Monday, February 8, 2016

గోదారి జవ్వని కన్నులు !

గోదారి జవ్వని కన్నులు !
 

భువి యంతా  తనదై
చేసుకుని ఉన్నాయి
జవ్వని కన్నులు
ఎర్రజేయుచు సంరక్త లోచని
రక్తాంత లోచని  
పొగరెక్కిన కళ్ళు
కళ్ళు తిరిగి పోవు కళ్ళు
కాటుక కళ్ళు
భీత హరిణేక్షణ !
అరమోడ్పు కళ్ళు
అర్ధ నిమీలిత నేత్రీ
నిమీలిత నేత్రీ
విశాల నయనీ
విశాలాక్షి
పంకజాక్షి  
బరువున మూత బడ్డ కళ్ళు
కలువ కళ్ళు
తామర కళ్ళు
-పద్మపత్ర నయని -
-పద్మదలాయతాక్షి
గంభీర మైన కళ్ళు
రమ్యమైన కళ్ళు
పిల్లి కళ్ళు
ఆవు కళ్ళు
చెంపకు చారడేసి కళ్ళు
మరీ
చిలిపి కళ్ళు :)
 
శుభోదయం
జిలేబి


 

11 comments:

 1. < "..... పిల్లి కళ్ళు, ఆవు కళ్ళు ......." >

  చేప కళ్ళు (మీనాక్షి) వదిలేశారేం? :)

  ReplyDelete

 2. విన్న కోట వారు :)

  అన్నీ మేమే చెప్పేస్తే ఎట్లా :)

  ఎవరెవరు ఏయే కనుల జవ్వనుల జూసినారో తెలియాలి కదా మరి :) జేకే !

  మీనా కుమారి లేకను
  నానా బాధలు పడెనుగ నయ్యరు చూడన్
  తానే కమ్మని తెమ్మర
  ఆనా డు గనగ జిలేబి అయ్యెను తనకే !

  చీర్స్
  జిలేబి

  ReplyDelete
 3. ఏకహాయన కురంగ లోచనాలు!(ఒక సంవత్సరం వయసు గల లేడి కళ్లు) అనేది ఒక మహాకవి భావన. ఒక సంవత్సరమే ఎందుకు చెప్పగలరా?

  ReplyDelete
 4. శ్రీధర్ గారు,

  చాన్నాళ్ళ తరువాయి ! కుశలమా!

  Is it that it(the deer-does) gets matured around that age?

  గని నేకహాయన కురం
  గనయన! భీతహ రిణేక్షి ! గాభర గానన్
  మనమున కలిగెను ఆహా
  యనగన మధురిమ సునయన యతిజత పాడన్ !

  చీర్స్
  జిలేబి

  ReplyDelete
 5. మీ అంచనా సరి అయినదే సుమండీ! ఇక ఆ శ్లోకాన్ని వినండి ( ఉమా సహస్రం 12 వ స్తబకము, 8,9 శ్లోకాలు. కావ్య కంఠ గణపతి ముని ప్రణీతం )

  సందర్భం: మన్మథ దహనం అయిన తరువాత,
  శ్లోకం:8: తాడితో మకర కేతునా శరై రంస దేశ మవలంబ్య పాణినా ;
  ఏక హాయన కురంగ లోచనం త్వా మిదం కిల జగాద శంకరః
  తాత్పర్యము: మన్మధుడు పుష్ప బానములతో కొట్టగా, ఆ బాణ ఘాత వేదనను సహించ లేక శంకరుడు, తన చేతితో నీ భుజాగ్రమును
  ఊతగా గొని, ఒక సంవత్సరపు వయసు గల లేడి పిల్ల కన్నుల వంటి కన్నుల వలె చంచలంయిన చూపులు గల నీతో ఇట్లు పలికెను.

  శ్లోకం: 9: కాకలీ కలకలం కరోత్యసౌ బాల చూత మదిరహ్య కోకిలా
  వాచా ముద్గిర సరోజ లోచనే గ్ర్వమున్నత మియం విముంచతు
  తాత్పర్య్సం: పద్మాక్షీ! పార్వతీ!ఈ ఆడు కోయుల లేత మామిడి చెట్టుపయి కూర్చోండి అవ్యక్త మధుర ధ్వనితో కోలాహలము చేయుచున్నది.
  నీవు నీ కంఠ ధ్వని వినిపించుము, ఈ కోయిల గర్వమణుగును.

  జిలేబీ గారూ! స్త్రీ యొక్క ఏ అవయవ వర్ణనని జిలేబీతో పోలుస్తారు?

  ReplyDelete
 6. భలే వారండోయ్ శ్రీధర్ గారు :)

  బాణం జిలేబి మీది కే ఎక్కు పెట్టేసారు :)

  చెప్పా లంటే జిలేబి ఎచ్చోటను అందమే :)

  శ్రీధర ! జిలేబి హృదయము
  సాదరము సరసవిరసము సారము గాంచన్
  శోధన చేయగ మాధురి
  కాదన అవయవ ముగలద కాంతల మేనిన్ ?

  ఇంతకీ ఈ జిలేబి అన్న భక్షణం భారద్దేశం వారిది కాదని ఇది తుర్కులు దేశం లో వచ్చినప్పుడు వారితో బాటు వచ్చిందని అనుకుంటున్నా ! సో , పాత కాలపు సంస్కృత పదం ఉందా దీనికి ? తెలియదు ! (ఆ మధ్య కంది వారు ఒక పదం చెప్పారు ఏమిటబ్బా అది ? )

  మీరే చెప్పాలి ! నా వరకైతే పైన చెప్పబడినదే :)

  చీర్స్
  జిలేబి

  ReplyDelete
 7. ఇది ఆధునిక రచయితల వర్ణనే నండీ ! పురాతనం కాదు.'జిలేబీ చుట్టల లాంటి చెవులు' అనేది ఆ వర్ణన !

  ReplyDelete
 8. శ్రీధర్ గారు,

  సంస్కృతం లో 'కుండలిక' అంటా రట :)

  సరిగ్గా సరి పోయింది మీ వర్ణన కూడా :)

  మంచి కాలం దర్శకేంద్రుల వారికి ఏక హాయన కురంగము గాని జిలేబి గాని ఐడియా రాకుండా పోయే ! వచ్చి ఉంటె తెలుగు సినీ లోకము ఏమేమి "ఛాయా" రూపములు గాంచి ఉండునో ! జేకే !

  నెనర్లు మీ ఓపిక కి :)

  చీర్స్
  జిలేబి

  చీర్స్
  జిలేబి

  ReplyDelete
 9. శ్రీధర్ గారు,

  మీరు కళ్ళ వర్ణన ల మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసినట్టు ఉన్నారు !
  కాబట్టి మీకో చిలిపి ప్రశ్న :)

  "నిరంతర వ్యాఖ్యా ప్రకటన కుతూహల లోచనీ" అని ఎందుకంటారు ?

  చీర్స్
  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies
  1. మరి మరి కన్నుల వర్ణణ
   నరసిరి గాబోలు! 'గురుడు' హాయిగొలుపగా ,
   పరి పరి 'శిష్య' నిమీలిత
   వర లోచన శోభనములు వర్ణించిరిపో .

   Delete
  2. లక్కాకుల వారు:)

   మీరు మరీను :)

   మరిమరి మిమ్ముల పోలిన
   సిరి సిరి పొందిక పదముల సిగలను పట్టన్
   పరిపరి శిష్య నిమీలిత
   సరసము గాంచన నటునిటు శరములు అయ్యెన్ :)

   Delete