Friday, May 29, 2015

గుండు జ్ఞానము అనగా నేమి ? అది ఎట్లు వచ్చును ?

గుండు జ్ఞానము అనగా నేమి ? అది ఎట్లు వచ్చును ?

గుండు అనగా పూర్ణము. పూర్ణము అనగా అసంపూర్ణము కానిది.  అసంపూర్ణము అనగా అది ఏదియో తెలియనిది కొంత వదిలి వేయ బడినది.

అది ఏదియో తెలియనిచో అది వదిలి పెట్ట బడినది అని ఎట్లా తెలియును ?

అనగా అది ఏదియో తెలియనది వదిలి బెట్ట బడినది అను కించిత్తు జ్ఞానమే గుండు జ్ఞానమా అన్న ప్రశ్న ఉదయించును .

అనగా ఆ కించిత్తు దేనినో సూచించును . కాని అది ఏదియో తెలియదు .

కావున ఆ కించిత్తు ని వలవేసి పట్టు కుని అది ఏదియో దానిని పట్టుకొనుట కుదురును అను జ్ఞానమే గుండు జ్ఞానము అని అనుకోనవచ్చునా ??

గుండు జ్ఞానము కలదు అని విశ్వసించిన గుండు కాని జ్ఞానము కూడా ఉండ వచ్చును అని అనిపించు ను. కాని  పూర్తి గా మనసును బెట్టి పరిశీలించిన ఉంటె గుండు జ్ఞానము మాత్రమె గలదు . అది లేని చొ ఏదియును లేదు అని సూక్ష్మము గా తెలుసు కొన వచ్చును .

ఇట్లాంటి గుండు జ్ఞానము ను తెలుసుకొనుటకు ఏది సౌలభ్యమైన మార్గము ? మనస్సు ద్వారా ఆ గుండు జ్ఞానము అవగాహన అగునా ? హృదయము ద్వారా అది అవగాహన అగునా అను సందేహము వచ్చును .

అసలు మనసు అనగా నేమి ? బుద్ధి అనగా నేమి ? అహం కారము అనగా నేమి ? హృదయము అనగా నేమి ? ఇవన్నీ తెలిసిన గుండు జ్ఞానము తెలిసినది అని నిర్దారించ వీలగునా ??

తెలుగు భాషలో అన్ని అచ్చులు హల్లు లు కొన్నింటి ని తప్పించి అనగా క, గ చ ఛ ద వంటి కొన్నింటి ని తప్పించి 'గుండు' నిబిడీ కృతమై ఉండడమును మనము గమనించ వచ్చును . ఇదియు ఒక విధమైన గుండు జ్ఞానమే !

జిలేబి గుండుగా ఉండును. గుండు గుండు గా ఉండే వన్నీ గుండు జ్ఞానము కలిగి ఉండునా ? అన్నది ప్రశ్న .

కావున గుండుగా ఉన్నంత మాత్రమున గుండు జ్ఞానము వశీకరణము అగునా అన్నది ప్రశ్నార్థకమే .

అటులే , గుండు కాని చో కూడా గుండు జ్ఞానము సాఫల్యము అగును అని ఖచ్చితము గా చెప్పలేము.

ఇటులు  సర్వ వ్యాప్తమై ఉండి, సర్వ అవ్యాప్తమై ఉండి గుండు ఉండీ , అసలు ఉందా లేదా అన్న సందేహము ను ప్రతి క్షణము లోను లేవదీయు గుండు అసలైన సర్వ జ్ఞానము.

యస్య జ్ఞాన దయా సింధో ....

(గోడ దూకితే అదే సందు !)


ఇంతటి తో గుండు జ్ఞాన కాండ పరి సమాప్తము. దీని ని చదివిన వారికి గుండు జ్ఞానము మెండు గా నిండుగా గలుగ వలె నని జిలేబి ఆ గుండు గుండు ని వేడు కుంటూ ..


జిలేబి

Thursday, May 28, 2015

తాటాకు గొడుగు క్రింద 'తరుణుడు' !

తాటాకు గొడుగు క్రింద 'తరుణుడు' !


 
 
ఫోటో కర్టసీ: హిందూ దినపత్రిక
 
 
చీర్స్
జిలేబి
 

Monday, May 25, 2015

విగ్రహం లో ని దేవుడు ఉలిక్కి పడ్డాడు !

విగ్రహం లో ని దేవుడు ఉలిక్కి పడ్డాడు !

విగ్రహం లో దేవుడా ! ఇట్లాంటి వి మా ఇంటా వంటా లేదండీ ! ఇవన్నీ పాప భూయిష్టం ! చెప్పేడు ఆ శాల్తీ . 

విగ్రహం లో అప్పటి దాకా జోగుతూ, తూగుతూ, కురై ఒండ్రుం ఇల్లై మరై మూర్తి కన్ణా అంటూ ఎమ్ ఎస్ ఆర్ద్రత తో పాడుతూ ఉంటె, ఆహా ఏమి ఈ గాన మహిమ అనుకుంటూ డోలాయ మాన మైన  విగ్రహం లో ని దేవుడు ఉలిక్కి పడ్డాడు !

కళ్ళు చిట్లింటి చూసాడు . ఎవడో శాల్తీ - పదునాలుగు వందల సంవత్సరాల మునుపు శాల్తీ - ధ్యానం లో ఏకమై , మమేకమై , ఏకత్వాన్ని ప్రతి పాదిస్తే, ఈ కాలం మానవుడు దానికి వక్ర భాష్యం చెప్పుకుంటూ ఉంటె, ఆలోచనలో పడ్డాడు . 

అవును కదా అదే సమయం లో భారద్దేశం లో తన పంపు శంకరుడు కూడా అద్వైతాన్ని ప్రతి పాదిం చేడు . 

తన వా డైన కృష్ణుడు చెప్పలే ? యే యథా మాం ప్రపద్యంతే  తాం తదైవ భజామ్యహమ్ ? అంటూ ?

అబ్బ ! ఈ మానవులకి అతి తెలివి ఎక్కువై పోయిన్దిస్మీ అనుకుని నిట్టూ ర్చేడు కొండ దేవర . 

కొండల లో నెల కొన్న కోనేటి రాయా ! మరో శాల్తీ పాడటం మొదలెట్టేడు . 

ఓం ఓం అంటూ మరో శాల్తీ ఓంకార నాదాన్ని పూరించే డు . 

అల్లాహో అంటూ మరో మానవుడు గొంతెత్తే డు . 

మై లార్డ్ ఇన్ ది హెవెన్ .... అంటూ మరొక్కడు .... 

హృదయేషు లక్ష్మీ అని మౌనం లో, ధ్యాన మార్గం లో మరో మానవుడు ... 

కర్మ మార్గమే సరి దేవుడూ లేదూ, దెయ్యమో లేదూ అనుకుంటూ మరో మానవుడు !

కొండ దేవర చుట్టూ తా పరికించి చూసేడు !

తాను నెల కొల్పిన ఈ ప్రకృతి ఎంత వైవిధ్యం తో ఉంది ?

అట్లాంటింది ఆ ప్రకృతి ని నెలకొల్పిన తన్ను ఒక్క మార్గం లో నే చేరు కోగలాడా ఈ కోన్ కిస్కా మానవుడు ?

ఏమిటో వీండ్ల వెర్రి !

ప్చ్ ప్చ్ ఈ మానవుడు కి జ్ఞానం ఇచ్చేడు తను . దాన్ని సద్వినియోగం మాత్రమె చేసుకోవోయ్ అని చెప్పి ఉండాల్సింది  నిట్టూర్చేడు . 

దేవేరి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వింది స్వామీ వారిని చూసి - ఆ సమయం లో తనే కదా విష్ణు మాయ యై హాయ్ డియర్ అంటే, స్వామి మాయలో పడి ఆ చెప్పడాన్ని మరిచి పోయేడు !??చీర్స్ 
జిలేబి 

Saturday, May 23, 2015

లోచనా కమల 'ఆలోచనా '!

లోచనా కమల 'ఆలోచనా '!
 
లోచనా ల లో నించి
భువిని గమనిస్తోంటే
భువి దివి మాయమై
ఆలోచనా సంద్రం లో
ఆరని నీటి బొట్టు
తగుదునమ్మా అనుకుంటూ
ఆవిరి అయి విశాల విశ్వం లో
కరిగి ఆకాశమై పోయింది !
 
 
శుభోదయం
జిలేబి

Monday, May 18, 2015

కదలిక లో నిశ్శబ్దం !

 
కదలిక లో నిశ్శబ్దం !
 
అడుగుల సవ్వడి లో 
గుస గుస లాడుతూ 
నిశ్శబ్దం కరిగి పోతోంది 
 
నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదిద్దామని 
ప్రయత్నిస్తే అడుగులు 
గుస గుస లాడేయి !
 
కదలిక లో నిశ్శబ్దం !
నిశ్శబ్దం లో కదలిక ! 
 
ఎవ్వాడు వాడు ఈ 
ప్రబంధకర్త ??
 
 
శుబోదయం 
 
జిలేబి 

Monday, May 11, 2015

లైఫే బిజీ అయి పోయింది ! నో టైం టు బ్లాగ్ !


లైఫే బిజీ అయి పోయింది ! నో టైం టు బ్లాగ్ !

 
చీర్స్ 
జిలేబి 
 

Tuesday, May 5, 2015

డాక్టర్లు జెబ్తే ఆహా ఓహో ! బాబా జీలు చెబ్తే -- అబ్బే అంతా మూఢ నమ్మకముస్మీ !

డాక్టర్లు  జెబ్తే ఆహా  ఓహో ! బాబాలు చెబ్తే -- అబ్బే అంతా మూఢ నమ్మకముస్మీ !
చీర్స్
జిలేబి

Friday, May 1, 2015

శ్యామలాలీ ! 'మేఘ' శ్యామ లాలీ - శ్యామలీయ ముఖాముఖీయం !

శ్యామలాలీ ! 'మేఘ' శ్యామ లాలీ - శ్యామలీయ ముఖాముఖీయం !
 
 

శ్యామలీయం ......

ఈ పేరు వినగా నే వామ్మో మాష్టారు గారి బెత్తం తో వస్తున్నార్రోయ్ అనిపించ క మానదు ! ఎక్కడెక్కడ తెలుగు కి గంటి పడుతుందో అక్కడ ఒక కామెంటు 'వేటు' వీరిది ఉండక మానదు !

ఈ పేరు వినగానే 'మాష్టారు' అని వెంటనే గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే ఆయన మాష్టారు కాదు.......

ఈ పేరు వినగానే తెలుగు పండితుడిని తలచుకున్నట్లుంటుంది.

కానీ ఆయన తెలుగు పండితుడూ కాడు. కేవలం మాతృ భాషపై అభిమానంతో! 

తెలుగుపై పట్టు ని సాధించిన వీరు వృత్తి రీత్యా సాఫ్ట్ వేర్ రంగంలో ఉన్నారు.

నేటి నెటిజెనులకు తెలుగులో తప్పులను సవరించాలన్నా, సలహాలివ్వాలన్నా ముందుగా గుర్తుకువచ్చే పేరు శ్యామలీయం గారిదే.

అనేక విషయాలపై పట్టున్న శ్యామలీయం గారిని ' ప్రజ ' వివిధ ప్రశ్నలతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది. వివిధ అంశాలపై  తాడిగడప శ్యామలరావు గారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకునేందుకు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను.(కొండల రావు)

పూర్తి గా 
http://praja.palleprapancham.in/2015/04/blog-post_37.html?showComment=1430323537014#c2587559448091242776
(తాడిగడప శ్యామలరావు గారు)

శుభాకాంక్షల తో

చీర్స్
జిలేబి