Friday, February 12, 2016

చెప్పాలి వర్సెస్ చెప్పాలె - Story continues !

చెప్పాలి వర్సెస్ చెప్పాలె - Story continues !

మా బ్లాగు గరువు శ్రీ శ్యామలీయం వారు మాకో కితాబు ఇచ్చారు (కితాబే అనుకుంటున్నా  జేకే !)

నిరంతర వ్యాఖ్యా ప్రకటన కుతూహల నయనీ (ఆ ఆఖరు కితాబు పదం నాకై నేను జోడించు కున్నది కొంత ఈ మధ్య జవ్వని కన్నుల మీద పడటం మూలాన !:)

నివ్యాప్రకులా అని గాని నివ్యాప్రకున అని షార్ట్ కట్ గా రాసేసు కోవచ్చు సావేజిత ఆగా ,చీర్స్ లాగా :)

సరే ఇక మేటరు "కోస్తాము" చెప్పాలె వర్సస్ చెప్పాలి :)

శ్రీ ఫణీంద్ర గారు టపా ని మామూలుగా వ్రాసు కుంటూ వచ్చి ఆఖరు వ్యాక్యం లో చెప్పాలె అన్న పదాన్ని ఉపయోగించారు. 

వారు మొత్తం టపా ని అట్లా వ్రాసి ఉంటే ఆ పదం నివ్యాప్రకున  కళ్ళకు (మళ్ళీ కళ్ళు సుమీ :)  కనిపించేది గాదు !

ఆ టపా ఆఖరు వాక్యం లో వారలా ట్విస్ట్ ఇవ్వడం తో కవి చమత్కృతి  చెప్పాల్సినది గట్టిగా చెప్పినట్టు నాకనిపించింది ;

సో , వారికి కితాబు గా "మీ టపా మొత్తం లో ఆ చెప్పాలె బాగుందండీ !" అన్నా ;

వారన్నారు

“చెప్పవలె” అన్న గ్రాంథిక క్రియారూపానికి తెలంగాణ ప్రాంతీయులు ప్రయోగించే “చెప్పాలె” అన్న వ్యవహార రూపం దగ్గరగా ఉంది. “చెప్పాలి” అన్న so called ప్రామాణిక వ్యవహార భాష క్రియారూపానికి ఏ ప్రమాణమూ కనిపించదు. ఆ ప్రయోగంలోని “లి” అన్న అక్షరంలో ఇకారం ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో ఆ పరమాత్మునికే తెలియాలె.

వ్యవహార పరం గా చెప్పాలె దగ్గిర ఉన్నది అన్నది లాజిక్ పరం గా సరిగ్గా ఉంది ;

చెప్పాలి అన్నదానికి ప్రమాణము కనిపించదు అని ; ఇదీ లాజిక్ పరం గా సరిగ్గా ఉందో లేదో మరి నాకు తెలియదు ; ఎందుకంటే ప్రమాణం అన్నది దేన్నంటా రో అన్న దాన్ని బట్టి ఇది మారొచ్చు అనుకుంటా 

మామూలు గా అనిపించ లేదు గానీ వారీ ప్రశ్న వేసాక అవునబ్బా సినబ్బా యిది మంచి 'లా' "చిక్కు" ప్రశ్నే మరి అనిపించింది. 

ఆ పై వారు పరమాత్మ ని కే తెలియాలె అన్నారు ! సరి ఇదీ సెహ భేషు మాట ! మనకు తెలియనివి తెలిసిన వాడు ఒకడు కలడు అనుకోవడం సమంజసమే ! మంచిదే గా !

దీనికి మా గురువులుం గారు టపా వ్రాసేరు ;  టపా లో వారు "చెప్పాలి" అన్న అక్షరం లో ఇకారం (వికారము గానిది ఇకారము అనుకుంటా ! జేకే !) ఎట్లా వచ్చి ఉంటుందో అన్న శ్రీ ఫణీంద్ర గారి సంశయాన్ని నివృత్తి చేయ లేక పోయారని పించింది (ఆ టపా వ్యాఖ్యలు చదివినాక నాకనిపించినది అది )

సినబ్బా నీ ఒక్క వాక్యం ఇంత పెద్ద టపా పెట్టించే గురువులుం గారి చేత అని అనుకున్నా ఏమన్నా నారదా అనొచ్చా అనుకుంటూ :) జేకే !

వారు అప్రూవల్ వ్యాఖ్య ల బురఖా వెనుక దాగి పోయేరు కాబట్టి నారదా అన్నా ప్రయోజనం శూన్యం అనుకుంటూ ఇప్పటి ఈ టపా కడుతున్నా !

ప్రశ్న శ్రీ ఫణీంద్ర గారిది చాలా ఆలోచింప జేసే ప్రశ్న అనుకుంటున్నా నావరకు ! తెలిసిన వాళ్ళు చెప్ప వచ్చు !

=
చెప్పాలి అన్న పద ప్రయోగం లో “లి” అన్న అక్షరంలో ఇకారం ఎట్లా వచ్చి ఉండ వచ్చు ?


నివ్యాప్రకున
జిలేబి
నీదు నిరంతర వ్యాఖ్యలు
నీదు కలహ నారదాయ నిరుపమ దరువూ
నీదు ప్రకటన కుతూహల
మూ దురదయు నేమి విషమము జిలేబి భళీ :)


 

74 comments:

 1. నాబోటి సామాన్యుడు అరె , ఏదో తొక్కేనే , అనుకుని వెంటనే వెళ్ళి కాళ్ళు కడుక్కుని తనదారిన వెళ్ళేడు .
  ఫండితుడూ తొక్కేడు . ఏమి తొక్కేనబ్బా , కాలికేసి చూసుకున్నాడు . చేతికంటించుకున్నాడు . ముక్కుకూ ,
  మూతికీ ...... ఛాచచా ..... ఛీచిచీ ..... పాడు కుక్కలు ...... ఈలోగా నాబోటి సామాన్యుడు ఈవస్థ చూచి ,
  అయ్యో పాపం , పండితులవారున్నట్లుంది ..... వెంటనే ప్రక్క ఇంటిలోకెళ్లి నీళ్ళు తెచ్చిచ్చినాడు .......
  గుర్తొచ్చి నవ్వొచ్చింది లెండి . పండితులూ , మిమ్మల్నిగురించి కాదులెండి , మీజోలికొస్తే నాకూ
  అంటిచేస్తారు.....
  తెలంగాణా , రాయలసీమ పల్లెల్లో ఎంతో తియ్యటి తెలుగూ , పలుకుబడి మూలాలూ ఇంకా పరిమళిస్తూనే ఉన్నవి .
  తొలి తెలుగు పదం పద్యం కట్టింది తెలంగాణా , రాయలసీమ జాన (జ్ఞాన) పదులే . పండితులు కానే కాదు , పొరబడ
  కండి . కష్టాలనుండీ , కన్నీళ్లనుండీ కవిత పుట్టుకొస్తుంది . మీ కలాలనుండికాదు . మీరు వాళ్లను కాపీ కొట్టిన
  ఘనులు .
  ఛివరగా ------
  మీ చిన్నయసూరి బాలవ్యాకరణాలూ . పెద్దయ్యగారి శృంఖలాభరణాలూ జనం పలుకుబడికి కొలబద్దలు
  కానేరవు . ఈ వంకర బద్ద (బుధ్ధు) లతో ఎలా కొలుస్తారు జనం పలుకుబడిని ? జనానికీ , జనం పలుకుబడికీ
  మీరెప్పుడో వేరయ్యారు . మీ పిడికెడు మంది గిరిగీసుకున్న గ్రాం.....ధిక సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించండి .
  జనం పలుకుబడిని గౌరవించడం నేర్చుకోండి . చెప్పాలె – ని పరిహసించే పండిత మదం కొనసాగనివ్వ
  కండి . అలాగే చెప్పాలి – లో లి ఎలావచ్చిందో మీ కొలబద్దలతో కొలిచే ప్రయత్నంచేయొద్దు . భాదేస్తుంది .
  మీ మురికిని మలినమంటని తెలుగు మాటకు పూయొద్దు . జనం పలుకుబడి మీ ఏకొలబద్దలకూ మలబడదు .

  ReplyDelete
  Replies

  1. హన్నా !

   లక్కాకుల వారు ! సమాధానం చెప్పాలె ;

   జిలేబి

   Delete
  2. చెప్పేను , జన పలుకుబడు
   లొప్పవు తమ వ్యాకరణములో సూత్రాలన్ ,
   చొప్పించవద్దు పండిత
   గొప్పలు మా పల్లెటూళ్ళ కూర్మి పలుకులన్ .

   తప్పించుకొనుట కుదరదు,
   చెప్పవలసిన ఘనులు విశేషించి బుధుల్
   తప్పక చెప్పాలె జవా
   బొప్పదుపేక్షింప , పండితోత్తములు గదా !

   Delete
  3. గొప్ప గురువుగారు , గొప్పశిష్యులవారు ,
   గొప్పబిరుదు లిన్ని గొప్పలుండ ,
   నిజము పలకరేల ? నివ్యాప్రకుచి గారు !
   గొప్పవాళ్ళ కిదొక గొప్ప జబ్బ ?

   Delete
 2. ఫణీంద్ర గారు రాయాలె, జిలేబీ మామీ కామెంటాలె, మాస్టారు స్పందించాలె, మాత తిరిగి తన అభిప్రాయం చెప్పాలె & మంది వీటన్నిటిని చదవాలె!

  ReplyDelete
  Replies

  1. జైగొట్టి వారు !

   అదురహో :! సమాధానం రాలె :)

   జిలేబి

   Delete
 3. దీనికి మా గురువులుం గారు టపా వ్రాసేరు ; టపా లో వారు "చెప్పాలి" అన్న అక్షరం లో ఇకారం (వికారము గానిది ఇకారము అనుకుంటా ! జేకే !) ఎట్లా వచ్చి ఉంటుందో అన్న శ్రీ ఫణీంద్ర గారి సంశయాన్ని నివృత్తి చేయ లేక పోయారని పించింది (ఆ టపా వ్యాఖ్యలు చదివినాక నాకనిపించినది అది)

  బాగా చెప్పారు.

  ReplyDelete
  Replies

  1. శ్రీకాంత్ చారి గారు,

   బాగా చెప్పారు బాగుంది; ఇంతకీ సమాధానం ఏమిటి ?

   జిలేబి

   Delete
  2. చెప్పాలని బయలుదేరినాయన బొక్కబోర్లా పడ్డాడు. ఇప్పుడు మీరు నన్నడుగుతున్నారా?

   నా ఉద్దేశంలో "చెప్పవలసి యున్నది" క్రమంగా "చెప్పాల్సి వున్నది" గాను, "చెప్పాల్సింది"గా మారి చివరికి "చెప్పాలి" అయిందనుకుంటా!

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Sreekaant chaari
   చెప్పాలని బయలుదేరినాయన బొక్కబోర్లా పడ్డాడు.

   haribabu
   శ్యామలీయం బొక్కబోర్లా పడ్డాడా? నీవు నిలబడి ఉన్నావా? నీకు శ్యామలీయం పైన ఉన్న నిష్కారణమైన వైరాన్నీ నీ చెత్తబుద్ధినీ తెలిసి కూడా విషయసంబంధి ఐన వ్యాఖ్య కదా అని ఆయన నీ వ్యాఖ్యని ప్రచురించాడు.

   నీకు ఫణీంద్రగారు దౌర్భాగ్యం అని అనటం పైన అభ్యంతరం లేదు కాని శ్యామలీయం భ్రష్టు అన్నమాట వాడాడని అభ్యంతరాన్ని చెప్పి చర్చిద్దామని తెరలేపినట్లుంది. కాని ఇలాంటి చిల్లర విషయాలపైన చర్చ ఏమీ జరగనివ్వను శ్యామలీయంలో అని ఆయన ఖరాఖండిగ తేల్చాడు.ఆయన హుందాతనం ఆయన నిల్బెట్టుకున్నాడు.నీ చెత్తబుద్ధి నువ్వు చూపించుకుంటున్నావు - ఏ మాత్రం హుందాతనం లేకుండా!

   Delete
  5. మనిషన్నాక మర్యాద ఉండాలె!మర్యాద లేనోడు మనిషే కాడు తెలంగాణోడు ఎట్లయితడు?!

   Delete
  6. @haribaabu

   శుభ్రత గురించి బురదపంది చెపితే ఎలా వుంటుందో మర్యాద గురించి నువ్వు మాట్లాడితే అలావుంటుందన్నది బ్లాగులు చూసే వారందరికీ తెలుసు.

   దౌర్భాగ్యము, భ్రష్టత్వము అన్న పదాల అర్థాలు తెలిస్తే నువ్వు ఈ కామెంటు పెట్టే వాడివే కాదు.

   ఫణీంద్ర గారు తప్పుడు ప్రయోగాలు ఒప్పులుగా చలామణియై ఒప్పులు హేళనకు గిరికావడం తెలుగు భాషకు పట్టిన దౌర్భాగ్యం అన్నారు. శ్యామలీయం గారు కనీసం ఒక పదమైనా తెలంగాణాది ఎక్కువ ప్రామాణికం కావడం ఏమాత్రం సహించలేని సంకుచిత మనస్తత్వంతో అర్థంలేని వాదనలు చేస్తూ... పైగా ఫణీంద్ర గారు అనని భ్రష్టు పట్టడం అన్న పదాన్ని ప్రయోగిస్తూ పాఠకుల మెప్పు పొందాలని విఫల ప్రయత్నం చేశారు. "తప్పుగా వున్న పదం చలామణియై ఒప్పుగా వున్న పదం అవహేళనకు గురయ్యే దుర్గతి పట్టిందిరా దేవుడా" అంటే "తప్పుగా వున్న పదం కలపడం వల్ల భాష భ్రష్టు పట్టిందా?" అంటూ జిత్తులమారి తనం ప్రదర్శించినందుకే దాన్ని ఎత్తి చూపడం జరిగింది. ఆయన వాదనని కొనసాగనిచ్చి వుంటే అక్కడే వివరణ ఇచ్చి వుండే వాణ్ణి.

   ఎక్కువ ప్రామాణికత కలిగిన చెప్పాలె అన్న పదం పుస్తక, పత్రికా భాషకు నోచుకోలేదన్నది జగమెరిగిన సత్యం. దానిపై ఆవేదన వ్యక్తపరిచినపుడు ఆయన చూసి ఊరుకోవచ్చుగా? కనీసం అక్కడే తన వ్యాఖ్య రాసివుంటే కాస్త హుందాగా వుండేది, అక్కడెవరూ ఆయనలాగా చర్చకు అనుమతించం అని చెప్పలేదే? పైగా తెలంగాణా వారు నాంపల్లి అంటారు అని అర్థంలేని వాదనలొకటి. తెలంగాణా వారు నాంపల్లి అంటే "చెప్పాలి" ప్రామాణికమై పోతుందా? ఇలాంటి ఆకుకు పోకకు అందని వాదనలు చేస్తూ తన ప్రాంతపు పదాన్ని గుడ్డిగా సమర్థించడానికి ఏకంగా టపాయే రాసి విఫలం చెందాడు కాబట్టే బొక్కబోర్లా పడ్డాడని చెప్పాను. ఆయనగారు నిరంతర... అంటూ ఇతరులపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసిరినప్పుడు అది తప్పనిపించలేదా?

   మనిషన్నాక కొంచెం ఆలోచించాలె, కీబోర్డూ దొరగ్గానే వెఱ్ఱి వాదనలు చేయడం కాదు. అది ఈ జన్మలో నీకు సాధ్యంకాదని తెలుసు. నువ్వు ఆంధ్రోనివే కావొచ్చు, కాని అందరు ఆంధ్రోల్లు నీలాంటి యెఱ్ఱోల్లు కారు

   Delete
  7. Sreekaant chaari
   అంటే "తప్పుగా వున్న పదం కలపడం వల్ల భాష భ్రష్టు పట్టిందా?" అంటూ జిత్తులమారి తనం ప్రదర్శించినందుకే దాన్ని ఎత్తి చూపడం జరిగింది. ఆయన వాదనని కొనసాగనిచ్చి వుంటే అక్కడే వివరణ ఇచ్చి వుండే వాణ్ణి.

   see mu=y below comment started with "aaryaa" and tell me the scale for your so caled "తప్పుడు ప్రయోగాలు" in maandalika bhaasha. Do you think that all the folklore and songs of unknown writers are not standard?

   what scale you arae aplying in declaring that "cheppaali" is not standard and "cheppaale" is more standard and ciorrect?

   The example of "cheppavale" and "cheppaale" also is his own cock and bull story!It is only an imaginative nerration that It may happened like that.The samme appalies to your explanation about transformation of "cheppavalasi undi" into "cheppaali".

   when aa person deliberately insults my slanaga s lower to his,You can't expect decency or a controlled response!a streeam can be chanellaized but not a fall!

   Delete
  8. all that fuss you made with countering Syaamaleeyam wherever he commend is not decent!You may boast yourself like that,but it reveals a stalking tendency to follow him and dragging him into an unnecessary argument.

   Did he passsed any derogatery statements on anybody.his comment on zilebi has the reference what She is doing - everybody knew it!except referencing the person in such a way he never offended anybody,then why you stalked him like that vehemently!Don;t bluff that I never stalked and I never had vengeance,It is an open fact!

   say for example the scene at padmarpita blog>he suggested ina very very pleasing way that it is wrong usage and the blogger herself agreed,paid a reverence.Following the suggestion or not is her choice and She is continueing still in her own style overlokking what Syamaleeyam suggested.but she si decent in her response.But you dragged unrelated topics and made afuss,why?think yourself!what you want achieve?what you have achieved?what is your openion about Shyaamaleeyam?

   Delete
  9. ఎప్పటిలానే మీ కామెంట్లలో లొల్లి తప్ప విషయం లోపించింది.

   మీ అభ్యంతరం "బొక్కబోర్లా పడ్డాడు" మీద ఐతే ఆ విషయంలో నేను క్లియర్‌గా వున్నాను. అదేవిధంగా ఈ బ్లాగు రచయిత కూడా అన్నారు (శ్రీ ఫణీంద్ర గారి సంశయాన్ని నివృత్తి చేయ లేక పోయారని పించింది)

   ఇక మీరు "ఆర్యా" తో మొదలు పెట్టి రాసిన భారతం కూడా చదివాను, మీకు విషయం ఏమాత్రం అర్థం కాలేదు అని తేలింది.

   ఫణీంద్ర గారు మాండలికాల ప్రయోగాల గురించి అభ్యంతరం చెప్పలేదు. ఒక మాండలికంలోని ప్రయోగం గ్రాంధికానికి దూరంగా వున్నప్పటికీ దాన్ని శిష్ట భాషగా పరిగణించడం, వేరొక మాండలికంలోని ప్రయోగం గ్రాంధికానికి దగ్గరగా వున్నప్పటికీ దాన్ని ప్రాంతీయ తత్వంతో శిష్ట భాషగా పరిగణించకపోవడంపైనే అభ్యంతరం చెప్పారు. మీకు గల సహజసిద్ధమైన ఆధిపత్యభావజాలం వల్ల ఇప్పటికీ ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేక పొతూ, పైగా చెప్పిన వారికి దురుద్దేశాలు అంటగట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

   కోస్తా వారి ఇటువంటి high handedness వల్లనే తెలంగాణా విభజనవరకూ వచ్చింది, రాయలసీమలో కూడా అసంతృప్తి పెరుగుతూంది. అందుకు లక్కాకుల వారి కామెంటే సాక్ష్యం. ఇకనైనా మీరు పద్ధతి మార్చుకోకపోతే తెలుగు భాష మిమ్మల్ని వదిలేసి దాని దారి అది చూసుకుంటుంది.

   Delete
  10. This comment has been removed by the author.

   Delete
  11. My Dera Sreekaant chaari!
   I know you cannot understand the point even though how detailed the explanation is!

   ఆయన ఏమన్నాడు?"ఇన్నాళ్ళు … తప్పుడు ప్రయోగాలు ఒప్పులుగా చలామణియై , ఒప్పులు అవహేళనలకు గురి కావడం నిజంగా తెలుగు భాషకు పట్టిన దౌర్భాగ్యం!" - అని చాలా స్పష్టంగా అన్నాడు. "చెప్పాలి" అనేదాన్ని తపుడు ప్రయోగం అని అన్నాదని ఆయన బ్లాగులోని కామెంటులో స్పష్టంగా ఉంది,అవునా అకాదా?నువ్వేమో "ఫణీంద్ర గారు మాండలికాల ప్రయోగాల గురించి అభ్యంతరం చెప్పలేదు. ఒక మాండలికంలోని ప్రయోగం గ్రాంధికానికి దూరంగా వున్నప్పటికీ దాన్ని శిష్ట భాషగా పరిగణించడం, వేరొక మాండలికంలోని ప్రయోగం గ్రాంధికానికి దగ్గరగా వున్నప్పటికీ దాన్ని ప్రాంతీయ తత్వంతో శిష్ట భాషగా పరిగణించకపోవడంపైనే అభ్యంతరం చెప్పారు." అంటున్నావు.తప్పుకోవటానికి చెప్తున్న కప్పదాటు సమర్ధన అని స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉంది - ఎందుకొచ్చిన తిప్పలు చెప్పు?!

   నేనడుగుతున్నది ఏమిటంటే ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రాశాడు,ఆయన బ్లాగులో ప్రదర్శించాడు కూడాను.అంటే తను అనామకుడు కాదు, సాహితీసృజన చెయ్యగలిగి భాష మీద సాధికారికత గలిగిన రచయిత.తన పుస్తకాల్లో తను "చెప్పాలె" అని వాడుకుంటే ఎవరన్నా వ్యతిరేకించారా?అలా వ్యతిరెకించటం సాధ్యమయ్యే పనేనా?మరి ఇన్నేళ్ళుగా "చెప్పాలి"ని తన మీద రుద్దారని అనడంలో అర్ధం ఉందా?

   "చెప్పాలె","చెప్పాలి" అనే రెండు పదాల్లో ఒకదాన్ని ఒక ప్రాంతం లోని రచయితలు ముచ్చత కొద్దీ "చెప్పవలె" అని పుస్తకాల్లోకి ఎక్కించి మరొక ప్రాంతం లోని వాళ్ళు "చెప్పాలి" ఆనె పదాన్ని పుస్తకాల్లోకి ఎక్కించనంత మాత్రాన మొదటిది ప్రామాణికం అవుతుందా?

   నేను మావాళ్ళు పుస్తకాలోకి ఎక్కించి మీవాళ్ళు ఎక్కించని ఒక పదానికి ఉన్న రెండు రూపాల్లో మేము వాడిన పదం ప్రామాణికం,మీరు వాడిన పదం ప్రామాణికం కాదు అని అంటే మీరిద్దరూ ఒప్పుకుంటారా?

   నువ్వు 56 అక్షరాలు ఎందుకు అన్నప్పుడు చర్చలోకి వచ్చి మీ ప్రాంతం వాడే అయిన గుండు మధుసూదన కవిగారు చెప్పింది ఏమిటీ?ఆయన వ్యక్తిగతంగా నిన్ను సంబోధిస్తూ నెకు చెప్పిన విషయం ఏమిటో చదివావా?ఏమి అర్ధమయింది నీకు?నా పోష్టు చదివావో లేదో తెలియదు,కానీ నేను వాదిస్తున్నది ఆయన విశ్లేషనని బట్టే!ఇక్కడ కింద చెప్పినది కూడా దాని కొనసాగింపు మాత్రమే.

   ఒక ప్రాంతం లోని వ్యక్తి మరొక ప్రాంతపు వాడుక భాషలోని పదాన్ని ప్రామాణికం కాదని అనడానికి అతను పాటించిన నియమం ఏమిటి?ఈ ప్రశ్నకి నువ్వు జవాబు చెప్పగలవా?జవాబు చెప్పలేక లొల్లి అని సరిపెట్టేస్తున్నావు,అవునా కాదా?

   అతను చెప్తున నియమమ కరెక్ట్ అయితే తెలంగాణ లోని ప్రాచీన గేయసాహిత్యం కూడా అప్రమాణికమే అవుతుంది,కాదనగలవా?సూటిగా అడుగుతున్న ప్రశ్న్లకి జవాబు చెప్పలేక గాలి పోగేసి సొల్లు వాగుతూ నన్ను లొల్లి అంటే ప్రయోజనం లేదు,జవాబు చెపు లేదంటే తప్పు ఒప్పుకుంటూ గమ్మునుండు!

   నువ్విప్పుడు "కోస్తా వారి ఇటువంటి high handedness వల్లనే తెలంగాణా విభజనవరకూ వచ్చింది," అంటున్నావు.బాగానే ఉంది,మాటవరసకి నిన్నటి రోజున మాది high handedness అయిందని ఒప్పుకుందాం.కానీ ఇప్పుడు మా ప్రాంతం వాళ్ళు వాడే "చెప్పాలి" ప్రామాణికం కాదని అంటున్న high handedness ఎవరిది?

   తెలుగుభాష మమ్మల్ని వదిపోతుందని తీర్పు చెప్పడానికి తెలుగుభాష మీ అబ్బ సొత్తు కాదు!రాయలసీమ గురించి నువ్వేం వర్రీ కానక్కర్లేదు.ఒకవేళ వాళ్ళూ విడిపోయారనుకో - ఏమవుతుంది?భూగోళం బద్దలవుతుందా?ఆకాశం కంపించిపోతుందా?మీరు విడిపోయినందువల్ల ఏమి లోటు వచ్చింది మాకు?ఇట్లా మా ప్రాంతపు మాండలిక భాషని తప్పుడు ప్రయోగా భాష అనే high handedness మీలో ఉంచుకుని కూడా మేము మంచివాళ్లం మీది high handedness అని డప్పు కొట్టుకునే మీ నిత్యనిరంతరదుఃఖప్రవాహం పోయిందని చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం!రేపు వాళ్ళు విడిపోయినా అంతే - ఆంధ్రా వాళ్లంటేనే ఆల్ హ్యాపీస్ గాళ్ళు:-)

   Delete
  12. >>> "చెప్పాలె","చెప్పాలి" అనే రెండు పదాల్లో ఒకదాన్ని ఒక ప్రాంతం లోని రచయితలు ముచ్చత కొద్దీ "చెప్పవలె" అని పుస్తకాల్లోకి ఎక్కించి మరొక ప్రాంతం లోని వాళ్ళు "చెప్పాలి" ఆనె పదాన్ని పుస్తకాల్లోకి ఎక్కించనంత మాత్రాన మొదటిది ప్రామాణికం అవుతుందా?

   ఇది తమరి తెలివితేటలకు అద్దం పడుతున్నట్టి వాక్యం! LOL!!

   ప్రామాణికం అంటే ఏమిటి? పూర్వ ప్రమాణం కలిగినది అని, అవునా కాదా? పూర్వ ప్రమాణం ఎలా లభిస్తుంది? గ్రంధస్తం చేస్తేనే గదా? గ్రంధస్తం చేయని విషయాలు వాడారో లేదో సాక్ష్యం లేకుండా ప్రామాణికాలెలా అవుతాయి? కాబట్టి ప్రమాణం వున్నదే ప్రామాణికమవుతుంది. ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్సయ్యావబ్బా? బహుశా ప్రాంతీయ అభిజాత్యం బుర్ర పనిచేయకుండా చేసివుంటుంది!

   నువ్వు చెప్తున్నదానిలో మరో పసలేని విషయం... "చెప్పవలె" అన్న పదాన్ని కేవలం మా ప్రాంతం కవులే వాడారని నిరూపించగలవా? అవశేషాంధ్రలో ఎవరూ వాడలేదా?

   >>> రేపు వాళ్ళు విడిపోయినా అంతే - ఆంధ్రా వాళ్లంటేనే ఆల్ హ్యాపీస్ గాళ్ళు

   ప్రతిరోజూ చూడలేక చస్తున్నాం, నీవీ ఇతరులవీ విడదీసారో, విడదీసారో అని ఏడుపుగొట్టు టపాలు!! మళ్ళీ ఈ డబ్బా ఎందుకో?

   Delete
  13. sreekaant chaari
   S1.ప్రామాణికం అంటే ఏమిటి? పూర్వ ప్రమాణం కలిగినది అని, అవునా కాదా? పూర్వ ప్రమాణం ఎలా లభిస్తుంది? గ్రంధస్తం చేస్తేనే గదా? గ్రంధస్తం చేయని విషయాలు వాడారో లేదో సాక్ష్యం లేకుండా ప్రామాణికాలెలా అవుతాయి? కాబట్టి ప్రమాణం వున్నదే ప్రామాణికమవుతుంది. ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్సయ్యావబ్బా? బహుశా ప్రాంతీయ అభిజాత్యం బుర్ర పనిచేయకుండా చేసివుంటుంది!
   S2:నువ్వు చెప్తున్నదానిలో మరో పసలేని విషయం... "చెప్పవలె" అన్న పదాన్ని కేవలం మా ప్రాంతం కవులే వాడారని నిరూపించగలవా? అవశేషాంధ్రలో ఎవరూ వాడలేదా?
   haribabu
   A1:అయితే తెలంగాణ లోని గ్రంధస్తం చేయని ప్రాచీన గేయసాహిత్యం కూడా అప్రమాణికమే అవుతుంది,కాదనగలవా?

   గ్రంధస్తం అవడమే ప్రామాణికం అనటున్న నీ తెలివి లోకమంతా ఎన్ని లోలలు చెప్పాలో!

   A2:ఏది ఏ ప్రాంతం వాడు మొదట గ్రంధస్తం చేశాడు అన్నది కాదు నాయనా శాస్త్రీయంగా ప్రామాణికతని నిర్ధారించహ్డానికి గీటు రాయి.మాండలికానికి అంటే ప్రజలు వాళ్ళ్లే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉండే పదాలకీ ఉపయోగితకీ గ్రంధస్తం చెయ్యడాం ప్ర్మాణికత కాదని నీకు తెలియదో,లేక అడ్దం తిరిగి వాదించి గెలవటానికి చూస్తున్నావో మరి?!

   వాడుక భాషకీ అందులోని పదాలకీ గ్రంధస్తం కావదం ప్రామాణికం కాదు.పని చేసేవాడు అప్పుడు ఉన్న పదాలు తన పనికి సరిపోకపోతే కొత్తవి పుట్టించుకుంటాడు.భాషకి సంబంధించి జానపదుదే సర్వాధికారి.పని చేసేవాడికి ఉపయోగ పడటం కోసం భాసహ్ ఉంది తప్ప పండితుల అవధానపు తమాషాలకీ కావ్యగానపు సరదాలకీ కాదు - వాటిల్లో కూడా పామరుణ్ణి రంజింపజెయ్యలేనివి నిల్బదలేదు,గమనించావా!.పండితులు అనే మాట గానీ గ్రంధస్తం చెయ్యడం అనేది లేకముందు భాషకి ప్రామానికత ఎట్లా చూస్తారని నీఎ ఉద్దేసం?

   భాసహలో లిపి.అక్షరాలు కూడా మౌఖిక సాహిత్యం పుట్టిన చాలాకాలానికి ఉనికిలోకి వచ్చినాయిరా బాబూ!ప్రాచీన అముఖిక సాహిత్యంలో ఇప్పటికీ గ్రంధస్తం కానివి ఉన్నాయి - పండితులు పట్టించుకోకపోవటం వల్ల!అవి ప్రామాణికం కాదని అంతున్నట్టా నువ్విప్పుడు?

   P.S:ఒకసారి మీ మధుసూదన కవిగారు చెప్పిన వ్యాసం చదివి చూడు.శిష్త గ్రాంధికం,సరళ గ్రాంధికం,సరల గ్రామ్యం,శుద్ధ గ్రామ్యం అనే క్లాసిఫికేషన్ ఉంది కదా!వాటిబ్ని పనిలేక విదదియ్య లేదు.ఒకదాని ప్రమానికతని మరొక దాని ప్రకారం కొలవాలని చూస్తున్నావు నువ్వు!

   Delete
  14. ప్రామాణికముpermalink
   ప్రామాణికము : బ్రౌణ్య తెలుగు-ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు 1903 Report an error about this Word-Meaning
   prāmāṇikamu
   [Skt. from ప్రమాణము.] adj.
   1. Based on authority, authoritative.
   2. Credible.
   3. True, just, fair, right, faithful, equitable, యథార్థమైన.
   ప్రామాణికము : శంకరనారాయణ తెలుగు-ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు 1953 Report an error about this Word-Meaning
   a.
   1. resting or founded on an authority, established by proof;
   2. proceeding from evidence or authority, authoritativa, authentic, credible, reliable, true.


   ఇంకా ఒకటోక్లాసు లెవెలు దాటి వెళ్ళడం లేదు నువ్వు! కాస్త ఎదుగు.

   Delete
  15. మొదట నీ వాదన ఫనీంద్ర మాండలికం యొక్క ప్రామాణికత గురించి మాట్లాడలేదు అని సమర్ధిస్తూ మొదలెట్టావు.నేను తన వాక్యాన్ని ఇక్కడ యెత్తి చూపించాను.దాన్ని బట్టే నువు అబద్ధం చెప్తున్నావని తెలిసిపోతున్నది.ఇంక నీకు విశ్వసనీయత ఏముంది?

   ప్రామాణిక తెలుగు అనేది రూపుదిద్దుకున్నదా?ఒక ప్రామాణిక భాష అంటూ ఉంటే కదా అందులోకి ఒక పదం ఎక్కింది, ఇంకో పదం ఎక్కలేదు అని అనటానికి!

   డిక్షనరీలు అనేవి ఎప్పుడు ఉనికిలోకి వస్తాయి?ఒక పదం డిక్షనరె లోకి ఎప్పుడు ఎక్కుతుంది?అలా డిక్షనరీ లోకి ఎక్కకుండా ఉన్నవి అప్రమాణికం అవుతాయా?ఒక పదం పుట్టీ పుట్టటమే డిక్షనరెలో పుట్టి వాడుకలోకి వస్తుందా,జనంలో పుట్టి వాడుక పెరిగాక డిక్షనరీ లోకి ఎక్కుతుందా?

   మొదట జనమే వాడుక కోసం ఒక పదాన్ని పుట్టిస్తే ఒక ప్రాంతంలో ఒక రూపాన్నీ మరొక ప్రాంతంలో మరొక రూపాన్న్నీ తీసుకుంటే ఆ రెండు పదాలూ ఒకే మూలభావాన్ని చెప్తూ చివరి తోకగా వచ్చేది ఆయా ప్రాంతం వాళ్ళు తమ వెసులుబాటును బట్టి రూపం మారిస్తే ఒక ప్రాంతం వాడు మరొక ప్రాంతం వాడి రూపాన్ని అప్రామాణికం నటం high handedness కాదా?

   పాయింట్:"చెప్పాలె","చెప్పాలి" అనే రెండు పదాల్లోనూ మూలభావం "చెప్పటం" అనే క్రియ సామాన్యం,అవునా కాదా?అందుకే భాషాశాస్త్రవేత్తలు తమ విశ్లేషణలో క్రియాపదాలనే ప్రముఖంగా తెసుకుంటారు.ఇప్పుడు "నాగబు" అనే పదం ఉంది.అది ఏక పదం కాదు,"నాగ" అనే సంస్కృత పదానికి "బు" అనే తెలుగు అక్షరం కలిపితే ఏర్పడిన పదం.తమాషా ఏమిటంటే మొదట్లో "ము" అని ఇప్పుడు ధారాలంగా వాడుతున్న స్థానంలో "బు" వాడేవాళ్ళు.తర్వాత కాలంలో "నాగము" అయ్యింది."నాగబు" అంటే ఏమిటో అర్ధం కాని ఇప్పటి వాళ్ళకి అది "నాగము" అనే మాట యొక్క మొదటి రూపమని తెలియకపోతే "నాగబు" ఆనెది ఓక్ అర్దం లేని మాటగా అనిపిస్తుంది.ఆ మార్పు ఉచ్చారణా సౌలభ్యం కోసం జరిగింది,వాడుక యొక్క ప్రాధాన్యత అది!మనుషుల వాడుక కోసం భాసహ పుట్టింది.మనుషుల వాడ్క కోసమే భాష పుడుతుంది,మారుతుంది.వాడుకలో సులువు కోసం ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు "చెప్పాలే" అనీ ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు "చెప్పాలి" అంటుంటే మేము వాడుతున్న "చెప్పాలె" గ్రాంధికానికి దగ్గిరగా ఉంది కాబట్టి అది ప్రామాణికం,రెండోది తప్పుడు ప్రయోగం అంటున్న మీదే high handedness.నా మొత్తం వాదన దాని చుట్టూ తిరుగుతుంటే తెలివిగా దాన్ని వొదిలేసి, అసలు విషయానికి సంబంధిన నా సీరియస్ ప్రతిపాదనల్ని లొల్లి అనటూ గాలి పోగేసి మాట్లాడుతూ లొల్లి చెస్తున్నది నువ్వు.అందుకే మీ ఇద్దరికీ నేను చాలంజి చేసింది "తమ్ముడు తనవాడైనా తగులో ధర్మమే చెప్పగలిగిన బుద్ధిమంతుడ్ని వెదుక్కుని పోయి తేల్చుకో" మని!

   అలాంటి high handedness మీ ఇద్దరూ చూపిస్తున్నారని రుజువయ్యాక కూడా ఇంకా ఎందుకీ అర్ధం లేని బూటకపు కొనసాగింపులు?

   P.S:పదాలు డిక్షనరీల్లో పుట్టి జనాల్లోకి వస్తాయని అంటున్న నీదే ఒకటోక్లాసు లెవెలు పాండిత్యం:-)ముందు పైన నేను చెప్పిన బుద్ధిమంతుణ్ణీ వెదుక్కో.అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరు ఎదగాలో!
   -------------------
   నేను సాక్ష్య్రాలతో చూపించిన మీ high handedness నిజమేనని ఒప్పుకోవటమో,నేను అడిగిన ప్రశ్నలకి నిక్కచ్చిగా జవాబులు చెప్పటమో తేల్చుకోవలసింది నువ్వు.నువ్వు ఆ జవాబులు చెప్పాక గూడా నాకు పెద్దగా పనేమీ ఉందకపోవచ్చు.నేను కొత్తగా ప్రతిపాదించే విషయాలు ఏమీ లేవు గనక నావైపునుంచి కొత్త కామెంట్లు ఉందవు.అంతే నావైపునుంచి వాదన పూర్తి అయిపోయిది.ఇంక మన ఇద్దరి వదనల్లో ఎవరిది కరెక్ట్ అనేది నిర్ధారించాల్సినది వాదనలో కల్పించుకోకుండా సాక్షీభూతంగా ఉన్న విజ్ఞులైన బ్లాగర్లు నిర్ధారించహ్టం మిగిలి ఉంది - అదీ నీ తరువాతై కామెంటిను బట్టి!తీర్పు అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని విజ్ఞులైన బ్లాగర్లని కోరుకుంటునాను,ఎందుకంటే అపరిష్కృతంగా మిగిలిపోయిన చిల్లరమల్లర తగాదాలే రాష్త్ర విబహ్జనలో ప్రముఖపాత్ర వహించాయి.ఇవ్వాళ వాఇదా వేసిన చిన్న యుద్ధం ఒకనాతికి మహాయుద్ధమై ఎదురుగా నిలుస్తుంది.నిన్నటి చిన్నన్యుద్ధాని గెల్వలేని అస్మర్ధత ఇవ్వాళ కూడా ఉంతే ఆ మహాయుద్ధంలో కూడా గెలుపు అసాధూం!

   ఇంతటితో నా వాదన సమాప్తం.

   Delete
  16. నేను మొదట చెప్పిందీ ఇప్పుడు చెప్పేదీ తర్వాత చెప్పబోయేదీ కూడా ఒకటే. నీ బుద్ధిమాంద్యత వల్ల అర్థం చేసుకోలేక పోతే నేనేం చెయ్యగలను?

   చెప్పటం అనే మాటను తెలంగాణా, కోస్తా రాయలసీమల్లో చెప్పాలె, చెప్పాలి, చెప్పాల అని అంటారు. వీటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రామాణికమైంది చెప్పటానికి పూర్వ సాహిత్యంతో సరిపోల్చడం తప్ప మరో మార్గం లేదు. ఆ విషయాన్ని శ్యామలీయం కూడా అంగీకరించారు, నీకే ఆ తెలివిడి కొరవడి పిచ్చి వాదనలు చేస్తున్నావు.

   నీ మాండలికంలోని ఒక్క పదం ప్రామాణికం కాదని చెప్పినందుకు "ప్రామాణికం" అన్న పదానికే అర్థం మార్చాలని చూస్తున్నావంటే నీలోని అభిజాత్యపు భావజాలం ఏమేరకు విస్తరించిందో అర్థం అవుతుంది. అది కాస్త తగ్గించుకుంటే విషయాలు సాఫీగా అర్థమవుతాయి.

   అప్పటిదాకా నీలాంటి వాడికి ఎంత చెప్పినా ఇసుకలో పన్నీరుపోసిన చందమే తప్ప మరో గత్యంతరం లేదు.

   Delete
  17. కాబట్టి శ్రీకాంత్ చారి కూడా తన వాదన ముగించాడన్నమాట!ఇక న్యాయనిర్ణేతలు రంగంలోకి దిగి తీర్పును ఇవ్వాలె!

   నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటి?తను చెప్పిన జవాబు ఏమిటి?నా ప్రశ్నకి ఇది సరైన జవాబు అవుతుందా!

   తీర్పుకి పెద్దగా అర్హతలు లేవు.ఇక్కడెవరూ భాషా శాస్త్రవేత్తలు లేరు.ఒక ప్రాంతం వారు ఇప్పటికి మూడుసార్లు తెలుగుభాషకి సంబంధించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు.

   మొదటిది(శ్రీకాంత్ చారి):తెలుగు భాషకి 56 అక్షరాలు ఎందుకు?
   రెండవది*శ్రీకాంత్ చారి(:అండి అనే పదం వాక్యానికి బరువు,తీసెయ్యొచ్చు!
   మూదవది(Fఅణీంద్ర):"చెప్పాలి" అనే తప్పుడు ప్రయోగాన్ని ఒప్పుగ ప్రచారం చెయ్యటం ద్వారానూ "చెప్పాలె" అనే ప్రామాణిక పదాని అవ్హేళన చెయ్యటం ద్వారానూ తెలుగు బాష దౌర్భాగ్యానికి గురయింది

   ఈ మూడు దుర్మార్గమైన ప్రతిపాదనలూ ఎవరి నుంచి వచ్చాయి?ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళ నుంచా?తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళనుంచా? నా పోష్టులోనూ ఇప్పటి వాదనలోనూ నేను ప్రస్తావిస్తునది పాత చరిత్రని కాదు.ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రాంతపు వాడుక భాషని గురించి న్యూనతగా మాట్లాడుతునది ఎవరు?

   ఇందులో 56 అక్షరాలు ఎందుకు అన్న చర్చ గుండు మధుసూదన కవిగారు చాలా విస్తారంగా చెప్పిన జవాబు వల్ల సంపూర్ణంగా ముగిసింది. అక్కడ ఆయన చెప్పినది ఉన్న భాష నుంచి దేన్నీ తీసెయ్యనక్కర లేదు అని. అక్కడే ఆయన నాలుగు రకాల భాషారూపాల్ని గురించి చెప్పి గ్రాంధిక బాషకీ వ్యావహారిక భాషకీ నియమాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి అని కూడా అన్నట్టు గుర్తు.ఆ ముక్క అర్ధమయితే శీకాంత్ చారి మళీ రెండవ చర్చని మొదలుపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. రెండవ చర్చలో అండి గురించి తను వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేసినా తనది అధిపత్య ధోరణి కాదనుకోమంటున్నాడు,మూదవ చర్చలో ఫణీంద్ర " తప్పుడు ప్రయోగాలు ఒప్పులుగా చలామణియై" అని స్పస్టంగా అని ఉన్నా ఆయన అలా అనలేదని అబద్ధపు సమర్ధనలో కూడా తనది జిత్తులమారి తనం కాదనుకోమంటున్నాడు. నా ముఖ్యమైన ప్రశ్న "చెప్పాలి" తప్పుడు ప్రయోగం అని ఫణీంద్ర అనడం గురించి మాత్రం చెప్పకుండా దాటవేసి "ఇసుకలో పోసిన పన్నీరు" పోలిక తెచ్చి నను వెక్కిరిస్తున్నాడు. నాకు అధిపత్య ధోరణి అంటగడుతున్నాడు.

   కాబట్టి నాకిప్పుడు కావలసీన తీర్పు "చెప్పాలి","చెప్పాలె" యొక్క ప్రామాణికత గురించి కాదు.మా ఇద్దరిలో అధిపత్య ధోరణి ఎవరిలో మీకు కనబడుతున్నది?

   Delete
  18. మొదటినుండీ నీకున్న జబ్బే ఇది. ఇక్కడి విషయం మాట్లాడే చేవ లేక ఎక్కడెక్కడొ వివిధ సందర్భాల్లో వచ్చిన చర్చలను ఇక్కడికి తేవడానికి చూస్తావు. వాటి గురించి చర్చించడానికి అక్కడ బ్లాగులున్నాయి. ఇక్కడ అగ్ని పరీక్షలేం అవసరం లేదు. విషయం మీడ మాట్లాడగలిగితే చాలు. అది ఈ జన్మలో నీకు చేతగానిపని!

   ఫణీంద్రగారు అన్న విషయం తప్పని ఋజువు చేసే స్థాయి నీకు లేదు. అంతో ఇంతో వున్న శ్యామలీయమే ఆ పని చేయలేక పోయారు.

   మాండలికం దానికదే ప్రామాణికమని వాదించినప్పుడే నువ్వు అభాసుపాలయ్యావు. మాందలికం దానికదే ప్రామాణికం అయినపుడు వ్యాకరణ్మ్ అన్నదానికి అర్థం వుండదు. ఏ విధంగా చూసినా వాదన నీ చేయి దాటి పోయింది. అందుకే ఆబ్లాగు, ఈ బ్లాగు అంటూ కప్పగంతులేస్తుననవు.

   నిజానికి నీ పరిస్థితి చూస్తుంటే జాలేస్తుంది! LoL!!

   Delete
 4. కుతూహల చిత్తులు అన్నా కుతూహల నయని అన్నా ఒకటేనా ?

  ReplyDelete
  Replies

  1. నీహారిక గారు

   నయనములు చూడును ; చిత్తము గ్రహించును ; ఆ పై నయనములు సునయనములు యగును :)

   జిలేబి

   Delete

  2. ఇక్కడా సమాధానం లేదు :)

   జిలేబి

   Delete
  3. @నివ్యాప్రకుచి,

   నివ్యాప్రకులా... నివ్యాప్రకున ....ఈ రెండూ కాదు.
   నివ్యాప్రకుచి (నిరంతరవ్యాఖ్యాప్రకటనాచిత్తులు) అని కదా వ్రాయాలె ? ఇదేదో ఘృతాచి లాగా ఉందని నయని అని మీరే పెట్టేసుకున్నారా ? అన్న డౌటేహం !

   Delete
  4. నివ్యాప్రకుచి !

   ఇది కూడా ఏదో బాగుందండోయ్ ఘ్రుతాచి లా :) వికారము కానిది ఇకారము :)


   చీర్స్
   జిలేబి

   Delete
 5. ఆర్యా,

  సంస్కృతం నుంచి చందస్సును అప్పు తెచ్చుకుని తాళపత్రాల మీద గ్రంధాలు రాసిన పండితులు తొలి పద్యం రాసి పుస్తకాలకి ఎక్కించక ముందు నుంచే తెలుగు పల్లెల్లో పాటలు పాడుకున్నారు. గేయ సాహిత్యానికి లయ చాలు,చందస్సు అక్కర్లేదు. కొన్నింటిలో చందోరూపాలు కనబడినా యాదృచ్చికమే తప్ప నిబద్ధి కాదు!

  ఇప్పుడు మీరు "చెవ్వవలె" అనే గ్రాంధిక రూపానికి "చెప్పాలె" దగ్గిరగా ఉంది కాబట్టీ "చెప్పాలి" అనే రూపం పుస్తకాల్లో లేదు కాబట్టీ చెప్పాలె ఎక్కువ గొప్పదనీ చెప్పాలికి అసలు ప్రామాణికత లేదు అంటున్న దాని ప్రకారం ఆ గేయ సాహిత్యానికీ ప్రామాణికత లేనట్టేనా?

  తాళపత్రాల వయస్సుని కార్బన్ డేటింగు టెక్నిక్కు ఉపయోగించి ఖచ్చితంగా లెక్కగట్టవచ్చు,కానీ ఒక విషయం తొలిసారి గ్రంధస్తమయ్యేటపప్టికి ఎంతో కాలం ముందు నుంచే అది జనం నోళ్ళలో నానుతూ ఉండవచ్చు.తొలిసారి గొంతేత్తి పాడిన వ్యక్తి దాన్ని చరిత్రలో రికార్డు చెయ్యటం కోసం పాడడు. అలాంటప్పుడు మొత్తం మౌఖిక సాహిత్యమే అప్రమాణికమా?మౌఖిక సాహిత్యానికి ప్రామాణికతని ఎలా నిర్ధారిస్తారు?ఒక పదం పుట్టిన తర్వాత కూడా దానీ అవసరం వచ్చినపుడే పండితులు దాన్ని గ్రంధాల లోకి ఎక్కిస్తారు. ఆ కాలాన్ని ఎవరు ఎలా లెక్కిస్తారు?

  ఒక భాష గురించి పరిశోధనలు చెయ్యటానికీ.సిద్ధాంతాలు రాయటానికీ కొన్ని అర్హతలు కావాలి!ఒక సంప్రదాయాన్నిఏర్పరచాలంటే పండీతశ్రేష్ఠులైనవారు కొందరు ఒకచోట కూర్చుని తమలో తాము చర్చించుకుని ఏకాభిప్రాయం వచ్చాక కొన్ని నియమాల్ని నిర్ధారిస్తారు.మిగిలిన వారు వాటిని పాటిస్తారు.అది వ్యాకరణం అయినా,చందస్సు అయినా ఇట్లాగే వాడుకలోకి వస్తుంది.

  ఇప్పుడు "చెప్పాలి"కి ప్రామాణికత లేదంటున్న శ్రీమాన్ ఫణీంద్ర గారికి పైన పేర్కొన్న అర్హతల్లో ఏ ఒక్కతైనా ఉందా?ఆయనా పెద్దలు ప్రసాదించిన వ్యాకరణ నియమాల్ని అనుసరిస్తూ చందో నియమాలు పాటిస్తూ భాషని వాడుకుంటున్న వ్యక్తిమాత్రుడే కదా!కాదా,వ్యాకరణ నియమాల్ని గానీ చందో నియమాల్ని గానీ మార్చి కొత్త సంప్రదాయాలని స్థాపించగలిగినంతటి సమర్ధుడా?

  ఆ రెండు స్థానాల్లో ఎందులోనూ లేనప్పుడు ఆయనకీ నాకూ తేడా యేమిటి?ఇద్దరం సమానమే కదా! మరి ఆయన తన ప్రానతంలో వాడుకలో ఉన్న "చెప్పాలె"ని ఏ విధంగా వాడుకున్నా నేను దాని ప్రామాణికత గురించి ఆక్షేపించనప్పుడు ఆయన నా ప్రాంతపు చెప్పాలి గురించి ఎందుకు ఆక్షేపిస్తున్నాడు?

  జిలేబీ మేము ఆధారాలు చూపిస్తూ జవాబు చెప్పలేకపోయాము గాబట్టి ఫణీంద్ర వాదన కరెక్టేనేమో అని దీర్ఘాలు తీస్తున్నది.చొప్పదంటు ప్రశ్నలకి కూడా జవాబులు చెప్పాలంటే కష్టం - రోజూ చచ్చేవాడికి యెడ్చేదెవడు?రోజూ ఏద్చేవాడిని ఓదార్చేదెవడు,ఆపేదెవడు?

  వాడుక భాషకు సంబంధించిన వాటిని పుస్తకాల్లో సాక్ష్యాలు వెదకటమే మూర్ఖత్వం.అదానికి మళ్ళీ లాగుడు పీకుడు సమర్ధనలు కూడానా?ఒక ప్రాంతపు వాడుక పదానికి ప్రామాణికత గురించి మరొక ప్రాంతపు వారికి అనవసరపు రంధి దేనికి?

  ఒకవేళ శ్రీమాన్ డాక్టర్ర్ ఆచార్య ఫణీంద్రశర్మ గారులుంగారు మొత్తం 23 జిల్లాలూ కలయదిరిగి మాందలికాలన్నింటిని పరిశోధించి వీరి పాండిత్యాన్నుసారం ప్రామాణికతని నిర్ధారించి సర్వసమగ్రమైన ప్రామాణిక తెలుగు భాషని నిర్మించదల్చుకుంటే నా "చెప్పాలి"ని కూడా అందులో ఎక్కించుకోవడం కోసం కష్టపడినా అందం చనదం గానీ ఈ గాడిద గత్తర కోసం సాపాటు లేని యాసాటు నాకు దేనికి?అది లేనప్పుడు ఎవడో గొట్టాం గాడు అడిగిన చెత్తప్రశ్నకి జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం మాకు లేదు.

  స్వస్తి

  ReplyDelete

 6. ఇక్కడ అగ్గి రాజిల్లు తోందా లేదా ?

  ఘ్రుతం అవసరం ఉందా ?

  అయ్యలారా ! పరస్పర దూషణలు వలదు ; నిషేధము ; ఆ పై మీ జ్ఞానము నకు అడ్డు లేదు ;

  జిలేబి

  ReplyDelete
 7. నీ కెఱుఁగరాని విషయము
  లోకములను లేదు బహువిలోకివి నీవున్
  నాకొరత తీర తీరుగ
  నాకున్ వివరింపవయ్య నారద! కరుణన్.

  జిలేబి

  ReplyDelete
 8. "........ నీ పలికిన నోట దుమ్ము వడ ..... "

  అని అలనాడు తెనాలి రామకృష్ణుడు ప్రెగడరాజు నరస కవిని తిడుతూ చెప్పిన పద్యాన్ని పోలిన పద్యమొకటి కనిపిస్తోందే ఈరోజు వేరేవారి బ్లాగులో ఈ సందర్భంగా!
  అంతా జిలేబీ మాయా??

  ReplyDelete
 9. శ్రీకాంత్ గారు,హరిబాబు గారూ,
  మీరిద్దరూ కామెంట్లతో భలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండీ ...నాకు కొంచెం కుళ్ళుగా కూడా ఉంది.మీ ఇద్దరినీ ఎలాగయినా విభజించేయాలి.నారదామణీ ఏదయినా ఉపాయ వృత్తము విడువుము.

  ReplyDelete
  Replies
  1. మాయా బజారులో మాయాదర్పణం సీను గుర్తుందా!శ్రీకృష్ణుడికి ఎవరు కనిపిస్తారో,చెప్పుకో చూద్దాం!నేనూ శ్రీకాంత్ చారి గూడా అనతే:-)

   Delete
 10. మాయా బజారు చిత్రము !
  ఆ యానములో సుభద్ర అద్దము నగనెన్
  ఛాయా రూపము నర్జుని,
  దాయము బట్టిన శకునిని దాయా దులనున్

  ReplyDelete

 11. చెప్పాలి చెప్పు చెప్పా
  లెప్పో చెబ్తే చకోరి లెస్సగ చెప్పెన్
  చెప్పాలీ చెప్పాలెర
  చెప్పెను చప్పున జిలేబి చేర్చెను కందమ్ :)

  ReplyDelete
 12. Sreekaant chaari
  కాబట్టి ప్రమాణం వున్నదే ప్రామాణికమవుతుంది. ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్సయ్యావబ్బా? బహుశా ప్రాంతీయ అభిజాత్యం బుర్ర పనిచేయకుండా చేసివుంటుంది!

  haribabu
  అసలైన మొదురాచ్చిప్పవి నువ్వే!నేను ఇంత సుదీర్ఘ ప్రయత్నం చేసింది నీనుంచి ఈ స్పష్తమైన మాట వస్తుందా,రాదా అనే!కాబ్ట్టి గ్రంధాల కెక్కని,ఇంకా మౌఖికంగా ఉన్న గేయ సాహిత్యం మొత్తం ప్రామాణికం కాదు అంటున్నావు.ఇంకేది నీ రంధి!ఇంత సింపులుగా తేల్చడానికి అని వ్యంగ్యాలూ అవస్రమా?

  మొత్తం నీ కామెంట్లలో నువ్వు నామీద వాడిన వ్యంగ్యాలతో సహా నువ్వు ఎగిరెగిరిపడిం నువ్వు పీకింది ఏమిటి?బహుశా ప్రాంతీయాభిమానంకళ్లకి పొరలు గమ్మించిందనుకుంటా - కికికి

  ReplyDelete
  Replies
  1. >>> ఇంకా మౌఖికంగా ఉన్న గేయ సాహిత్యం మొత్తం ప్రామాణికం కాదు అంటున్నావు.

   నీకు బుర్ర పని చేయకపోతే నేనున్నాగా? ఎందుకు నేననని వాటిని అన్నానంటావు? దమ్ముంటే నేనన్న వాక్యాలను ఉదాహరించి మాట్లాడు.

   ముందు నీకు ప్రంఆణం అంటే ఎంటో చెప్పాలి.

   ఉదాహరణకు "చెప్పాలె" అని తెలంగాణాలో అంటారు అన్న వాక్యానికి ప్రమాణం తెలంగాణా మాండలికం అవుతుంది. అంతేగాని నన్నయ భారతం కాదు.

   కాని చెప్పాలి, చెప్పాలె ఈ రెండిటిలో శిష్ట వ్యావహారికానికి ఏది ఎక్కువ దగ్గరగావుండన్న విషయానికి ప్రామాణం కావాలి అన్నపుడు ఆ ప్రమాణాలను తిరిగి మాండలికాల్లోనే వెదకరు. వాటికి ప్రమాణాలను గ్రంధసాహిత్యంలోనే వెదకాలి. నీ బుర్రలో లాజిక్ ఇంజను మిస్సయింది కాబట్టే ఎంత చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు.

   Delete
  2. Sreekaant chaari
   satire1:మొదటినుండీ నీకున్న జబ్బే ఇది. ఇక్కడి విషయం మాట్లాడే చేవ లేక ఎక్కడెక్కడొ వివిధ సందర్భాల్లో వచ్చిన చర్చలను ఇక్కడికి తేవడానికి చూస్తావు.
   Satire2:నీకు బుర్ర పని చేయకపోతే నేనున్నాగా? ఎందుకు నేననని వాటిని అన్నానంటావు? దమ్ముంటే నేనన్న వాక్యాలను ఉదాహరించి మాట్లాడు.

   haribabu
   మొదటినుంచీ నేను నీకు వేస్తున్న ప్రశ్న గ్రంధాలకు ఎక్కింది ప్రామాణికమా?ఏది ప్రామాణికం అని కాదు!నీకు అర్ధమయినా జవాబు చెప్పలేక తప్పించుకోవటానికో నిజంగానే అర్ధం కాకనో అసలు ప్రశ్నని వొదిలేసి అక్కర్లేని వాటి చుట్టూ తిరుగుతున్నావు గాబట్టి మరోసారి స్పష్టంగా వేస్తాను.

   ఫనీంద్ర స్టేట్మెంట్ ఏమిటి?"ఇన్నాళ్ళు … తప్పుడు ప్రయోగాలు ఒప్పులుగా చలామణియై , ఒప్పులు అవహేళనలకు గురి కావడం నిజంగా తెలుగు భాషకు పట్టిన దౌర్భాగ్యం!" - ఇందులో ఆయన ఏమంటున్నాడు!శ్యామలీయం తన పోష్టులో వ్యతిరేకించినది దేనిని?"చెప్పవలెను అన్న ప్రయోగం నుండి గ్రంధప్రయోగార్హమైన మరొక రూపంగా చెప్పవలె అనది ఉండటం యధార్ధం.ఇది తెలంగాణావారు వాడే చెప్పాలె అన్న వాడుకకు దగ్గరగా ఉండటమూ వాస్తవమే." - ఇందులో నాకు కూడా ఏ అభ్యంతరమూ లేదు.

   అసలు పాయింటు ఇది:"ప్రస్తుతం వ్యవహార బాషలో చెప్పాలి అన్న రూపం ప్రచురంగా వినిపిస్తుంది.ఇది తప్పుడు ప్రయోగమనీ,చెప్పాలి అన్న రూపంలోని 'లి' ఉనికికి ప్రమాణమేమీ లేదనీ ఫణీంద్రగారి అభిప్రాయం. ఈ అభిప్రాయాన్ని ఆయన,'చెప్పాలి' so called ప్రామాణిక వ్యవహార భాష క్రియారూపానికి ఏ ప్రమాణమూ కనిపించదు అని ఘాటుమాటలతొనే అన్నారు."ఇది శ్యామలీయ అభ్యంతరం.దానికి అయన కొన్ని ఇతర పదాల్ని ఉదాహరణగా తీసుకుని లె రూపాలు లి రూపాలుగా ఎలా మారుతాయో చెప్పాడు.అన్ని పదాల లోనూ క్రియారూపం ఉంటుంది.ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్పాలి గురించి చెప్పలెదు అన్న ఒకే ఒక కారణంతో చర్చని సాదియ్యటం అనవసరం,ఆ ఒక్క చోటనే కాదు "లె" నీ "లి" నీ సమానార్ధకంగానే చూశారు అనేది స్పష్తమవుతున్నది గదా!అయినా సరె చెప్పాలి లో లి గురించి చెప్పలేదని ఎందుకు అంత రచ్చ చేశారు? మీ పట్టుదల అంతా "చెప్పాలె" అని మీరు వాడుతున్న రూపం గ్రంధాల లోకి ఎక్కిన "చెప్పవలె"కి దగ్గిరగా ఉందని మమల్ని ఒప్పించడమే అయితే అది ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నదే!అది కాదు మేము పట్టించుకున్నదీ అసలు గొడవకి కారణమయిన విషయం "చెప్పాలి" అనేది తప్పుడు ప్రయోగం అని ఫనీంద్ర అనటం గురించి మాత్రమే.

   నా సూటి ప్రశ్న ఇది:అక్కడ కూడా ఫణీంద్ర అంటున్నది ఏమిటి?వ్యవహారిక భాష వికృతమైనదా?ఏమీటీ ఎక్కువ వికృతం,తక్కువ వికృతం సుత్తి?అసలు పుస్తకాల్లోకి ఎక్కడానికన్నా మొదట ఉనికిలోకి వస్తుంది గాబట్టి దాన్ని సహజ భాష అనాలి.అందులోనుంచి కొంత భాగం మాత్రమే గ్రంధాలకి ఎక్కుతుంది,అవునా కాదా?

   అసలు ఇదంతా కూడా నా ప్రశ్న కాదు.ఈసారైనా సరిగ్గా అర్ధం చేసుకుని సూటిగా జవాబు చెప్పటానికి ప్రయత్నించు."చెప్పుట" అనేది అక్కడ మూలభావాన్ని తెలిపే క్రియారూపం.అందులో నీకూ నాకూ తేడా లేదు,అభ్యంతరమూ లేదు,అవునా?"చెప్పాలె","చెప్పాలి" అనే ఈ రెండు రూపాల్లో ఏది so called మీరు చెప్తున్నట్టు గ్రంధాలకి ఎక్కి ప్రామాణీక్ రూపం సంతరించుకున్నా ఒకటే. ఇక్కడ చర్చ అజరుగుతునది."చెప్పు" అనే మూలక్రియకి ఒక ప్రాంతంలో వాళ్ళు "లె"ని చేర్చుకుని "చెప్పాలె" అంటున్నారు,ఇంకొక ప్రాంతం వాళ్ళు "లి"ని చేర్చుకుని "చెప్పాలి" అంటున్నారు. పదాలకి తోకలా కనబడే చోట వేరుగా ఉండటం,ఉచ్చరణ వేరుగా ఉండటం తప్ప అవి express చేస్తున్న meaning ఒకటే,67just మూలకాలకి isotopes లాంటివి! ఇవి వ్యావహారిక రూపాలు,అవునా కాదా? వ్యావహారిక రూపాలకి ప్రామాణికత నిర్ధారించటానికి ఫణీంద్ర దగ్గిర ఉన్న కొలబద్దలు ఏమిటి?ఏ లెక్క ప్రకారం "లి"ని తప్పుడు ప్రయోగం అనీ దాన్ని వాడటం తెలుగు భాషకి పట్టిన దౌర్భాగ్యం అనీ అంటున్నాడు?

   తను వాదదల్చుకోకపోతే "లి"ని సుబ్బరంగా మానెయ్యొచ్చు గదా, తన పుస్తకాల్లో "లె" రూపాన్ని వాడుకుంటే ఏవరయినా కాదన్నారా? అసలు దాన్ని వాడాల్సి రావటమే దౌర్భాగ్యం అనటం ఏంటి?మళ్ళీఎ దైవర్ట్ అవ్వకుండా దీనికి జవాబు చెప్పు.

   ఒక ప్రాంతం వాడుక రూపాన్ని ఇంకొక ప్రాంతం వాళ్ళు తప్పుడు ప్రయోగం అన్నా అది అధిపత్య ధోరణి కాదన్నమాట!నువ్వు గోదావరి జిల్లాల భాషని మాట మాటకీ అండిని చేర్చి వెక్కిరించినా ఆది అధిపత్య ధోరణి కాదన్నమాట!
   ఇప్పుడు కూడా ముందు ప్రశ్న అర్దమయ్యిందో లేదో ఒక డిస్క్లెయిమర్ పారెయ్యి నా మొహాన్న,అర్ధం కాకపోతే ఇంకొచెం వివరంగా చెప్తాను.

   Delete
  3. >>> ఇన్నాళ్ళు … తప్పుడు ప్రయోగాలు ఒప్పులుగా చలామణియై , ఒప్పులు అవహేళనలకు గురి కావడం నిజంగా తెలుగు భాషకు పట్టిన దౌర్భాగ్యం!
   - ఫణీంద్ర గారు అన్నది

   >>> వ్యవహార భాషలోని ఆధిపత్యం అన్న ప్రయోగాన్ని నేను తమ పైన వ్యవహార భాష చేస్తున్న ఆధిపత్యం అన్న అర్థంలో ఫణీంద్రగారు ప్రస్తావించారని భావిస్తున్నాను.
   - శ్యామలీయం గారి భాష్యం

   >>> ప్రస్తుతం వ్యవహార బాషలో చెప్పాలి అన్న రూపం ప్రచురంగా వినిపిస్తుంది.ఇది తప్పుడు ప్రయోగమనీ,చెప్పాలి అన్న రూపంలోని 'లి' ఉనికికి ప్రమాణమేమీ లేదనీ ఫణీంద్రగారి అభిప్రాయం.
   - హరిబాబు గారి భాష్యం

   ఆహా! అసలు బ్లాగు టపా ఆర్కైవ్స్ లోకైనా వెళ్ళలేదు, ఎన్ని భాష్యాలు వచ్చాయిరా నాయనా. అదృష్టవశాత్తు అసలు బ్లాగు ఇంకా కనపడుతూవుంది కానీ లేకపోతేనా, మీలాంటి వారు తిమ్మిని బమ్మి చేయరూ!

   ఎవడి భాష వాడు మాట్లాడుకుంటే ఎవడికీ ఇబ్బంది లేదు. కాని ఎవడైనా నాది సరైనది, నీది తప్పు అని ఇతరులను హేళన చేసినప్పుడే ఏది గ్రాంధికానికి దగ్గరగా వుంది అన్న ప్రశ్న మొదలవుతుంది. ఇంతకాలం కొన్ని ప్రాంతీయ శక్తులు అలాంటి హేళనలకు పాల్పడ్డారన్న విషయం జగమెరిగిన సత్యం. మళ్ళీ ఎక్కడా అంటూ ఏమెరగని నంగనాచుల్లా మాట్లాడితే కుదరదు.

   తప్పుడు ప్రయోగాలు ఒప్పులుగా చలామణియై , ఒప్పులు అవహేళనలకు గురి కావడం నిజంగా తెలుగు భాషకు పట్టిన దౌర్భాగ్యమైతే దాన్ని తప్పుగా నిరూపించడానికి నీలాంటి వాళ్ళు పడుతున్న తాపత్రయం తెలుగుజాతికి పట్టిన దౌర్భాగ్యం.

   Delete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. ఏం శ్రీకాంత్ చారీ,ఇప్పటివరకూ తెగ రెచ్చిపోయావు,అస్లు ప్రశ్న ఇంత స్పష్టంగా వేస్తే మూగబోయావేం?

  ఇక్కడ చర్చ అజరుగుతునది."చెప్పు" అనే మూలక్రియకి ఒక ప్రాంతంలో వాళ్ళు "లె"ని చేర్చుకుని "చెప్పాలె" అంటున్నారు,ఇంకొక ప్రాంతం వాళ్ళు "లి"ని చేర్చుకుని "చెప్పాలి" అంటున్నారు. పదాలకి తోకలా కనబడే చోట వేరుగా ఉండటం,ఉచ్చరణ వేరుగా ఉండటం తప్ప అవి express చేస్తున్న meaning ఒకటే,అవి just మూలకాలకి isotopes లాంటివి!ఇవి వ్యావహారిక రూపాలు,అవునా కాదా? ఈ వ్యావహారిక రూపాలకి ప్రామాణికత నిర్ధారించటానికి ఫణీంద్ర దగ్గిర ఉన్న కొలబద్దలు ఏమిటి?ఏ లెక్క ప్రకారం "లి"ని తప్పుడు ప్రయోగం అనీ దాన్ని వాడటం తెలుగు భాషకి పట్టిన దౌర్భాగ్యం అనీ అంటున్నాడు?

  ఒక ప్రాంతం వాడుక రూపాన్ని ఇంకొక ప్రాంతం వాళ్ళు తప్పుడు ప్రయోగం అన్నా అది అధిపత్య ధోరణి కాదన్నమాట!నువ్వు గోదావరి జిల్లాల భాషని మాట మాటకీ అండిని చేర్చి వెక్కిరించినా ఆది అధిపత్య ధోరణి కాదన్నమాట!

  ReplyDelete
  Replies
  1. హరిబాబూ

   నీకు బుర్ర అనేది ఉంటే నేను ఇప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పానని తెలుస్తుంది. అసలు నేను చెప్పడం కాదు, ఆచార్య గారు చెప్పింది అర్థమవుతుంది. కేవలం అఙ్ఞానంతో కూడిన ప్రాంతీయ అహంకారం అణువణువునా పేరుకుపోయిన నీకు నేనే కాదు ఇంకో వందమంది వచ్చి చెప్పినా తలకెక్కదు. ఒకవేళ కొద్దో గొప్పో ఎక్కినా ఎక్కనట్టు నటిస్తావు, అహంకారం విడిచిపెట్టలేక!

   ఆయన ఈ మాండలికం తప్పు ఆ మాండలికం ఒప్పు అని అనలేదు. గ్రాంథిక క్రియారూపానికి దగ్గిరగా వున్న "చెప్పాలె" అన్న పదాన్ని కొంతమంది ప్రాంతీయ తత్వపు కుళ్ళుబుద్ధి నిండా నిండిన నీలాంటి దురహంకారులు తృణీకరించి, దానికన్నా దూరంగా వున్న "చెప్పాలి" అన్న దానికి పెద్దపీట వేయడం పైనే ఆయన అభ్యంతరం చెప్పారు. అటువంటి పక్షపాతం చూపడమే వారు భాషకు పట్టిన దౌర్భాగ్యంగా పేర్కొన్నారు. ఆ విషయం నీలాంటి తెలివిలేని అహంకారికి తప్ప ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసు. ఇంకా పదే పదే కామెంట్లు పెట్టి నీ అఙ్ఞానాన్ని నువ్వే బహిర్గతం చేసుకుంటున్నావు తప్ప, ఎంతసేపు చర్చించినా నువ్వు సాధించ గలిగేది ఏదీ లేదు.

   Delete
  2. ఆయన ఏమన్నాడు?"ఇన్నాళ్ళు … తప్పుడు ప్రయోగాలు ఒప్పులుగా చలామణియై , ఒప్పులు అవహేళనలకు గురి కావడం నిజంగా తెలుగు భాషకు పట్టిన దౌర్భాగ్యం!" - అని చాలా స్పష్టంగా అన్నాడు. "చెప్పాలి" అనేదాన్ని తపుడు ప్రయోగం అని అన్నాదని ఆయన బ్లాగులోని కామెంటులో స్పష్టంగా ఉంది,అవునా అకాదా?

   I am asking about ony one thing "ఏ లెక్క ప్రకారం "లి"ని తప్పుడు ప్రయోగం అనీ దాన్ని వాడటం తెలుగు భాషకి పట్టిన దౌర్భాగ్యం అనీ అంటున్నాడు?" and you are diverting the question as we are talking against "cheppaale".

   I am not blaming telangaNa culture and the dialect!you are doing that toeards other dialect.got it?

   కేవలం చెప్పాలె మరియూ చెప్పాలి వరకే కాదు,శ్యాంలీయం బ్లాగులో విశ్వామిత్రుడి శాపం మాకొక్కరికే తగిలినట్టూ మాట్లాడాడు.అది కూడా మీ న్యాయమైన బుద్ధియేనా?నీ సంగతేంటి?గోదావరి జిల్లా వాళ్ళు వాడుకునే "అండి" మీద వెటకారాలు చెయ్యడం అబద్ధమా?

   ఎదటివాళ్ళకి దుర్మార్గం అంటగట్టి తప్పుకోవడం కాదు,నా ప్రశ్నకి నీ జవాబు సరైనది కాదు .మొదటి నుంచీ అసలు ప్రశ్నకి జవాబు దాటవెయ్యడం కోసమే చూస్తున్నావని ఈసారి మరింత స్పస్ష్తంగా అడుగుతున్నాను.

   "చెప్పాలె" అనే పదాన్ని తన రచనల్లో వాడుకోవద్దని ఎవరైనా మెదమీద కత్తిపెట్టి బెదిరించారా?

   నేను చాలా వివరంగా చెప్పాను "చెప్పాలె" అనే పదం గ్రాంధిక సాహిత్యంలో వాడిన "చెప్పవలే"కి దగ్గిరగా ఉందటం పట్ల మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరమూ లేదని,అయినా దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు కలరు పులమడం మానుకుని "చెప్పాలి" అనేది తప్పుడు ప్రయోగం ఎలా అవుతుందో చెప్పు.

   వూరికే మాటిమాటికీ నాది కుల్ళుబుద్ధి అనడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు.నాకు జవాబు కావలసిందే.ప్రాంతీయాభిమానం మీ ఒక్కరికే ఉండాలి అని నీ భావమేమో బహుశా!

   నువ్వు "అండి"ని వెక్కిరించినా ఆయన "చెప్పాలి"ని తప్పుడు ప్రయోగం అన్నా కిక్కురుమనకుండా పడి ఉంటేనే మేము మంచివాళ్ళం అవుతామని దీని అర్ధమా?నువ్వు గయ్యాళితనం చూపిస్తే బెదిరిపోయే పిరికిమేళాలు ఇక్కడెవరూ లేరు.ముందు అడిగిన దానికి సూటీగా జవాబు చెప్పు.

   నేను అడుగుతుంది మూలక్రియారూపం గురించి కాదు,ఒకే espressionఇస్తూ ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు ఒకటీ మరొక ప్రాంతం వాళ్ళు మరొకటీ తగిలించి వాడుకుంటున్న "లె" మరియూ "లి" అనే రూపాలలో ఒక ప్రాంతం వాళ్ళీఉ మరొక్ ప్రాంతపు రూపాన్ని తప్పుడు ప్రయోగం అనడం గురించి మాత్రమే.

   P.S:సూటిగా అడిగిన ప్రశ్నకి సూటిగా జవాబు చెప్పకుండా నువ్వెన్ని చెత్త మాటలు మాట్లాడినా అది జవాబు చెప్పలేక తప్పించుకుంటున్నట్టు లోకాని కంతటికీ తెలియడమే తప్ప ఏ ఉపయోగం ఉందదు.ఇదివరలో ఎందుకులే అని చర్చని పొడిగించకుండా వూరుకున్నందుకు మీకు భయపడి చర్చ నుంచి తప్పుకున్నానని దప్పు కొట్టుకున్నారు/అందుకే ఇప్పుడింత మొండిగా ఉన్నాను.నాకు ఈ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పి తీరాలి.నావైపునుంచి చర్చ మధ్యలో ఆపే ప్రసక్తి లేదు.

   Delete
  3. >>> ఏ లెక్క ప్రకారం "లి"ని తప్పుడు ప్రయోగం అనీ దాన్ని వాడటం తెలుగు భాషకి పట్టిన దౌర్భాగ్యం అనీ అంటున్నాడు?

   మళ్ళీ మొదటికి వచ్చావన్నమాట!

   ఏ లెక్క ప్రకారమో తన బ్లాగులోనూ, శ్యామలీయం బ్లాగులోనూ ఫణీంద్ర గారు ఇప్పటికే వివరణ ఇచ్చి వున్నారు. కాని నువ్వు గాని, శ్యామలీయం గాని ఇప్పటివరకూ ఊకదంపుడు వాదన చేస్తూ పొద్దు పుచ్చడం తప్ప వ్యాకరణరీత్యా "చెప్పాలి" అన్న పదానికి సమర్థింపు చేయడంలో విఫలమయ్యారు. చివరికి నేనే అంతో ఇంతో వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాను.

   చెప్పగలిగిన చేవవుంటే ఏవిధంగా చెప్పాలె కన్నా చెప్పాలి ప్రామాణిక భాషకు ఎక్కువ దగ్గరగా వుందో వివరించు. లేకపోతే తోకముడుచుకెళ్ళు. ఇలాంటి వెఱ్ఱి మొఱ్ఱి వాదనలు ఎన్ని చేసినా చూసేవాళ్ళముందు అభాసుపాలవడం తప్ప నువ్వు సాధించగలిగేది ఏదీ లేదు.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. నేను అడుగుతుంది మూలక్రియారూపం గురించి కాదు,ఒకే espressionఇస్తూ ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు ఒకటీ మరొక ప్రాంతం వాళ్ళు మరొకటీ తగిలించి వాడుకుంటున్న "లె" మరియూ "లి" అనే రూపాలలో ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు మరొక్ ప్రాంతపు రూపాన్ని తప్పుడు ప్రయోగం అనడం గురించి మాత్రమే.

   నువ్వు "అండి"ని వెక్కిరించినా ఆయన "చెప్పాలి"ని తప్పుడు ప్రయోగం అన్నా కిక్కురుమనకుండా పడి ఉంటేనే మేము మంచివాళ్ళం అవుతామని దీని అర్ధమా?

   నువ్వు గయ్యాళితనం చూపిస్తే బెదిరిపోయే పిరికిమేళాలు ఇక్కడెవరూ లేరు.ముందు అడిగిన దానికి సూటీగా జవాబు చెప్పు.

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. Sreeaant chaari
   చివరికి నేనే అంతో ఇంతో వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాను.

   haribabau
   వివరణ సంగతి తర్వాత ముందు వాడుకభాషలో గ్రంధాని కెక్కని "లి" ఉంటే తప్పుడు ప్రయోగమా? నువ్వు చెప్తున్న "గ్రందాల లోకి ఎక్కాక ప్రామాణికత కోసం గ్రంధాలనే చూస్తారు " అనే వాదన తప్పు అని మొదటే చెప్పాను.దానికో లెక్క ఉంది.లెక్కా పత్రం లేకుండా నువ్వు చెప్పావు గాబట్టి ఎవడూ ఒప్పుకోడు.వాడుకభాషలో ఒక ప్రాంతం వాడు వాడుకనే "లె" మరియు ఒక ప్రాంతం వాడు వాడుకనే "లి" - ఈ రెంటిలో ఒకటి తప్పూ ఒకటి ఒప్పూ అని ఎవడు తీర్మానించినా వాడిదే అధిపత్య ధోరణి.అది నువ్వు తెల్సుకో.నోటితో నవ్వుతూ నొదలుతో వెక్కిరించినట్టు "అండి"ని వెక్కిరిస్తూ "లి"ని తప్పుడు ప్రయోగం అంటూ కంటితుడుపు వివరణ ఎవడిక్కావాలి?

   నువ్వు జవాబు చెప్పలేక నన్ను వెర్రి వాదనలు అంటున్నావు,అక్కడే తెలిసిపోతుంది నీ బుద్ధి.నేను దేని గురించీ వాదించటం లేదికడ.నిన్నొక ప్రశ్న అడిగాను.

   Delete
  8. హరి బాబు గారు

   చాలా మంచివిషయాలు సెలవిచ్చారు.

   ఇలాంటిమాటలు చెప్తే వినేవారు నేడున్నారా?.

   చెప్పేవారిని వింతగా చూస్తున్నారు.

   ధన్యవాదాలు

   Delete
  9. My final lessons to sreekaant chaari

   First reference:నిజానికి, ఆధునిక పూర్వయుగాల్లోని దళితులు నిరక్షరాస్యులు అనే నిర్ధారణ ఆలోచించకుండా చేసిన నిర్ధారణగా కనిపిస్తుంది. కుల వృత్తులూ, కుల విద్యలూ, కుల పురాణాలూ, పటం కథలూ, యింతేకాక దళిత కళాకారుల్లో మాతృభాషని చదవడం, రాయడం వచ్చేవి. అంతే కాదు కఠినమైన సంస్కృత పదబంధాల్ని వుపయోగించేవారు
   source:రోహిత్ వొక సాంస్కృతిక ప్రశ్న

   In my recent post on telugu language I also specified the greatness of the creators of oral literature.

   గ్రాంధిక సాహిత్యంలో ప్రముఖంగా తెలిసిన పంచ మహాకావ్యాలూ,ఇంకా గట్టిగా లెక్కిస్తే మరో పది గ్రంధాలు ఉంటాయేమో?మరి మౌఖిక సాహిత్యం ఎంత విస్తృతంగా ఉందో తెలుసా!కులపురాణాలే బండెడు ఉన్నాయి.వీరగాధలు,స్త్రీల పాటలు - వీటి విస్తృతి ముందు గ్రాంధిక సాహిత్యం చాలా చాలా చాలా తక్కువ శిశువా?!అట్లాంటిది మౌఖికంగా వాదే పదరూపాలకి గ్రాంధికం ప్రమానం అంటున్నావు.

   So,My Dear kasabiyanka,You are on a collapsing ship:-)

   you better stop here.

   Delete
  10. >>>నేను అడుగుతుంది మూలక్రియారూపం గురించి కాదు,ఒకే espressionఇస్తూ ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు ఒకటీ మరొక ప్రాంతం వాళ్ళు మరొకటీ తగిలించి వాడుకుంటున్న "లె" మరియూ "లి" అనే రూపాలలో ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు మరొక్ ప్రాంతపు రూపాన్ని తప్పుడు ప్రయోగం అనడం గురించి మాత్రమే.

   తూచ్ అంటున్నావాన్నమాట. నేనిదివరకే చెప్పాను "ఆయన ఈ మాండలికం తప్పు ఆ మాండలికం ఒప్పు అని అనలేదు." అని. అని నీకు ఎక్కకపోతే నేనేం చేయాలి?

   >>> వివరణ సంగతి తర్వాత ముందు వాడుకభాషలో గ్రంధాని కెక్కని "లి" ఉంటే తప్పుడు ప్రయోగమా?

   ఆ బుద్ధి తెలంగాణా భాషను పుస్తాకాల్లోకెక్కకుండా, పేపరు భాషలోనూ అడ్డుకున్నప్పుడుండాలి. తురుష్కాంధ్రము అని వెక్కిరించినపుడు ఉండాలి. ఈ రోజుకుకు కూడా చెప్పాలే అన్న పదం జానపదంలో తప్ప, శిష్ట వ్యావహారికంలో అనుమతించకపోవడం నిజమా కాదా? ఈ మాట అంటే సాక్ష్యాలడుగుతావు, సాక్ష్యాలెక్కడో లేవు, సమకాలీన పేపరు, పాఠ్యపుస్తకాలు, ఇతర సాహిత్యమూ చాలు. చెప్పాలె లాంటి ప్రయోగాలు చేయబోయి ఎడిటర్లదగ్గర అవమానాలకు గురైన జర్నలిస్టులకూ తక్కువేం లేదు.

   ఇన్నాళ్ళు నాది ఒప్పు నాది ఒప్పు అని డప్పు కొట్టుకు తిరిగారు. ఇప్పుడు నిజాలు బయటికొస్తున్నకొద్దీ నోట మాటలు రాక, సమాధానం చెప్పే చేవ లేక "ఒక ప్రాంతము వాళ్ళు మరొక ప్రాంతపు భాషని" అంటూ తప్పుడు నిందలు మోపుతున్నారు. అటువంటి సిగ్గుమాలిన పనులు చేసినది ఆ మూడున్నర జిల్లాల వారు. వారికి ఇతరులను విమర్శించే హక్కు లేనేలేదు.

   Delete
  11. sreekaant chaari
   తూచ్ అంటున్నావాన్నమాట. నేనిదివరకే చెప్పాను "ఆయన ఈ మాండలికం తప్పు ఆ మాండలికం ఒప్పు అని అనలేదు." అని. అని నీకు ఎక్కకపోతే నేనేం చేయాలి?

   aribabu
   ఆయన ఏమన్నాడు?"ఇన్నాళ్ళు … తప్పుడు ప్రయోగాలు ఒప్పులుగా చలామణియై , ఒప్పులు అవహేళనలకు గురి కావడం నిజంగా తెలుగు భాషకు పట్టిన దౌర్భాగ్యం!" - అని చాలా స్పష్టంగా అన్నాడు. "చెప్పాలి" అనేదాన్ని తపుడు ప్రయోగం అని అన్నాదని ఆయన బ్లాగులోని కామెంటులో స్పష్టంగా ఉంది,అవునా అకాదా?

   sreekaant chaari
   ఇన్నాళ్ళు నాది ఒప్పు నాది ఒప్పు అని డప్పు కొట్టుకు తిరిగారు. ఇప్పుడు నిజాలు బయటికొస్తున్నకొద్దీ నోట మాటలు రాక, సమాధానం చెప్పే చేవ లేక "ఒక ప్రాంతము వాళ్ళు మరొక ప్రాంతపు భాషని" అంటూ తప్పుడు నిందలు మోపుతున్నారు.

   haribabu
   నేను మొదటే స్పష్తంగా చెప్పాను.నేను పుట్టకముందు జరిగినవీ,వాళ్ళూ వీళ్ళూ చెప్పగా విన్నవీ నాకు చెప్పొద్దు.ఇప్పుడు గోదావరోళ్ళు వాడుకునే "అండి"ని బరువు అని వూరుకోకుండా వాక్యానికి పది తగిలించి వెక్కిరించింది నువ్వు కాదా?
   faneendra about li:"“చెప్పాలి” అన్న so called ప్రామాణిక వ్యవహార భాష క్రియారూపానికి ఏ ప్రమాణమూ కనిపించదు. ఆ ప్రయోగంలోని “లి” అన్న అక్షరంలో ఇకారం ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో ఆ పరమాత్మునికే తెలియాలె."
   ఇప్పుడు "లి" అనే తప్పుడు ప్రయోగం ఎక్కడినుంచి వచ్చిందో అని అఘోరించింది ఫణీంద్ర కాదా!

   వ్యావహారికంలో తప్పుడు ప్రయోగం అనేది ఉండదు - అది రూలు!మీరిద్దరూ కొవ్వు కొద్దీ వాగి మాకు ఆధిక్యతని అంటగట్టి తప్పుకోవాలంటే కుదరదు.

   సూటిగా జవాబు చెప్పలేక డైవర్ట్ అవుతూ తూచ్ అంటున్నది నువ్వు.

   Delete
  12. hello sreekaant chaari
   ణీంద్ర అంత స్పష్టంగా అన్న మాటల్ని కూడా ఆయన అలా అనలేదని బుకాయించడం దగ్గిరే తెలుస్తుంది నీ సత్తా ఏంటో!

   Delete
  13. >>> నేను పుట్టకముందు జరిగినవీ,వాళ్ళూ వీళ్ళూ చెప్పగా విన్నవీ నాకు చెప్పొద్దు

   ఐతే మూసుకుని తొంగో. ఇక్కడే తెలుస్తుంది నీ పలాయన వాదం. ఆయన "ఇన్నాళ్ళు" అన్నారంటేనే అందులో చారిత్రిక నేపథ్యం కనపడుతోంది. నావాదనకు పనికిరాదు కాబట్టి అది వదిలేస్తానంటే కుదరదు మరి!

   Delete
  14. >>> అంత స్పష్టంగా అన్న మాటల్ని కూడా ఆయన అలా అనలేదని బుకాయించడం దగ్గిరే తెలుస్తుంది నీ సత్తా ఏంటో!

   ఆయన అంత స్పష్టంగా అన్నా కూడా అర్థంకావడం లేదంటే, ఆయన మాటల్లోని "ఇన్నాళ్ళు" అన్న పదాన్ని విస్మరిస్తున్నావంటేనే తెలుస్తుంది నీ వాదనలోని సత్తా! బుకాయిస్తున్నది నేను కాదు నువ్వు.

   Delete
  15. ఇప్పుడు గోదావరోళ్ళు వాడుకునే "అండి"ని బరువు అని వూరుకోకుండా వాక్యానికి పది తగిలించి వెక్కిరించింది నువ్వు కాదా?
   faneendra about li:"“చెప్పాలి” అన్న so called ప్రామాణిక వ్యవహార భాష క్రియారూపానికి ఏ ప్రమాణమూ కనిపించదు. ఆ ప్రయోగంలోని “లి” అన్న అక్షరంలో ఇకారం ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో ఆ పరమాత్మునికే తెలియాలె."
   ఇప్పుడు "లి" అనే తప్పుడు ప్రయోగం ఎక్కడినుంచి వచ్చిందో అని అఘోరించింది ఫణీంద్ర కాదా!

   వ్యావహారికంలో తప్పుడు ప్రయోగం అనేది ఉండదు - అది రూలు!మీరిద్దరూ కొవ్వు కొద్దీ వాగి మాకు ఆధిక్యతని అంటగట్టి తప్పుకోవాలంటే కుదరదు.

   Delete
  16. sreekaant chaari
   ఆయన మాటల్లోని "ఇన్నాళ్ళు" అన్న పదాన్ని విస్మరిస్తున్నావంటేనే తెలుస్తుంది

   haribabu
   "ఇన్నాళ్ళు" మమ్మల్ని ఫలానా వాళ్ళు అవహేళన చేశారు - అన్నదాన్ని గురించి కాదు ఇక్కడ విషయం.ఆయనగారు so called "లి" అనేది తప్పుడు ప్రయోగం అనటం అధిపత్య ధోరణీ కాదా అని!నాకేదో నువ్వు చెప్పింది ఎక్కనట్టు వేషాలు వేస్తావు,అది నీకు ఎక్కటం లేదేమిటి?

   తరానికోసారి వాడుకని బట్టి వేగంగా మారిపోయే వాడుక భాషకి చారిత్రక నేపధ్యాలు చూస్తావేం?మరి మోద్ట "బు" అని వాడిన చోట "ము" వాడుతున్నారు ఇప్పుడు,ఏది తప్పు ఏఇ పొప్పు అని ఎలా నిర్ధారిస్తావు?పలకడానికి సులువు కోసం మార్చారా? ఫణీంద్ర లాగా "బు" తప్పుడు ప్రయోగం అని మార్చారా?

   Delete
  17. >>> "ఇన్నాళ్ళు" మమ్మల్ని ఫలానా వాళ్ళు అవహేళన చేశారు - అన్నదాన్ని గురించి కాదు ఇక్కడ విషయం.

   ఇలా అనడం కన్నా నీకు తప్పించుకునే దారేదీ లేదు మరి!

   ఆయన అన్న మాటలు చదివావా, లేక చేతి దురద వుండికదా అని నోటికొచ్చింది టైపుతున్నావా?

   ఆయన స్పష్టంగా "ఇన్నాళ్ళు … తప్పుడు ప్రయోగాలు ఒప్పులుగా చలామణియై , ఒప్పులు అవహేళనలకు గురి కావడం" అన్న తర్వాత, తూచ్, నేను "ఇన్నాళ్ళు" అన్న పదాన్ని కాదు, "అవహేళనలకు" అన్న పదాన్ని కాదు, కేవలం మధ్యన ఉన్న ముక్క గురించే పట్టుకుని వేళాడుతాను అంటే దాన్ని వాదన అనరు, పలాయన వాదం అంటారు.

   ఈ టాపిక్‌లో నువ్వు వాదించడానికేమీలేదు. దూల తీర్చుకోవడానికి ఇంకేదైనా వెదుక్కో.

   Delete
  18. This comment has been removed by the author.

   Delete
  19. This comment has been removed by the author.

   Delete
  20. Sreekaant chaari
   ఈ టాపిక్‌లో నువ్వు వాదించడానికేమీలేదు. దూల తీర్చుకోవడానికి ఇంకేదైనా వెదుక్కో.

   haribabu
   "చెప్పాలి" అన్నది తప్పుడు ప్రయోగం అని ఆయన ఎట్లా నిర్ధారించాడు అన్న అసలు ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పకుండా దారులు వెతుక్కుని ఎక్కడ మునిగి ఎక్కడ తేలావో నువ్వు తేల్చుకో:-)
   దానికి నువ్వు జవాబు చెప్పకుండా తప్పించుకుంటున్ననతకాలం నాకే కాదు నీకూ వాదించటానికి ఇక్కడ ఏమీ ఉండదు.కోడిగుడ్డుకి ఈకపు పీకినట్టు "ఇన్నాళ్ళు" లాంటివాటితో "ఎన్నాళ్ళు" కుస్తీ పడతావో పడు.

   వాడుకని బట్టి ఒక ప్రాంతంలో వాళ్ళు తమకిష్టమైనట్టు మార్చుకుని వాడుకునే మాటల్ని తప్పుడు ప్రయోగం అంటె భాష గురించి సాధికారీకంగా తెలిసిన వాడు ఎవడూ ఒప్పుకోడు - ఖబడ్దార్!

   Delete
 15. ఒకరు పొద్దుట వచ్చుచు ఒక్క కుమ్ము
  మరొక రొచ్చెద రొచ్చెద ర్మాపు కుమ్మ
  ఇంత రగడయు కుమ్ములు కించు కైన
  కొలికి రాలేదు కొచ్చను కొరుకు పడలె :)

  చీర్స్
  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies
  1. ఈ కుమ్ములు ఎంతకీ తెగవు కనుకనే సోనియమ్మ వచ్చి తలుపులు మూసి ఒక కుమ్ము కుమ్మెన్ !

   Delete
  2. నీ హారిక గారు,

   మీరు రాసిన రాత లో ఏదన్నా శ్లేష ఉందా అని పట్టి చూస్తున్నా :)


   జిలేబి

   Delete
  3. ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనకి ముందు కూడా ఇలాగే తెలంగాణా ఇవ్వకుండా ఆంధ్రా వారు అడ్డుపడుతున్నారనీ కావూరి లగడపాటి లాంటివాళ్ళని దోషులుగా చిత్రీకరించి ఆంధ్రా వారినందరినీ తిట్టేవాళ్ళు. సాధారణంగా డబ్బున్న వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యేవాళ్ళు తక్కువ అసూయ చెందేవాళ్ళు ఎక్కువ కనుక సోనియా కూడా తెలంగాణా వారి మాటలనే నమ్మి అంత పెద్ద బడా పారిశ్రామిక వేత్తలను కూడా కాదని పార్లమెంట్ లో 23 నిమిషాలు తలుపులు మూసి మూజువాణి ఓటుతో విభజన చేసారు. విభజన తప్పని నేను అనడం లేదు కానీ విభజన జరిగిన తీరుని తప్పు పడుతున్నాను.

   విభజన కావాలా వద్దా అన్నది ప్రజల అభీష్టం ప్రకారం జరగాలి, అలాగే ఏ భాష ఎలా పలకాలి ?ఎలా వ్రాయాలి? అన్నది కూడా ప్రజాభీష్టం ప్రకారమే జరగాలి.

   భాషని ఎవరూ బలవంతంగా నేర్పలేరు.చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని బట్టి వాడుక భాష వస్తుంది.ఏది తప్పో ఏది ఒప్పో చెప్పే అధికారం ఎవరికీ లేదు.సమాజం మారుతుంటే భాష కూడా మారిపోతుంది.ఇపుడు మనమే తెలుగు ని బ్రతికించుకోకపోతే పరాయి భాషే మన భాషయిపోతుంది.

   మనిషి బ్రతికిఉన్నంతకాలం ఈ వాదనలు ఉంటూనే ఉంటాయి.గోండు బాష గొప్పది అనేవాడొకడుంటే కిలికి భాషే గొప్పది అనేవాడొకడుంటాడు.వీటన్నిటికీ మించి భిన్నత్వంలో ఏకత్వమనే విశ్వజనీయమైన భాషని మించిన భాష లేదు....రాదు.

   భాషలో భిన్నత్వాన్ని చూసి ఏడ్చేవాళ్ళని ఎవరు ఆపగలరు ?

   Delete
 16. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 17. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 18. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 19. neehaarika
  ఈ కుమ్ములు ఎంతకీ తెగవు కనుకనే సోనియమ్మ వచ్చి తలుపులు మూసి ఒక కుమ్ము కుమ్మెన్ !

  haribabu
  ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పినా మెచ్చినా అందరికీ నీకున్న ఖలేజా ఉంటే ఎంత బాగుండేది:-)
  అది లేకనే నాలాంటివాడు కూడా గజ్జితగువుల్లో ఇరుక్కోవటం,ఎందుకొచ్చిన గోల,బై:-(

  ReplyDelete