Saturday, August 8, 2020

మలయాళమా లేక మళయాళమా ఏది సరి ?

 

మలయాళమా లేక మళయాళమా ఏది సరి ? లేక రెండూ సరియేనా ?


ఈ మధ్య  ంంంంంంంంంంంం

 "నాతో నేను నాగుర్ంచి" అనే బ్లాగులో ఓ తెలుగు సినిమా "పూర్తి నిడివి మళయాళ సినిమా" అంటే వినరా వారు "గయ్యిమని" లేచేరు -


"జిలేబి” గారు,

ఆ భాష పేరు “మ..ల..యా..ళం” అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా వినిపించుకోకుండా “మ..ళ..యా..ళం” అనే వ్రాస్తారేమిటి? మీరు గానీ “సీతయ్య” / సీతమ్మ బాపతా? మా నాయర్, మేనన్ స్నేహితులకు చెబుతానుండండి "

దానికి సదరు బ్లాగ్వోనరు వేణు శ్రీకాంత్ గారు 

"

రెండు రకాలుగానూ పలకవచ్చు పకృతి వికృతి రూపాలు అన్నట్లుగా అని ఉందండీ ఆంధ్రభారతి నిఘంటువులో"


అన్నారు.


దానికి మళ్లీ వినరా వారు వేణూశ్రీకాంత్ గారు,


ఈ విషయమై కేరళలోని నా మలయాళ స్నేహితులను ఇప్పుడే సంప్రదించాను. మలయాళం (മലയാളം రెండవ అక్షరాన్ని గమనించండి) అనడమే కరక్టని చెప్పారు వారంతా. “మళయాళం” (മളയാളം) అని కూడా అనవచ్చా అని అడిగితే ఒప్పుకోలేదు .... వ్రాత లోనైనా సరే, పలుకు లోనైనా సరే.

పోనివ్వండి, మన ఆంధ్రభారతి రెండూ సరైనవే అంటోంది అంటున్నారుగా, అలాక్కానివ్వండి. ఇందులో పెద్ద ముంచుకు పోయేదేముంది."


అన్నారు


దానికి బదులుగా జిలేబి వారి జవాబు :)"మలయాళమే సరి‌
అప్పుతచ్చాయ నమః

మలయ + అళము -మలయ పర్వతము + సముద్రపు ప్రదేశము కల దేశము అక్కడి భాష

ఓ సారి మీ మిత్రులను వినరా వారు కనుక్కుంటారా ఈ వివరణ సరియేనా అని ?"ఇంతకీ ఈ మలయాళము లో యాళమనగానేమి ? 

:)

అది మలయ + అళము నా 
మల+ యాళము నా ? 
లేక వేరే ఏదైనానా ?

లేక ????

తెలిసిన వారు చెప్పగలరు ఇట్లు నారదీయ
జిలేబిWednesday, August 5, 2020

జై శ్రీ రామ్ ! జైజై సీతారామ్ !


జై శ్రీ రామ్ ! 

జై జై సీతారామ్

జైజైజై లక్ష్మణాగ్రజా!

జైజైజై 


జిలేబి


Saturday, August 1, 2020

జిలేబికి మల్లినాథసూరి రించోళి వారి పురస్కారము - బిరుదు ప్రదానము‌ - డాక్టరేటు పట్టముజిలేబికి మల్లినాథసూరి రించోళి వారి పురస్కారము - బిరుదు ప్రదానము‌ - డాక్టరేటు పట్టము

బ్లాగ్బాంధవులారా!

జిలేబి కల నెరవేరింది.
మల్లినాథసూరి రింఛోళి వారు
జిలేబి‌కి పురస్కారమున్ను
బిరుదు ప్రదానమున్ను
డాక్టరేటు పట్టమున్ను
ఇచ్చి సత్కారము గావించి చున్నారు.

కావున ఈ సభా‌కార్యక్రమమునకు
మీరెల్లరు వచ్చి జిలేబి తీయదనాల
నాస్వాదించాలె.జి లే బి కి
కవితాసాంబారిణీ
బిరుదు ప్రదాన
మహోత్సవము
బై
మల్లినాథసూరి రింఛోళిజిలేబి

కన్యకాంబ లాలికన్యకాంబ లాలి


From
Descriptive Catalogue
Of
Telugu Manuscripts
Vol 12.

జిలేబి

Wednesday, July 29, 2020

తింత్రిణీ ఫల సూప మిశ్ర రసఃతింత్రిణీ ఫల సూప మిశ్ర రసము
చేయు విధానముజిలేబీయము
జిలేబి

Sunday, July 19, 2020

లకలక లక! ఆత్మల మాటలు విందాం రండిలకలక లక! ఆత్మల  మాటలు విందాం రండి   సుశాంత్రాజ్పుట్ తో హఫ్ లైవ్

నాయనలారా రండి రండి

జిలేబి

ది వరల్డ్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ !

Sunday, July 5, 2020

March 21, 2023.March 21, 2023.
జిలేబి

Monday, June 29, 2020

అరవై నాలుగు గళ్ళ కథ!చదరంగం ప్రియుడయిన ఒక రాజు వద్దకు ఒక వేద పండితుడు వచ్చాడు.ఆ పండితుడు అతన్ని ఒక ఘనపనస చదివి ఆశీర్వదించాడు.

అప్పుడు ఆ రాజుగారు "ఏమయ్యా! పండితా! ఈ వేదపనసలు ఎవరైనా నేర్చుకుని చదవవచ్చు!
చదరంగం ఆడడానికి సహజమైన తెలివి కావాలి. నాతో కేవలం ఒక 20 ఎత్తులు పూర్తయ్యే వరకు ఆడి నిలువు! అప్పుడు నువ్వడిగిన కోరికను నెరవేర్చుతాను." అన్నాడు.

అప్పుడు ఆ పండితుడు "రాజా! నాకు చదరంగం వస్తుందని కాదు గానీ, మిమ్ములను సంతోషపరచడానికి ఆడతాను" అంటూ రాజుతో చదరంగం ఆడి 20 ఎత్తులు పూర్తయ్యే వరకు నిలిచాడు.

రాజు గారూ ఆటను చివరి వరకూ కొనసాగిద్దాం! అన్నాడు.కానీ ఆ పండితుడు "రాజా! ఆటను ఇక్కడితో ఆపడం నాకు క్షేమమూ - గౌరవం కూడా!
రాజు గారితో 20 ఎత్తుల వరకు ఆడగలిగాను అని గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు! " అంటూ సున్నితంగా తిరస్కరించాడు.

"సరే! పండితా! నీ తెలివిని గుర్తించాను. మాట ఇచ్చినట్లుగా నీ కోరిక నేరవేర్చుతాను.చెప్పు! " అన్నాడు రాజుగారు.

మహారాజా! చదరంగంలో 64 గడులు ఉంటాయి కదా!
ఒక గడిలో ఒక గింజ -
రెండవ గడికి అంతకు రెట్టింపు రెండు గింజలు -
మూడవ గడికి మళ్లి రెట్టింపు 4 గింజలు -
నాలుగవ గడికి మళ్లి రెట్టింపు 8 గింజలు -
.... ఇలా 64 గడులకు లెక్క వేసి ఆ ధాన్యాన్ని పంపండి చాలు! అదే మహాప్రసాదం." అంటూ ఆ పండితుడు వెళ్లిపోయాడు.

రాజు సరే ! అని ఆ పని మంత్రికి పురమాయించాడు.

ఆ పండితుని వెంట మంత్రి గారు కూడా వెళ్లి తన ఆస్థాన గణికులతో ఎంత ధాన్యం అవుతుందో విచారించాడు.

తిరిగి వచ్చిన మంత్రితో రాజుగారు "పండితుడడిగాడు కదా .. మొదటి గడిలో ఒక ధాన్యపు గింజ.. రెండవ గడిలో దానికి రెట్టింపు రెండు.. మూడవగడిలో దానికి రెట్టింపు నాలుగు.. తర్వాత8 గింజలు, ఐదవ గడిలో 16 గింజలు..
‘అయితే ఏముంది.. చదరంగంలో ఉన్నదంతా 64 గళ్లేగా.. ఇచ్చుకోవలసిందేమో గడికీ గడికీ రెట్టింపు.. వెఱ్ఱి పండితుడు.. గింజలకు గింజలు రెట్టింపు చేసుకు పోయినా ఎన్నివస్తాయి..? ఏదేనా మంచి అగ్రహారం కోరుకుని ఉండాల్సింది..’

‘అలా తీసెయ్యకండి మహారాజా !.. ఆ పండితుడేమీ వెర్రిబాగులవాడు కాదు.. ’

‘ఎందుచేత..?’ అన్నాడు రాజుగారు.

‘లెక్క కట్టి చూసుకుంటే.. ఆ పండితుడడిగిన ధాన్యపు గింజలు ప్రపంచంలో ఎవరూ ఇవ్వలేరు కనుక..!’

‘ఎందుకు..?  ఆశ్చర్యపోతూ అడిగాడు మహారాజు

ఎన్ని ధాన్యపు గింజలో మన గణికులు గంటలకొద్ది లెక్కించి చెప్పిన సంఖ్యను ఆ పండితుడు వేదగణితం ద్వారా క్షణంలో చెప్పేసాడు మహారాజా !  అంతే కాదు దాన్ని సులువుగా గుర్తుంచుకునే విధంగా ఆశువుగా ఒక చంపకమాల పద్యం కూడా చెప్పాడు.

‘అలాగా.. ఏమిటా పద్యం..?’

‘ఇదుగో.. వినండి మహారాజా !’

శర శశి షట్క చంద్ర శర
  సాయక రంధ్ర వియత్ నగాగ్ని భూ
ధర గగనాబ్ధి వేద గిరి
    తర్క పయోనిధి పద్మజాస్య కుం   
జర తుహినాంశు సంఖ్యకు ని
 జంబగు తచ్చతురంగ గేహ వి   
స్తర మగు రెట్టికగు
            సంకలితంబు జగత్ప్రసిద్ధిగన్

పద్యం విన్న మహారాజు ‘దీన్లో తేలిన లెక్కెక్కడుంది..? అంతా బాణాలూ, చంద్రులూ, ఆకాశం, అంబుధి,కొండలు తప్ప..’

‘అదే మహారాజా ! మనదేశ పండితుల మేధ.. సంక్షిప్తంగా అల్పాక్షరములతో అనల్పార్థసాధకంగా ప్రజ్వరిల్లిన మేధాశక్తి అది..’

‘సరే… సరే.. విప్పి చెప్పు..’

 ‘ఈ పద్యంలో లెక్కచిక్కు విడిపోవాలంటే మనపూర్వుల సంఖ్యాగణన పద్ధతి తెలియాలి.. వారు ఒక్కొక్క అంకెకు విశ్వంలో విరాజిల్లే ప్రకృతిశక్తులను సంకేతాలుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు..

ఈ పద్యంలో

శర, సాయక, -  అనే పదాలకు అర్థం బాణాలు అని .( మన్మథుని పంచసాయకములు) ఇక్కడ ఆ రెండు పదాలు 5 సంఖ్యను సూచిస్తాయి.

గగన, వియత్ - 0
(ఆకాశం గగనం శూన్యం)

శశి, చంద్ర, తుహినాంశు -1
(చంద్రుడొకడే భూమికి )

షట్కము - 6

రంధ్ర - 9

(నవరంధ్రాలు)
నగ, గిరి, భూధర - 7

అగ్ని - 3
(మూడగ్నులు; గార్హపత్యాగ్ని, దక్షిణాగ్ని,ఆహవనీయాగ్ని)

అబ్ధి, పయోనిధి - 4

వేద -4
(చతుర్వేదములు)

తర్క - 6
( షట్ తర్కప్రమాణాలు, ‘ప్రత్యక్ష, అనుమాన, ఉపమాన,శబ్ద, అర్థాపత్తి, అనుపలబ్ధి’)

పద్మజాస్య - 4
(పద్మజుడు బ్రహ్మ, చతుర్ముఖుడు)

కుంజర - 8
(అష్ట దిగ్గజములు)

ఇవీ ఇందులోని అంకెలసంకేతాలు.. ఇప్పుడు ఇవి ఆయా పదాల దగ్గర పెట్టుకుని చూస్తే..’
శర శశి షట్క చంద్ర శర
5     1     6         1    5
            సాయక రంధ్ర వియత్ నగాగ్ని భూ
                  5       9       0         7  3
ధర గగనాబ్ధి వేద గిరి
  7     0  4      4    7
            తర్క పయోనిధి పద్మజాస్య కుం
               6         4           4   
జర తుహినాంశు సంఖ్యకు ని
8       1
            జంబగు తచ్చతురంగ గేహ వి
స్తర మగు రెట్టికగు   సంకలితంబు జగత్ప్రసిద్ధిగన్

అంకెలు లెక్కించెటప్పుడు మనపూర్వీకుల సాంప్రదాయ సూత్రం .. ‘అంకానాం వామతో గతిః’ -
కుడినుంచి ఎడమకు చేర్చి చదువుకోవాలి..

అలా చేస్తే చివరగా తేలిన సంఖ్య.

1,84,46,74,40,73,70,95,51,615

ఒకకోటి 84లక్షల 46వేల 74కోట్ల 40 లక్షల73 వేల 70కోట్ల 95 లక్షల 51వేల 615

ఇంత పెద్ద సంఖ్యను పిలవడమే కష్టం.ఇక ఇంతోటి ధాన్యాన్ని నిలవచేయాలి అంటే,
ఒక ఘనమీటరు విస్తృతిగల గాదెలో దాదాపు ఒకటిన్నర కోటి గింజలు దాచవచ్చు అని అంచనా వేసుకుంటే,
4మీటర్ల ఎత్తు 10 మీటర్ల నిడివిగల గాదెలు దాదాపుగా 12,000 ఘనకిలోమీటర్లు విస్తీర్ణం కావాలి..

పేర్చుకుంటూ వెళితే  300,000,000-ముప్పై కోట్ల కిలోమీటర్లు.. అంటే భూమికి సూర్యునికి ఉన్నదూరానికి రెట్టింపు.

పోనీ లెక్కపెట్టడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో అంటే
సెకనుకు ఒక్కగింజగా లెక్కించితే అన్నీ లెక్కించటానికయ్యేవి  58,495 కోట్ల సంవత్సరాలు..
అదీ సంగతి…

వేదపండితులతో వేళాకోళం తగదు మహారాజా !…నిజానికి అతడు చదివిన గణపనస కూడా లెక్కలకు ,ధారణ శక్తికి సంబంధించినదే ! ఎంతో ధారణ శక్తి - పాండిత్యం - సాధన ఉంటేకానీ గణాపాటి కాలేరు. అతడు ప్రేమగా ఆశీర్వదించడానికి వస్తే అతని వేదవిద్యను కించపరిచారు. ఇప్పుడు ఏం చేయడం ? మాట తప్పిన దోషం సంక్రమిస్తుంది .

అది విన్న మహారాజు సిగ్గుపడ్డాడు. అతని పూర్వీకులనుండి ఎవ్వరు కూడా ఇప్పటివరకు మాట తప్పలేదు.

ఏం చేసి ఈ దోషం నుండి తప్పించుకోవలో ఆ పండితున్నే అడుగుదాము. అని ఆ పండితున్ని పిలిపించి క్షమించుమంటూ వాగ్దాన భంగ దోషం అంటకుండా ఏం చేయాలో చెప్పుమన్నాడు .

ఆ పండితుడు" రాజా ! ఈ లోకంలో ఆవుకు విలువ కట్టలేము. ధాన్యం బదులుగా అవును ఇవ్వండి చాలు !" అని ఆ రాజును వాగ్దాన భంగ దోషం నుండి తప్పించాడు.

పద్యం ::పాత గ్రంధాలనుండి

                                     స్వస్తి

                  ( ఓపికగా చదివిన వారికి)

                        ధన్యవాదములతో

                         గురుమంచి రాజేంద్రశర్మవాట్సాపు
జిలేబీయము :)

Wednesday, June 24, 2020

మాయా మాలిక - మళయాళం మూవి


ఈ మధ్య బ్లాగ్లోకంలో సుజాత గారు మళ్లీ కాలెట్టి మళయాళ సినిమాల లిస్టిచ్చేరు. కొంత మంది ఉత్సుకత చూపేరు మేమూ చూస్తామండీ అని. సో వారి కోసం ఈ మాయా మాలిక చిత్రం చూడకుంటే ఓ మారు చూద్దురు.

గమనిక - ఫలానా వాడి కొడుకు కాబట్టి, వాడి వంశ చరిత్రను ఉద్దేశించి డైలాగులు, తొడలూ అవీ కొట్టుకోడాలు, సంక్రాంతి స్పెషల్  మసాలా సినిమాలు ఇవేవీ లేవు దీనిలో :)

గమనిక - రెండు - బ్లాగులున్న వారే టపా కట్ట గలరు.‌‌‌ బ్లాగ్ లేని‌ వారలకీ సదుపాయం‌లేదు. :)
ఎంజాయ్

జిలేబి

Monday, June 15, 2020

సహజీవనం !సహజీవనం
========

దోమలతో చేస్తున్నాం
బొద్దింకలతో చేస్తున్నాం
బల్లులతో, నల్లులతో చేస్తున్నాం
పెనిమిటితో, పెండ్లాముతో చేస్తున్నాం

ఆఫ్టరాల్ కరోనాతో చేయలేమా :)జిలేబి
ఉబోస