Sunday, November 25, 2012

బోల్ జిలేబీ !


మీ పేరేమిటి ?

జిలేబి .

అదేమిటీ ముసల్మాను పేరా ?

జిలేబీ స్వచ్చమైన పేరు !

అట్లా కాదు లెండి, ఈ జిలేబీ అన్నది ముసల్మానులు మన దేశానికి వచ్చేక వారితో బాటు వచ్చిన చిరు తిండి గదా ఇట్లా మీరు జిలేబీ అంటే , కొంత సందేహం వచ్చింది

మాకో కజిన్ ఉన్నదండోయ్ , దాని పేరు....

దాని పేరు ?

జిల్లాలంగడి జాంగ్రి !

వాట్ !

వాట్ కాదు, జాంగ్రీ!

అదీ ముసల్మాను పేరే ?

అదేమిటండీ ఎ పేరన్నా ముసల్మానే అంటారు ? పోనీ బాదుషా పెట్టుకో మంటారా ?

బాదుషా ? నా !

పోనీ కోవా ? పాల కోవా ?

కోవా ?

వ్వా, వ్వా, ఏ  పేరు పెట్టుకున్నా ఎదో ఒక వంక పెడతారే !మరి


 సరే, తిరుపతి లడ్డు, పయణి పంచామృతం ఇట్లా ఏమన్నా పెట్టు కో మంటా రా ?

వద్దు లెండి!

సరే అఅయితే, మీరే ఏదో  ఒక పేరు తగలేట్టండీ మరి !


చీర్స్
జిలేబి

Friday, November 23, 2012

మిటాయి పొట్లం కాగితం వెర్సెస్ బిట్స్ అండ్ బైట్స్ !

మిటాయి పొట్లం కాగితం  వెర్సెస్ బిట్స్ అండ్ బైట్స్ !

'ఏమోయ్ జిలేబీ పూర్వాశ్రమం లో నీ కళా 'ఖండా లని' పత్రిక, జ్యోతీ లలో చూసు కోవాలని అహరహము కష్ట పడే దానివి. ఈ మధ్య ఆ వైపే వెళ్ళడం లేదేమిటి ?' అడిగారు మా అయ్యరు  గారు.

'మిటాయి పొట్లం' కాగితాలకి విలువ పొయిం దండీ అన్నా దర్జా గా.

ఏమిటోయ్  విషయం?

'కొన్నేళ్ళ క్రితం 'స్వాతి'  మార్కెట్ కొచ్చి పత్రిక జ్యోతీ లని ఎట్లా ఊడ బెరికిం దండీ ?'

'ఏముందీ వాడు మిటాయి పొట్లాన్ని 'మిర్చీ పొట్లం' గా, 'సాఫ్ట్' సయనాగారపు రసరమ్య వేణీ  గా 'దక్' దక్ దక్ నే లగా  మేరా దిల్ ... మోర్ నే లగా గా బాజీగర్ చేసేడు' చెప్పారు ఆలోచించి.

కాదా ? అంటే, హాల్ టేబుల్ టాప్ స్టేటస్ సింబల్ పత్రిక, ఒడిలో సయ్యాట లాడింది, కొంత కాలం దాక హాల్ టేబుల్ టాప్  పై పెడితే 'అబ్బే, వీరు ప్లే బాయ్ చదువు తారండో య్ అన్నట్లు అయ్యింది. ప్లే బాయ్ గొప్పదనం అప్పుడు ఏమిటి? స్వీప్ ది మార్కెట్ , కాదా మరి?

ఇప్పుడు భళీ బ్లాగులు, నా జిలేబీ లని వేసుకోవడానికి తీరిగ్గా నా సమయం లో రాసుకోవ డానికి  అసలు ప్రచురిస్తారా , లేదా అని 'చింత' లేకుండా మనకు మనమే రాసేసు కుంటూ ఆహ్ ఈ పాటి సౌలభ్యం ఇంకే మైనా ఉందం టారా  ? ' అడిగా.

కాదా మరి ?

కాబట్టి, మిర్చీ పొట్లం కాగితం హుష్ కాకీ !

మరి ఈ బిట్స్ అండ్ బైట్స్ చాన్నాళ్ళు ఉంటుం దంటావా ? ఆ అమెరికా వాడు దివాలా తీస్తే నీ గతేం గాను ?

'ఆ మనం రాసే రాతలకి ఏ 'గో' 'దారి' అయితే నేం ? అయితే మిటాయి పొట్లం కాగితం . కాకుంటే లాస్ అఫ్ బిట్స్ అండ్ అండ్ బైట్స్ అంతే గదా !' కాల గతిలో అన్నీ ఎనెర్జీ ఫార్మ్స్ మాత్రమె గదా ? 'energy can neither be created nor destroyed'!


(వనజ వనమాలీ గారి టపా చదివాక!)


చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, November 21, 2012

ధమాల్ ధమాల్ డబాల్ డబాల్ !

ధమాల్ ధమాల్ డబాల్ డబాల్ !

ఏమోయ్ మనవడా, అంత విచారం గా ఉన్నావ్ ? అడిగా మా వాణ్ని, ఇంటికి వస్తూనే ఉస్సురు మన్నాడు వాడు.

వచ్చింది అర్ధ రేతిరి దాటి.

చేసే పని 'పాడు' మాలిన (పని పాటా లేని అనాలా లేక పాడు మాలిన పని అనాలా?) ఐటీ ఉద్యోగం. దేశాన్ని  అభివృద్ధి కి తెచ్చిన 'సాఫ్ట్ 'వేరు' బ్యాక్ ప్యాకు మానవుడు!

'ప్చ్' అన్నాడు.

ఏమిరా అన్నా?

'నేను ప్రో ఏక్టివ్ కాదటే ' అన్నాడు వాడు.

అంటే ఏంట్రా మనవడా ? అడిగా.

' అంటే, నేనన్ని ట్లో నా అంతగా చొరవ గా దూసు కెళ్ళడం లేదటే ? '

అంటే ?

అంటే, తెల్ల మొగం పెట్టాడు వాడు.

పోనీ లేరా భోజనం చేసి పడుకో  అన్నా

ఆకలి లేదే అన్నాడు ' ఈ ఇయర్ నా బోనస్ ధమాల్ ధమాల్ డబాల్ డబాలే' విచారం గా ముఖం పెట్టేడు.

వాణ్ని గమనించా.

నిండా ఇరవై నాలుగు కూడా దాటలేదు. మానవుడికి ఇంకా పెళ్లి కూడా కాలేదు. నడి సంద్రం లో నావ లా, చుక్కాని లేని పడవలా తెల్ల ముఖం పెట్టి ఉన్నాడు. ప్రపంచం లో ని భారం మొత్తం వాడి తల మీదే ఉన్నట్టు ఉంది.!

ప్చ్..

"We had everything, twenty years go, but just little of everything and yet we were happy. Now, we have more of everything, but little is gratifying the soul"

జిలేబి.

Monday, November 19, 2012

చాతుర్మాస్య జిలేబీ వ్రతం !


"ఏమిరా అబ్బిగా, ఈ మధ్య ఊళ్లూ ఊళ్లూ చుడుతూ గొప్ప సన్యాసి వై పోయావట ? " అడిగా, చిన్నప్పుడు చూసిన ఏబ్రాసి వెధవ అనబడే మా ఊరబ్బాయి ఈ మధ్య పెద్ద సన్నాసి అయిపోయాడని తెలిసి వాణ్ని  కలిసి అడిగా .

వామ్మో, జిలేబమ్మ తల్లీ మీరా అన్నాడు వాడు కనబడీ కనబడంగా నే!

అవునోయ్ నేనే అన్నా

ఎట్లా మీ దర్శనం ఈ దేశం కాని దేశం లో అన్నాడు మాట తప్పించి.

"ఏమీ లేదోయ్, మీ భాష లో చెప్పా లంటే చాతుర్మాస్య వ్రతం ! ఓ నాలుగు నెలలు ఇక్కడ ఉండి పోదామని వస్తే, మనవడు చెప్పేడు ఏబ్రాసి సన్నాసి కూడా ఈ ఊళ్ళో నే ఉన్నాడు బామ్మా అని. పోదారి మనూరి బుడతడే కదా చూసి పోదామని ఇట్లా వచ్చా " చెప్పా.

'సరే ఎట్లాగూ వచ్చావు కదా తల్లీ, నా ఉపన్యాసం ఉంది విని మరీ వెళ్ళు'  అన్నాడు ఆప్యాయత తో.

'నువ్వు చెప్పి నేను వినాలట్రా ఏబ్రాసీ ' అనబోయి ఏ పుట్టలో ఏ  పాముందో మా ఏడు కొండల పెరుమాళ్ళ కే ఎరుక అనుకుని 'అట్లాగే లేరా అనబోయి, ప్రక్కన ఎవరో పెద్దాయన మరీ వంగి పోయి స్వామీ వారికి నమస్కారం చేస్తూం టే , బాగోదని , సభా మర్యాద గా, అట్లాగే స్వామీ అన్నా!

వాడు నవ్వాడు. 'ఏమి తల్లీ, నామోషీ పడి పోయావు, అట్లాగే లేరా అని ఉండ వచ్చు గా! అందరూ నన్ను గౌరవిస్తా వుంటే నా తల తిక్క మరీ బిగిసి పోదూ. ఇట్లా ఆప్యాయత తో 'రా' అని పిలిపించు కోవడం చాలా నాళ్లా యే ! గౌరవ స్థానపు ఇక్కట్లు' అన్నాడు.

ఓ మారు నింపాదిగా చూసా ఏబ్రాసి వైపు. నిండా ముప్పై ఏళ్ళూ  లేవు. స్వామీ అయిపోనాడు. ప్చ్ అన్నీ గౌరవ సంబోధన లే మరి!

కొంత విచారం వేసి,  'అట్లాగే లేరా అబ్బీ' అన్నా 'నీ ఉపన్యాసం విని ఆ పైనే పోతా' అన్నా.

సంతోష పడ్డాడు అబ్బాయి.

'ఉపన్యాస ప్రారంభం లో మా గొప్ప గా, నా గురించి చెప్పి, 'ఈ తల్లి ఇక్కడ ఉండడం చూస్తూంటే నా తల్లి ఆశీర్వచనాలే సుమీ! వేలాది మైళ్ళు దాటి వచ్చినా మన ఊరి వారిని మన దగ్గరికి పంపించింది ఆ తల్లి అన్నాడు.!

వామ్మో, వీడు మరీ నిజంగానే వేదాంతి అయిపోయేడు సుమీ అనుకున్నా !

ఏమైనా, మన ఊరి వాళ్ళు ఇట్లా ఏ  ఫీల్డ్ లో నైనా గొప్పగా పై కొస్తే, మనకు సంతోష మే కదా మరి!

ఓకే, ఇంతటి తో చాతుర్మాస్య జిలేబీ 'వ్రాత' కథ ఇంతటి తో పరి సమాప్తం !

 శుభోదయం!

చీర్స్
జిలేబి. 
(The World is round, it has no point!)

Tuesday, November 13, 2012

రామ్, చట్ , మ (ర) లా నీ (పై) కంప్లైంట్!


శ్రీ రామచంద్ర ప్రభువు మళ్ళీ తల పట్టు కున్నాడు. అబ్బా తల నొప్పి అంటూ !

సీతమ్మ చూసింది.

'కుశ లవ్ కీ మా'  అని సంబోధించాడు సీతనుద్దే శించి.

స్వామీ అన్నది అమ్మ వారు!

'తప్పైపోయి నిన్ను నేను ఒక్క సారి అడవులకి పంపి మరీ తప్పు చేసాను సుమీ ! జన్మ జన్మలకీ ఈ కారణం పట్టు కుని నన్ను శాంతి గా ఉండనివ్వ నంటున్నారు ఈ నరులు ' వాపోయాడు రామభద్రుడు. 'అవ్వా ళ  ఆ మడవాలి  మాట వినకుండా  ఇప్పటి రాజకీయ నాయకుల్లా ఉండి  'వాడెవడో చస్తే నా కేంటంట అన్నట్టు ఉండి  పోయి ఉండాల్సిం ది ' నిట్టూర్చాడు.

సీతమ్మ విచారం గా చూసింది.

పాపం స్వామీ వారు.

అడవులకి వెళ్ళిన తనే వగచ లేదు.

ఏమి జరిగిందో అది రాసి ఊరుకున్నాడు ఆ  వాల్మీకి.

దాన్ని 'వినుడు, వినుడోయీ రామాయణ గాధ ' అని పుత్ర రత్నములు కూడా 'టాం టాం ' కొట్టేసేరు'!

అన్నీ కలిపి స్వామీ వారిని యుగ యుగ ములకీ వదిలి పెట్టె టట్టు  లేదు మరి , వారి పై అభాండాలు !

'స్వామీ, బాధ పడకండి. దాన్ని 'కాంపెన్సేట్' చేయడానికే కదా,కృష్ణా వతారం లో మిమ్మల్ని కోరుకున్న వారినేవ్వరినీ మీరు కాదన లేదు ?" ముసి ముసి నవ్వులు చిందించింది అమ్మ వారు. ద్వాపర లో తన పరిణయం గుర్తు కొచ్చి మరీ సిగ్గు మొగ్గై పోయింది.

'ప్రాణే శ్వరీ , ఆ జన్మ మాత్రం ఆరోపణ లకి గురి కాలేదా ఈ మానవ మాత్రుల చేత ' మళ్ళీ వాపోయాడు రామచంద్రుడు.

'స్వామీ , అదియే కదా 'స్త్రీ' సిరి ! మీరు మమ్మల్ని ఏడిపించినా , మేము మిమ్మల్ని ఏడి పించినా , కాల గతి లో మీ పైకే ఆరోపణ లన్నీ వస్తాయి ' ఈ మారు అమ్మవారు మరీ ఆలోచించి చెప్పంది .

'ఎందు కంటావ్ ? ' అన్నట్టు చూసాడు  భోళా  రాముల వారు.

'ఏ  కాలం లో నైనా ఓ మగ వాడు , ఓ స్త్రీని తక్కువ గా చెప్పి ఇంటి కెళ్ళి బతికి బట్ట కడతా డంటారా  వాడికి తిండి ఇంట  ఆ ఇల్లాలు పెడు తుం దంటా రా ?' అడిగింది సీతమ్మ. 

' అవునోయ్, ఈ విషయం నాకు తట్ట లేదు సుమీ!

"ప్చ్ ఆ మానవుడికి ఇంట్లో తెల్లారి టిఫిను పెట్టలేదేమో వాళ్ళావిడ! కొంత ఆవిణ్ణి  ఖుషీ చెయ్యడా నికి ఇట్లా చెప్పి ఇంటి కెళ్ళి ఉంటాడు, కనీసం 'చారన్నమైనా' దొరక్క పోదా అనుకుంటూ '  "

శ్రీ రాముడి ముఖం తేట బడింది. చింత వదిలింది.

'సీతమ్మ గుంభన గా నవ్వింది. ' ఈ మగ రాయుళ్ళ 'దిమాగ్' ఇట్లా గడ్డి పోచలా ఉంటుందెందుకో  మరి ! ఓ నిమిషం లో డీలా పడి  పోతారు. మరో నిమిషం లో శ్రీ మతి కొంత ఊరట కలిగిస్తే మళ్ళీ మన లోకం లోకి పడతారు !'

అంతా  విష్ణు మాయ మరి !


దీపావళీ శుభాకాంక్షల తో -

యా దేవీ సర్వ భూతేషు ... ఇవ్వాళే  'మా సత్య' శ్రీ కృష్ణుని సాక్షి గా నరకాసురుడి  సంహారం గావిం చిందట !

శుభోదయం !
భళీ !!
జిలేబీవళీ !!!

Sunday, November 11, 2012

సోది చెబుతా నమ్మ సోది!

సోది చెబుతా నమ్మ సోది!

మీ పేరు జిలేబి.

ఓహ్ 

మీ వారి పేరు జంబు నాధన్ కృష్ణస్వామి అయ్యరు 

ఆహ్ 

మీరు యాభై  సంవత్సరాల వయసు పైబడ్డ వారు.

చ ఛ నో !

మీ పెళ్లి ఓ మోస్తరు ప్రేమ వివాహం 

సిగ్గే సింగారం!

మీరు ఆస్సాము లో పనిజేసారు చాలా కాలం పాటు.

ఓహ్ మై గాడ్ ! మీకు నా గురించి చాలా తెలుసే?

ఆ మధ్య మీరు సబ్బాటికల్ లో వెళ్ళారు.

This is too much!


మీకు స్విట్జెర్లాండ్ లో హోటలు ఉంది. మీకు స్విజ్జు లావాదేవీ లు ఉన్నాయ్!

oh my god! french leaks!

మీ అయ్యరు గారంటే మీకు మరీ ప్రేమ దోమ 

అవునోయ్ ! కాదంటా నా ?

మీకు మనవళ్ళు  మనవరాళ్ళూ ఉన్నారు.

ఈ విషయం ఎట్లా తెలుసు మీకు!

మీరు సెయింట్ మేరీ కాలేజీ లో  పట్టా పుచ్చు కున్నారు.

ఓహ్ !

మీకు రాబోయే సంవత్సరం లో రిటైర్మెంటు 

మై గాడ్!

మీ మనవరాలి పెళ్లి వేటలో మీరున్నారు.

Thats correct How the hell you know !

కాని మీ మనవరాలికి  ఆల్రెడీ బాయ్ ఫ్రెండు ఉన్నాడు!

This is too much !

ఇవ్వాళ తెల్లారి మీరు క్లోజ్ అప్ టూత్ బ్రెష్ తో కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ వేసి, పళ్ళు తోమారు !

How the hell you know that!

రేపు మీరు చికాగో కి ముంబై నించి ఫ్లైట్ పడుతున్నారు ! మీ విసా ఇవ్వాళ రావాలి 

కరెక్ట్! ఎట్లా తెలుసు మీకు !

మీ గురించి ఇంకా చెప్పా లంటారా ?

వద్దే వద్దు! ఓహ్ గాడ్ ! వాట్ ఎ నెట్ వరల్డ్!

మీకు బ్లాగేశ్వరి బజ్జేశ్వరి అన్న కజిన్ సిస్టర్లు ఉన్నారు. మీకు ట్వీ ట ర రాజా అనబడే కజిన్ బ్రదర్ ఉన్నాడు!

They know about me in detail! My goodness I am still alive!


(ఓ ఫేస్ బుక్ కథ!)

చీర్స్ 
జిలేబి 

Thursday, November 8, 2012

వ్యాఖ్యల లో ఉంది మజా, అది చదివితే తెలియును లే!

వ్యాఖ్యల లో ఉంది మజా, అది చదివి అనుభవించితే  తెలియును లే! !

ఈ మధ్య ఎవరో ఒక అజ్ఞాత మానవుడు శంకరాభరణం బ్లాగు కామెంట్లు వ్యాఖ్యల పేజీ లో ఎక్కువై పోయిందని పేచీ పెట్టాడు!

మొదట్లో చాలా సీరియస్ గా బ్లాగులు గట్రా చదివే దాన్ని. ఆ పై ఈ వ్యాఖల పేజీ కనబడింది. ఏమిటో అని చూస్తే, కొన్ని రోజుల తరువాయి బ్లాగుల లిస్టు కన్నా ఈ వ్యాఖ్యల పేజీయే  మరీ రంజు గా ఉన్నట్టు అనిపించింది.

వా హ్ వా హ్  అనుకున్నా.

ఈ వ్యాఖ్యలు ఇచ్చే కిక్కు బ్లాగ్ టపా కూడా ఇవ్వదేమో మరి అన్నంత గా వ్యాఖ్యలు మాత్రమె చదివే దాన్ని.

ఈ పైత్యం నాకు మాత్రమె ఉందనుకున్నా !

కాదన్నమాట !

వ్యాఖ్యలు చదవి టపా చదివే వాళ్ళూ ఉన్నారన్న మాట నాలా మరి ! ఈ కేటగరీ వాళ్ళే ఎక్కువేమో మరి ? అగ్రిగేటర్ వాళ్ళు (మా హారం రెడ్డి గారి లాంటి వాళ్ళు, కాకుంటే సంకలిని శాస్త్రీ ) ఏమైనా ఓ 'విచారణ' కమిటీ వేసి ఈ విషయం తేల్చి చెప్పితే బాగుణ్ణు ! కామెంటు పేజీలకి ఎక్కువ  క్లిక్కులు వస్తాయా లేక బ్లాగు పేజీ కి ఎక్కువ క్లిక్కులు వస్తాయా అని అన్న మాట !

ఆ మధ్య 'ప్రవీణుడు' వరసబెట్టి కామెంటులు రాసే వాడు. ఈ మధ్య ఈ అబ్బాయి మరీ కనిపించటం లేదు మరి ! ఏమయ్యాడో మరి ప్చ్ !  అసలు ప్రవీణుడి కామెంట్లు లేక కామెంటు పేజీ లు మరీ 'సన్న' బడి పోయేయి !

సో,
వ్యాఖ్యల లో ఉంది మజా, అది చదివితే తెలియును లే!

అబ్బా, చూడండి, కామెంట్లకి ఎంత పవరు ఉందో, కామెంటు చదివి ఓ టపా రాసేసా నొచ్!

దురదస్య దురదః జిలేబీ నామ్యాః దురద గొంటాకు హ!


చీర్స్
జిలేబి.

Friday, November 2, 2012

ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ పూర్వ జన్మ లో జిలేబీ ఎవరు ?


నేనెవరు అన్నారు రమణ మహర్షి వారు . who am I ?

నేనెవరు ? అన్నా మా అయ్యరు గారితో.

జిలేబీ అన్నారు వారు.

మరి పూర్వ జన్మలో నేనెవరిని ?

చచ్చాం పో. ఏడడుగుల బంధం ఏడు జన్మల బంధం. కాబట్టి పూర్వ జన్మలో కూడా నీవె నా జిలేబీ వేమో ? అన్నారు శ్రీ వారు.

అంతే  నంటారా ?

కాదనడానికి నాకు ధైర్యం చాలడం లేదు సుమీ అన్నారు అయ్యరు  గారు ! జిలేబీ యా మజాకా మరి ?

జోక్స్ అపార్ట్,, చాలా సీరియస్ టపా ఇది. పూర్వ జన్మలో మీ రెవరు అని తెలుసు కోవటం ఎలా ? అసలు పూర్వ జన్మ అంటూ ఉందా ? (ఉందనే వాదన ఎక్కువే మరి కాబట్టి ఉంది అనుకోవాలి )

ఈ ప్రశ్న ఎందు కొచ్చింది అంటారా ? శ్రీ సత్యనారాయణ శర్మ గారి పునర్జన్మలు - అప్పనాచార్య సర్ థామస్ మన్రో ఒక్కరేనా అన్న టపా చదివాకా మరి !

ఈ విషయం మీద చాలా రీసెర్చ్ అమెరికా లో జరిగినంతగా ఇంకెక్కడా జరిగి ఉండదేమో మరి. ఆ మద్య మా హిందూ వారు పాస్ట్ లైఫ్ ఆఫ్ గ్రేట్ మెన్ మీద ఒక పుస్తకం రివ్యు చేసారు. అందులో మన అబ్దుల్ కలాం గారు ఇంతకు మునుపు జన్మలో ఏమై ఉండే వారని ఆ పుస్తక రచయిత విశ్లేషించారు . అంతే  కాక జవహర్ లాల్ నెహ్రు గురించి కూడా విశ్లేషించి నట్టు గుర్తు.

అట్లా , ఈ విషయం కొంత సీరియస్ గా ఆలోచించ వలసిన విషయం మరి ! ఏమంటారు మరి ?

సరే ఈ విషయం లో స్వామీ శివానంద (డివైన్ లైఫ్  సొసైటీ సంస్థాపకులు ) గురించి చదివిన ఓ సంఘటన ఇక్కడ రాసి నేనూ గాయబ్ అవుతాను మరి !

స్వామీ గారిని ఓ విదేశీయుడు అడిగాడట (ఇట్లాంటి ప్రశ్నలన్నీ ఈ విదీశీయులకి ఎట్లా తడతాయో మరి ?) - పూర్వ జన్మలో నేనెవరో ఎట్లా తెలుసు కోవడం అని ? అందుకు స్వామీ గారు , పూర్వ జన్మ గురించి నీ కెందుకోయ్ , మరిచి పోయి, ఈ జన్మలో నువ్వేం చెయ్యాలో అది చూడు అంటే, వాడు కుదరదు నాకది తెలుసుకోవాలి అని పట్టు బడితే నువ్వు డైరీ రాయడం మొదలెట్టు అంటే ఇవ్వాళి టి వి ఇవ్వాళ రాయి. రేపు రేపటికి ఇవ్వాళి టికీ చేర్చి రాయి. వారాంతం లో ఆ వారం మొత్తం మీదా కలిపి రాయి. ఇట్లా రాసుకుంటూ పోతే అంటే ఓ సంవత్సరం పాటు చేయి. వారాంతం లో ఆ వారం జరిగిన వాటిలో నీకు గుర్తు ఎంత ఉండేదో చూడు. ఇట్లా చేసుకుంటూ పోతే నీ జ్ఞాపక శక్తి పెరుగు తుంది. అంటే నీ మెదడు పదును పట్టిందన్న మాట . ఆ పై నీకు పూర్వ జన్మ జ్ఞాపకాన్ని బయటికి తీయడానికి వీలవ్వొచ్చు  అన్నారట !

మరి ప్రయత్నించి చూద్డా మంటారా ?

శుభోదయం !

చీర్స్
జిలేబి.