Wednesday, November 25, 2009

ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్

ఈ మధ్య ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ చాలా గొప్పగా నింగి వైపు దూసుకెడుతోంది! ఆ మధ్య క్రితం సంవత్సరం ప్రపంచ మార్కెట్లంతా ఇక ఉంటామా లేక ఊగిపోతామా అన్న స్థితి లో డిసెంబర్ నెలలో ఉండింది. ఒక్క సంవత్సరం తరువాయీ ఇప్పుడు నింగి వైపు జూమ్!! ఈ జూమ్ ఎంతదాకా కొనసాగొచ్చు? ఈ మధ్య జూలై 2010 లో మళ్ళీ సెన్సెక్స్ 21000 మార్క్ దాటుతుందని ఓ ప్రవచనం!

ఈ లాంటి స్థితిలో ఈ బ్లాగు రాయడం ఎందుకంటే , ఇది నిజంగా ఈలా నింగి వైపు రియల్ గా వెళ్తుందా అన్న ప్రశ్న ఉదయిచడం ! మీరేమంటారు?

చీర్స్
జిలేబి.

Saturday, November 21, 2009

ఇచ్ఛా మరణం vs ఆత్మహత్య

ఈ మధ్య ఈ ప్రశ్న ఉదయించింది. మహానుభావులు ఇచ్ఛా మరణం పొందుతారంటారు - ఉదాహరణకి కపాల మోక్షం ద్వారా ప్రాణాన్ని త్యజించడం లేక సజీవ సమాధి కావడం లాంటివి. జ్ఞాని ఐన మహానుభావులు ఈ లాంటి మరణం తో ఈ లోకాన్ని విడిచి పెట్టడానికి ఆత్మ హత్య కి సాదృశ్యం ఉన్నదా అన్నదే నా సందేహం. సామాన్య మానవుడు తాళలేని కష్టాలతో ఇక ఈ జీవితం తాను భరించడం లేడనుకుని ఆత్మ హత్య కి పాల్పడడం లేకుంటే ఆత్మ హత్యే సమస్యకి పరిష్కారం అన్న ఆలోచనతో జీవితాన్ని ముగించడం జరుగుతుంది. ఇదే మహానుభావులు శాస్త్రాలు "ఆత్మ హత్య మహా పాతకం" అంటారు! మరి నా కర్థం కాని విషయం ప్రాణాన్ని కపాలం ద్వారానో లేక సజీవ సమాధి ద్వారానో త్యజించడం ఆత్మ హత్య కాదా? తార్కికానికి అందని ఈ విషయం ! బ్లాగు రీడర్లు దీన్ని గురించి అభిప్రాయం తెలుప గలరు. ఇది పెద్ద మనుషుల ఫార్సు ఆలోచనలా ఉన్నది నాకైతే- అంటే పెద్దవాళ్ళు చేస్తే ఓ న్యాయం చిన్నవాళ్ళు చేస్తే మరో న్యాయం లాంటిది?

జిలేబి.

Wednesday, November 18, 2009

పంచేంద్రియాలకి ఆవల!

ప్రణవ్ మిస్త్రీ అన్న అబ్బాయి పంచేంద్రియాలకి ఆవల ఆరో ఇంద్రియాన్ని గురించిన ఈ పదిహేను నిముషాల టాక్ వీలు చేసుకుని చూడండి! అవకాశం కలిసివస్తే భారతీయులు ఎట్లాంటి ఇన్నో వేషన్ చేయగలరో అన్నదానికి ఇది నిదర్శనం

http://www.ted.com/talks/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_technology.html

చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, November 4, 2009

మదర్ మీరా - శ్రీమతి కమలా రెడ్డి ఒక పరిచయం


పుట్టినది చండేపల్లె నల్గొండ జిల్లా ఆంధ్ర దేశం
ప్రస్తుత నివాసం జర్మనీ దేశం
గృహస్తాశ్రమం !
పూర్వశ్రామం లో కమలా రెడ్డి గారు
ఇదీ చిన్ని పరిచయం వీరి గురించి.
ఛీర్స్
జిలేబి.

Sunday, November 1, 2009

శ్రీ ఏక్ హార్ట్ టొల్లె ఒక పరిచయం


శ్రీ ఏక్ హార్ట్ టొల్లె ఒక పరిచయం
పుట్టినది జర్మనీ దేశం
చదివినది లండన్ మహానగరం కేంబ్రిడ్జీ
నివాసం కెనడ దేశం లో!
ఒకానొక దినాన "అంతర్ముఖ పరివర్తన" ఆయన జీవితంలో మలుపు
అది ధ్రుఢమై అంతర్ముఖ ప్రయాణం
ఆపై పుస్తకాలతో "ప్రస్తుతాన్ని" గురించి వివరణలు!
ఇవీ ఆయన గమమించిన సత్యాలు ఆయన ఉపన్యాస దీటి కి సోపానాలు

ఛీర్స్
జిలేబి.

శ్రీ "మూజి" ఒక పరిచయం

శ్రీ మూజి
సత్సంగ్ విత్ మూజి !
అన్తోనీ పాల్ యంగ్
జమైకా దేశం పుట్టిన గడ్డ
ప్రస్తుతం నివాసం లండన్ మహా నగరం
పూర్వశ్రామం లో స్ట్రీట్ పైంటర్ , ఆర్టిస్ట్ , వృత్తి రీత్యా "అధ్యాపకుడు
తన నిరంతరాన్వేషణలో "పాపాజి" శిష్యరికం
రమణ మహర్షి వారసత్వ తాత్విక ఆలోచన దృక్పధం!
ప్రపంచ విస్తృత పర్యటనలలో "సత్సంగ్ విత్ మూజి" అన్న
టాపిక్ ఆయన "తాత్విక ఆలోచనలకి " వేదిక!

ఛీర్స్
జిలేబి.