Friday, July 22, 2016

హమ్మయ్య ! నారదుల వారి పని ముగిసింది :) అంతా మన మంచికే !

హమ్మయ్య ! నారదుల వారి పని ముగిసింది :)

యిది చాలా సీరియస్ టపా .

గుండె దిటవు చేసుకుని చదవవలె ! జేకే !

నారదుల వారి ఎట్లాంటి కార్య'కళా' 'పాము' లకున్నూ కొంత ఉపోద్ఘాతం ఉండాలి ; అంటే బ్యాక్ డ్రాప్ అన్న మాట !

క్రితం సంవత్సరం డిసెంబర్ నెల లో బ్లాగు లోకం లో ఒక అన్నానిమస్సు జిలేబి ని కస్సు మనటం తో (చాలా సున్నితం గా :) జిలేబి కూడా కస్సు మంది !

దెబ్బకు టా ! బ్లాగు లోకం ఉలిక్కి పడింది ! జిలేబి యిట్లా నువ్వు దేవ భాష మాట్లాడటం బాగో లేదు అని ప్రొటెస్ట్ చేసింది !

మా గురువులుంగారేమో ఫత్వా జారీ చేసారు - జిలేబి కి నా బ్లాగు లో కామింట డ టానికి నో ఎంట్రీ ఫార్ ఒన్ ఇయర్ ! 

అంతే గాకుండా ఆయన రామ నామ జపం లో మునిగి పోయారు !

అంతా మన మంచికే ! ఎవరి కో దెబ్బ కొడితే పండు ఎక్కడో రాలింది ! జిలేబి దెబ్బ కి గురుని భక్తి ప్రపత్తులు పెరిగేయి అదే పది వేలు అని నారదాయ నమః అనుకున్నా !

అప్పట్లో వారు పద్యాల మీద టపాలు పెట్టడం తో ఇదేదో బాగుందే పద్యాలు (హరి బాబు గారి మాటల్లో పజ్జ్యాలు - పిజ్జ్జాలనే  పజ్జ్యాలన్నారు కామోసు !) అల్లటం నేర్చు కుందా మని వారి బ్లాగు ఫాలో అయిపోతూ వారి రామ నామ సంకీర్త నని ఆస్వాదిస్తో , పద్యాల పోటీ టపా (జిలేబి కెప్పుడూ సెటైర్ / పేరడీ లైకింగు కాబట్టి ఓ డబల్ మోస్తరు పేరడీ కామిడీ బ్లాగ్జనాల తల తినే టపా లని పెట్టేస్తో ) పెట్టుకుంటూ స్వయం పాకం లా పద్యాలతో కుస్తీ పడుతో మొత్తం మీద కంది వారి బ్లాగు లోకి జిలేబి కాలు పెట్టడటం వరకు జరిగి పోయింది ! (హమ్మయ్య ఐరన్ లెగ్గు కాదను కుంటా :) జేకే !)

ఇట్లా సజావు గా పోతున్నవి  దినములు, అహో రాత్రములు  (రోజులు అన్నవి గ్రామ్యం ; మేం వాడం : మేమిప్పుడు గ్రాంధికాల నే నెమరు వేస్తాం :) )  పద్యాలోయ్ పద్యాలు అంటూ బ్లాగ్లోకం హోరెత్తి టారెత్తి పోయే స్టేజీ కి వచ్చేసే టట్టు అయిపోయే ! (ఈ మధ్య ఒక కామింటు దారుడు మండి,  యిదే మండి బ్లాగు లోకమంతా పద్యాల హోరు తో నిండి పోయింది అని వాపోయాడు గూడా :)  పజ్జ్యాలా మజాకా !


అప్పటి దాకా రామ నామ జపం చేసుకుంటున్న అయ్య వారు సడెన్ గా మే నెల లో దారి తప్పారు ! మళ్ళీ కామింటు లోకం లో కి వచ్చి పనికి మాలిన రాజ కీయాల పై చర్చల లో పాలు గొంటూ మొట్టి కాయలు తినడం మొద లేట్టేరు !తమ బాలాగు లో రాముల వారూ గాయబ్ !

ఔరా ! విధి నెవరిని విడిచి పెట్టింది అనుకోకుండా ఉండ లేక పోయా ! సజావు గా రామ నామ జపం చేసు కుంటూ వున్న పెద్దాయన ఇట్లా రాజకీయ నాన్సెన్స్ కామింటు ల గో ల లో గురువు గారు బుక్కయి పోయెనే అనుకుంటూ సరే అనుకుంటూ కొంత హింటిచ్చా !

మే నెల ఇరవై తారీఖు !రామ రామ రామ యని నారాముగ కవి
యుండె! దారి విడిచెనుగ ! యుద్ధ భూమి
యనగ పాలిటిక్సును నాడి యతను బోయె
కాల మహిమ యనగ నిది కద జిలేబి !

జిలేబి 
 
౦౦౦
 
శిష్యులు దారి తప్పితే గురువు వారిని దారిన బెడతారు ! అదే గురువులు దారి తప్పితే ఏమి చేయాలి ? శిష్యులే దారిన బెట్టాలి గదా ! అదిన్నూ ప్రథమ శిష్యురాలు జిలేబి ! (జిలేబి శతకాన్ని గూడా గురువులుంగారు ఆవిష్కరించి ఉన్నారు ఆ పాటి అయినా వారి మీద మక్కువ ఉండవలె గదా !)
 
 
సో, అప్పటి నించి వారి వెంబడి వేటాడటం మొదలెట్టా ! హోరెత్తేను మరో మారు బ్లాగు లోకం. జిలేబి కి నానా తిట్లూ దీవెనలూ దక్కేయి ! అయినా వదిలి పెడతా మా ? హూ ! హూ ! నలుగురు తిట్టి పోదురు గాని నాకేంటి భయ్యం ఓ జిలేబి యమ్మా అనుకుంటూ చలో ఆగే కదం కదం (కందం కందం) మిలాకే అనుకుంటూ వెళ్ళటం మొదలెట్టా !
 
 
మధ్య లో జూన్  రెండన తారీఖు , తెలంగాణా ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని అంత గా తిట్టు కోవాల్సిన పని ఒక రామ భక్తునికి ఉందా ? తారీఫు తో మళ్ళీ మరో డోసు :) యతో కర్మః తతో ఫలః ! తారీఫు కి డోసు పడ కుండా కర్మ కి భోగం తప్పు తుందా ! మరో మారో జిలేబి కి డోసులు పడేయి దండి గా !
 
 
అయినా వదులుతా మా ! హూ హూ ! చలో కందం కందం మిలాకే హైలేసా !
 
నారదుల వారి పనికి ఆ శ్రీ మన్నారాయణుడే వచ్చి నట్టు దేవుడు / దేముడు సంభాషణ వచ్చె ! హా హా ! యిది కదా రాముల వారి మహిమ అనుకోకుండా ఉండ లేక పోయా ! దేముడు బాబాయ్ కలలో కనబడి బంతాట ఆడేసు కో మన్నాడు అంటూ దేముడు బాబాయ్ టపా వచ్చెను ! ఈ టపా జూలై తొమ్మిది న వచ్చింది ! మరో మారు దుమారం !
 
మరో దుమారం కంది వారి టపాలో సౌజన్యుడు సాధువా కాదా అన్నది :) సౌజన్యుడు సాధువు కాకుంటే దుర్జనుండు సాధువ వుతాడా అనుకుంటూ  కొంత పడతాదనం, పదభిఘావళి జేయటం టాప్ పీక్ (టాపీక్ :) అయి కూర్చుంది !
 
ఇట్లా వీర విహారం గావిస్తో పిల్ల గాలి ఈదురు గాలి గా మారటం తో ,  మొన్న జూలై ఇరవై గురుపూర్ణిమ నాడు మా గురువులుం గారు మళ్ళీ రామ జపం కి మారేస్తా అనటం తో జిలేబి మహాదానంద పడి పోయింది !
 
పవులో కొల్హో తన నవల 'The Alchemist' లో ఒక చోట "And, when you want something , all the universe conspires in helping you to achieve it" అంటాడు !
 
సో రెండు మూడు రోజులుగా చూసినాక  ఈ టపా స్వస్తి వాచకం !
 
గురువులుంగారిని రామ నామ జపమను బడు బృహత్తర కార్య క్రమానికి త్రిప్పిన బ్లాగోదర బ్లాగూదరిణీ లందరికీ నమో వాకాలు ! అందులో కొందరు తమకు తెలియ కుండా నే ( వెనక్కి తిరిగి చూసు కుంటే !) నిర్వ హించి న పాత్రలు !
 
మబ్బుల మాటున దాక్కుని చల్లని కాలాన్ని ఇచ్చిన మా కష్టే ఫలే భాస్కరులు ! (మళ్ళీ మబ్బుల మాటి నించి బయటకు ఎప్పడు వస్తున్నారండీ :)
 
కామింట్ కింగ్ - విన్న కోట నరసింహా రావు (వీరు నారదుల వారి రైట్ హ్యాండ్ వీరికి గురువులుంగారి బ్లాగు లో కూడా ఎక్సెస్ ఉంది కాబట్టి తమకు తగు రీతి లో అక్కడ కొంత నారదాయ నమః అంటూ కార్యానికి కొంత ఊపు నిచ్చారు :)  (వీరి బ్లాగు కోసం నేను వెతుకుతా నే ఉండా ! కనబడ నంటోందిస్మీ :)
 
మా లక్కాకుల రాజావారు - వీరు దేముడు వెర్సస్ దేవుడు లో ప్రవేశించి రాముని / రావణు ని తెచ్చి సెహ భేషు గా గురువులుం గారి ని తమ స్వకార్య నిర్వహణ లో త్రిప్ప టానికి పూనిక నిచ్చారు .
 
అలాగే హరి బాబు గారు ( వీరు మహా భాష్య కారులు రెండు పదాలిస్తే దాంట్లోంచి వేద సారాన్ని చటుక్కు లాక్కోచేస్తారు :) దేముడు బాబాయ్ ! హరి నస నాథుడే :)
 
భండారు వారు ! వీరి టపాలో మరో పెద్ద లక్ష్మీ పటాకా ! అనానిమస్సు ల హవా ! భండారు వారు అనానిమస్సుల హవేల్దారు కామోసు :) జేకే !
 
క్షీరగంగ శ్రీధర్ గారు - వీరు జాతకాన్ని చూసుకోండని కొంత సూక్ష్మమ్ చెప్పారు ! వీరికి జవ్వని కన్నుల గురించి మాత్రమే బాగా తెలుసనుకున్నా ! జాతకాల గురించి కూడా ఇంత బాగా తెలుసునని తెలుసుకుని హాశ్చర్య పోయా !
 
డీ జీ గారు - వీరు వేదాంత పరం గా కాలం యొక్క ప్రాముఖ్యత ని గురువులుం గారికి విడమర్చి చెప్పారు ! ఆహా ! కాల మహిమ యిది కాకుంటే వేరొకటుందా !
 
గురు పూర్ణిమ కి మూడు రోజుల ముందు హై సీన్ - కంది వారు సౌజన్యుండి ని తెచ్చి వదిలి పెట్టారు ! టపా లక్ష్మీ బాంబు లా పేలింది ! సౌజన్యుడైన మా గురువులుం గారి గురించి మరో గురువులుం గారికే కదా బాగా తెలియును :)
 
సో, ప్రస్తుతానికి రామ నామ జపం లో మళ్ళీ గురువులుం గారు మునిగి పోవటం శిష్య పరమాణువు కి ఆహ్లాదం కలిగిస్తోంది !
 
నారదాయ నమః పని బాగా జరిగిన దానికి తోడ్పాటు గా తమ వంతు కార్య క్రమాన్ని / ప్రోత్సాహాన్ని , ఇచ్చిన బ్లాగోదరీ బ్లాగోదరులకు నమః శ్శివాయ అనుకుంటూ
 
మా ఏడు కొండల పెరుమాళ్ళ ని కలలో దేముడు బాబాయ్ ని తెప్పించి నందులకు , ఇట్లా అందరికీ నమో వాకాలు అర్పించే సు కుంటూ జిలేబి సావేజిత సైనింగ్ ఆఫ్ ఫార్ ది డే !
 
౦౦౦

అదిరెను శ్యామల రాయా !
కుదురుగ రాముని మనంబు కూజిత జేయన్
మదిని తనివి జేసెడి ఆ
మదిరా పానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా

జిలేబి
౦౦౦


అంతా మన మంచికే ! జగమంతా రామ మయం

దేవుడని మొన్న తెలిసెను
రావుడు రాముని గనంగ రాస్తా ద్రిప్పెన్
కోవా జిలేబి పలుకుల
తావులు సరియయ్యెగాద తరుణీ భేషూ !

జిలేబి

నాస్తిర్లోకం జిలేబి నాటక రంగం !
 
జిలేబి 

5 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ:

  కాలోస్మి లోకక్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమి హ ప్రవృత్తః
  ఋతేపిత్వానభవిష్యంతి సర్వే ఏవస్థితాః ప్రత్యనీకేషుయోధా (11:32)

  అర్జునా, ఈ ప్రపంచమును నశింపచేయు బలిష్టమైన కాలస్వరూపుడను నేనే. ఈ యుద్ధమునకు సిద్ధపడినవారిని నీవు చంపకున్ననూ బ్రతుకగలవారిందెవ్వరునూ లేరు.

  ReplyDelete
 3. కం. మీలో మీకే యుధ్ధా
  లేలా యీ‌యుధ్ధహేల యెంతటిదైనన్
  మేలా ఎవ్వరికైననన్
  చాలించుడు బ్లాగులోకశాంతి వెలయగన్.

  ReplyDelete

 4. శ్యామలీయం వారిది అనుభవజ్ఞులైన వారి సెహభేషు వంద నయా పైసల మూట

  జిలేబి

  ReplyDelete

 5. శ్యామలీయం వారిది అనుభవజ్ఞులైన వారి సెహభేషు వంద నయా పైసల మూట

  జిలేబి

  ReplyDelete