Friday, July 31, 2015

కాలమ్ కలాం కాలం - జిలేబీయం

కాలమ్ కలాం కాలం - జిలేబీయం
 
నివాళి
 
ఒక అబ్దుల్ అజరామరుడయ్యేడు
ఒక యాకుబ్ తన కర్మఫలం పొందేడు
 
భరత భూమి
పుణ్య భూమి
కర్మ భూమి
 
నమామి సతతం కాలం !
 
సరి జోదు లేరెవ్వరు నీకు !
దేవాంశ నైనా, ఆసురాంశ  నైనా
క్షణం లో క్షరం చేసి
జిలేబి మాయ జేస్తావు !
 
నివాళి .
 
జిలేబి

Tuesday, July 28, 2015

ఆకసాన చందురూడు !

 
ఆకసాన చందురూడు 
 
తలెత్తి చూస్తే 


ఆకాశాన చందురూడు !


అబ్బ ! ఏమి చమ్కీలు !
తారలు గుస గుస లతో 
మొహనమీ ప్రకృతి !
 
పూర్ణ చందురూడు 
ముస్తాబవు తున్నాడు !
 
తారల తట పటాయింపు !
మరీ ఈ చందురుడు !
అబ్బ సిగ్గేస్తోంది సుమీ !
 
 
చీర్స్ 
జిలేబి 

Wednesday, July 15, 2015

చెట్టు క్రింద రాయడు !

చెట్టు క్రింద రాయడు !
 
 
రాయడు చుట్ట వెలిగించేడు
చప్పున చెట్టు ముడుచు కుంది
 
రాయడు తలెత్తి చూసేడు
టప్పున టెంకాయ తల మీద పడింది
 
రాయడు హమ్మా అన్నాడు నొప్పితో
గప్పున చల్ల గాలికి చెట్టు గాలి నిచ్చింది
 
రాయడు హమ్మయ్య అంటూ సేద దీరాడు
మెప్పున చెట్టు గుస గుస లాడింది
 
 
శుభోదయం
చీర్స్
జిలేబి
 

Saturday, July 11, 2015

ఇచ్చట కామింటుటకు టపాలు అద్దె కివ్వ బడును !

ప్రజా మధ్య పాలక కళా కారులు !

కళాకారులు - రాసేవాళ్ళు, గీసేవాళ్ళు, పాడేవాళ్ళు అంటూ అనేక రకాలుగా వుంటారు ... 

కొందరి ప్రస్తానం ప్రజాకళాకారులుగా మొదలై కాసులకి, కీర్తికి లొంగిపొయ్యి పాలక పక్షులై పోతారు , మారిపోతారు

... పూర్తి గా చదవండి 


అహం పిపీలికః !

చీర్స్ 
జిలేబి
కామింట దలిచిన చొ 
ఇచ్చట కామింటుటకు టపాలు అద్దె  కివ్వ బడును !  
 

Friday, July 10, 2015

మేం ఆస్తికులమోయ్ ! శానా శానా గొప్పో ళ్ళం !

మేము ఆస్తికుల మోయ్, శానా గొప్పోళ్ళం !
 
అగ్ని మీళే పురోహీతం !

ఆ ఇంతకీ దేముడు రాయిలో ఉండాడా ? రప్పలొ ఉండాడా ?
కనిపిస్తాడా ? కనిపిం చడా ?
నమ్మకుమున్న వాళ్ళ కె కనిపిస్తాడా ?

ఓయ్ ! మీరు నాస్తికులు . ఛీ ఛీ పో పో ! మీకు వాడు కనిపించడు !
'ఓయ్ ! నిజంగా వాడే ఉంటె , నమ్మకమున్నా లేకున్నా కనిపించాలి కదా  ఉంది, ఉన్నాడు, ఉన్నది అంటే నమ్మకానికి అతీవల కనిపిం చాలీ గదా ?

ఆయ్ ! నో నో నో ! నువ్వు నాస్తికురాలివోయ్ ! నీకు కనిపించడు ;

సరే ఆస్తికా ! అస్తు ! ఇంతకీ నీ దేముడు విగ్రహంలో , రాయి లో ఉండాడా ? దానికేమైనా శాస్త్రం గట్రా ఉందా  అని నిరూపణ ఉందా ?

శాస్త్రం మనిషి వ్రాసిందోయ్ ! ఆ పై వాడు ఉన్నాడు అన్నది నిజమైతే, మనిషి వ్రాసిన శాస్త్ర నిరూపణ ఉంటె ఏమిటి ? లేకుంటే ఏమిటి ?

ఆయ్ ! అట్లా కాదు నిరూపణ కానిదే ఉన్నాడా లేదా అన్నది సత్య దూరం కాదు ! కాబట్టి శాస్త్ర నిరూపణ కావాల్సిందే

నాస్తికుడు బుర్ర గోక్కున్నాడు !

వీళ్ళ పిండా కూడు ! ఉన్నాడు అంటారు ! ఉన్నాడు అన్న వాణ్ని గొప్పగా సర్వాంతర్యామి అంటారు ! రాయి లో ఉండాడు ,రప్పలొ ఉండాడు , నీలో ఉండాడు, నాలో ఉండాడు మనం దరిలో ఉన్నాడు అంటారు ! మళ్ళీ క్రేజే ఆస్తికాస్ , యు సి, మళ్ళీ నిరూపణ కావాలి అంటారు !

అబ్బ ! నాస్తికత్వమే బెష్టు ! లేదు ! తంటా వదిలే! వెతికితే ఉంటాడు; నీ నమ్మకాన్ని బట్టి కనిపిస్తాడు గట్రా ఇఫ్ బట్ నో స్టేట్మెంట్ లు లేవు !


మేం ఆస్తికులమోయ్ ! శానా శానా గొప్పో ళ్ళం !


శుభోదయం
జిలేబి 

Tuesday, July 7, 2015

పట్టు మామి, ఉణక్కు వేలై ఒన్ణుం ఇల్లయా :)


పట్టు మామి, ఉణక్కు వేలై ఒన్ణుం ఇల్లయా :)

అబ్బబ్బా, అయ్యరు వాళ్ ఈ మధ్య మరీ పిచ్చ పిచ్చ గా ఉందండీ ! చెప్పా మా అయ్యరు గారి తో !
ఏమోయ్ నీకొచ్చిన 'కష్టం' ? అయ్యరు గారు హిందూ పేపర్ లో మోడీ వర్సెస్ ఆల్ (ఇందులో తర తమ బేధం లేకుండా అన్ని పార్టీలు ఉన్నట్టున్నాయిస్మీ:)) న్యూస్ ఐటెం చదువుతూ తలెత్తి కనబడని కళ్ళద్దా లని సరి జేసుకుని చూసేరు .

అసలు ఏమీ పనిపాటా లేకుండా పోయిన్దండీ చెప్పా అయ్యరు గారి తో ;

ఎందుకోయ్ ?

"ఈ మధ్య బ్లాగు లోకం లో సరి ఐన టపాలు ఏమీ రావడం లేదండీ ! టపా కంటెంటు మారినా కామింట్లలో శ్రీ మాన్ రామ ప్పెరుమాళ్ వారు నలిగి పోతున్నారు ; సీతమ్మ బెబ్బెలు పడి పోతున్నట్టు ఉన్నది నా కైతే " చెప్పా వారితో

దానికీ నీ పిచ్చ పిచ్చ కి సంబంధం ఏమిటోయ్ ? బుర్ర అర్థమయ్యీ అర్థమవనట్టు ఊపి ప్రశ్నిం చేరు అయ్యరు గారు .

ఆ ఏముందండీ, అందరూ గోదారి పుష్కరాలంటూ వెళ్ళా మంటూ టపాలు రాస్తున్నారు ; మనమూ వెళ్దా మా " అడిగా అయ్యరు గారి తో .

ఇదిగో జిలేబి నాకు 'ఇరుక్కుం' ఇడమే వైకుంటం' ! ఆ గోదారి దాకా పోవాలంటే ఈ శాల్తీ ఎంత కష్ట పడాలి నీకు తెలిసిందే కదా అన్నారు అయ్యరు గారు ;

అబ్బబ్బా ! ఈ పడక్కుర్చీ వేదాంతా నికి ఏమి గాని .. ఈ మధ్య బ్లాగు లోళ్ళు పట్టు మామీ నీకు వేరే వేలై ఏమీ లేదా అని అడిగే రండీ  మళ్ళీ చెప్పా .

వాళ్ళు అడిగిన దాంట్లో తప్పే ముంది జిలేబి ? నువ్వు ఉబుసుపోక తెల్లారి గట్రా నేను వేడి వేడి గా వేసిన కాఫీ లాగించేసి బ్లాగుల మీద పడతావు ! అట్లా జూస్తే, పెందరా ళే పని పాటా లేకుండా ఉన్న వాళ్ళే కదా ఇట్లా టపాలు , కామింట్లు గిలుకుతారు అని జనం అనుకుంటారు - చెప్పేరు అయ్యరు గారు .

అబ్బ ! ఈ అయ్యరు గారు ఎప్పుడైనా నాకు వత్తాసు పలుకుతారా ; ఊహూ నెవెర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ జిలేబి  అని అనుకో కుండా ఉండలేక పోయా .

ఇంతకీ ఏమన్నారోయ్ బ్లాగు లోళ్ళు ? ఉత్సుకత తో అడిగేరు లెగ్ పుల్లింగ్ జేస్తూ

ఇట్లా అన్నారండీ జెప్పా :

"ఓ సౌభాగ్యవతి
నీవు పతియే ప్రత్యక్ష దైవమని ,
 పతి పాదపద్మములే కైవల్య పదమని,
పతి సేవే మోక్ష మార్గమని ఎరిగిన ఇంతివని,
అయ్యర్ సేవ చేసుకొనే వృద్ద నారిశిరోమణివని "

అయ్యరు గారు పడక్కుర్చీ నించి క్రింద పడి పోతారేమో అన్నంత గా బిగ్గరగా నవ్వేరు .

"జిలేబి నీకు జనాలు ఇంత మంచి తాకీదు ఇచ్చెరా ! ఔరా ! కాల మహిమ కాకుంటే, అయ్యరు తెల్లారి గట్రా నిద్ర లేచి కాఫీ పెట్టి జిలేబి ని నిద్ర లేపి , బీ లేజీ నించి వాయగొడితే, ఆ జిలేబి పంచ దశ లోకం లో కామింటులు కొడుతూ టీం అండ్ తిండి పాస్ చేస్తూ బతి కేస్తోంటే , పతి సేవే మోక్ష మార్గమని ఎరిగిన ఇంతి వని, వాణీ , నా జిలేబి నిన్ను పొగిడేరా " అంటూ ఆ పై మూర్చ పోయేరు !

అయ్యరు వాళ్ అయ్యరు వాళ్ అంటూ వారి మొగమ్మీధ వారిచ్చిన కాఫీ ఏ కొంత చల్లా! ఆ వేడి కి ఉలిక్కి పడి

"జిలేబి! ఇది నిజంగా కాల మహిమయే ! -" అంటూ మరో మారు నొక్కి వక్కాణిం చేరు !

పోనీ లెండి అయ్యరు గారు ! ఆ క్రెడిట్ లో మీకో సగం ఇచ్చేస్తా ! చెప్పా - ఈ మధ్యే అర్ధనారీ తత్వమే అద్వైత మని ఒక మహానుభావులు వారు సెలవిచ్చిన వైనం గుర్తుకొచ్చి !


చీర్స్
జిలేబి
(வேலை இல்லாத கண்மணி :)

 

Friday, July 3, 2015

జిలేబి బూరెలు - ఎవరిని దండిం చాలి ?

జిలేబి బూరెలు - ఎవరిని దండిం చాలి ?

బ్లాగు రీడర్లు , మొదట ఈ కథ చదవ వలె - ఆ పై ఈ టపా గిలిగిం తలు :)

అందరి నీ ఝాడిం చాలి అంటే దండించాలి అని జిలేబి రాణీ వారి ఆజ్ఞ మేరకు రాజు అందరిని దండిం చేడు .

దండిం చిన తరువాయి జిలేబి రాణీ వారి ని రాజా వారు అడిగేరు - మహారాణీ ! అందరిని దండిం చాలి అన్నావ్ ! నీ మాట మేరకు దండిం చేశా ! ఇంతకీ అందరినీ ఎందుకు దండిం చ మన్నట్టు ?


జిలేబి మహా రాజ్ఞి ఇలా సమాధానమిచ్చింది .

"ప్రభూ ! అందులో ఘన  కార్యం చేసిన వారు  ఉన్నారు నీతి నియమాలకి తావివ్వక ; అంటే మీ రాజ్యం లో నీతి విలువలు వలువలు వదిలిన స్త్రీ లా ఉంది .

 కార్యానికి ప్రతి దండనం తామే  ఇచ్చిన వారు ఉన్నారు  , మీ రాచరికాన్ని మన్నించక దండాన్ని తమ చేతుల లో తీసుకుని  ;

ఘన కార్యానికి వత్తాసు ఇచ్చిన వాళ్ళూ ఉన్నారు - దానిని ఖండించక .

ఆ ఘన కార్యాన్ని చూసీ చూడనట్టు ఉన్న వారూ ఉన్నారూ , వారికి బుద్ధి చెప్పక, మీ రాజా వారి ఆస్థానానికి ఆ సంఘటన గురించి చెప్పక .

ఇట్లా అందరూ దండనార్హులే . అని జెప్పి ...

ఆ పై ఆ ఘన కార్యానికి మూల భూతమైన కల్లు తాగిన వారూ ఉన్నారు . వారు కల్లు తాగడానికి మూలం మీ రాజ్యం లో మీరు అనుమతించిన కల్లు దుకాణా లు  ...

సో, రాజా ఇందులో మీకూ భాగముంది  అని రాజా వారి వైపు చూసింది జిలేబి రాణి .

రాజా వారు తలూపేరు .

ఆ పై వారి రాజ్యం లో దండోరా వేయిం చేరు - కల్లు దుకాణా లన్నీ బందు అని .

కథ సిలికాన్ వేలీ కి ...

మనమంతా కామెంట్ వేలీ కి ....


చీర్స్
జిలేబి 

Wednesday, July 1, 2015

గురు శుక్ర యుగళ గీతం !

గురు శుక్ర యుగళ గీతం !
 
Venus and Jupiter conjunction 


 
 http://indiatoday.intoday.in/education/story/facts-about-the-conjunction-of-venus-and-jupiter/1/448124.html

కర్టసీ : ఇండియా టుడే :


June 30 and July 1 will give us the finest conjunction of the year. Tuesday and Wednesday of this week will see Venus and Jupiter passing close to each other. The two celestial bodies are said to be coming so close that they will be just one-third of a degree apart from each other. Many people think of it as a rare incident but it's not. It happened last year in August and will happen again in October this year.
But there are few things that make this conjunction specifically rare. Read on to grab some facts on the two planets coming close:
1.  The coming close of the celestial bodies is called "Conjunctions".
2.  This conjunction is the second meet between the two planets.
       o   The first happened on August 18, 2014.
       o   The second will happen today (June 30) and tomorrow.
       o   The third conjunction will take place on October 26.
3.   This second series of conjunction is considered the best in 15 years.
4.   Venus will appear six times brighter than Jupiter.
5.   Venus is 56 million miles or 90 million Kilometres away from earth.
6.   Jupiter on the other hand is 550 million miles or 890 million Kilometres away from earth.
7.   The distance between the two is a lot but to the sky watchers it will give an optical illusion of the two planets being extremely close.
8.   Both the planets will separate and start to move away from each other after July 1.
9.   On July 18, the two planets will be welcoming crescent moon to form a group of three planets.చీర్స్
జిలేబి