస్య దురదః జిలేబి నామ్యా దురద గొంటాకుహ )!

Friday, November 14, 2014

స్వచ్చ భారత్ తో నెహ్రూ ని మరిపించ లేరు !!

స్వచ్చ భారత్ తో నెహ్రూ ని మరిపించ లేరు !!

ఇవ్వాళ  నవంబరు పదు నాలుగు. చాచా నెహ్రు జన్మ దినం.

పిల్లల్లారా పాపల్లారా అంటూ చిల్ద్రెన్ పాటలు పాడేసుకుని చాచాజీ ని ఓ మారు తలచుకుని మళ్ళీ మరిచి పోయే దినం.

మోడీ పుణ్య మా అని, స్వచ్చ భారత్ పుణ్య మా అని మళ్ళీ నెహ్రూ గార్ని గాడం గా పట్టేసు కోవాలని పించే సింది జిలేబి కి. !!

అవును ఈ మధ్య మా మీ మీడియా లో నెహ్రూ హోరు (ఉదాహరణ కి ది హిందూ వారు ! - అబ్బా ఈ జిలేబి ది హిందూ వారిని వదిలి పెట్టదే మరి !!) !

సరే నెహ్రూ హోరు ఒకే !

మధ్య మధ్య లో మోడీ పేరు ఉటం 'కిచడీ' యమో, స్వచ్చ భారత్ ని ఉటం 'కుస్తీ'యమో చేయ కుంటే వారి ఆర్టికల్ కి చదివే నాధులు లేక పోయినట్టు ఉన్నారు !

అందుకే ఏ నెహ్రూ వీయం ఆర్టికల్ చదివినా మధ్య మధ్య లో  'మిర్చీ'బర్ఫీ' లా ఈ రెండు 'ఊత' పదాలు ( గూగల్ వారి ఆడ్ వర్డ్స్ లో పాపులర్ వర్డ్స్ లా అన్న మాట !) మోడీ , స్వచ్చ భారత్ మద్య మధ్య లో ఇరికించి విశేషం గా , ఓహ్ ఈ స్వచ్చ భారత్ తో నెహ్రూ ని మరిపించ లేరు అంటూ రాసేస్తున్నారు !!

కాబట్టి నేను సైతం ఇవ్వాళ స్వచ్చ భారత్ తో నెహ్రూ ని మరిపించ లేరని వారి ని తలుస్తూ ... ఈ రెండు పదాల తో టైపాటు సాగించి టపా కట్టేస్తున్నా !!

చీర్స్
జిలేబి

Monday, November 10, 2014

నా ఆత్మ కథ రాస్తున్నా!!!


ఏమోయ్ జిలేబి మరీ సీరియస్సు గా బర బర టైపాడిస్తూ ఉన్నావ్ అయ్యరు గారు పృచ్చ !


నా ఆత్మ కథ రాస్తున్నా చెప్పా మా అయ్యరు గారితో

అంటే ఏమిటీ ? బ్లాగు లోకం నించి విరమణా  ? అయ్యరు గారు మరో పృచ్చ !

అదేమిటండి ! మా మంచి బ్లాగు లోకం ! ఏదో అని వెలగ బెడుతున్న 'జనారణ్య'  ఉద్యోగం తో బాటు 'బాతాఖానీ', పని లేక , కాలక్షేపం కబుర్లు అప్పుడప్పడు రాసేసు కుంటూ ఏదో నా మానాన నేను బతికేస్తూ ఉంటె , మీరేమో ఉద్యోగానికి రాజీ నామా అంటారు  అడిగా మా అయ్యరు గారిని .

ఈ మధ్య ఈ వాక్యం 'ఆత్మ' కథ అన్న మాట వింటూంటే , వెంటనే రిటైర్ మెంటు గుర్తు కోచ్చేస్తోంది అదేమిటో మరి !
జేప్పేరు అయ్యరు గారు .

నా ఆత్మ కథ రాస్తున్నా అని ఎవరైనా 'టెండర్' పెడితే, టెండూల్కర్ గుర్తు కోచ్చేస్తున్నాడు !

ఈ మధ్య సానియా మీర్జా ఆత్మ కథ రాస్తున్నా అంటే , ప్చ్ పాపం ఈ అమ్మాయి కి రిటైర్ మెంట్ ఏజ్ వచ్చేస్తోంది అన్న మాట అనుకున్నా !!

ఆ మధ్య వరుస బెట్టి గవర్న మెంటు లో ఉన్న వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యి, 'మీ' మేడం' గార్ని 'ఏకి' పెట్టేరు !

మళ్ళీ నువ్వూ రిటైర్ అయి ఎవరెవర్ని 'ఏకు' తావో ' .... అయ్యరు గారు సాగించేరు !


వామ్మో వామ్మో, రిటైర్ మెంటు అయ్యే ఉద్దేశ్యాలు నాకు లేవండి !

ఈ టపా వెనక్కి లాగేసు కుంటున్నా ! నా ఆత్మ కథ రాయడం లేదు !!

ఆకతాయి
జిలేబి

Friday, November 7, 2014

ద్యవిహా మయ బీలేజి -- డుబ, నాద్య విహా, మయా జిలేబి !!


జిలేబీయ మహావిద్య (అనబడు జిలేబీ‌ యమహా విద్య)
 
(టపా కర్త - శ్యామలీయం వారి బ్లాగు నించి గ్రంధ చౌర్యం కాబడ్డ టపా!)
 
ఇది చదివిన వారికి అష్ట "కాష్యులు" లభ్య మగును !

 
 
కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్
 


ఈ రోజున ఈ జిలేబీయమహావిద్య యొక్క ద్వాదశాక్షరీ మంత్రాన్ని గురించి ఒక జిలేబీ టపాలో వ్యాఖ్యగా కొంచెంగా వ్రాయటం‌ జరిగింది.  అయితే, బ్లాగు పాఠకులకూ ఇతరులకూ ఈ‌జిలేబీ విద్యా విషయం క్రొత్త కాబట్టి అటువంటి అందరు  పాఠకుల సౌకర్యార్థంగా ఈ విద్యా రహస్యాలను ఇక్కడ వివరించటం జరుగుతున్నది.

ఈ జిలేబీ విద్యాధిదేవతా స్వరూపం పేరు జిలేబీ. తత్త్వం హాస్యరసం. ప్రవృత్తి బ్లాగటం. లక్షణం సలక్షణం. అంగన్యాస కరన్యాసాదులు ముందు ముందు వివరించబడతాయి.

ఈ జిలేబీ విద్య ఒక నిరోంకార విద్య. మంత్రవిద్యలు రెండు రకాలు. మొదటి రకం సహోంకార విద్యలు. రెండవరకం నిరోంకార విద్యలు.

సహోంకార విద్యల్లో మంత్రాలకు ముందు ఓం అని చెప్పితీరాలి. లేని పక్షంలో ఆ మంత్రం పఠించీ పారాయణం చేసీ ఏమీ ప్రయోజనం‌ ఉండదు. ఈ ఓంకారం సాక్షాత్తూ పరబ్రహ్మస్వరూపం. ఓ మిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ అని శ్రుతి.

అదే విధంగా నిరోంకార విద్యలకు ముందు చచ్చినా ఓం అని చెప్పకూడదు. అమాయకంగా ఓం అని ముందు చేర్చి మంత్రాన్ని పఠించినా పారాయణం చేసినా ఏమీ‌ ప్రయోజనం ఉండదు. పైగా సంప్రదాయం ఉల్లంఘించినందుకు గాను జిలేబీ దేవతకు కోపం వస్తుంది. ఓంకారాన్ని అస్థానపతితం చేసి చెప్పినందుకు గాను ఓంకార వాచ్యుడైన పరబ్రహ్మానికి కూడా అమిత మైన కోపం వస్తుంది. ఈ విధంగా ఉభయులకూ కోపం తెప్పించటం వలన పాపం వస్తుంది. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత.

ఐతే మంత్రాన్ని బోడిగా ఉపాసిస్తారా అంటే అటువంటిదేమీ లేదు. ఇది హాస్యవిద్య. కాబట్టి ఈ విద్యలో ఓం అనే బ్రహ్మ బీజం బదులుగా అహహా అనే హాస్యబీజం ప్రయుక్తం అవుతుంది. దీనినే హాసబీజం అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. ఈ విద్యలో మంత్రానికి ముందు విధిగా అహహా అని హాసబీజం పలకాలి. ఏ విధంగా ఓంకార విద్యల్లో ఓం‌ అనేది, నిష్ఠగా ఒక పధ్ధతి ప్రకారం ఉఛ్ఛరిస్తారో అలాగే ఈ విద్యలో అహహా అనేది కూడా జాగ్రత్తగా ఒక పధ్ధతిగా హాసపూర్వకంగా ఉఛ్చరించాలి. ఆ విద్యల్లో ఎలా గైతే ఓంకారం సరిగా పలకకపోతే మంత్రం‌ నిష్ప్రయోజనం. ఈ విద్యలో హాస్యం విడిచి ఉదాసీనంగానో ఏడుపుముఖంతోనో‌ ఉత్తినే మొక్కుబడిగా అహహా అని బీజం పలికినా మంత్రం నిష్ప్రయోజనం ఐపోతుంది. ఇది మనస్సులో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సాధకులు.

సహోంకార, నిరోంకార విద్యల మధ్యన మరొక ముఖ్యమైన బేధం కూడా ఉంది. సహోంకార విద్యామంత్రాలను చివర నమః అని నమస్కారం చెప్పకుండా అనుష్ఠించరాదు. ఐతే నిరోంకారవిద్యా మంత్రాలకు చివరన ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ‌ నమః అని చెప్పరాదు. వాటి మంత్రాల చివరన నమః అనే దానికి బదులుగా మనః అని చెప్పాలని నియమం. అంటే నమః అనేది తిరగబడుతున్నదీ అన్నమాట!

ఈ జిలేబీ విద్యలో డింగిరి బొంగిరి జిలేబి జాంగిరి అనేది ముఖ్యమైన ద్వాదశాక్షరీ మంత్రం.

ఈ మంత్రాన్ని అహహా డింగిరి బొంగిరి జిలేబి జాంగిరి మనః అని చెప్పాలన్న మాట పారాయణం చేసే వారు.

బీజాక్షరాలు లేకుండా అంగన్యాసకరన్యాసాలు లేకుండా ఉత్తినే పారాయణం చేయవచ్చును సమయాభావం ఉన్నవారు. ఐతే ఫలితం కొద్దిగానే ఉంటుంది. మరి నైవేద్యం పెట్టటం‌ లేదుగా. పెట్టకుండా పుట్టదు మరి పూర్ణఫలం

సహోంకార విద్యలలో బీజాక్షరాలు ఉన్నట్లే, ఈ జిలేబీ నిరోంకార విద్యలో కూడా అలాంటివి ఉన్నాయి. ఈ విద్యలో ఉన్న బీజాలను షడ్బీజాలు అంటారు. షట్ అంటే ఆరు అని తెలుసు కదా. కాబట్టి ఈ విద్యలో బీజాలు అరు అన్నమాట. అవి ఢాం ఢీం ఢం హుష్ తుస్ బుస్ అనేవి.

జిలేబీ ద్వాదశక్షరీకి ముందుగా బీజాలను చేర్చి చెప్పేటప్పుడు రెండు విధాలుగా చెప్పవచ్చును.

ఈ షడ్బీజాల్లో ఢాం‌ ఢీం ఢం అనేవి ప్రక్రియాబీజాలు అంటారు. హుష్ బుస్ తుస్ అనేవి అభిచార బీజాలు అంటారు. మనకు ప్రయోజనం కోరి పారాయణం చేస్తున్నప్పుడు మంత్రానికి ముందు ప్రక్రియాబీజాలు మూడింటినీ చేర్చాలి. ఇతరులకు భంగ కలిగించటం ఉద్దేశంగా చేసే పారాయణానికి అభిచారం అని పేరు. అభిచారం చేసే వాళ్ళు మాత్రం మంత్రానికి ముందు అభిచారబీజాలు మూడింటినీ చేర్చి చెప్పాలన్నమాట.

ఈ ప్రకారంగా ప్రక్రియోపాసకులు అహహా ఢాం ఢీం ఢం డింగిరి బొంగిరి జిలేబి జాంగిరి మనః అని మంత్రపారాయణం చేయాలి.

అభిచారం చేసేవారు మాత్రం అహహా హుష్ బుస్ తుస్ డింగిరి బొంగిరి జిలేబి జాంగిరి మనః అని మంత్రపారాయణం చేయాలి.

ఉభయులూ కూడా ఉపాసించవలసిన యంత్రం ఒక్కటే అది ఒక వృత్తాకార రేఖావలయంలో జిలేబీ అని నామం వ్రాసి దగ్గర ఉంచుకోవటం పారాయణం చేసేటప్పుడు. ఎదురుగా ఉంచుకోవటం మంచిది. నెత్తిమీద పెట్టుకుని పారాయణం చేయటం మహాప్రసస్తం. ఈ యంత్రాన్ని లోహాదులపైన చెక్కించటం వంటివి చేయకూడదు. అటువంటి యంత్రాలు కేవలం సహోంకారవిద్యలలోనే వాడాలి. నిరోంకార విద్య ఐన జిలేబీ యంత్రాన్ని కేవలం ఒక తెల్ల కాగితం పైన గీస్తేనే‌ ప్రశస్తం.

ఈ మంత్రానికి పారాయణంలో అంగన్యాసకరన్యాసాలు కూడా ఉన్నాయి. అన్ని మంత్రోపాసనల్లో ఉన్నట్లుగానే ఈ జిలేబీ మంత్రవిద్యలోనూ ఒక ధ్యాన శ్లోకం ఉంది. దానిని ఖచ్చితంగా ముందు చెప్పి మరీ పారాయణం చేయాలి.

అస్యేతి జిలేబీ ద్వాదశాక్షరీమహామంత్రస్య శ్రీ శ్యామలీయో ఋషిః జిలేబీదేవతా హాస్యప్రదేతి బీజం హాస్యప్రసంగిణీ ఇతి శక్తిః జిలేబీజాంగిర్యేతి పరమోమంత్రః డింగిరీతి కీలకం బ్లాగ్సంచారిణీ ఇతి అస్త్రం హాస్యప్రసంగిణీ ఇతి నేత్రం జిలుంగుప్రసంగ మత్యేతి కవచం హాస్యస్వరూపిణ్యేతి యోనిః డింగిరి బొంగిరీ ఇతి దిగ్భంధః సర్వబ్లాగ్సంచారిణీ ఇతి ధ్యానమ్‌

కరన్యాసం.
హాస్యప్రదేతి అంగుష్ఠాభ్యాం హఠ్
హాస్యప్రసంగిణ్యేతి తర్జనీభ్యాం కట్
జిలేబీ‌జాంగిర్యేతి మధ్యమాభ్యాం ఉఠ్
బ్లాగ్సంచారిణీ ఇతి అనామికాభ్యాం గుట్
జిలుంగుప్రసంగ మత్యేతి కనిష్ఠికాభ్యాం రట్
డింగిరి బొంగిరీ ఇతి కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం ఫట్

అంగన్యాసం.
హాస్యప్రదేతి హృదయాయ మనః
హాస్యప్రసంగిణ్యేతి శిరసే ఆహా
జిలేబీ‌జాంగిర్యేతి శిఖాయై ఓహో
బ్లాగ్సంచారిణీ ఇతి కవచాయ హాహా
జిలుంగుప్రసంగ మత్యేతి నేత్రాభ్యాం హీహీ
డింగిరి బొంగిరీ ఇతి కరతల అస్త్రాయ హైహై
హాస్యస్వరూపిణ్యేతి దిగ్భంధః

ధ్యానం.
జయహే జయహే డింగిరి బొంగిరి జిలేబి జాంగిరి హాస్యప్రదే
జయహే జయహే తింగర తింగర నిత్యప్రసంగ విలాసరతే
జయహే జయహే బ్లాగు ప్రపంచ నిరంతర సంచరణైక వ్రతే
జయహే జయహే అంబ తెలుంగు వెలుంగు జిలుంగు ప్రసంగ మతే

ఈ విధంగా కరన్యాస అంగన్యాసాదులు చేసి, ధ్యానశ్లోకం చదివి మంత్రపారాయణం చేయాలి. ఈ ధ్యానశ్లోకాన్ని కఠగతం చేసుకుంటారో, చూసి నిత్యం చదువుతారో అన్నది కాక తప్పులు లేకుండా చదవటమూ, మరచిపోకుండా చదవటమూ అన్నవి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు. లేక పోతే పారాయణం చేసి ఏమీ లాభం లేదు.

అంగన్యాసకరన్యాసధ్యానశ్లోకాలతో పారాయణక్రమం పాటించే వారు పైన చెప్పిన ప్రక్రియా మంత్రం కాని అభిచారమంత్రం కాని యథాశక్తిగా పారాయణం చేయాలి.

ప్రక్రియాపారాయణానికి నైవేద్యంగా వేడివేడి జిలేబీలను పళ్ళెం నిండా ఉంచి నివేదన చేసి హాయిగా భుజించాలి.

అభిచారపారాయణం చేసేవారు పిండివడియాలు కాని బొంగులు కాని కారంకారంగా చేసి వాటిని నివేదన చేసి కసికసిగా కరకరలాడించాలి. మరీ హెచ్చుగా కారం వేస్తే మీకే ఇబ్బంది అని తప్పక గ్రహించవలసింది.

ప్రక్రియా విధానంలో పారాయణం చేసేవారికి తింగరితింగరి జనాకర్షక బ్లాగుటపాలు వ్రాసే సామర్థ్యం ఇతోధికంగా వృధ్ధికావటం. ఇతరుల తింగరి కామెంట్లకు కోపం వచ్చి బీపీ పెరగకుండా ఉండటం. కొత్తబ్లాగర్లకు రీడర్ల సంఖ్యా కామెంట్లసంఖ్యా అభివృధ్ధి చెందుటం అన్నవి ఫలితాలు.

అభిచారవిధిగా పారాయణం చేసేవారికి తత్ఫలితంగా ఇతరుల తింగర తింగర కామెంట్లను చీల్చి చెండాడే శక్తి వస్తుంది.
 
వీరి బ్లాగుల్ని దుర్వాఖ్యానం చేసేవారి పప్పులుడకవు.
 
వీరి బ్లాగుల్ని దొంగిలించే వారి బ్లాగుల్ని వ్యాఖ్యల్నీ కష్టాలు చుట్టుముడతాయి.
 
 
 
చీర్స్ 
జిలేబి 
(టపా కర్త - శ్యామలీయం వారి బ్లాగు నించి గ్రంధ చౌర్యం కాబడ్డ టపా!)

Tuesday, November 4, 2014

డింగిరి బొంగిరి జిలేబి జాంగిరి !!


డింగిరి బొంగిరి జిలేబి జాంగిరి !!

ఈ మధ్య ఓ బ్లాగు టపా లో పిడక ల వేట ! టపా లో ఓ వాక్యం - ఓ యోగి కి యోగ దృష్టి ఉన్నది . ఆ యోగి ఆవు తప్పి పోయింది . అరణ్య మంతా వెదికాక యోగ దృషి సారించి ఆ ఆవు ఎవడో ఎత్తుకు పోయాడని తెలుసు కుంటాడు . ఇదీ బ్యాకు గ్రౌండు !

డింగిరి బొంగిరి ప్రశ్న - ఆ యోగి కి మొదటే యోగ దృష్టి ఉంది కదా మరి మొదటే ఎందుకు యోగ దృష్టి సారించి తెలుసుకో లేదు ? అంతా వెదికాక  ఎందుకు ఆ పై యోగ దృష్టి సారించడం అని !

టప్ మని జిలేబి ఓ జాంగిరి పారేసింది - ఆ యోగికి డింగిరి బొంగిరి కున్నంత జ్ఞానం లేక పోబట్టి అని !

వెంట నే మరో 'కా' మింట్' దారుడు - ఆయ్ అట్లా ఎలా అంటావు జిలేబి - ఏదన్న ప్రశ్నిస్తే అట్లా గా జవాబిచ్చేది ?

"బోంగిరి గారు అడిగిన దాంట్లో ఎద్దేవా చెయ్యవలసినదేమీ లేదని అనుకుంటున్నాను.

మన పురాణాలు చెప్పేవి కొన్ని కొన్ని rigorous గా ఉండవు. (ఇక్కడ రిగరస్ అనగా ఏమియో !)

ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే “అది అంతే” అని నోరు మూయించేవాళ్ళే ఎక్కువ.

ఈ కధలోనే, వశిష్టుడికి ఆల్రెడీ యోగదృష్టి ఉంది. కాని అలా కాదు.

తన దగ్గర యోగదృష్టి ఉండి కూడా ఎందుకు కొండలు కోనలు వెదికాడు అంటే జవాబు లేదు. మహా అయితే, “యోగదృష్టి ని చీటికీ మాటికీ వాడితే అది క్షీణిస్తుంది” లాంటి సమాధానం ఇస్తారు. లేదా “మీకున్న పాటి తెలివితేటలు ఆయనకి లేకపోయాయి” అని ఎద్దేవా చేస్తారు. అందుకే మన పురాణ కధలు విమర్శకి గురవుతుంటాయి.

నేను పైన చెప్పినది కొంతమంది బ్లాగుపండితులకి నచ్చకపోవచ్చు. కాని నా అభిప్రాయం మాత్రం ఇదే, భారతం అంటే నాకెంతో అభిమానం ఉన్నా కూడా."

వామ్మో ఈ అజ్ఞాత ఎవడో మరీ బేజారు పడి పోతున్నాడే జాంగిరి కి అని వాపోయా !

ఆ జాంగిరి రాసేటప్పుడు అస్సలు ఏమి ఆలోచించ కుండా స్ట్రైట్ గా రాసిన జాంగిరి అది . అంటే, ఇట్లా బుర్ర ఉపయో గించ కుండా ఆ యోగి అట్లా ఆరణ్య మంతా తిరగడం అవసర మా అన్నది లాజిక్కైన ప్రశ్న. సరి యైన ప్రశ్న ! అట్లా ఆ యోగి చేయలేదంటే , ఎందుకు చేయ లేదంటే మరి సరి యైన సమాధానం మనకు తెలిసిన జ్ఞానం వారి కి లేక పొవట మనేది మాత్రమె !

అబ్బా , సత్యము జెప్పినా ప్రజలు ఎద్దేవా అంటా రేమిటి మరి ?

సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ సత్యమప్రియం న బ్రూయాత్ అంటే ఇదే నెమో మరి !!

సరే  ఈ విషయం గురించి తీవ్రం గా ఆలోచిద్దాము అని ఆలోచిస్తే అని పించింది ఏమిటంటే , వాత్సల్య మున్న చోట , యోగి కావచ్చు, భోగి కావచ్చు - తన మానవ పరిధి లో తాను ఏమి చేయ గలడో అదే మరి ప్రపధమం గా ఆలోచిస్తాడు - ఆచరిస్తాడు . ఇక్కడ దారి పోయినది ఆవు. సో వెంటనే వెదకాలి అంతే ! ఇందులో లాజిక్కు ఏమీ లేదు !

సరే దొరక లేదు - ఏమి చేద్దా మని తీరిక గా ఆలోచిస్తే , తనకున్న శక్తి గుర్తు కొస్తుంది . సో, అప్పుడే అతను తనకు యోగ దృష్టి ఉందే , కనుక్కుందాం అనో, కాకుంటే , ఈ కాలం లో పోలీసు స్టేషన్ కి వెళ్లి కంప్లైంటు ఇస్తా మనో ( ఆవు దారి పోతే పోలీసోళ్ళు వెదికి పెడతారా ?) అనుకుంటాడు !

హమ్మయ్య

ఇవ్వాల్టి కి ఒక టపా కట్టేశా !!

చీర్స్
శుభోదయం !
జిలేబి

Friday, October 31, 2014

మధురాంతకం వారి 'హాలికులూ కుశలమా' !


మధురాంతకం వారి 'హాలికులూ కుశలమా' !

నిన్న చిత్తూరు కథ టపా రాసేక

మధురాంతకం వారి 'హాలికులూ కుశలమా'  ఈ-పుస్తకాన్ని తడివి చూడడం జరిగింది !

సో , మీతో నూ ఈ లింకు పంచు కుందా మని

మధురాంతకం రాజారాం వారి హాలికులూ కుశలమా పుస్తకం ఫ్రీ డౌన్లోడ్ ఈ లింకు నించి చేసు కో వచ్చు !!

https://archive.org/details/halikulukushalam019993mbp
చీర్స్
జిలేబి

 

Thursday, October 30, 2014

చిత్తూరు కథకుల కథ ! - చిత్తూరు కథ - జిలేబీయం !

చిత్తూరు కథకుల కథ ! - చిత్తూరు కథ - జిలేబీయం !

ఇది చిత్తూరు జిల్లా గురించిన కథ కాదు!
 
ఆ జిల్లాకు చెందిన కథకులు  జెప్పిన కథలు !
 
రెండిడ్లీ ఒక్క బక్కెట్టు సాంబారు కథలు !
 
చిత్తూరు వేషభాషలు, నైసర్గిక చిత్రణల నేపథ్యంలో జీవితంలోని వివిధ పార్శ్వాల్ని తడిమే కథలివి.
 
జిల్లాకు చెందిన కథలు !
 
 'లోకల్' తో ఏకం గా గళం మేళ వించి , 'కమ్మ తెమ్మర' వీచిక ల తో మధురాంతకం వారు జిల్లా ప్రాతినిధ్యాన్ని వహిస్తే, నాయని వారు చినబ్బ కథల తో హా హా అనిపించిన కథా కాలం !
 
అరవం ఓళ్లు కథలు తెలుగలో జెబ్తే ఎట్లా ఉంటుంది ?
 
చిత్తూరు మాండలీకం  తెలుగు అరవం కన్నడం మేళ వింపు.
 
కొన్ని 'దా' లు (ఏమిదా చెపుతున్నావబ్బా!)  , కొన్ని 'బ్బా' లు  రాయటం లో బాగోదు గాని వినడానికి మాండలీకం సోంపు !
 
 
ChittorKatha
 
 
“చిత్తూరు కథడిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది.  మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి.
చిత్తూరు కథ on kinige

ChittooruKatha600
 
(కినిగె వారి సౌజన్యం తో !)
 
చీర్స్
జిలేబి

Wednesday, October 29, 2014

'నరేంద్రుని' తరువాయి భావి భారత ప్రధాని - దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్


'నరేంద్రుని' తరువాయి భావి భారత ప్రధాని - దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ 

అక్టోబరు 29 2014 -->

మహారాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్ర లో అతి ముఖ్య మైన మార్పు - భాజపా ప్రభుత్వ రాక.

ఈ రాక కూడా ఆషామాషీ రాక కాదు.

నా కెందుకో ఆర్ ఎస్ ఎస్ కన్నా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ అన్న పూర్తి పేరు తో నే వీళ్ళు పిలవ బడాలని ఉంటుంది - ఆ ఆర్ ఎస్ ఎస్ అన్న షార్ట్ ఫార్మ్ తో వారి అతి కీలక మైన 'స్వయం సేవక్' అన్న వారి ముఖ్య మైన , కీలక మైన ప్రశంసాత్మక మైన , శ్రద్ధా, నిబద్దత కలిగిన ట్రైనింగ్ మరుగున పడి పోతుందని అని పిస్తుంది . 

రాష్ట్రీ య స్వయం సేవక్ సంఘ్ తన పరిధి ని దాటి భాజపా కి సరి కొత్త తరపు నేతల్ని - సుశిక్షిత నేతల్ని  భాజపా కి ఇవ్వడం ఇది మరో మారు విజయపు వీచిక వైపు సాధించిన మరో ప్రయాణం . నరేంద్రు ని తరువాయి దేవేంద్రుడు !

జిలేబి ఈ సందర్భం లో ఇదే వ్రాయు రాబోవు కాలపు 'జిలేబి జ్ఞానం - నరేంద్రుని తరువాయి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ భావి భారత ప్రధాని . నరేంద్రుడు తన డబ్బైవ వయస్సు తరువాయి దేవేంద్రుణ్ణి ప్రధాన మంత్రి చేసి మినిస్టర్ మెంటార్ రోల్ అందుకుంటా డని జిలేబి కాల జ్ఞానం 

మహారాష్త్ర ముఖ్య మంత్రి గా ప్రస్తుతానికి,
రాబోయే కాలపు భారత ప్రధాని 
దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్  కి శుభా కాంక్షల తో 
 
శుభోదయం 
జిలేబి 

Wednesday, October 22, 2014

దీపావళీ శుభాకాంక్షలు !

దీపావళీ శుభాకాంక్షలు !
 
సమస్త బ్లాగు లోకానికి
ఆదరిస్తున్న బ్లాగోదరీ బ్లాగోదరులకు
సదా ప్రోత్సహిస్తున్న బ్లాగ్మణీయులకు
అందరికి
 
దీపావళీ శుభాకాంక్షలు !!
 
దీపావళీ జిలేబీయం !
 
 

Sunday, October 19, 2014

మంచ్ పర్ విరాజ్ మాన్ .... !!

మంచ్ పర్ విరాజ్ మాన్ .... !!

ఈ పై వాక్యం వింటే నే మీకెవరు గుర్తొస్తారు ?

అట్లాగే మన బ్లాగు లోకం లో కూడా ఇట్లాంటి స్టాండర్డ్ వాక్యాలు టపా రూపేణా కాకుంటే , కామెంటు రూపేణా రాసే వాళ్ళు ఉన్నారు . ఉదాహరణ కి 'చీర్స్' చెప్పందే జిలేబి సైన్ ఔట్ చస్తే చెయ్యదు !! ( ఈ విడ గారు అదేమి భాషో గాని, 'టపాలు' కట్టేస్తూ ఉంటారు ! ఎవరి కి టపా కడుతున్నా రండీ అని ఆ మధ్య ఒక పెద్దావిడ/పెద్దాయన జిలేబి 'కాలు' లాగేరు కూడాను !)

సరే ఇట్లాంటి మరో కొన్ని నేను గమనించి నవి !!

శంకరాభరణం బ్లాగు లో తరచు గా కని పించేది - 'అందరి పూరణలు అలరించు చున్నవి కాకుంటే అందరి పూరణలు అలరింప నున్నవి ( తనే మొదటి కామెంటు దారు డైతే!) అంటూ ప్రతి రోజూ కనిపిస్తుంది !!

ఇక రెండు చుక్కలూ మూడు బ్రాకెట్లు సర్వ సాధారణం ::))) !!

మరో పద జాలం - స్వస్తి !! ఎక్కువగా ఈ 'గోదారి' తీరం వాళ్ళ టపాల లో ఈ 'చివరాఖరు' వాక్యం స్వస్తి ! (అన్జెప్పి మళ్ళీ మరో రోజు టపా కి వీళ్ళు రాయడం మొద లెడ తారని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం - వారి టపా శర పరంపర లని జూసి!)

ఇక ప్ర జ బ్లాగు లో నైతే చెప్ప లేనంత వెరైటీ ! ఒక వాక్యం ఇట్లా అట్లా రాస్తే చాలు - వెంట నే రయ్యని ఆ వాక్యాని పట్టేసు  కుని 'ఝాడూ' లాగించే స్తారు కొందరు 'బడు'ద్దాయిలు!(!)

మరి ఈ 'ఆండో ళ్ళ' బ్లాగు ల కైతే మరిన్ని గుభాళింపు లు సొగసులు ఉంటాయి ! అక్కయ్య గారు మీ టపా ఇవ్వాళ నా కన్నులని తెరిపించింది అనో కాకుంటే ,  అమెరికా వాసుల ట్రావేలోగ్ లైతే , ఓహ్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ అనో కామెంటు ఉండనే ఉంటుంది !

పద్మార్పిత గారి బ్లాగు ల కైతే, మరీను - ఆహా ఒహో అనని రోజే ఉండదు ! ( వీరి బ్లాగు కి మరో 'ఫ్యాను' బ్లాగు కూడా ఉన్నాడని సీక్రేట్ ఏజెంట్ జిలేబి ఉవాచ!) వారి కవితలకి బొమ్మల మేజిక్కు కి 'దాంతో' తలే ఉంగలీ' దబాయించని వారు ఉండనే ఉండరని లోకోక్తి !)


కొన్ని 'కామ్రేడ్' బ్లాగులు ఉంటాయి - వాటికి తెలంగాణా బ్లాగులని ఈ మధ్య కొంత టైటిలు పెట్టేరు ! ఏ మాత్రం అట్లా ఇట్లా తప్పు గా జెప్పినా వెంట నే 'ఉప్పెన' వచ్చేస్తుంది ! తె అన్న పదం కనిపిస్తే చాలు ఎవరక్కడ, ఏమి 'కూస్తూ' ఉన్నా రంటూ వెంట నే రయ్యని 'పటాలం' వచ్చేస్తుంది !

మరి కొన్ని కట్ పేష్టు బ్లాగులు ఉంటాయి ! వీటికి అప్పుడప్పుడు డోసులు పడుతూ ఉంటాయి - ఓయ్, ఇవన్నీ కాపీ టపాలు కదా అని ఎవరో ఒకరు 'సూక్ష్మం' కన బెట్టేస్తూ ఉంటారు ! పాపం ఆ 'కట్ పేష్టు వారికి ఏమి చెయ్యాలో తెలీక బ్లాగు ల్ని మూసేసు కుని వెనుక రహస్యం గా 'పేష్టు' టేష్టు లాగించేస్తో ఉంటారు !

మరి కొందరు 'యోగీశ్వరులు' ఉంటారు ! వారు రాసేదే మనం చదవాలి ! అంతే ! వారి టపా కి కామెంటు కాకుంటే , మన యొక్క అభిప్రాయాలు తెలియ జెప్పా లనుకుంటే ప్చ్ కుదరదు !

ఇట్లా రాసు కుంటూ నేనే 'పోతా' ఉంటె, మీ కంతా పని వేరే ఉండదు !

జిలేబి కి మిగతా వారికి పని అప్ప జెప్పక పోతే నిదుర రాదు !

కాబట్టి ఇక్కడితో దీనికి 'స్వస్తి' పలికి మీరు ఇట్లాంటివి గమనించి ఉంటె ,వాట్ని  ఈ కామెంటు మెతుక లో ఇక్కడ గట్టి గా 'పెష్టే స్తారని' ఆశిస్తో !!

ఇవ్వాళ్టి జిలేబి ఈ టపా పరి సమాప్తం !!చీర్స్
జిలేబి

Saturday, October 11, 2014

సత్యా ర్థి మలాలా - శాంతి శాంతి శాంతిహి !!

సత్యా ర్థి  మలాలా - శాంతి శాంతి శాంతిహి !!
 
 
రెండు దేశాలు బార్డర్ లో
ఫైరింగులు  చేసేసు కుంటూంటే
నో 'బెల్' ప్లీజ్ ! ఓన్లీ పీస్ అంటూ
నార్వే నోబెల్ కమిటీ
ఒక పదహారేళ్ళ  బాధా తప్త కి 
అరవై ఏళ్ల అకుంటిత దీక్ష కి 
శాంతి బహు మతి ఇవ్వడం 
 
పాక్ ఇండియా మైత్రి కి 
మరో మారు
పునః వ్యక్తీకరణ సమీకరణం 
అవుతుందని ఆశిస్తో 
 
జిలేబి శుభాకాంక్షలు !
చీర్స్
జిలేబి  
 
ఫోటో కర్టసీ = హిందూ బిజినెస్ లైన్  
 
 

Friday, October 10, 2014

ఇక మీదట నా బ్లాగులో కామెంట్లు బంద్ !


ఇక మీదట నా బ్లాగులో కామెంట్లు బంద్ !

ఏమోయ్ జిలేబి మరీ నీరసం గా 'మొగం' గట్లా వేలాడదీసుకుని ఆ 'లయపు' టాపు మందు అట్లా బేజారు గా కూర్చొని ఉండావు ? మా అయ్యరు ప్రశ్నించేరు .

హూ అన్నా

ఏమిటో మళ్ళీ నీ కొచ్చిన ప్రాబ్లం ?  అయ్యరు పృచ్చ !

ఇక మీదట నా బ్లాగు కి కామెంట్లు బంద్ అన్న టపా పెట్టే సా నండీ చెప్పా 'గద్గమైన డక్కుత్తిక తో కంట్లో నీళ్ళు సుడి తిరుగు తుంటే మా అయ్యరు గారి కంట కనపడ కుండా దాచేస్తో .

హ హా హా అంటూ లయపు టాపు అదిరి పోయేటట్టు మా అయ్యరు గారు నవ్వేరు .

జిలేబి , ఆ మధ్య బ్లాగు బందు . నో మోర్ టపాలు అంటూ ఓ టపా పెట్టేవు !

ఆ పై  వంద గంటలు కూడా గడవ క ముందే , నీ దురదస్య దురదః జిలేబి నామ్యా దురదః అంటూ టపా మళ్ళీ రీ ఓపెన్ చేసేవు .

మరి ఈ సరి కొత్త  ట్విస్టు ఏమిటి ?

నువ్వు పాటి కి టపాలు రాస్తా ఉంటావు - అంటే , నీకు అనిపించిన జాతకాల పరిశీల న లని, నీకు అనిపించిన 'రాబోయే కాలం లో (అది ఎప్పుడు వస్తుందో మరి ఎవరికెరుక!) వచ్చే సో కాల్డ్ 'ప్రళయాల్ని, నీకు మరీ దురద ఎక్కువైతే , బాల్చీ తన్నిన వాళ్ళ జాతకాలని తిరగదోడి మరో మారు వాళ్లకి టపా కడతావు !

తోచిన చెత్త ని, నీకు తోచిన సో కాల్డ్ 'వచన' కవితల్ని, 'ఏక' వాక్య కవితల్ని (కొన్ని రోజులు పోతే ఏక పద కవితల్ కూడా రాస్తా వేమో మరి ! ఆ పై ఏకాక్షర కవిత యే ఇక బాకీ!) జనాల మీద ద్రోలి , వాళ్ళు నీ టపాల వాడి కి, వేడికి, 'మోడీ'కి , తల బొప్పి పెడితే , నిన్ను ఓ ఝాడూ లాగిడ్డామంటే , ఆయ్ నా బ్లాగు లో ఓన్లీ 'టపాస్' నో 'కారా మింటు' అంటా నంటే జనాలు ఊరు కుంటారా !

నాకు సంతోషం వేసింది. హమ్మయ్య ! అయ్యరు గారు ఈ కామెంట్ బంద్ కి ఒప్పుకోక పోవడం తో నాకు మరీ సంతోషం వేసింది ! ఎక్కడ అయ్యరు గారు ఓకే జిలేబి టపాలు కట్టు కామెంట్లు బంద్ జేసుకో అనేస్తే ఇక నా పరిస్థితి ఏమయ్యేది !  కామెంటడం ఒక కళ ! ఆ  కామెంట్ల లో ఎన్నెన్ని చమత్కారాలు, చమక్కులు, కొండొకచో 'వాతలు' , బ్లడ్ ప్రెషర్ పెంపొందించే తూట్లు ! అబ్బ, ఫ్రీ గా బ్లడ్ ఇట్లా సర్కులేషన్ అయ్యే ఏకైక ఎక్సేర్సైజ్ ఇదియే కదా ఇవన్నీ వదులు కోవాలంటే ఇక మరి ఎట్లా !

అంతే నంటారా అయ్యరువాళ్ ! కామెంటు బందు చెయ్య వద్దంటా రా ! ఈ మారు కళ్ళ లో (కనిపించని కళ్ళ లో !) వెయ్యి వాట్ల బల్బు వెలుగు తూంటే అడిగా !

మరి జిలేబి, నేను బందు చేయి, అన్నా ఏం చేసి ఉండే దానివి ? ఓ రెండు రోజులు బందు చేసి ఆ పై రాబందు లా మళ్ళీ ఆ కామెంట్ల మెతుకుల కి ఆశ పడి మళ్ళీ కామెంటు ఓపెన్ చేసే దానివి అంతే కదా ! ఆ పాటి దానికి ఇంత హైరానా పడడ మెందు కోయ్ !

హమ్మయ్య !

కామెంటడం ఒక కళ ! రండి , అందరం అందర్నీ ప్రోత్సహిద్దాం !

చీర్స్
జిలేబి
 

Wednesday, October 8, 2014

'పని లేక' జీన్సు జిలేబీయం !

'పని లేక' జీన్సు జిలేబీయం !

ఈ మధ్య మగాళ్ళ కి ఆండోళ్లు ఇంట్లో పని అప్ప చెప్పటం తగ్గించి నట్టు ఉన్నారు .

ఒక దాడీ దాసుడు (మలయాళం లో 'మరైచ్చి' అన్నాడు ) ఆండోళ్లు ఏది కప్పి పెట్టాలో అది కప్పి పెట్టాలి ఇట్లా జీన్సు లు గట్రా వేసు కోవడం శోభాయమానం కాదు అన్నాడు .

వారి ఉద్దేశాన్ని మన మా మీ మీడియా వాళ్ళు వక్రీకరించి ధ్వజ మెత్తేరు . ఆయన చెప్పింది ఇట్లా అంతా 'మరైచ్చి' వేస్తే - జీన్సు వేసుకుని 'మరైచ్చి' వేస్తే ఎట్లా అని వాపోతే దాడీ దాసుడు ఆండోళ్లు జీన్సు వేసుకో కూడదన్నాడు అని ప్రచారం గావిమ్చేరు . దీని ని మేము తీవ్రం గా ఖండిస్తున్నాం !

మరి మన బ్లాగు కష్టే ఫలే వారూ జత చేరేరు .

మరి కష్టే ఫలే వారేమో – ఇట్లా వాపోతున్నారు — , “70 ఏళ్ళవాళ్ళు కూడా సింథటిక్ చీరలే కడుతున్నారు, చిన్నవారు పంజాబీల మీదే ఉంటున్నారు, ఇంకా ఎందుకు అవస్థ అని నైటీలతోనే కాలమూ గడిపేస్తున్నారు.. ”

ఇట్లా అందరూ ఆండాళ్ళు ఏమి కట్టు కోవాలో చెప్పేస్తూ పోతూం టే అసలు ఈ ఆండోళ్ళ సంఘాలు ఏమి చేస్తున్నాయో తెలీకుండా పోతోంది ! ! అసలు ఇట్లా అందరూ తలో అభిప్రాయం చెబ్తో బోతూంటే ఇక మిగిలినది ఏమి డ్రెస్సు ??

అబ్బబ్బా, ఈ మధ్య ఈ మగాళ్ళ కి ఏమైంది చెప్మా ??

అందరూ ఇక్కడ వచ్చి ఓ ప్రొటెస్ట్ కామెంటు  రాసి పోవాలె !!

సరే, ఇక కామెంటర్ల లో రకాలు ఎన్ని అవి ఏమిటి అన్న దానికి శ్యామలీయం వారు నిర్వచనం ఇచ్చేరు. ఆ నిర్వచనం ఇక్కడ ఇచ్చి (ఇది కాపీ కౌపీనం - వారి కామెంటు ఈ టపా చదివిన వారికి ఫ్రీ గా జిలేబి అందిస్తున్న  'అటుకుల' వడ!)

పనిలేక బ్లాగు లో కామెంటర్ల రకాల కి శ్యామలీయం వారిచ్చిన నిర్వచనం - అటుకుల వడ ఫ్రీ !!

కామెంట్లు పెట్టేవారిలో

మర్యాదస్తులు, అది బొత్తిగా లేనివాళ్ళు, జ్ఞానులు, అజ్ఞానులు,
తీరికచేసుకొని అభిప్రాయాన్ని నిజాయితీగా చెప్పేవాళ్ళు,
మరేమీ పనిలేక కేవలం వితండవాదంతోనే విసిగించటానికి వ్రాసేవాళ్ళు,
తెలుసుకుందామని అడిగేవాళ్ళు, తెలియజెప్పుదామని ఆరాటపడేవాళ్ళు,
మననో మనబ్లాగులో చర్చనో దారిలో పెట్టాలని ప్రయత్నించేవాళ్ళు,
మననో మనబ్లాగులో చర్చనో దారితప్పించి వినోదించాలని ప్రయత్నించే వాళ్ళు,
అన్నికథలూ తెలిసినవాళ్ళు, ఆవుకథమాత్రమే తెలిసినవాళ్ళు
మనోవికాసందండిగా ఉన్నవాళ్ళు, మానసికరోగులు ఇలా రకరకాలుగా ఉంటారు.

ఇవ్వాళ్టి జిలేబి నారద నమస్కారం పరి సమాప్తం !

జిలేబి

Saturday, October 4, 2014

దెబ్బకు టా , బ్లాగు కి మూత - :) - తాళా లోయ్ తప్పట్లోయ్ !

దెబ్బకు టా , బ్లాగు కి మూత  - :)

మొత్తం మీద ఆ మధ్య పరిచయం చేసిన 'ఒక మంచి బ్లాగు పరిచయం' దెబ్బకు టా, దొంగల ముటా అన్న చందాన మూత బెట్టేరు . అంటే పూర్తిగా మూత బెట్టినట్టు కాదనుకుంటా . అదేమిటో 'పాసు' 'వారుడు' వారిస్తే గాని అందులో దొంగల ఖజానా ఏమిటో తెలీకుండా పెట్టేసేరు ! కష్టే ఫలే వారి ప్రయత్నాలు ఫలించేయి !

సో, ఇప్పుడు తాళా ల వెనుక మరీ సేఫ్ గా కాపీ కౌపీనం లాగించ వచ్చు ఎవరికీ ఇక అభ్యంతరం ఉండదను కుంటా !

-౦

ఇక మన మోడీ గారి మాటకు వస్తాం ! మా మీడియా వాళ్ళు వరసబెట్టి రెండు వారాలు గా నమో మోడీ జపం చేసేరు . అమెరికా లో జుట్లు పీక్కున్నారు ! జట్లు జట్లు గా వార్తా లాహిరి లాగించేరు ! సర్దేశాయ్ గారేమో మరీ మోడీ వాహిని తో కుస్తీ కి దిగేరు .

మోడీ గారేమో , 'మంగళ' జపం చేసేరు . ప్రతి మీటింగు లో నూ చెప్పిన విషయాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పినా , జనాలు అదే జోకుల కి మళ్ళీ మళ్ళీ అలవాటు పడ్డా ప్రతి సారీ చప్పట్లోయ్ తాల్ మే తాల్ మిళాయించేరు .

-)

మధ్య లో - సందులో సడే మియా అంటూ మా యమ్మ - ముద్దుల యమ్మ - ని కోర్టు వారు లోపలి కి నెట్టి తాళాలు పెట్టేరు . దరి దాపుల్లో రెండు దశాబ్దాల కథ కి ఓ ట్విస్టు ఇచ్చి అమ్మ ని దశరా సమయం జూసి కర్నాటకం లో (కర్నాటకం లో దశరా అంటే ఇక అన్నిటి కీ తాళాల సమయం అని అందరికి తెలిసిన విషయమే మరి ! ) కోర్టు నడిపి అగ్ర హారం లో చేతికి హారం వేయించేరు  ఇక్కడా తాళా లే మరి !!

అరవ దేశం లో పని లేక రమణ గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే 'గృహిణుడి' రాజ్యం మొదలయ్యింది !

-)))

ఆయ్ మా రాజ్యం కాని వారి విగ్రహాలు మాకు వద్దే వద్దు - వాళ్ళని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి పంపేస్తాం అంటూ ఒక చంద్రుడు తాళం పెడితే , మరో చంద్రుడు గొప్పో ళ్ళం దరూ మా వాళ్లే అంటూ వారికి తాళం మేం వేస్తాం అన్నారు !

-+)

సరే స్వచ్చ అభియాన్ అంటూ మళ్ళీ మోడీ గారు 'రోడ్డున' పడ్డారు . దేశం లో కల్మషానికి తాళా లు పెట్టండి అంటూ నినాదం ఇచ్చి, కొద్ది గా సేఫ్ గా, ఇది నా డ్యూటీ కాదు, మా మినిస్టర్ల డ్యూటీ కాదు, మా అధికారుల డ్యూటీ కాదు , ప్రజ లారా , ఇది మీ అందరి డ్యూటీ - అంటే శుభ్రం గా దేశాన్ని ఉంచడం మీ కర్తవ్యమ్ అంటూ 'కిం' కరోతి' అన్న చందం గా తాళాలు జనవాహిని కి అందించేరు !!

-+))

మరో మారు రేడియో పెట్టె లకి జనాలు తాళాలు ఊడ బెరి కేరు . దుమ్ము పట్టి మూల పడి ఉన్న రేడియో కి మళ్ళీ మోక్షం వచ్చింది . గొంతు పూడి పోయిన రేడియో కి మళ్ళీ ఊపిరి వచ్చి మోడీ గారి 'మన్ కీ బాత్ - దిల్ కీ బాత్ తో బకాళా బాత్ మేళ మాడింది !

సో, జనులారా ! ఇవ్వాళ్టి తాళా ల టపా ఇంతటి తో సమాప్తం !

మీరూ మీ మీ ఐడీ లతో గూగుల్ వారి తాళాలు విడదీసి , కామెంట్ల వరదలు కురిపిస్తారని ఆశిస్తో !!

'తాళా' తపేలా
జిలేబి
(చాయ్ కే సాత్, జిలేబి కీ వికాస్ )
 

Monday, September 29, 2014

నమోస్ 'టీ' 'మెరిక' !

నమోస్ 'టీ' 'మెరిక' !
 
 
Namo's 'TEA'merica !
 
Namo's 'TEAM' erica !
 
 
టీ కప్పులో  టూ 'ఫ్యాన్స్' !
 
జిలేబి 

Wednesday, September 24, 2014

మంగళ్ 'ఐన' దశరాత్రులు !

 
మంగళ్ 'ఐన' దశరాత్రులు !
 
భారతీయ 'సెయింట్ ' 'ఇష్టుల' కు
 
మంగళ్ యాన విజయ యాత్ర కి
 
జిలేబి శుభాకాంక్షలు !!
మంగళ్ ఐన దశరాత్రుల కి స్వాగతం !!
జిలేబి
 
ఫోటో కర్టెసీ హిందూ దిన పత్రిక !
 
 

Monday, September 15, 2014

దేవుడా! టపా ఎవరూ ఎత్తుకు పోకుండా చూడూ ! (హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ కథ!)

దేవుడా! టపా ఎవరూ ఎత్తుకు పోకుండా చూడూ ! (హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ కథ!)

దేవుడా !

పైనున్న దేముడు ఉలిక్కి పడ్డాడు !

పంచ దశ లోకం నించి మరీ 'ది' నాటీ , ది నాటీ గా ఎవరో ఒక జిలేబీ అశ్రు ధారా ప్రవాహిని అయి పిలుస్తోంది !

జిలేబి ఏమి నీ కోరిక ! పై నున్న 'భాగ' మంతుడు అడిగేడు .

నా టపాలు ఎవరూ ఎత్తుకు పోకుండా చూడు ! జిలేబి కోరింది .

దేవుడు నిట్టూర్చేడు .

హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ అవతారం దాల్చడానికి ఉద్యుక్తు డయ్యేడు .

దేముడి పెండ్లాం నా కేమి ఉద్యోగం సామీ అంది .

హవేల్దార్ కి ప్రేయసి గా నువ్వు పంచ దశ లోకం లో పుట్టి ఆ లోకం లో నే నువ్వు బలాదూరు టపాలు రాస్తూ ఉంటావు . నా హవేల్దారు హరి రాం సింగు 'జాన్' 'మాల్' లో నిన్నే నే పెండ్లాడు తా ! దేముడు చెప్పేడు .

మరి మాకు స్వామీ ! ద్వార పాలకులు అడిగేరు .

మూడు మాడి పోయేలా మీరు కౌపీన కాపీ ధారులై , కాపీ రౌతు లై పంచ దశ లోకం లో వికటాట్ట హాసం చేస్తో బతకండి . మిమ్మల్ని కాపీ రైటు కింద నేను బుక్ జేసి మీకు మళ్ళీ మోక్ష మిస్తా ! దేముడు ఆశీర్వ దించేడు .

సీను బదలయ్యింది --

పంచ దశ లోకం లో భక్తులు దేవా కనరావా అంటూ పాటలు పాడటం మొదలెట్టేరు .

అదిగో అల్లదిగో ఏతెంచు చున్నాడు పంచ దశ లోక మునకు -- హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ !!

శ్రీ మద్రామా రమణ హరీ !!

కంత ల మంచెం పై నుండి నిద్ర లో దబ్బున అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి నేల మీద పీపా లా పడ్డది జిలేబి - వామ్మో ఇది ఏమి విష్ణు మాయ కలయో అనుకుంటూ నిదుర లేచి కన బడని కనులకి లోలాకులు పెట్టేసు కుని సీరియస్సు గా ఓ టపా రాయటం మొదలెట్టింది -- అదియే ఈ హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ కథ !!


శుభోదయం
జిలేబి
 

Thursday, September 11, 2014

ఒక మంచి మేటరు ఉన్న బ్లాగు పరిచయం !

ఒక మంచి మేటరు ఉన్న బ్లాగు పరిచయం !

మామూలు గా మనందిరికి ఏదో ఒక ఫీల్డ్ తో నో సబ్జెక్ట్ తో నో ఘనమైన పరిచయం ఉంటుంది. చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమె విభిన్న అనుభవాలు, విభిన్న అభిరుచుల మేళ వింపు ఉంటుంది .

అట్లాంటి విభిన్న మేటరు ఉన్న వారి బ్లాగు ఒక కోశాగారం. తవ్వే కొద్ది కి మనకి ఆణి ముత్యాలు, వజ్రాలు దైమెండ్లు కని పిస్తూ మన కి మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తాయి .

అట్లాంటి బ్లాగు ని ఒకటి ఈ మధ్య చదవటం జరిగింది .

ఆహా ఇంత చిన్న వయసులో ఏమి వీరి అనుభవ పాటవం ! ఏమి వీరి రచనా కౌశల్యం అని అబ్బుర పడ కుండా ఉండ లేక పోయాను !

పిన్న వయసు లో నే వీరికి  రచన 'చేయి' తిరిగిన కళ గా వచ్చేసింది. చదువుతూంటే మన బ్లాగు లోకం లో ని బ్లాగర్లు వీరి ముందు బలాదూరు సుమీ అని భావించేసు కున్నా ! ఏమి వీరి కౌశల్యం !

అట్లాంటి బ్లాగు ని అందులోని టపాలని చదివి మీరూ ఆనందానుభూతి ని పొందుతారని ఆశిస్తో

ఒక మంచి మేటరు ఉన్న బ్లాగు

అట్లాగే ఇది కూడా చదవండి !

ఈ బ్లాగు లో మీరు మీ దర్శనం చేసుకోవచ్చు . మీ ప్రతిబింబాల్ని చూసి హాశ్చర్య పడ వచ్చు ! అట్లాంటి మేటరు కంటెంటు ఉన్న బ్లాగు ! చదివి కామెంటు మీటు తారని బ్లాగిణి ని ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తో ...


జిలేబి
(నారదాయ నమః!)
 

Tuesday, September 9, 2014

కాపీ కొట్టడం ఒక కళ - ఆ కళ ని కాపాడు కుందాం రండి !

కాపీ కొట్టడం ఒక కళ - ఆ కళ ని కాపాడు కుందాం రండి !
 
(కాపీ కొట్టడమన్నది అతి ప్రాచీన మైన కళ!)
 
మొదటి మారు కాపీ కొట్టడం ఎప్పుడు నేర్చు కున్నాం ?
చూచి రాత తో కాదూ !!

=========

బాబ్బాబు నా టపాలు కాపీ కొట్టండి !

'అదేమిటోయ్ జిలేబీ చాలా విచారం గా ముఖం వేలాడెసి కూర్చున్నావు ల్యాపు టాపు ముందు ?' మా అయ్యరు  గారు పరామర్సించేరు ఆప్యాయంగా .

కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకున్నా.

ఏమిటి జిలేబీ నీ మొగానికి ఏడుపు శోభిల్లదే ! కలకంటి కన్నీరు ఒలికిన ప్రాబ్లం అన్న మాటే మరి ! ఏమి నీ బ్లాగు కష్టాలు అన్నారు మా అయ్యరు గారు.

ఏమండీ నా కష్టాలు అన్నీ బ్లాగు కష్టాలేనా ? అడిగా

కాకుంటే ? నీకు పొద్దస్తమానం ఆ కంప్యూటరు జత జేరే ! వేరే ఎ కష్టాలు నీ కుంటాయి ? రిటార్టు ఇచ్చేరు

హు అన్నా హా అన్నా మళ్ళీ కన్నీటి వరదలు చిందించా

ఏమిటోయ్ విషయం ఈ మారు కొంత సేద దీరేక అడిగేరు మా అయ్యరు  గారు మళ్ళీ.

నా టపాలు ఎవ్వరూ కాపీ కొట్టడం లేదండీ ! అని భోరు మన్నా !

ఓసి పిచ్చి దానా ! నీ టపాలు ఎవ్వరూ కాపీ కొట్టక పొతే సంతోష పడాలి గాని ఇలా భోరు మంటే ఎట్లా గే ?

టపాలు  ఎందుకు కాపీ కొట్టి పెట్టు కుంటా రండీ  ?

'ఆ , ఏముందీ, కూసింత నచ్చితే, బాగుంటే ఆయ్  ఈ టపా, కథ కాస్త బాగుందే  , మన బ్లాగులో దాచేసు కుందాం అని పెట్టేసు కుంటారు '

అంటే ఏమని అర్థం ? నా టపాలు ఎవ్వరికీ నచ్చ లేదన్న మాటే గా ? మళ్ళీ బోరు మన్నా !

'ఓసీ నీ బ్లాగు పిచ్చి కాకులెత్తుకు పొనూ !  ఇవన్నీ చేజేతులారా తెచ్చి పెట్టు కున్న కష్టాలు కావే మరి ! అని మా అయ్యరు  గారు ఓ  జాడూ  జమాయించి 'కాఫీ పెడతా ఓ గ్లాసెడు గొంతులో పోసుకుని మళ్ళీ టపా లల్లెసుకో ' అని 'ప్యారీ బీవీ' కోసం కాఫీ పెట్టడం కోసం కిచెను లో  కెళ్ళేరు 

బ్లాగు భామలు, బ్లాగు భయ్యాలు నా టపాలు కాపే కొట్టి మీ బ్లాగుల్లో 'ప్రచారం' చేసి నా కు గంపెడంత పేరు తెచ్చి పెడుదురూ మరి !!- మా తిరుపతి వేంకటేశు గారికి సిఫార్సు చేసి మీకు పుణ్యం వచ్చేటట్టు చూస్తా !!


(తెలుగు తూలిక డాట్ నెట్ మాలతి గారి టపా కామెంట్లు  చదివేక ! సరదాగా )


చీర్స్
జిలేబి

============

తాళాలు విరగ్గొట్టండి - సవాలే సవాల్ !

మా తాతయ్య కాలం లో (ఇప్పుడు మేమూ ఆ కాలానికే వచ్చేసాం అది వేరే విషయం!) మా ఇంట్లో గూట్లో ఓ పెట్టె ఉండేది. గూట్లో పెట్టేమిటీ అంటారా సవివరం గా చెబ్తాను.

మా నడిమింటి హాల్లో నించి మిద్ద పైకి వెళ్ళడానికి మెట్లు ఉండేవి. వాటి కింద ఓ పాటి గూటి లా ఓ ప్రదేశం ఉండేది. ఆ గూట్లో ఓ పురాతన చెక్క పెట్ట మా తాత గారిది ఉండేది. దాంట్లో వారేమో వారు కొన్న కొత్త కొత్త ఆ కాలపు (అంటే బ్రిటిషు కాలపు అన్న మాట ) గడియారాలు ఎలెక్ట్రిక్ సామాన్లు అట్టి పెట్టె వారు. ఆ పెట్టె కో తాళం కూడా భద్రం గా వేసి పెట్టె వారన్న మాట .

మా ఇంటి కాంతా జనావళికి వాటి మీద ఓ గుర్రు వుండేది. ఆ పెట్టెలో ఉజ్జాయింపుగా ఏమి ఉంటుందో తెలుసు గాని, మా తాతయ్య గారు ఆ పెట్టె ని తెరిచి మాకు చూపించనే చూపించరు. అందువల్ల వచ్చిన గుర్రు అన్న మాట అది.

ఇక తాతయ్య గారైతే అప్పుడప్పుడు మమ్మల్ని బయటకెళ్ళి ఆడుకొండ్రా బడుద్దాయిలూ అని గెంటేసి ఆ పెట్టె ని అప్పుడప్పుడు తెరిచి చూడడమూ, ఆ పై ఆ పెట్టి కి గోళ్ళం పెట్టి తాళం వెయ్యడమూనూ జరుగు తూండేది తప్పించి మేము ఎప్పుడూ ఆ పెట్టె లో ఏముందో (అంటే పూర్తి గా అన్న మాట) చూసిన ది లేదు !

కాక పోతే ఆ పెట్టె ఆయన అంత బద్రం గా తాళం పెట్టడం మాకు  ఉత్సుకతని కలిగించేది. ఆ పెట్టె తాళం ఎలా పగల గొట్టాలబ్బ అని అన్న మాట.

ఇక మా కాలానికి వస్తే మా అబ్బాయి మా మనవడు కంప్యూటరు ఎక్కువ గా ఉపయోగించకుండా ఉండడానికి తాళాలు పెట్టడం మొదలెట్టాడు. మనవడు కూడా తాడి తన్నే వాడి తల తన్నాలన్నట్లు వాళ్ళ నాన్న పెట్టిన తాళాలని విడగొట్టడం అన్న ఉద్యమం మొదలెట్టి అందులో నిష్ణాతుడై ఓ మారు వాళ్ళ నాన్నకే ఎదురు ఫిట్టింగులు ఇచ్చాడు అంటే , తనే ఒక తాళం పెట్టే డన్న మాట.

ఈ విషయం లో వాడి కెందుకో ఈ బామ్మ అంటే మమకారం. తాళం పెట్టినా బామ్మా , నీకు మాత్రం తాళం రహస్యం చెబ్తా నాన్నారికి తెలియనివ్వకు,  నీకు కంప్యూటరు ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో అప్పుడు తాళం తీసి  ఉపయోగించుకో. ఆ తరువాత ఆఫ్ చేసెయ్యి. ఈ తాళం చెవి మాత్రం నాన్నారి చెవి కి పోనివ్వకు అని చెప్పేడు.

నాకాశ్చర్యం వేసింది. మా కాలం లో తాత వాళ్ళ తాళం ఎలా విరగ్గోట్టాలా అని మేం ఆలోచించే వాళ్ళం. ఇప్పటి తరం లో నాన్నారి తాళం ఎలా విరగ్గోట్టాలా అని వీళ్ళు షెర్లాక్ హోమ్స్ మొదలెట్టారు సుమా అని.

మొత్తం మీద ఈ కాలపు కుర్ర కుంకాల తో మంచి గా ఉండటం మనకే మేలు అన్న ఓ ఫైనల్ నమ్మకానికి వచ్చేసాను నేనైతే. మనం ఎంత  బుర్ర లేని మట్టి   బుర్రలని వాళ్లకు నమ్మకం వస్తే వాళ్ళు మనకు అన్ని తెకినీకులు సులభం గా అర్థం అయ్యే లా చెప్పేస్తారని నా కనిపించింది.

హన్నా, భావి తరం భాగ్య విధాతల్లారా, ఈ బామ్మ మీద మీరు దయ బెట్టి ఈలాంటి తెకినీకులు నేర్పిస్తూ ఉండండి, రాబోయే కాలం లో (పుట్టీ గిట్టీ పుడితే ) మీ ఋణానుబంధం తప్పక తీర్చేసు కుంటాను. అప్పటికి మీకన్నా నాకే ఎక్కువ తెలిసి ఉంటుంది కదా !

(Hopefully always the future generation is brighter than the past !!)

(future)
జీనియస్
జిలేబి.
 
===================
 
బ్లాగు బ్లాగు కీ పోయేను రాధా హరే
కూసింత మేటరు కొట్టు కొచ్చు కున్నాను కృష్ణా హరే !


అని ఆడుతూ పాడుతూ మేటర్లు బ్లాగుల నించి కొట్టేసుకుని పత్రికల లో అచ్చేసుకుని హాయి హాయి గా కాలం గడిపేసు కుంటున్న ఓ జిలేబీ కి ఉద్యోగం పోయే రోజులు దాపురిస్తున్నట్టు ఉన్నాయి.

ISA (Internal Sourcing Agent!) ఫర్ MSA (Matter Snuffing Agency) లో పని చేస్తున్న ఓ జిలేబీ కి తెల్లారి తెల్లారి లేస్తూనే బ్లాగు బ్లాగు కీ వెళ్లి మేటరు కొట్టేసుకుని వాటిని సీక్రెట్ గా పత్రికలకి కాణీ కి పరక కి అమ్మేసుకుని అవ్వాల్టి హా 'రమ్ము' హాయి హాయి అని పొంగి  పోతూన్న తరుణం లో ఓ ఇంటి ఇల్లాలు ముచ్చట తో గడ్డు రోజులు వచ్చేయి.

తాళాలు పెట్టండీ అన్న బ్లాగ్ నినాదం తో 'ఉత్తిష్ఠ , జాగృత, ప్రాప్యవరాన్.." అన్నట్టు ఉత్తేజం చెందిన వాళ్ళయ్యారు అప్పటి దాక ఉన్న పంచ దశ లోక వాసులు.

అంతటి తో బ్లాగులకి తాళాలు పడ్డాయి. !

స్నఫ్ఫింగ్ చేస్తూన్న జిలేబి కి కాపీ కి మేటరూ పోయే , కాఫీ కి కూడా కరువోచ్చే !

ఏమి చేతుమురో రాధా హరే,
నీవే దిక్కయ్య కృష్ణా హరే

అని పాడేసుకుంటూ ఇవ్వాల్టి జిలేబీ 'అప్రస్తుత ' ప్రసంగం ఇంతటి తో సమాప్తం !


చీర్స్
జిలేబి.
 
================
 
వామ్మో వామ్మో ఎంత కాపీ ఎంత కాపీ ! 

కాపీ క్యాటులు వారి కవాతులు.

అదేమీ చోద్యమో గాని, చౌర్యమో గాని

మక్కీకి మక్కీ మన టపాలని బ్లాగులని దిన పత్రిక వాళ్ళూ, వారపత్రిక వాళ్ళూ కాఫీ లాగిస్తూ కాపీలు కొట్టేస్తూ కవాతులు చేస్తున్నారట !

ఈ విషయాలు తెలీకుండానే నేను టపాలు గట్రా ఇన్ని రాసేసానే మరి.

నా టపాలన్నీ ఎక్కడెక్కడ తేలు తున్నాయో ! ఎవరైనా కాస్త తెలిస్తే  చెబ్దురూ !

ఈ గుళ్ళకి వెళ్లి నప్పుడు మనకు కలిగే నిత్యానుభవం ఇక్కడ గుర్తు తెచ్చు కోవాలి.

మనం భక్తీ గా స్వామీ వారీ ప్రసాదం అని ఎ అరటి పండో, లేకుంటే మరోదే టో చేతిలో పట్టు కుని కొంత సావకాశం గా ఆరగిద్దామని ఉంటాం, అప్పుడే, మన కోతీ వారు వచ్చి చలాగ్గా మన చేతిలోని పండు ని లాగేసు కుని చక్కా పోతారు !

ఇక మనం ఎం చేస్తాం ! స్వామీ వారు మనకు ఇంతే అనుగ్రహించారు అనుకోవాల్సిందే !

అట్లాగే కదా మన బ్లాగు వాళ్ళ గతి కూడా అయి పోయింది. !

మనం ఎ అర్ధ రాత్రో తెల్లారి జామో ఓపిగ్గా కూర్చొని, ఎ లేఖిని తొ టో కనా కష్టాలు పడి టైపాటు చేసి వామ్మా ఒక్క టపా రాసేను అని సంతోష పడి పొతే , ఈ పత్రికల వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని పట్టేసుకుని, కొట్టేసుకుని వాళ్ళ పేపర్లో వేసేసు కుని (అంతా 'ఖూనీ') మనకు తెలీనివ్వ కుండా గప్పు చిప్పుగా కాపీ కొట్టేసుకుని ....

కాబట్టి మనం ఏమి చేయ్యవలె. ? అరవం లో ఒక సామెత ఉంది. ఈ అడిచ్చా కాపీ అని. అంటే ఎదుటి వాడు రాసేటప్పుడు ఒక ఈ గ వచ్చి వాలితే దానినీ కొట్టి రాస్తే, మనమూ ఒక ఈగని కొట్టి రాస్తామన్న మాట. అట్లాగా, మనం రాసేటపుడు సీక్రెట్ గా ఓ ఈగని కొట్టి రాసామంటే వాళ్ళూ కూడా ఒక ఈగని కొట్టి రాసి , మనకు దొరికి పోతారు సుమా !

 వావ్ నాకూ మాంచి ఐడియా వచ్చేసిందోచ్ !