Tuesday, March 8, 2016

అయ్యో పాపం ఏకేశ్వరుడు :)

అయ్యో పాపం ఏకేశ్వరుడు :)

మా దేవుడు ఏకేశ్వరుడు

అవునా పీతాంబరధారి యా ?

అబ్బే దిగంబరి .

ఎట్లా ఉంటాడో ?

మీరంతా మూఢులు ;  దేవుడు ఎట్లా ఉంటాడు అంటా రేమిటి ? అమూర్తి వాడు ; మా ఏకేశ్వరుడు నిరాకారి ;

అయ్యో పాపం ! ఏమన్నా ఆహారం పానీయం, ప్రసాదం గట్రా పుచ్చుకుంటా డా ?

ఛీ ఛీ మీరంతా చీడ పురుగులు ; ఎప్పుడు  ప్రసాదం, తిండి యావే నా ? మావాడు ఏమీ తినడు ;

ప్చ్; బక్క చిక్కి డొక్క లేని వాడన్న మాట ;  ఎక్కడ ఉంటాడో ?

ఎక్కడైనా ఉంటాడు గాని మీకు కనిపించడు ; వినిపించడు ;

ఈ నల్లని రాళ్ళ లో ? పాముల పుట్ట లో ? నీలి మేఘం లో ?

చెప్పాగా మీరు మూఢులు  అని; మీదంతా మూఢ భక్తి ; ఛీ ఛీ రాళ్ళ లో ఉండట మేమిటి ?  పాములా ? ఛ ఛ అంతా చాదస్తం ; మీకు బాగా బ్రెయిన్ వాష్ చేసేసారు ;

పోనీ మనుషుల్లో ? జంతువుల్లో ?

ఛీ ! వెధవాలోచన ; మీరంతా పాపులు !

మరీ ఇంత కనిపించ కుండా ఎక్కడ దాక్కున్నా డబ్బా ?

మావాడు స్వతంత్రుడు ;  ప్రత్యేకము గలవాడు ;

అంటే ? వాడొక్క డే కూర్చొని గోళ్ళు గిల్లుకుంటూ ఉంటా డా ? మరీ అసంఘ జీవి యన్న మాట !

ఛీ ఛీ ! వాడు మీతో కలవడు ; మీరంతా భ్రష్టు పట్టి పోయారు

మీకు ఏమీ తెలియదు ; మా దేవుడు ఏకేశ్వరుడి గురించి ; మీ బుర్ర లంతా వట్టి మట్టి బుర్రలు !

నీ పేరేందబ్బాయ్ ?

అవివేక్ :)

ఓ, small brain అన్న మాట :) పేరు బాగుందబ్బాయ్ :)


చీర్స్
జిలేబి

No comments:

Post a Comment