Saturday, September 30, 2017

అత్త మామల చంపు స్త్రీ లక్షణములు :)


అత్త మామల చంపు స్త్రీ లక్షణములు :)
 

ఈ మధ్య శ్రీ వై వీ యారు గారి ఓ టపా లో కామెంటు పెడుతూ నాభి అన్న పదానికి వేరే పదం కొంత జిలేబీయం గా ఏదన్నా ఉందా అని చూస్తే ఉదరావర్తము అని కనిపించి వాడేసా !


అదురహో ! అమరావతి!
అదురహో వనవాటికా రాజధాని

 అదురహో ద్రాక్షతోటల రంగుచీరల ఉదరావర్తము!

 అదురహో బాగ్ బలి 🙂
 అదురహో వైవీయార్ 🙂


ఈ వైవీ యారు గారు మరో మెట్టు ఎక్కి ఆంధ్ర భారతి లో  ఉదరావర్తము అన్న పదానికి మొదటి వ్యాఖ్యానం చూసి అబ్బుర పడి OMG అని నోరు వెళ్ళ బెట్టేసారు :)

ఆంధ్ర భారతి ఉవాచ :

ఉదరావర్తము : ఆంధ్ర వాచస్పత్యము (కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి) 1953   

•అత్తమామలను జంపెడి లక్షణములు గల కన్యకయొక్క గుఱుతు. మామను చంపుదాని కుండునట్టి గుఱుతు : చూ, లక్షణము.1-౧

వైవీయారు ఉవాచ :

/ఉదరావర్తము// జిలేబిగారూ, ఇప్పుడే నానార్ధాలు చూశాను. మొదటిది ఇక్కడ అప్లై అవదు కానీ, అదేంటి అంత షాకింగ్ & సంచలనాత్మకంగా వుంది? అత్తామామలని చంపేవాళ్ళు ఆ గుర్తులు వేసుకుని మరీ పుడతారా? OMG!!!

వారి OMG చూసి అదిరి పడి ఏమయినా కొంపలు మునిగి పోయే లా పరిస్థితి వచ్చేసిందే మో అనుకున్నా :)

ఈ మధ్య బ్లాగులో తాళింపుల తాలి బన్లు ఎక్కువయ్యారని విన్నకోట వారంటేనూ , మనకి కూడా తాళి బన్నుల తాకీదు వచ్చేస్తుందే మో అనుకున్నా :)

ఆ తరువాయి హమ్మయ్య అని ఊరట పడి పోయా :)


అత్తా మామల చంపే స్త్రీ ల సాముద్రికా లక్షణాల మీద ఇంత మక్కువ ఉందా :) అని కొంత గూగిలించి తే
బృహత్ సాముద్రికా లక్షణ శాస్త్రం పుస్తకం కనబడింది. ఎందుకో యిందులో ఉండొచ్చేమో అనుకుని నాభి లక్షణా లలో చూస్తే ఏమీ సీరియస్ గా కనిపించ లేదు.

అర్థం కాలే ఎందుకు ఉదరావర్తానికి మామ గార్ని చంపడానికి నాభి కి లింకు పెట్టేరో అని.

ఆ తరువాత ఎందుకో కొంత సందేహం వేసి ఇదేమన్నా ఉదర లక్షణ మా అని మరో మారు ఆ పుస్తకాన్ని తిరగేస్తే ఉదర లక్షణాల లో ఒకటి గా ఇది కనబడింది :)


ఆంధ్ర వాచస్పత్యము, ఆంధ్ర భారతి వారి ఓపిక కి మెచ్చు కోవాలి అవన్నీ పట్టి తమ లిస్టు లో పెట్టేసు కోవడానికి :)

బృహత్ సాముద్రికా లక్ష్మణ శాస్త్రం ప్రకారం  ఉదర లక్షణా లలో ఒకటి ఇట్లాటిది; కానీ దానికి ఆంధ్ర భారతి వారెలా ఉదరావర్తానికి లింకు పెట్టారో తెలియదు ; (వారికి ఉదర + ఆవర్తము - అన్న అర్థం లో తోచి ఉండ వచ్చను కుంటా :) ఆవర్తము - శరీరమందలి సుడి )

బృహత్ సాముద్రికా లక్షణం - ఉదర లక్షణం


"ప్రలంబజఠరా హంతి శ్వశురం చాపి దేవరం" !


(మావయ్య + బావమరిది పాపం వీడూ డమాలే :)

For those to read the full bruhat samudrika shastra refer to the book (ఎంజాయ్ మాడి :)
https://archive.org/details/bruhatsamudrikas035840mbp

( మన దేశవాళి కన్నీ బృహత్ ఉండాలి :) - ఆ తరువాయి లఘు అని ఎవరైనా వ్రాయాలి - ఆ తరువాత దానికి భాష్యాలు వ్రాయాలి ; ఆ తరువాయి టీకా "టాట్" పర్యాయాలు వ్రాయాలి అప్పుడే విశదీకరణ అవుతుంది ; ఆ పై ఏ అమెరికా వాడో ఐరోపా వాడో దాన్ని ఆంగ్లం లోనో ఐరోపా భాషల్లో నో తర్జుమా చేసేసుకుని, పేటంటు రైటు కొట్టేసు కుని మరో కొత్త తెక్నీకు కన్బట్టేస్తాడు :)

బై ది వే, ఈ పదాన్ని అంటే ఉదరావర్తము అన్న పదాన్ని గూగిలిస్తే నేనే ఆది భాగ్యురాలిని అంతర్జాలం లో ఈ పదానికి :)  మీరూ ఈ పదాన్ని తెలుగులో గూగులించి అంతర్జాలానికి జిలేబి సాయమ్మునకు చీర్సు చెప్పుదురు గాక :)

ఈ పదానికి కందం అర్పించు కోవడానికి అర్హత ఉన్నవాడు మా సినీ దర్శకుడు ప్రస్తుతానికి మా జిల్లా వెంకన్న కి ఎస్వీ బీ సీ ద్వారా తన సేవల నందిస్తున్న సినీ రాఘవేంద్రుడు మాత్రమే :) కాబట్టి వారికో కంద కితాబు :)


ఉదరావర్తము పైన ద
గదగయని జిలేబు లాడగన్ చిత్రమ్ముల్
కుదిరిన చోటన్నామ్లెటు,
రదచ్చదము, రాఘవేంద్ర రావుని కైపుల్ :)ఇంతటి తో బోటి జిలేబీయము
సమాప్తము.

ఈ జిలేబి ముద్రికా సౌష్టవము చదివిన వారికి మా పద్మావతీ దేవేరి సమేత వెంకన్న సకల ఐశ్వర్యముల నిచ్చు గాక :)


విజయదశమి శుభాకాంక్షలతో
జిలేబి

Friday, September 29, 2017

మా జొళ్లెము మాదిగాన మధురమ్ముగనన్ !

మా జొళ్లెము మాదిగాన మధురమ్ముగనన్ ! 
 
మా జన్మ హక్కు వ్యాఖ్యల్
రాజేయుట! ఓ జిలేబి రగడల్ గిగడల్
సాజము మాకౌ ! విడువము
మా జొళ్లెము మాదిగాన మధురమ్ముగనన్ !
 
 
 
జిలేబి 

Monday, September 25, 2017

ఓ మై గాడ్! మియ కల్పా !
ఓ మై గాడ్! మియ కల్పా !
ఓ మై గాడ్! మియ కల్పా !

"ఫ్రీ" మీ సెల్ఫ్ ! ఆహ్! జిలేబి పిస్త్రిక్స్ ! పిస్త్రిక్స్ !

మామా మియా యుతిలె దు

ల్సీ! మెలి యోరా! వయోల !సెంపర్ ఫోర్టిస్ :)


జిలేబి

Thursday, September 21, 2017

రసనిష్యందిని -ఇమం శ్రీ రామభద్రం అస్మపుత్ర ఇతి త్వం - అహం వేద్మిరసనిష్యందిని - Rasanishyandhini-रसनिष्यन्दिनी - 100 verses-Grandeur of Lord Rama 
 

రసనిష్యందిని - Rasanishyandhini-रसनिष्यन्दिनि - 100 verses-Grandeur of Lord Rama , takes one through many of the greatest qualities of Lord Rama as seen by the visionary Sage Viswamitra.

Enjoy Reading.

The Scene - Dasaratha is reluctant to send young Rama and Vishwamitra answers all the inhibitions of Dasaratha in a very assured way while extolling the virtues of Lord Rama through the key words
"AHAM VEDHMI"

Original Sanskrit by Paruthiyur KrishnaSastri ( 1855-1911)
English translation with original Sanskrit verses included .


ఇమం శ్రీ రామభద్రం అస్మపుత్ర ఇతి త్వం !
అయం జగత్పిత్యేహం వేద్మి !


లింక్

https://archive.org/details/rasaniShyandinii


శుభోదయం
జిలేబి

Wednesday, September 13, 2017

కడవన్నెల నాణ్యము గద కాదంబరిదౌ ! 
కడవన్నెల నాణ్యము గద కాదంబరిదౌ !
 
 
వరమై వచ్చె జిలేబీ !
సరి యేనోయీ  జవాబు చక్కగ గనుమా
సరిబోవున్ప్రాస ర డ ల !
కడవన్నెల నాణ్యము గద కాదంబరిదౌ !
 
 
చీర్స్
జిలేబి  

Tuesday, September 12, 2017

జయ జయ హో నిఫ్టీ ! మార్కెట్ ఊంఛా హమారా :)
జయ జయ హో నిఫ్టీ ! మార్కెట్ ఊంఛా హమారా :)
 
దీనార టంకాల తీర్థ మాడినారు ముంబై స్టాకు సోదరులు
 
నిఫ్టీ ఇండెక్స్ పదివేల వరహాల కు పై బడి ముగిసిన
 
శుభతరుణము !

రారండోయ్ రారండి ! మోహన మోడీ రాగం

పాడేద్దాం :)

శుభాకాంక్షల తో


 
NSE-Snapshot-courtesy NSEINDIA.COM
 
 
చీర్స్
జిలేబి

Thursday, September 7, 2017

Map of India With Older Names!


Map of India With Older Names

 
 
 
చీర్స్
జిలేబి

Wednesday, September 6, 2017

ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన !


 
ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన !
 
ఒక
అద్భుతమైన
ఆలోచన
వచన కవిత లో
వయ్యారాలు పోతా వుంటే ,
ఛందం లో చచ్చి సగమై
బిక్క మొగమేసి
నిలబడుతోంది !
 
 
శుభోదయం
జిలేబి

Monday, September 4, 2017

బుచికో యమ్మ బుచికీ :)బుచికో యమ్మ బుచికీ !
 
వచన కవితలకూ
కాలం చెల్లిందా !
అబ్బ! తెలుగదేల యన్న !
 
ఏది రాసినా
ఈ అనాని ముచ్చు లకు
నచ్చక బోయెనే
 
బుచికో యమ్మ బుచికీ !
 
తెలుగు బ్లాగ్ లోకమా వర్ధిల్లు (తావా?) :)
 
 
బుచికోయమ్మ బుచికియా !
మచర్చిక కవిత లనానిమసు వెగచుటయా !
వచనమ్ములకును సుదతీ
కిచకిచ యను నరులు వచ్చి కీసర యనిరే !
 
చీర్స్
శుభోదయం
జిలేబి

Friday, September 1, 2017

జిలేబి వారి జాంగ్రీ :)


జిలేబి వారి జాంగ్రీ :)
(కాపీ పేష్టస్య కాపీ పేష్టుహు)
చాలా కాలం గా అదేమి ఈ పేరు జిలేబి . వీరికి జిలేబి అంటే అంత ఇష్టమా జిలేబి అని పేరెట్టు కున్నారు అని అనుకున్న వారూ ఉన్నారు !

సరే , జిలేబి వారు జాంగ్రీ వేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో మరి !?

జాంగ్రీ కి జిలేబీ కి వ్యత్యాసం ఉందంటారా ? రెండూ స్వీట్లే !  . ఎక్కువైతే వెగటే . జిలేబి + జాంగ్రీ ఒక్కరే వేస్తే , అదే బాణలి లో వేసారను కొండి అప్పుడు ఇది జిలేబి యా జాంగ్రీ యా అన్న సందేహం కూడా రాక పోదు మరి .

జాంగ్రీ కొంత మంద పాటి . జిలేబి సన్నపాటి . ఇదీ ఒక వ్యత్యాసమేనా ? నాలుగైదు జిలేబి లను కలిపేస్తే ఇక జాంగ్రీ అయిపోదూ ? ఆ పాటి దానికి స్పెషల్ గా జాంగ్రీ వేయాలా అన్న మాటా రాక మానదు !

పూర్వ జమానాలో రాయచోటి లో పని జేసే టప్పుడు ఓ సాయిబు వేసే జాంగ్రీ అంటే పడి చచ్చి కొని తినే వాళ్ళం . ఈ జాంగ్రీ ని ఆ సాయెబు కోవా జాంగ్రీ అని అమ్మే వాడు . అప్పటికే అతను అరవై సంవత్సరాల పై బడి ఉన్న వాడు . ఇప్పుడు వారి సంతతి ఏమైనా ఆ కోవా జాంగ్రీ ని వేస్తున్నారేమో మరి .

ఇంతకీ ఇట్లా తాడూ బొంగరం లేకుండా టపా పెడితే అది జాంగ్రీ అవుతుందా ? లేక జిలేబి అవుతుందా ?

ఇక జిలేబి వారి జాంగ్రీ ఏమిటి అంటారా ?

అసలు జాంగ్రీ వేద్దామా జిలేబి వేద్దామా అన్న సందేహం లో కొట్టు మిట్టాడి మా అయ్యరు గారి ని అడిగా ఏమండీ అయ్యరు గారు ఇట్లా జాంగ్రీ జిలేబి అంటారు గా ? ఇవన్నీ మన భారద్దేశ పిండి వంట లేనా ? లేక 'ఫారెను' వంట లా అని ?

వారికి తోచింది వారు చెప్పేరు - ముసల్మాను లు భారద్దేశం పై దండ యాత్రల కు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఇవన్నీ వారితో బాటు వచ్చిన వంటకాలు అయి ఉండ వచ్చు - కాల గతి లో భారద్దేశ పిండి వంటల లో కలిసి పోయి ఉండ వచ్చు అని .

ఉదాహరణ కి ఈ ముంత మామిడి పప్పు ఉంది చూసేరు - ఇది పోర్చుగీసు వారితో వచ్చింది - ఇప్పటి కాలం లో ఈ జీడి పప్పు వేయని పాకం ఏదైనా మన దేశం లో మరి ఉందా ?

ఇది కాదా మరి భారద్దేశ గొప్ప దనం ? ఆంగ్లం లో అంటారు చూడండి - మెల్టింగ్ పాట్ అని అట్లా దేశం లో కి వచ్చిన ప్రతిది దేశం లో ఇమిడి పోయి మరో సరి కొత్త రూపాన్ని సంతరించు కోవడమే కదా ఈ భరత భూమి గొప్ప దనం !

ఇస్లాము దేశ వాళీ సనాతన ధర్మం తో కలగలిసి సూఫీ - దేశవాళీ సూఫీ అవడం, ఈ రెండిటి మధ్యా ఉన్న మంచి విషయాలను గ్రహించి శిక్కు మతం ఉద్భవించ డం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు జాంగ్రీ లు ఎన్నైనా వేయ వచ్చు !

మరో ఉదాహరణ - దేశవాళీ తనదై చేసేసు కున్న మొబైలు !

బయలు కెళ్ళినా మొబైలు పట్టు కునే వెళ్ళే వాళ్ళం అయ్యేంత దాకా వచ్చేసా మంటే ఇది మరో మెల్టింగ్ మెగా దేశం కాదూ మరి !ఈనాటి e-జాంగ్రీ తో
చీర్స్ సహిత
జిలేబి
నేటి నారదుల వారి పని :)  (మన టపా మాలిక లో టాప్ గా ఎట్లా కనబడటం ?)
నేటి నారదీయం - బెడిసి కొట్టిన ఎక్స్పెరిమెంటు :)
మొత్తానికే మోసమొచ్చె :) మాలిక జయహో జిందాబాద్ !