Saturday, December 31, 2016

అదిగో భీముడొస్తున్నాడు :)


అదిగో  భీముడొస్తున్నాడు :)

వడివడి గా భీముండొ
చ్చు డిజిధన జిలేబి యాపు చూడండర్రా
కుడిచేతి బొటన వేలిక
నడయాడగ దస్కములటు పారున్నర్రా !

చీర్స్
జిలేబి

Tuesday, December 6, 2016

మేడం జయ - ఒక నివాళి - జిలేబి

 
 
మేడం జయ - ఒక నివాళి - జిలేబి


 
 
 

అదిగో జయలలిత పయన
మదిగో యింద్ర సభయందు మహిమాన్వితమై
పదిలంబుగా నమరగన్,
పదికాలము నిలుతువమ్మ ప్రజల మనమునన్

జిలేబి