Thursday, April 13, 2017

మమతల బడి


మమతల బడి
 

ఫోటో కర్టసి -> మమతలబడి వారిది
 
 
సీ. ఇంటిని కట్టిజూచితి జిలేబి మనసు
యుల్లాసము గొనుచు యురికెనమ్మ !
పనులెన్ని యున్నను పరదేవత చమకు
ల కుదిరె చకచక లక్షణముగ
శకునము జూచితి సక్యము గానైన
వరకు, తా పైనెల్ల వరము లిచ్చె
మాయమ్మ దుర్గమ్మ మంచిగాను వినవే
మనసార సాగిన మధుర కథను !
 
 
తే. ధామ మది మమతలబడి తమ్మికంటి
సుమతి యిల్లాలి చలువగా శుభము బడసె
గోద మాయమ్మ కరుణమ్మ గోము గాను
జూసె, చల్లగాను నిలిపె జూడ మమ్ము !
 
శుభోదయం
జిలేబి

No comments:

Post a Comment