Tuesday, September 3, 2019

ಕಾಮೆಂಟಾಲಂಟೇ ಇಕ್ಕಡ ಕಾಮೆಂಟುಡೀ :)

ಕಾಮೆಂಟಾಲಂಟೇ ಇಕ್ಕಡ ಕಾಮೆಂಟುಡೀ :)

ಜಿಲೇಬಿ

"హమ్మయ్య! పీడా విరగడయ్యె!!!

పేపర్ చదవడం అలవాటెప్పటిదీ? అరవైఐదేళ్ళ కితంది. పద్నాలుగో ఏట నాలుగో ఫారం చదివేటప్పుడైనది కదూ!  అలవాటెలా అయిందీ? ఆరోజుల్లో పేపర్ పల్లెటూరికి రావడమంటే, అదో యజ్ఞం. ఈ రోజు పేపర్ రేపో ఎల్లుండో టపాలో వచ్చేది. ఆ పల్లెలో ఎంత మంది కొచ్చేది పేపరు? ఒకటి హైస్కూల్ కి రెండవది ఓ కలిగిన షావుకారు గారికి. . 


http://kasthephali.blogspot.com/2019/09/blog-post_3.html

Monday, September 2, 2019

గణాధ్యక్షాయ ధీమహీ !
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలతో
శుభాకాంక్షలతో

చిత్రము కర్టసీ - Keshav of The Hindu fame.


Indonesia Ganesha :)
శుభాకాంక్షలతో

వందనములయ గణేశా!
మందగతి యెకానమీయె మార్పును గానన్
తొందరగా తొండముతో
అందరి పైచూపుమయ్య అనుకంపనమున్!


జిలేబి

Monday, August 26, 2019

పట్టమిదే స్వర్ణ సింధు ! Bharat's Ratna !


పట్టమిదే స్వర్ణ సింధు ! భారత్స్ రత్నా!ఫోటో కర్టెసి - గూగుల్ అమ్మణ్ణి :)

పట్టపు కర్టెసీ - ఆంధ్రప్రభ ; New Indian Express వారు :)


పట్టుగ గెల్వంగా జై
గొట్టిరి; కోమలియె శ్రీమకుటమార్జింపన్
పట్టిరి బ్రహ్మ రథమ్మును
పట్టమిదే స్వర్ణ సింధు ! భారత్స్ రత్నా !
జిలేబి

Saturday, August 24, 2019

శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలుశ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు !చిత్రము కాపీరైటు - శ్రీకేశవ్ ఆఫ్ హిందూ ఫేమ్‌శుభాకాంక్షలతో

జిలేబి

Friday, August 2, 2019

కాఫీ కా మింటు రుచియె కాఫి జిలేబీ :)


కాఫీ కా మింటు రుచియె కాఫి జిలేబీ :)

బీరమ్మినోడు యూకె పోనాడు
కాఫీ అమ్మినోడు కాలవాహినిలో కరిగిపోనాడు
చాయ్ అమ్మినాయిన దేశాన్ని నిలబెడుతున్నాడు !
అయ్యలారా అమ్మలారా
మీ డ్రింకు మీ జీవితాన్ని 
నిర్ధారిస్తోంది.
జర బద్రం :)


జిలేబి


Monday, July 15, 2019

చతుర వినోదపు పాయసానంద స్వామీ జీ కీ జై :)చతుర వినోదపు పాయసానంద స్వామీ జీ కీ జై :)
 
 
 
"స్వామీ మిత్రత్వ వచస్శ్రీయుత చతుర వినోదపు పాయసానంద స్వామీ జీ కీ " ఓ భక్త పరమాణువు ఊపందు కున్నాడు !
 
మరో భక్తుడు జై జై జై అంటూ నినాదాలిచ్చేడు!
 
దాంతో భక్త పరమాణువుల సంఘం జోషందు కుంది.
 
ఆ పవిత్ర కృష్ణా తీరాన ఆకాశం దద్దరిల్లింది !
 
ఇరు రాజ్యాల రాజులతో మహా పొత్తు గల్గి స్నేహమేరా జీవితం స్నేహమేరా శాశ్వతం అన్న నానుడి కి ప్రతీక గా ,  మారు పేరుగా మిత్రత్వ బిరుదాంకితు లైన స్వామీ జీ తమ రఫ్ పెప్పర్ గెడ్డం తడి మేరు !
 
అనుగ్రహ సంభాషణం మొదలెట్టి నారు !
 
జనాలు తండోప తండంబులు గా వేంచేసి ఉన్నారు ! ఇవ్వాళ మీ కందరికీ జిలేబీ ప్రసాదం గా అంబాళ్ కు  నైవేద్యంగా సమర్పించు కున్న ఖీరు తో బాటు స్వీకరించి గాని మీరు వెళ్ళ కూడదని "కట్టళై " పెట్టి నారు స్వామీ వారు !
 
వారి పరమానంద శిష్యుడు మరో మారు ఊపందు కున్నాడు ! జై బోలో స్వామీ ....
 
వారు చతురులు ! ప్రస్తుతం రేపటి నుంచి చాతుర్మాస్య వ్రతం లోకి వెళ్ళ బోతున్నారు ! అందుకే "చాటురా" నందా బిరుదాంకితు లై , భక్త జన సందోహం చేత 'చతుర' స్వామీ జీ గా పేరు గడించినారు !
 
ఎక్కువ గా ఆయాసం ఆయన్ని పట్టి పీడించేది ! అదిన్నూ పాయసం తాగేక మరీ ఎక్కువయ్యేది ! దాంతో వారు బెనారెస్సు కెళ్ళి పాయసాన్ని త్యజించినారు ! అప్పటి నుంచి వారికి పాయసానంద బిరుదు కూడా దక్కింది !
 
 
వారి మాటే ఒక వినోదం! వారు మహా వినోదానందులు ! ఆనందం ఫాస్టు ఫుడ్డేతి వ్యాజనాత్ అని వారి ఆశ్రమం  ఛాయలలో జిలేబీ  ఫాస్టు ఫుడ్డు స్టాల్  ప్రముఖ స్థానం కల్పించి వినోదానంద స్వామీ బిరుదును గాంచి నారు !
 
 
ఇట్లా ఎన్నెనో బిరుదులు గలిగిన మా స్వామీ వారికి, పాతకులారా ! సారీ,  పాట(ఒత్తు ట) కులారా ! చదువరులారా ! మీరు కూడా ఓ మారు జై కొట్టు డీ !
 
స్వామీ మిత్రత్వ వచస్ శ్రీయుత చతుర వినోదపు పాయసానంద స్వామీ జీ కీ !
 
జై
జై జై
జై జై జై !
 
 
 
చీర్స్
 
జిలేబి
 

Friday, July 12, 2019

మిత్రత్వ వచస్శ్రీయుత చతుర వినోదపు పాయసమ్ము :)

మిత్రత్వ వచస్శ్రీయుత చతుర వినోదపు పాయసమ్ము :)


వావ్ ! మరీ జిలేబీయమే యిది :)


ఎంజాయ్ మాడి :)


జిలేబి

Sunday, June 16, 2019

టోల్ ఫ్రీ నెంబరు బిజీ గా వున్నది :)


టోల్ ఫ్రీ నెంబరు బిజీ గా వున్నది :)

అప్పుడప్పుడు‌ టెలిఫోన్ చేస్తుంటే మీరు "కాల్చేసిన‌వారు" మాట్లేడే పరిస్థితుల్లో లేరని " ఆవాజ్" విని‌ మా‌ అయ్యరు గారితో చెబ్తే ( ఆయన ' కవి ' కష్టేఫలి‌ వారిలా :)) ఓయ్‌ జిలేబి నువ్వు "కాల్చేస్తే " వాళ్లింకా యెట్లా‌ మాట్లాడతారే అంటూ బోసి నవ్వు నవ్వే జంబునాథన్ కృష్ణ స్వామి‌గారు ఇవ్వాళ పిలిచి " ఇదిగో చూడు మోడీ గారికి సలహాలు‌ కావాలంటా టోల్ ఫ్రీ నెంబరు ఇదీ ఫోన్‌ చేసి నా సలహాలు చెప్పు అన్నారు


సరే పెద్దాయన చెప్పేరు కదా అని‌ మోడీ జీ ఇవిగో మా‌ అయ్యరు గారి సలహాలని టోల్ ఫ్రీ నెంబరు‌ కు‌ ఫోన్ చేస్తే ఎంతకీ కలవదే మరి :) ఫ్రీ నెంబరు ఆల్ వేస్ బిజీ :)


వామ్మో ! దేశం లో ఇంత మంది సలహాలిచ్చే వారున్నారే
అని మురిసి పోయా ! ఆ మాటే మా అయ్యరు గారితో అంటే  " ఒసేయ్ మొద్దూ దేశంలో సలహాలిచ్చేవారు మాత్రమే ఉన్నారని ఓ నవ్వు నవ్వేసి పోన్లే నెంబరు‌ బిజీ గా వుంది అదే పది వేలని ఊరుకునేసేరు :)


మీరూ ప్రయత్నిద్దురూ :)

మోదీ కి ఐడియా లివ్వండి

టోల్ ఫ్రీ - 1800 117 800


Best of luck :)చీర్స్
జిలేబిThursday, June 13, 2019

నగరి నారి రోజా భళారే :)


నగరి నారి రోజా భళారే :)అలుగగ యేఐ సీసీ
ములుగుగ వచ్చెన్ జిలేబి ముదితకు ప్రియమై
వెలుగున్ మా రోజా యిక
తళుకుల తోడై భళిభళి తరుణమ్మిదియే :)

జిలేబి

Saturday, April 6, 2019

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు !
బ్లాగ్ వీక్షకులకందరికి
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర
ఉగాది శుభాకాంక్షలు !
 
 
శ్రీలు పొంగ గాను శ్రీవికారి శుభముల్
విరివి గాంచు గాక విదురులార !
కామనలివి యేను కవివరు లార! పు
రికొను గాక నెల్లరి కవనములు!

శుభాకాంక్షలతోజిలేబి