Saturday, October 13, 2018

జిలేబి పద్యము - కంది వారి గళము - ఆకాశవాణి సౌజన్యము :)జిలేబి పద్యము - కంది వారి గళము - ఆకాశవాణి సౌజన్యము :)
 
ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం - 13th Oct 2018
 
నిర్వహణ - శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు
 
 
సౌజన్యం - ఆకాశ వాణి  హైదరాబాదు
 
నేటి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం లో జిలేబి పద్యము చదవ బడినది !
 
 

Saturday, October 6, 2018

శంకరు డందు కొనె ఆకాశవాణిన్ :)

శంకరు డందు కొనె ఆకాశవాణిన్ :)


శంకరాభరణం బ్లాగ్ నిర్వాహకులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారివ్వాళ (6th October 2018) ఆకాశవాణి లో సమస్యా పూరణ కార్యక్రమం నిర్వహణ గావించారు.

ఆ రికార్డింగ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో లో నిన్న జరిగిన సందర్భం గా తీసిన వారి అరుదైనఫోటో - సౌజన్యం ఆల్ ఇండియా రేడియో హైదరాబాదు.
శుభాకాంక్షలతో
 
జిలేబి

Thursday, October 4, 2018

" గోదారోళ్ళు " - జిలేబీయం" గోదారోళ్ళు " - జిలేబీయం గోదారోళ్ళకు యెటకారం యెంత వుంటుందో మమకారం అంత ఉంటుందండీ ఆయ్ :)
 
ఎన్జాయ్ మాడి :)

చీర్స్
జిలేబి  

Saturday, September 22, 2018

మధ్య తరగతి మానవుని జీవిత చరిత్రమధ్య తరగతి మానవుని జీవిత చరిత్ర


పెద్దోళ్ళ జీవిత చరిత్ర చదివితే నే గొప్పా ?
 
 
మధ్య తరగతి మానవుల జీవిత చరిత్ర చదివితే ఏం గొప్ప ?
 
 

అభినందనలతో

జిలేబి

Thursday, September 20, 2018

కృష్ణా తీరం - మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రికృష్ణా తీరం ! - మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి
 
 
 
 
ఈ మధ్య బ్లాగ్బాంధవులు కృష్ణా తీరాన్ని తట్టి లేపేరు :)
 
 
 
చీర్స్
జిలేబి


Wednesday, September 19, 2018

పతి తో పోరెడు సతులకు వందన మిదియే :)పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 

 


స్తుతమతులైన జిలేబుల
కుతకుత లెవరికి తెలియును కొందల పడుచున్
తితిభము వలె కష్ట పడుచు
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 
***
 
అతివయె కాదందురుబో
పతితోఁ బోరాడిన! సతి వంద్య యగుఁ గదా
పతిసేవనతరియింపన్
స్తుతముల తోడుగ జిలేబి సుమతీ వినవే :)
 
***
 
"అతుకుల బొంత మన బతుకు
గతి వసతియు లేదు! పిల్లకాయలు వలదే!"
పతి చెప్పగ కావలెనని
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 
***
 
అతివల సమూహమును చే
రి తరుణి పాఠమ్ము నేర్చె రీతిగ సుమ్మీ
"మతిబోవునట్లు మొట్టుచు
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!"

 
(లేడీస క్లబ్ లెగ్గోపాఖ్యానం :)
 
***
 
సతతము తానట చరవా
ణి తంత్రుల బిలువన నెత్తని పెనిమిటిన్ బ
ట్టి తిరగ మోతల వేయుచు
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 
***
 
సుతిమెత్తగ వాయింపుల
వి తెలియని విధముల వాత వేసి జిలేబీ
గతి తప్పగా  గబుక్కున
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా
 
***
 
పతి, మోఘపుష్పమన, భా
మితి బందకి వృషలి యనుచు మిక్కుటముగ న
త్త తనదు నాడపడుచులన
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 
***
 
భలే మంచి చౌక బేరము :)

అతివల కందము చీరయ
గు! తరముగా కొ‌నమనంగ గుంగిలియౌ సే
ల తనకు తెచ్చి చవుకయను
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!


 

శుభోదయం
జిలేబి

Tuesday, September 18, 2018

"ఇయ్యాల" - కాపీ రైటు ఓనర్షిప్ :)"ఇయ్యాల" - కాపీ రైటు ఓనర్షిప్ :)


ఇందు మూలము గా సకల జనులకూ తెలియ జేయట మేమనగా

"ఇయ్యాల" కు కాపీ రైటు సంపూర్ణము గా జిలేబి వారి వద్ద వున్నది

"ఇయ్యాల" అన్న పదాన్ని న్యూసు పేపరు కు పెట్టుకున్న చో హాటు కేకు లా , హాటు హాటు జిలేబీ లా న్యూసు పేపరు అమ్ముడు పోవును

ఆ పై ఈ పదం మా నల్గొండ జిల్లా పదం కాబట్టి తెలగాణ వారు దీన్ని రాష్ట్ర ప్రాతినిధ్య పత్రిక గా పరిగణిస్తూ ఇయ్యాల్రేపట్లో  హుకుమత్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారాలు, ఆస్కారవార్డులు పొందడాని కవకాశాలు వున్నాయి.

కాబట్టి జనులారా ! వేగిర పడుడు

ఆలసించిన ఆశా భంగం

భలే మంచి డిమాండు బేరము !

పేరు కాపీ రైటు తమకు కావలసిన వాళ్ళు వెంటనే వంద పై ఇరవై శాతం ప్రీమియం ఆఫర్ తో బిడ్డింగు మొదలెట్ట వచ్చు :)ఇట్లు

కాపీరైటు దారులు
జిలేబి
పంచ దశ లోకం
 

Sunday, September 16, 2018

గడుసు పెండ్లాము - ఆదర్శ కోడలు 'సర్టిఫికెట్టు' :)గడుసు పెండ్లాము :)
గడుసు పెండ్లము కలవారి కష్టములను
చెప్ప వ్రాయగ పూర్తిగా చేత గాదు
కాని స్మరణకు వచ్చిన వాని వ్రాయ
బూను సాధులు మది కోప మూనరెపుడు :)
 
 
 
గడుసు పెండ్లామె దయ్యంబు కాద జగతి
గడుసు పెండ్లామె రక్కసి  కాద భువిని
గడుసు పెండ్లామె యమదూత కాద జగతి
గడుసు పెండ్లాము  దేవుడా వలదు వలదు !
 
 
కలవి లేనివి కల్పించి కలహమునకు
గాలు దువ్వుచు మగడు పోట్లాడెననుచు
హోరు హోరున నేడ్వగా బారువెట్టు
గడుసు పెండ్లాము పోకల నుడువ వశమె !
 
కాపురంబున కేనాడు కాలు పెట్టు
కొంప కానాడె తిప్పలు కూడ బెట్టు
కోడలు గృహప్రవేశ మౌనాడె యత్త
గారు గంగాప్రవేశ మౌ గాదె యనగె !
 
 
వీరి జుట్టును వారికి వారి జుట్టు
వీరికిని ముడి పెట్టుచు వేడ్క జూచు
వీలు గల్గిన జివ్వకు గాలు దువ్వు
గడుసు పెండ్లాము దేవుడా వలదు వలదు !


మల్లాది అచ్యుత రామ శాస్త్రి వారి
వంద సంవత్సరముల మునుపు మాట :)
 


వంద సంవత్సరముల కాలము లో :) కాలేజీ సర్టిఫికెట్టు కాలము :)


ఆదర్శ కోడలు సెర్టిఫికేట్టు :)

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/now-bhopal-varsity-to-make-ideal-brides/articleshow/65803214.cms


ఆదర్శ కోడలులవన్
పైదలులకు శిక్షణయట! పడతుల్లారా
ఖేదము వలదత్తలతో
రోదన తగ్గుముఖమగు విరోధము తగ్గున్ :)


జిలేబి
 

Saturday, September 15, 2018

మమతల బడి - నివాళిమమతల బడి - నివాళి

ధామ మది మమతలబడి తమ్మికంటి
సుమతి యిల్లాలి చలువగా శుభము బడసె
గోద మాయమ్మ కరుణమ్మ గోము గాను
జూసె, చల్లగాను నిలిపె జోత లివియె !
 
జిలేబి
Thursday, September 13, 2018

ఒంటికొమ్ముదేవర! నమో ! నమో !వినాయక చవితి శుభాకాంక్షల తో 
 
 
ఏనుగు మొగమయ్య! గణప
తీ! నిను తలచెద, జిలేబి తీయందనముల్
జ్ఞానము నొసంగు శాంకరి,
యీనాటి చతుర్థి నీది హేరంబ ! నమో !

జిలేబి
 

Monday, September 3, 2018

శ్రీ కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ !
శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలతోచిత్రం కర్టసీ : http://kamadenu.blogspot.com/  -   
Shri Keshav of The Hindu Fame


జిలేబి

Monday, August 20, 2018

ఇమ్రాన్ ఖాన్ - ఇన్ షా అల్లా - పాకిస్తాన్ - తక్డీర్ బద్లేగీ ?ఇమ్రాన్ ఖాన్ -
ఇన్ షా అల్లా -
పాకిస్తాన్ -
తక్దీర్ బద్లేగీ ?


This is the time that we decide to change our destiny
I wish that the PM House will be turned into a university.
It is in a great location to be oneఇమ్రాన్కాను ప్రధాన మంత్రి! కిరికెట్కీసారి సిక్సర్ భళా!
సామ్రాజ్యంబిక జోరుగాంచునకొ? యీసారైన తక్దీరులన్
టుమ్రీలా సరి జేయునా నితడు? పాటోళీగ ఆర్మీ సయిన్
హమ్రంగీవలె తోక ద్రిప్పునకొ? బే హాల్,కాహిలీ మారునా?


Debt burden is now at Rs28 trillion. We haven’t been as indebted in our entire history as we have become in the last ten years

The interest that we have to pay on our debt obligations too has reached levels where we have to take on more debt just to settle it

We are unfortunately among the five countries where infant mortality is highest because they do not have access to clean water

We also have the highest rates of mortality for pregnant women

I want to speak about how the rich and powerful live in this country (Bharat Ek Toilet Story- remember Modi's speech?)

On one hand we don’t have money to spend on our people, and on the other we have people living like our colonial masters used to live?

 five-point agenda

First is supremacy of law
The second thing is Zakat. What does Zakat mean? It means that I spend based on what I have on those who do not have enough
The third is compassion.
The fourth is merit. Without merit you cannot do anything. The responsibilities of the ruler entail that they are sadiq and amen.
The fifth is education. The Holy Prophet stressed education above everything else.


Cutting down his own as well the country's expenditure.

I  further wish that the PM House will be turned into a university. It is in a great location to be one.

Tax reforms instead of loans
Pay your taxes so that we can lift our destitute out of poverty.
We will also enact a law for whistleblowers like we did in Khyber Pakhtunkhwa. Whoever helps identify corruption will get a share of the money that we recover
Revamping the judiciary

We also need to fix our police," Khan said. "The Khyber Pakhtunkhwa police is our biggest success. We won the election because of how good our police had become

More to read:

https://www.dawn.com/news/1427995/prime-minister-khan-asks-nation-to-have-compassion-for-poor-adopt-austerity


All the best Imran.

Zilebi 

Wednesday, August 8, 2018

కరుణానిధి - బై బై


కరుణానిధి - బై బై 
 
The Last in the Row
 
Bye Mr Karuna
కరుణానిధి !
 
నివాళి

కరుణానిధి! తమిళుల"మా
బెరుం కళై న్యరు"లకట కుబేరుని తలద
న్న రయముగ పయన మైనా
ర, రడారుడిగ హరివాసరమున జిలేబీ !

ఏకాదశి కి ముహూర్తం బెట్టుకున్నావా సామి!

ఇండ్రు పోయి నాళై వా !
 
హ్యాపీ ట్రావెల్ ఎహెడ్ 

జిలేబి
 

Tuesday, July 17, 2018

ఉత్పల మాల సాటియగు ఉత్పలమాల జిలేబి యేగదా - 2

పాపం కవి రాట్ :)


గిట్టని వారటంచు గిరి గీసుకొనన్ మది రాక బిల్వ గా
చట్టని వెళ్ళినాను కవి సత్కృతి జన్మ దినమ్ము మీకనన్
తట్టక పోయెనయ్య యిది తంత్రము హేళన చేయ నన్ను! హా!
పుట్టినరో జటంచుఁ గడుఁ బూనిక శోకసభన్ రచించిరే!

జిలేబి

Monday, July 9, 2018

జడకందం - మాకందములు - పుస్తకావిష్కరణ విశేషాలుజడకందం - మాకందములు - పుస్తకావిష్కరణ  విశేషాలు


జడకందములన్ గలదో
యి డమడమ మజా జిలేబి యిమిడేను భళా!
చెడుగుడు లాడి తిరిగె సూ 
వె!డిమడిమ కవివరు నడుమ వేదిక నందున్ :)
మొదటి చిత్రము
వేదిక పైన ప్రౌడ్ ఓనర్స్ ఆఫ్ జడకందములు :)
రెండవ చిత్రము- కంది వారికి దుశ్శాలువ సన్మానము
 


శుబాకాంక్షలతో
జిలేబి వారి జాంగ్రీ

Thursday, June 14, 2018

స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!
 


పాలేటి రాచ కన్యయు
కోలాహలము కలిగించు గోమిని లక్ష్మిన్
బాలకుమారా  కొల్చుచు
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

గోలల మనీపరసులో
లీలలు గలవయ ! జిలేబులీను జిలేబీ
లే! లక్షణముగ వారికి,
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్


***

చాలా చక్కగ యిస్త్రీ
చేలల కొనరిచి ధరింప చెప్పెడు పూబో
డీ లలనలు సతులవుదురు
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన, ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్ :)


***

వేలకు వేల ధనమ్మును
చాల సమర్థులుగ "యైటి" సంగతి గనిరే :)
గోలలు వలదువలదనకు !
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***


బేలలు బేలలనకు ! కర
వాలము బట్టిరి తుపాకి వాటము గనిరే !
కేలుమొగువు మానవుడా!
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

చాలమి లే, తిరుగాడిరి
గోళము లన్తిరిగిరి భళి గూగుల్ లో మీ
లా లక్షలను గడించిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

జోలెలు బట్టిరి మగవాం
డ్లే !లెస్సగనయిరి మగువలే లబ లబలే
లా ! లావణ్యవతులయా !
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

మేలుగ విద్యల నేర్చిరి
కాళికలై కదము ద్రొక్కి ఖండాంతరముల్
మూలకు మూలల పోయిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

లాలిత్యం బొప్పెడు నట
నా లావణ్యముల జూపి నవరసముల ధా
రాళముగ "అమ్మ" గనయిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

ఏలెన్ దేశము బింద్రన్
వాలేలన్నడచెను భళి బాంకుల జాతీ
యాలై నిల్పెను వినుమా
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్


***

పాళీ బట్టి కలెక్టరు
లై లెస్సగ నామ్రపాలి లా యేలిరయా
మూలంబయ్యిరి ప్రగతికి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్


***


బాలీ వుడ్డును నేలిరి
టాలీ వుడ్నందు బావుటా లెగరేయం
గా లావై వెల్గిరయా
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

గాలిని నడిపిరయ విమా
నాలను నేర్హోస్టెసులుగ నాణ్యపు సేవల్
లాలించుచు పాలించిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

లాలను జూపుచు మాతా
శ్రీలై సంస్థాపకులుగ సిద్ధిన్ బుద్ధిన్
మేలుగు నిల్పిరి గారే
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

మాలాలా యూసఫులుగ
మూలాల నెదిరిచినారు మూలంబయి పూ
మాలై భువినే చుట్టిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

డీలింగురూము, నెక్స్చేం
జీలన్,స్టాక్మార్కెటున గజిబిజియు లేకన్
వాలెట్లన్నింపిరయా
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

చాలా చక్కగ నార్టీ
సీలో కండెక్టరులయి జిలుగులొలుకుచున్
ఓలాడ్రైవర్లయిరే
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

భోళా శంకరు తలపై
మాలిని సుఖదగ నిముడుచు మరి నిల్లాపై
శైలజగా నిల్చిరిగా
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

బాలకుమారా! వినుమో
యీ ! లోలకము వలె తిరుగు యింతులకు కడున్
మాలోకంబై చుట్టెడు
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్


***

లోలాక్షులు సీయెమ్ములు
గా లలనల్ " రాష్ట్రపతులు " గా మన దేశా
న్నేలిరి మహాజనులుగా
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్!


***

జోలల్ పాడిరి తల్లులు
గా లలనామణి బసాలు గా తీపి జిలే
బీలయిరే బామ్మలు గా
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్!


***

జాలీ జాలీ గా ప
ద్యాలల్లుచు శతకమునకు దారిన్ గనిరీ
వేళ విషయము పడతిగా
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్!


***


మూలాధారము నుండి క
పాలములో బ్రహ్మరంధ్ర పరిణితి వరకున్
పాలిచ్చిన తల్లి చలువ
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్!***
జిలేబి
***


 

Monday, May 21, 2018

మండోదరి తనయ సీత మహిని జిలేబీ (ద్రవిడ రామాయణం ) :)
జిలేబి వారి ద్రవిడ రామాయణం
 
 
వామ్మో సీత మండోదరి కుమార్తె యా అని దాంతో తలీ ఉంగలీ దబాయీ :)
 
ఏమండీ ఈ కథ కు మూలం మరీ అవాల్మీకీయం గా ఉందంటే అద్భుత రామాయణం అని చెబ్తే
 
చూద్దారి ఈ 'అద్భుత' రామాయణం అని గూగ్లించి ,
 
ఆర్కైవ్ డాట్ ఆర్గ్ లో ఓ సో కాల్డ్ సంస్కృత హింది అద్భుత (' అత్యాద్భుత :))
 
రామాయణాన్ని తీసి చదివితే
 
వ్యాక్  అని వాంతి చేసు కోవాల్సి వచ్చింది !
 
కత మరీ జిలేబీయం ఇంతా అంతా కాదు నూటికి నూరు పాళ్ళు పుక్కిటి పురాణమే అన్నట్టు అనిపించింది.
 
హమ్మయ్య ఈ రామాయణం రంగనాయకమ్మ గారి కళ్ళ బడకుండా ఉండి పోయింది కదా అని సంతోష పడి పోయా !
 
లేకుంటే వారి కళ్ళ బడి ఉంటే మజా యే మజా మరో దుమారం రామాయణ జిలేబి వృక్షం అని మరో పొత్తం వచ్చేసి ఉండేది :)
 
 'గొలుసు' నవలలు  వచ్చేవి. ఓ రచయిత విడిచిన భాగాన్ని ఊహా పూర్వకం గా మరో రచయిత అందుకుని కథ సాగించడ మన్న మాట :) అట్లా అతుకుల బొంత ఈ అద్భుత రామాయణం (మధ్య లో పదకొండో సర్గ లో ఎవడో మహాను భావుడు సాంఖ్య యోగాన్ని రాములోరి చేత హనుమంతుడి కి ఉపదేశం కూడాను :))
 
అక్కడక్కడా దొరికిన పేజీ లకు ముందూ వెనుకా కథ ల గట్టి మరీ ఓ నవల రాస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ? అలా ఉంది.
 
ఈ సీత జన్మ వృత్తాంతం ఎనిమిదవ సర్గ లో వస్తుంది ఈ పుస్తకం లో . దానికి ముందు యేడు సర్గ లు వారెవ్వా ఏమి కథ రంజు గా కట్టే రండీ బాబోయ్ :)
 
ఒక్క సర్గ ముందు మా నారదుల వారు , శ్రీ కృష్ణ పరమాత్ములు, రుక్మిణి, సత్యభామ జాంబవతి కూడానూ రామాయణం లో పిడకల వేట కై వస్తారు :)
 
ఇప్పుడు వీటిని చదివేక నేను ద్రవిడ జిలేబీ రామాయణం రాద్దా మనుకుంటున్నా :)
 
ఇప్పుడు రాబోయే కాలానికి జిలేబీ రామాయణం కత టూకీ గా :)
 
 
(సందులో సడే మియా ద్రావిడ సీత కత తయార్ :) - ఈ రామాయణాన్ని కూడా రాబోయే కాలం లో వాల్మీకి ప్రణీత అని చెప్పేస్తారన్న ఆశయం తో :))
 
 
 
ఓ రోజు మండోదరి కళ్ళ నీళ్ళు బెట్టు కుంటూ రావణుడి దగ్గరకు వచ్చి ఫ్లాషు బ్యాకు చెబ్తుంది  -
 
స్వామీ ! మునులను జయించి , విజయసూచకముగా, వారి రక్తాని పూర్వం ఒక భాండం లో పెట్టేవు.
 
ఆ భాండాన్ని అంతకు మునుపు వంద కొడుకులున్న కత్స్నమదుడనే బ్రాహ్మణుడు తన యిల్లాలి కోరిక యై, లక్ష్మి తన యింట పుట్టాలని కోరుకుంటూ పాలను చేరుస్తూ, ప్రార్థిస్తూ వచ్చిన భాండము.
 
అందు మునుల రక్తముం గలిపి, యది విషమని, దానిని దాయుమని నీవు నాకిచ్చేవు. ఆ పై నువ్వు సందులో సడే మియా అన్నట్టు కన బడ్డ అప్సరసల వెంట పోయేవు.
 
నా కపకార మొనర్చుచున్నా వనుకుని , బలవన్మరణ మందుటకై, యా భాండమందలి ద్రవమునుం ద్రావఁగా, నాకు గర్భమైనది.  నీవే మో పర కాంత ల వైపు వెళ్లి ఓ సంవత్సర మైనా యింటి పట్టున ఉండక పోతివి . ఇప్పుడు గర్భ మాయె ! యెట్లా అని చింతించి
 
ఆ విషయమును నీకు దెలుప వెఱచి, తీర్థయాత్రలకుం బోవు నెపమున వెడలి,కురుక్షేత్రం లో గర్భ వినిష్కృత్య
చేసు కుని అక్కడ భూమిలో పాతేసా !
 
 సంతాన ప్రాప్తి  కై  జనకుఁ డా భూమిని దున్నఁగా నా బాలిక పేటికనుండి లభించెను.
 
భగవత్ప్రసాదముగా భావించి జనకుఁ డా బాలికను పెంచి పెద్దచేసెను. ఆ బాలికయే సీత. 
 
ఇప్పుడెక్కడుందో ! ఏమిటో అంటూ కళ్ళ నీళ్ళు కావేరి లా కారి పోతోంటే , రావణుడు అయినదే మో అయినది నాకు కూడా కుమార్తె లు లేరు కదా ( నాకైతే తెలియదు రావణుని కి కుమార్తె లు ఉన్నారా లేదా అని మన కత కు ఇప్పుడు కొంత స్ట్రాంగ్ పాయింట్ కావాలి కాబట్టి :)) ఈ సీత ఎక్కడుందో తెలుసుకొని రమ్మందాము  మన యింటికి తెచ్చేసు కుందాం ; మండోదరి సంతోషమే తన సంతోషం అనుకుని తన చెల్లె లైన చుప్పనాతి ని పంపిస్తాడు వెళ్లి సీత ఎక్కడుందో ఏమి చేస్తోందో కనుక్కుని రా అని.
 
శూర్పణఖ వెళ్లి సీత ను కని బెడుతుంది దండ కారణ్యం లో.
 
అమ్మాయ్ నీకు నేను మేనత్త వరుస నవుతా. నీ తల్లి మండోదరి నాకు వదిన. నీకు తమ్ములు గట్రా ఉన్నారు . రా వెళ్లి చూద్దారి అని పిలుచుకు వెళ్తూ వుంటే సాదరంగా, లక్ష్మణుల వారు రాముల వారు కోపం తో , తన భార్య విడిచి పోతోందే అనే కారణం తో ఆవిడ ముక్కూ చెవులూ కోసి , ఓసీ ద్రవిడ పడతీ ! మా ఆర్య పుత్రి మీ యింటి అమ్మాయా ? కత లంటా వా అని తరిమి కొడితే , శూర్పణఖ వెళ్లి, అన్నతో మొర బెట్టు కుంటే, సాధువైన రావణుడు వచ్చి సీత ను స్వయంగా గౌరవంగా తన పుష్పక విమానం లో తొడుక్కుని వెళ్లి పోతాడు.
 
అక్కడ లంక లో సీత తన మాత తో సుఖం గా ఉంటూ ఉంటె, ఇక్కడ ఆర్య పుత్రులు కక్ష గట్టి రావణుడి పై యుద్ధానికి వెళతారు.
 
ఆ పై మీకు కత తెలుసు.
 
అంటే ఇది అల్లుడు అత్తా మామ ల పైన చేసిన దండ యాత్ర ! ఆత్తారింటికి దారేది అని వాపోతూంటే దారి లో హనుమాన్ అనే ముసల్మాన్ తోడై .....
 
ఈ కత ని మార్చి వాల్మీకి ఆర్యుల వైపు నించి లాక్కొచ్చి రావణుడిని దుష్టుడి ని చేసి పారేసాడు.
 
 
అబ్బో కత ఇంకా మరీ పెద్దదై పొతుందండీ !
 
కాబట్టి యిప్పటి కింతే :)
 
 
పిండా కూడు కతల మజ
దండిగ దట్టించిరి భళి ర్మపెబువులున్
ఖండిత గర్భంబకటా
మండోదరి తనయ సీత హిని జిలేబీ
 
 
జిలేబి
 

Wednesday, May 16, 2018

నిర్ధారిత సమయ సర్వ దర్శనము :)నిర్ధారిత సమయ సర్వ దర్శనము :)


లచ్చిందేవి కాళ్ళొత్తే టప్పుడు స్వామి వారు అరమోడ్పు కనులతో తననే చూసే వారను కునేది .

అదేమిటో ఈ మధ్య అరమోడ్పు కనుల చూడటం మానేసేరు స్వామి వారు. ఛ ! తన పై యక్కర తగ్గిందే స్వామి వారికి అనుకున్నది దేవేరమ్మ.


ఏండ్ల తరబడి నిలబడి వున్నా, ఉస్సూరనక, వచ్చే లక్షలాది భక్త జన సమూహం లో తప్పీ 'తవరీ' ఎవరైనా ఓ నిజ మైన భక్తుడు వచ్చేస్తాడే మో , వాణ్ణి తాను చూడ కుండా జోగేస్తానే మో అన్న బెంగ తో యోగ నిద్ర లో ఉన్నా , అరమోడ్పు కన్నులైనా తెరిచి చూసే కొండల రాయుడు హమ్మయ్య అంటూ ఊపిరి పీల్చు కున్నాడు నిర్ధారిత సమయ సర్వ దర్శనం అంటూ తనని చూడ టానికి ఆధారు కార్డు తో సహా రిజిస్టరు చేసు కొని 'స్లాటడు' సమయం లో నే యిక భక్తులు వస్తారని తెలుసు కునేక!


ద్వార పాలకుల ని పిల్చి ఆ రిజస్ట్రీ చూసి ఎవడైనా నిజమైన భక్తుడు వస్తే చెప్పండే అని ఆర్డరు వేసారు స్వామి వారు.

అప్పటి నించి తీరికే తీరికయి పోయింది. ఇప్పటి దాక జయ విజయులు ఒక్క కేసు కూడా తన ముందు పెట్ట లే :)

హమ్మయ్య అరమోడ్పు కనులవసరం లే !

నిజమైన భక్తుడు వస్తే ఎట్లాగూ జయ విజయులు తెలియ చేస్తారు ముందస్తే .కాబట్టి తానిక అరమోడ్పు కనులతో జాగారం చేయాల్సిన పని లే భక్తి కోటి కై !

సో, ఆ షెడ్యూల్డ్ టైం, అప్పాయింటడు టైం లో  కొంత కండ్లు తెరిచి ఆ వచ్చే భక్తుణ్ణి చూసేస్తే సరి అనుకుని స్వామి వారు మళ్ళీ కునుకేసారు.


లచ్చిందేవి కాళ్ళొత్తు తూ ఉండి పోయింది విచారంగా. కొండ పైనే మో స్వామి వారు నిలబడి పోయేరు హాయిగా .


జై శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో ! హరీ !


జిలేబి

 

Thursday, May 3, 2018

స్వాయంభువు - శత రూపస్వాయంభువు - శత రూప
 
Tracking back పూరుడు !శతరూప -స్వాయంభువుని భార్య. ఈమె బ్రహ్మచే మొట్టమొదట సృజియింపఁబడిన స్త్రీ.
స్వాయంభువుఁడు : ఒక మనువు. ఇతఁడు బ్రహ్మమానసపుత్రుఁడు. ఇతని భార్య శతరూప.

కొడుకులు ప్రియవ్రతుఁడు, ఉత్తానపాదుఁడు. కొమార్తెలు ప్రసూతి, ఆకూతి, దేవహూతి.

కర్దమప్రజాపతి : బ్రహ్మచ్ఛాయయందు పుట్టిన యతఁడు. భార్య దేవహూతి. కొడుకు కపిలుఁడు.

మరీచి : బ్రహ్మమానసపుత్రులలో ఒకఁడు. ఇతనికి కర్దముని కూఁతురు అగు కళయందు కశ్యపుఁడు అను కొడుకును, పూర్ణిమ అను కూఁతురును పుట్టిరి. ఈపూర్ణిమను కొన్ని ఎడల కొడుకు అనియు చెప్పి ఉన్నారు

కశ్యపుఁడు : ఒక ప్రజాపతి. ఇతఁడు మరీచికి కళవలన పుట్టినవాఁడు. ఈయన దక్షప్రజాపతి కొమార్తెలలో పదుమువ్వురను, వైశ్వానరుని కొమార్తెలలో ఇరువురను వివాహము అయ్యెను.

వివస్వతుఁడు : ద్వాదశాదిత్యులలో ఒకఁడు. తండ్రి కశ్యపుఁడు. తల్లి అదితి (దక్షప్రజాపతి రెండవ కుమార్తె). ఇతనినే సూర్యుఁడు అని చెప్పుదురు. ఇతఁడు విశ్వకర్మ కొమార్తెలు అగు సంజ్ఞాదేవి, ఛాయాదేవి అనువారిని వివాహమయ్యెను. ఈవివస్వతునికి వైవస్వతమనువు, యముఁడు, శని అని మువ్వురు కొడుకులును, యమున, తపతి అని ఇరువురు కొమార్తలును పుట్టిరి. 

వైవస్వతుఁడు : ఒక మనువు. వివస్వతుని కొడుకు. భార్య శ్రద్ధ. కొడుకులు ఇక్ష్వాకుఁడు, నృగుఁడు, శర్యాతి, దిష్టుఁడు, ధృష్టుఁడు, కరూశుఁడు, నరిష్యంతుఁడు, వృషధ్రుఁడు, నభగుఁడు, కవి అను పదుగురు. వారలలో కవి అనువాఁడు బాల్యమునందే మృతుఁడు అయినందున సాధారణముగ ఇతనికి తొమ్మండ్రు కొడుకులు అనియే ఎల్లవారలు చెప్పుకొందురు.
ఈకుమారులు పుట్టకమునుపు వైవస్వతుఁడు పుత్రార్థియై ఒక యజ్ఞము చేయగా, అపుడు వైవస్వతుని భార్య తనకు కూఁతురు పుట్టునట్లు వేల్వుము అని యజ్ఞము నడపెడు హోతను వేఁడెను. కావున అతఁడు అందులకు తగిన మంత్రములను పఠించి వేల్చెను. అంతట ఇల అను కూఁతురు పుట్టెను. ఇల బుధుని పెండ్లాడి అతనివలన పురూరవుని కనెను. వానివలన చంద్రవంశము అభివృద్ధి పొందెను


పురూరవుడు - •వైవస్వతమనువు కొమార్త అగు ఇలకును చంద్రుడు కొడుకు అగు బుధునికిని పుట్టిన రాజు.
పురూరవునకు ఊర్వసి వలన ఆయువు, ధీమంతుఁడు, అమవసువు లేక విజయుఁడు, చిరాయువు లేక శతాయువు, శ్రుతాయువు లేక వసుమంతుఁడు అను పుత్రులు ఉదయించిరి
ఈతని రాజధాని ప్రతిష్ఠానపురము.
నహుషుఁడు : ఇతఁడు చంద్రవంశస్థుఁడు అగు ఆయువునకు స్వర్భానవి (స్వర్భానవి - Name of the Wife)  యందు పుట్టినవాఁడు. పురూరవుని పౌత్రుఁడు. ఈతని భార్య ప్రియంవద. పుత్రులు యతి, యయాతి, సంయాతి, ఆయాతి, ఉద్ధవుఁడు అని ఏవురు

యయాతి : నహుషునికిని ప్రియంవదకును పుట్టిన ఏవురు కొడుకులలో ఒక్కఁడు.
ఇతఁడు శుక్రాచార్యుల కొమార్త అయిన దేవయానను పెండ్లియాడి ఆమెయందు యదువు, తుర్వసువు అను ఇరువురు కొడుకులను, వృషపర్వుని కూఁతురును దేవయాన చెలికత్తెయును అగు శర్మిష్ఠయందు ద్రుహ్యుఁడు, అనువు, పూరుఁడు అను మువ్వురు కొడుకులను కనియెను

(సోర్స్ - పురాణ నామ చంద్రిక - యెనమండ్ర వెంకట రామయ్య - వయా - ఆంధ్ర భారతి ఆన్ లైన్ నిఘంటువు)


Tracking back పూరుడు !

శతరూప         - బ్రహ్మచే మొట్టమొదట సృజియింపఁబడిన స్త్రీ.

స్వాయంభువు - బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు
కర్దమప్రజాపతి : బ్రహ్మచ్ఛాయయందు పుట్టిన యతఁడు
మరీచి : బ్రహ్మమానసపుత్రులలో ఒకఁడు.

శతరూప   + స్వాయంభువు  -> దేవహూతి.

దేవహుతి  + కర్దమ -> కళ

కళ +     మరీచి -> కశ్యప

కశ్యప + అదితి ->  వివస్వత

వివస్వత + సంజ్ఞాదేవి (I am assuming only as above does not show correctly) -> వైవస్వత

వైవస్వత + శ్రద్ధ (Not sure who are the parents of Shradda!) -> ఇల

ఇల + బుధ (చంద్రుడు కొడుకు) -> పురూరవుడు

పురూరవ + ఊర్వశి -> ఆయువు

ఆయువు + స్వర్భానవి (Not sure who are the parents of svarbhanavi) -> నహుషుడు

నహుష + ప్రియంవద -> యయాతి

యయాతి + శర్మిష్ఠ -> పూరుడు

ఇట్లా ట్రాక్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే కథ ఎప్పటికి తేలేది ?
ఒక్క పూరుడు ని ట్రాక్ చేయటానికి రెండు గంటలు పట్టింది ! పూరుడు తరువాత ట్రాక్ ఎవరికైనా తెలిసుంటే చెప్పండి .

ట్రాక్ ఫార్వార్డ్ ఇఫ్ యు కేన్ :)

శుభోదయం
జిలేబి

Sunday, April 29, 2018

The Story of Lila from Yoga Vasistha!The story of Lila from Yoga Vasistha
 
యోగ వాశిష్ట - ఉత్పత్తి ప్రకరణము - లీలోపాఖ్యానము - సప్త దశ సర్గము -

శ్రీ దేవ్యువాచ

చిత్తాకాశం చిదాకాశ మాకాశంచ తృతీయకమ్
త్వాభ్యాం శూన్యతరం విద్ధి చిదాకాశం వరాననే

వరాననా ! చిత్తాకాశము చిదాకాశము ఆకాశము లను త్రివిధాకాశములలో చిదాకాశమే శూన్యతరమని గ్రహింపుము
 

This is one of the most interesting stories of Yoga Vasistha.
This story is in Utpatti Prakarana as Lilopakhyana.


It is given to illustrate the ultimate ideality of
the universe, the philosophy of death-
and after-death experience,

the relativity of time and space, the existence
of worlds within worlds,
the power of desires and
thoughts, and the equality of man and woman in the
acquirement of supernatural powers.


Lila is the wife of a king, Padma. She is intensely
devoted to her husband. Once she asks the priests of
her court, whether there is any method by which her
husband could be made immortal and learns from them
that it is impossible.


She then propitiates Sarasvati,
and gets a boon through her, that if her husband
should ever die, his soul would never go out of her
own room.


Very much pleased with her devotion the
goddess promises to manifest herself, whenever and
wherever she would require her.


The king Padma dies in course
of time and leaves Lila in intense mourning. A voice
from the Void, however, assures her, that the soul of
the king is within the room where he died, and
advises her to preserve the corpse, until the departed
soul again vivifies it after some time.Lila is very
much surprised and remembers the goddess, who instantaneously
appears before her. Lila implores the
goddess to show her the present experiences of the
king in his new world.For the purpose of enabling
her to see the other worlds, the goddess teaches her
the existence of various planes penetrating one another
and existing quite unperceived by the inhabitants of
other planes.


She teaches her also the method of
seeing and visiting the various worlds interpenetrating
our world and takes her to the present world of her
husband’s experience, where he is seen as a young
king of sixteen years ruling over a mighty kingdom.

Lila becomes wonderstruck. But Sarasvati makes her
more so by telling her the story of her and her
husband’s previous existence thus :—In a small hut in
a different world there lived a Brahmana named
Vasistha, with his wife Arundhati, who got also a
similar boon to keep the soul of her husband confined
in her apartment after his death.One day after having
witnessed the pompous procession of a king and
wishing to be born a king, the poor Brahmana died.

His wife, unable to bear the pangs of separation from
her husband, burnt herself with the body of her husband.

Sarasvati, then tells her that all this happened
only a week before and that the Brahmana pair was
born as the king Padma and his wife Lila, in this
world, where Padma died after having lived a long
life, leaving Lila alone.Lila does not believe this
story. This goddess, then, takes her to that world, and
makes her verify the story from a son of the deceased
pair.Through her meditation, she remembers all her
previous births since her origin from the Creator.


Both Lila and Sarasvati then return to the present world
of the king, who is now named Viduratha, and find
him in his 70th year.His present wife is also named Lila.


They manifest themselves before the king in his
private apartment and mysteriously remind him of his
previous existence as Padma.He expresses a desire to be Padma again.
His present wife propitiates Sarasvati
to confer a boon upon her to be the wife of her
husband even in his future world.After a short time
there arises a war in which the king Viduratha is
killed.His soul, which was present throughout in the
room where the Padma-corpse was lying, now re-enters
the dead body and lo ! it rises again as king Padma,
and finds standing before him his two wives, namely,
Lila I and Lila II, with whom he lives happily for a
long time again in this world.

Taken from B.L.Athreya's Book
"The Philosophy of Yoga Vasistha"

Saturday, April 28, 2018

కలువాయి బ్రహ్మ జ్ఞానము :)కలువాయిబ్రహ్మజ్ఞానము :)


మొన్నేదో ఆశారామ్ భాయి ని జైలు లోకి నెట్టే సే రంటే , ఆహా బ్రహ్మజ్ఞాన పదార్ధం ఇంత గొప్పదా ! ఇంత రక్షణ ఇస్తుందా అని దాంతో తలే ఉంగలీ దబాయీ :)

సరే, ఆంధ్రభారతీ ! జ్ఞానం ప్రసాద అని తలుపు తడితే కలువాయి బ్రహ్మ జ్ఞానం అన్న ముద్దొచ్చే పదం కనపడింది.

పదం కనబడితే ఏమి చేయవలెను ? దాని గణములు ఏ చందము లో ఫిట్టగునో అందులో పెట్టేసి ఓ పద్యం కట్టేయ వలెను :)

కాబట్టి వెంటనే పేరిస్తే, ఫిట్టేస్తే ,

కందం ఒక్కటి తయారయ్యింది :) (ఇదేదో జిలేబి హాంఫట్ తయారి ఇన్స్టంట్ ఎం టీ ఆర్ జిలేబి తయార్ లా అన్నమాట :)

కలువాయిబ్రహ్మజ్ఞా
నుల పల్కుల నెల్ల వినుచు నూతిన్ బడిరే
జలకమ్ము లాడి రే జను
లు లబ్జుగా భళి జిలేబు లూరన్ సుదతీ :)

ఇంతలో బ్లాగ్వైవీయారులు ఓ టపా పెట్టేరు 'సేద్య గురువుల గురించి :) ఆహా టపా ఒచ్చే ముందే కామింటు తయారు గా ఉందే (మా కామింటు ముందొచ్చే, ఆ పైనే బ్లాగ్ జ్యోతిష్యుల టపా - బ్రహ్మ జ్ఞానం గురించి, ఆ పై, వైవీయారు వారి టపా సేద్య గురూస్ గురించి :)) - అంటే జిలేబి వారికి బ్రహ్మ జ్ఞానం ఉన్నట్టే లేక్కన్న మాట :) టపా కన్నా ముందే కామింటు రెడీ చేసేసాం కాబట్టి :) జేకే :)

కట్ షార్ట్ :) - ఈ కామింటు పెట్టేక  కలువాయి అంటే ఏమని శ్రీ మాన్ విన్న కోట వారి పృచ్ఛ :)

నిజం చెప్పా లంటే తెలియదు :)

ఎవరైనా తెలిస్తే చెప్ప గలరు

కలువాయి అంటే ఏమిటి ?


శుభోదయం

జిలేబి

 

Friday, April 20, 2018

ధర్మ పోరాట దీక్ష !

ధర్మ పోరాట దీక్ష
తెలుగు తేజపు డీ !
నారావారి దీక్ష
 


అదిగో మెదలెట్టెన్ దీ
క్ష! దీకొనుచు చంద్రబాబు ! కాలున్ దువ్వెన్
కదిలెన్ తెలుంగు తేజము
వదులరికన్ వేద సమర వారిజమిదియే!
 
చంద్రన్న దీక్ష! మద్దతు
సంద్రంబుప్పొంగెనే! విజయమిక మనదే
కంద్రీగతుట్టె కదిలె! న
రేంద్రుడ దిగిరమ్మ భువికి రిమ్మను విడుమోయ్


పోరాటమ్మిది!ధర్మ దీక్ష! భళిరా పూరించె శంఖమ్ము మా
నారా వారు! తెలుంగు తేజమిదిగో! నాలాయకీ వీడి, మో
డీ!రమ్మా!దిగిరమ్మ ! ఆంధ్ర ప్రజలొడ్డేరయ్య చాలెంజు!భా
జ్పా!రాష్ట్రమ్మును తీర్చిదిద్ద సలుపన్ సాయమ్ము జైహిందనన్


జిలేబి
 

Sunday, April 15, 2018

ఋణం

 
 
హిమవత్పరవతమే సిరా బుడ్డీ గా
మహాసాగారా లే సిరా గా
దేవదారు వృక్షమే కలం గా
ఆకాశమే కాగితంగా
పరచు కున్నా  
తల్లీ నే తీర్చ లేను
ఓ చుక్కైనా
నీ దయామృత  ఋణాన్ని !
 
 
స్వామి వివేకానంద
స్వేచ్ఛానువాదం
 
జిలేబి
 
 
 
 

Sunday, April 1, 2018

The Dream of Ibn Battuta ( alias Shamsaddin)


Abu Abdullah Muhammad of Tangier (Morocco) - Ibn Battuta alias Shamsaddin
 
The dream of Ibn Battuta
 
 
 
 
During my stay at Alexandria I had heard of the pious Sheikh al-Murshidi, who bestowed gifts miraculously created at his desire.
 
He lived in solitary retreat in a cell in the country where he was visited by princes and ministers.
 
Parties of men in all ranks of life used to come to him every day and he would supply them all with food.
 
Each one of them would desire to eat some flesh or fruit or sweetmeat at his cell, and to each he would give what he had suggested, though it was frequently out of season.
 
His fame was carried from mouth to mouth far and wide, and the Sultan too had visited him several times in his retreat.
 
I set out from Alexandria to seek this sheikh and passing through Damanhur came to Fawwa [Fua], a beautiful township, close by which, separated from it by a canal, lies the sheikh's cell.
 
The sheikh rose and embraced me, and calling for food invited me to eat. When the hour of the afternoon prayer arrived he set me in front as prayer-leader, and did the same on every occasion when we were together at the times of prayer during my stay.
 
When I wished to sleep he said to me “ Go up to the roof of the cell and sleep there ” (this was during the summer heats).
 
At the time of my visit to the Sheikh he had with him one of the sultan’s aides-de-camp, who had encamped with his troops just outside. So I said to the officer “ In the name of God, you can occupy sir” but he replied [quoting from the Koran] “ There is none of us but has an appointed place.” 
 
So I mounted to the roof and found there a straw mattress and a leather mat, a water vessel for ritual ablutions, a jar of water and a drinking-cup, and I lay down there to sleep.
 
 
That night, while I was sleeping on the roof of the cell, I dreamed that I was on the wing of a great bird which was flying with me towards Mecca, then to Yemen, then eastwards, and thereafter going towards the south, then flying far eastwards, and finally landing in a, dark and green country, where it left me. I was astonished at this dream and said to myself “ If the sheikh can interpret my dream for me, he is all that they say he is.”
 
Next morning, after all the other visitors had gone, he called me and when I had related my dream interpreted it to me saying:


“You will make the pilgrimage [to Mecca] and visit [the Tomb of the Prophet] and you will travel through Yemen, Iraq, the country of the Turks, and India.
You will stay there for a long time and meet there my brother Dilshad the Indian, who will rescue you from a danger into which you will fall.”
 
Then he gave me a travelling-provision of small cakes and money, and I bade him farewell and departed.
 
 
(From the Travels of Ibn Battuta
Year 1325-1354 A.D.)
 
 


Wednesday, March 28, 2018

సరదా మాటలు :)సరదా మాటలు :)

బ్లాగు అగ్రిగేటర్ లో ప్రముఖం గా కనిపించేవి టపా హెడ్ లైన్లు !

అప్పుడప్పుడు వేగం గా హెడ్ లైన్లు మాత్రమే చదివేస్తూం టాం .

ఆ ఫ్లో లో పక్క పక్క నున్న కొన్ని బ్లాగు హెడ్ లైన్లను కలిపి చదివేస్తూండటం కూడా కద్దు.

అట్లాంటి సమయాల్లో కొన్ని టపా ల హెడ్ లైన్లు కలబోత గా నవ్వు ని తెప్పించేస్తూం టాయి. ఇట్లాంటి వి కొన్ని ఇంతకు మునుపు రాసినట్టు గుర్తు.

అట్లాగే ఇవ్వాళ కనబడినవి కొన్ని :) ఎన్జాయ్ :)


వనజవనమాలి :   గోదావరిలో రాయికి నోరొస్తే ..
చిత్రకవితా ప్రపంచం :   చచ్చిన దానికి కడుపొచ్చింది


గోదావరిలో రాయికి నోరొస్తే .. చచ్చిన దానికి కడుపొచ్చింది

పాటతో నేను :   అబ్బనీ తియ్యనీ దెబ్బ...
Eco Ganesh :   మధర్ సూక్తి


అబ్బనీ తియ్యనీ దెబ్బ...  మధర్ సూక్తి


కష్టేఫలి :   కలిగినవారింటి దిష్టిబొమ్మ
ఒక్కమాట :   యశస్వి||దిశ మొలతో తిరిగే వాడికి సిగ్గేసినప్పుడు..||


కలిగినవారింటి దిష్టిబొమ్మ -- దిశ మొలతో తిరిగే వాడికి సిగ్గేసినప్పుడు


Sakshyam Magazine :   రావణ లంక దొరికింది.. సీతను దాచిపెట్టిన లంక దొర
ఆపాత మధురాలు :   చల్లని చిరుగాలీ నీకొక సంగతి తెలుపాలీ 

రావణ లంక దొరికింది.. సీతను దాచిపెట్టిన లంక దొరికింది - చల్లని చిరుగాలీ నీకొక సంగతి తెలుపాలీ 

Sakshyam Magazine :   రావణ లంక దొరికింది.. సీతను దాచిపెట్టిన లంక దొర
ఆపాత మధురాలు :   చల్లని చిరుగాలీ నీకొక సంగతి తెలుపాలీ 


శ్యామలీయం :   దేవుడు రాముడు దేహాలయమున జీవుడు రాముని పూజారి
DATHA RAMESH :   రజనీకాంత్ సినిమాలలోని టైటిల్ కార్డ్స్ !

దేవుడు రాముడు దేహాలయమున జీవుడు రాముని పూజారి  - రజనీకాంత్ సినిమాలలోని టైటిల్ కార్డ్స్చీర్స్
మీకూ ఇట్లాంటివి కనిపిస్తే కామింటండి :)

జిలేబి


 

Tuesday, March 27, 2018

అదేమి పదమో పులుసు- హు హు సాంబారన్న సాధువైన పదముంటేనూ !అదేమి పదమో పులుసు !
 హు హు  
సాంబారన్న సాధువైన పదముంటేనూ !మరీ ఇట్లాంటి అసాధువైన పదమేమిటి పులుసట పులుసు .

అబ్బే వినడానికే మరీ ఎబ్బెట్టు గా లేదూ ?

సాంబార ని శుభ్రమైన సలక్షణ మైన సుందరమైన సులభమైన ముచ్చటైన   పదముంటే అట్లా పాత కాలపు చింత కాయ పచ్చడి లాంటి పులుసు గిలుసు లాంటి పదాలేమిటో ?

అబ్బే కొంచెం కూడా అర్థం కాదే వీళ్ళ కోతలు కోటలు గట్టే మాటలు ?


మరీ తెలుగు వారి పులుసు కాకుంటే పులుసు ని పట్టుకుని సాగ దీయట మేమిటో ?

సాంబారు లో పప్పు వుంటుంది . పులుసు లో ఉంటుం దా ?

అబ్బే ! ఏమిటో భేషజాలు.

సాంబారు అన్న పదం ఎంత ముద్దొచ్చే పదం కదండీ ?

సాంబ ! శివుని పిలుస్తా మట్లా !

సాంబరి అంటే హస్త లాఘవము.

సాంబారు లో హస్త లాఘవం ఉంది కదా ! ?

అయ్యరు గారి సాంబారు కు ధీటై న దేది ?

ఏమిటో మరీ చోద్యం !


:)
జిలేబి
బ్రేవ్ !

Friday, March 2, 2018

బర్నాలు ఎలా చచ్చేడు - ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ - ఇన్సైడ్ స్టొరీబర్నాలు  ఎలా చచ్చేడు - ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ - ఇన్సైడ్ స్టొరీ


బర్నాలు ఓ ప్రముఖ పాత్రికేయుడు. వాడి ప్రశ్నల్లో పదునుంటది. వాడి ప్రోగ్రాం చూస్తా వుంటే మన హార్ట్ బీటు లబ్బు డబ్బు లబ్బు డబ్బని వేగం గా కొట్టేసుకుంటుంది.

అట్లాంటోడు ఓ రోజు అకస్మాత్తు గా బాత్రూం లో కాల్జారి బాల్చీ తన్నేసాడు.

వాడి చానల్ కి పిచ్చి పట్టి నట్టయ్యింది. చానల్ మొత్తానికి వాడే ఏకాకి బెస్ట్ కాకి.

వాడి అరుపులు లేకుండా చానల్ శూన్యం అయి పోవడం తో , వేరే ఏం చెయ్యాలో పాలుపోక చానల్ వారు ,

వాడి స్టైల్ ల్లో నే బర్నాలు ఏల చచ్చేడు? ఎలా చచ్చేడు ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ ఇన్సైడ్ స్టొరీ అంటూ కథనం సాగిస్తామని ప్లేన్ వేసుకుంది.

వాడి స్టైల్ వాడి జూనియర్ లకబ్బ లే.

ఏదో ప్రోగ్రాం చేసేద్దామనుకుని చేసేసేరు . అడ్వర్టయిజ్ చేసేసేరు.

అయినా బిక్కు బిక్కు మంటోనే వుంది వారికి. బర్నాలు స్టైల్ మనకు రాలేదే అనుకుంటూ.

ప్రోగ్రాం మొదలెట్టేరు.

లైవ్ ఫ్రం హరిశ్చంద్ర ఘాట్ :) ఓ కెమరా ఘాట్ లో బర్నాలు శవం మీద ఫోకస్ మరిన్ని కెమరా లలో
వేర్వేరు చోటా మోటా వ్యక్తులు డిబేట్ మొదలెట్టేరు.


టీ ఆర్ పీ పడి పోవడం మొదలెట్టింది  ముంబై స్టాకు మార్కెట్టు లా !

చానల్ వాళ్ళు తల పట్టు కోవటం మొదలెట్టేరు.

లైవ్ లో కెమరా మరో మారు హరిశ్చంద్ర ఘాట్ లో బర్నాలు పై తిరిగింది.

ఆవేశం ఆపుకోలేక బర్నాలు దబ్బున లేచాడు. ఐ మీన్ శవం లేచింది.

అక్కడున్న విలేఖరి మైకు ను లాక్కుని శవం శివమై ఊగటం మొదలెట్టింది. ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ శవమే ఇన్సైడ్ స్టొరీ ఇక చెబ్తుంది.

టే ఆర్ పీ ధన ధన పెరిగింది :)


చీర్స్
జిలేబి

 

Thursday, March 1, 2018

శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి -నివాళి
ఆత్మానాత్మ పదార్థౌ ద్వౌ భోక్తృ భోగ్యత్వ లక్షణౌ
బ్రహ్మైవాత్మా న దేహాదిరితి వేదాంత డిండిమః

అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ |
వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్
 
జిలేబి

Sunday, February 25, 2018

తారాపథం లోకి సితార గా దూసుకెళ్ళి పోయిన శ్రీదేవి !తారాపథం లోకి సితార గా దూసుకెళ్ళి పోయిన శ్రీదేవి !

మళ్ళీ రమ్మా ! అగ్రనటీమణి గా
నివాళి


దివికెళ్ళి పోయిన దివ!

జిలేబి

Friday, February 16, 2018

పిడిబాకై హృదయము నులివెట్టవలెనకో !
పిడిబాకై హృదయము నులివెట్టవలెనకో !
పడికెట్టు రాళ్ల గూర్చుచు
పిడివాదమ్ముగ పదముల పిండు జిలేబీ
గడినుడి కాదే పద్యము
పిడిబాకై హృదయము నులివెట్టవలెనకో !


శుభోదయం
జిలేబి
Thursday, February 15, 2018

అక్షి నామావళి :)

 
 
అంబుజాక్షి
అంబురుహాక్షి
 
అబ్జాక్షి
అరుణాక్షి
అలికాక్షి
 
ఇంద్రాక్షి
ఇందీవరాక్షి
 
 
కమలపత్రాక్షి
కమలాక్షి
కంజదళాయతాక్షి
కామాక్షి
కురంగాక్షి
కువలయాక్షి
 
 
చంచలాక్షి
చపలాక్షి
 
జలజాక్షి
 
తరలాక్షి
తోయజాక్షి
 
ధవళాక్షి
 
నళినాక్షి
నీరజాక్షి
 
పంకజాక్షి
పద్మాక్షి
పుష్కలాక్షి
 
మదిరాక్షి
మృగాక్షి
మీనాక్షి
 
లోలాక్షి
 
వనజదళాయతాక్షి
వనజాక్షి
విరూపాక్షి
విశాలాక్షి
 
సహస్రాక్షి
సారసాక్షి
 
శకాక్షి
శఫరాక్షి
 
హరిణేక్షి
 

  
శుభోదయం
జిలేబ్యాక్షి :)