Tuesday, April 13, 2021

ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు!జవసత్త్వమ్ముల కాపా

డవలె సుమా బతుకు పరుగిడవలె జిలేబీ !

ప్లవమంటె తెప్ప యట! నా

వ వలె జనులను కడతేర్చవలెను జిలేబీ !శుభాకాంక్షలతో

జిలేబి

Sunday, January 3, 2021

మా తెలుగు తల్లికి "మొழி" పూదండ!

 

మా తెలుగు తల్లికి


మొழி పూదండ !
Thursday, November 26, 2020

అసంభావితాలు (story continues)

 

అసంభావితాలు :)


Story continues.


కొన్ని కొన్ని పదాలు కొన్ని ‌కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉపయోగించకుండా కాలగర్భంలో కలిసిపోతే అవి ఓ‌యబ్బో తప్పే తప్పూ అంటూ చాంతాడంత టపాలు రాసే విదులనబడే విదురులు గల పంచదశలోకాని కున్నూ, బ్రౌను దొరగారి ‌నిఘంటువు లోని పదమే కదాండి అంటే ఆంధ్రభారతి లో లేదంటూ లింకు చూపించే మా వినరా వారికున్నూ, ఇదే మాట మా జైగొట్టి వారు సవాలు విసిరి మరిన్ని ఆధారాలతో వస్తే ఆయ్ చర్చ ఇంతటితో సమాప్తమనేసి ఏకపక్షాన నిర్ణయం తీసుకున్న మా శ్యామలరాయల వారికున్నూ బస్తీ మే సవాల్ ఇదిగో స్క్రీను షాటు - బ్రౌను నిఘంటువు నుండి‌. కాయ్ రాజా కాయ్

ఇక్కడ కామింటడానికి 

టపా అద్దెకివ్వ బడును :)ఇట్లు 

నారదీయ

జిలేబి

Saturday, November 14, 2020

దీపావళీయము

 

బ్లాగ్ బాంధవులకు


కర్మ వశాత్తు జీవితంలో

పంచదశలోకంలో

కలిసి సంబరాలు

చేసుకుంటున్న 

అందరికి


ఈ దీపావళి ఇప్పటి

సంక్లిష్ట పరిస్థితి నుండి

మానవాళిని

తప్పిస్తుందన్న 

ఆశాభావంతో


దీపాలు వెలుగ వలె నీ

శాపమగు కరోన తొలగి, చక్కగ మెరుగై

వ్యాపారములు, పరమపద

సోపానపు బతుకు బండి సొబగుగ కడచన్!శుభాకాంక్షలతో

జిలేబి

14-11-2020.


Monday, November 2, 2020

ఏకత్వం


శరీరము ఆత్మ విడివోకుండా

ఏకీకృతంగా వుండగలవా?


అన్ని పనులూ చేసుకుంటూ
మృదుత్వాన్ని పెంపొందించుకుంటూ
అప్పుడే పుట్టిన పసిపాపలా నిర్మలంగా
వుండగలుగుతావా ?

నిర్మలీకరించుకుంటూ నీ అంతర్దృష్టిని మలినం
కాకుండా చూసుకోగలుగుతావా?

అందరిని ప్రేమిస్తూ దేశాన్ని పాలిస్తూ
నిస్వార్థుడవై వుండగలుగుతావా?

దివికి సింహద్వారమైన శక్తి స్వరూపిణి
గా మనగలుగుతావా ?

సమీక్షించుకుంటూ నిష్కపటంగా
నిష్కామివై నీ పని చేయగలుగుతావా?

క్రొంగొత్తదనానికి జీవంపోస్తూ
అన్నిటినీ కలిగి నిర్మోహంగా
నిష్కామకర్మతో
నిరంకుశత్వం లేక పరిపాలించటమే
ధర్మ ప్రవర్తన.

దావొ దే జింగ్
లావొ జు.

Source-10

Carrying body and soul and embracing the one,

Can you avoid separation?
Attending fully and becoming supple,
Can you be as a newborn babe?
Washing and cleansing the primal vision,
Can you be without stain?
Loving all men and ruling the country,
Can you be without cleverness?
Opening and closing the gates of heaven,
Can you play the role of woman?
Understanding and being open to all things,
Are you able to do nothing?
Giving birth and nourishing,
Bearing yet not possessing,
Working yet not taking credit,
Leading yet not dominating,
This is the Primal Virtue.

This is the Primal Virtue.

స్వేచ్ఛానువాదం
జి లే బి.


తృప్తి

 


మొత్తం నిండేలా చూడకు.
కొంత వదిలిపెట్టు‌.

కత్తికి పూర్తిగా పదునుపెట్టాలనుకోకు
మొక్కవోతుంది.

అంతా నీకే కావాలనుకోకూ
ఎవరూ దానిని కాపాడలేరు‌.

సంపదలసంఖ్యాకం
కీర్తిబావుటాలు
నాశనానికే మార్గాలు.

నీ పని అయ్యాక విశ్రామం తీసుకో.
దివికి మార్గమిదే.

దావొ దే జింగ్

లావొ జు.

Source-9

Better stop short than fill to the brim.

Over-sharpen the blade, and the edge will soon blunt.
Amass a store of gold and jade, and no one can protect it.
Claim wealth and titles, and disaster will follow.
Retire when the work is done.
This is the way of heaven.

స్వేచ్ఛానువాదం


జి లే బి.

ప్రవాహం

 


అత్యున్నత మైన సాయం‌
నీరు లాంటిది‌.

నీరు కోటానుకోట్లకు జీవనాధరం
సునాయాసంగా‌‌.

జీవనం నేలకు దగ్గిర వుండేలా చూడు.
ధ్యానంలో హృదయాంతరాళాలోకి వెళ్లు‌.
ఇతరులతో సున్నిత ప్రవర్తన,కరుణ తో వుండు.


మాటల్లో సత్యం
ప్రభుతలో ధర్మం
వ్యాపారంలో స్పర్థ
కార్యశీలత్వంలో సమయపాలన
వుండేలా చూసుకో.


పోట్లాటలు వద్దు.
దూషణలూ వద్దు.

దావొ దే జింగ్
లావొ జు

Source-8

The highest good is like water.

Water gives life to the ten thousand things and does not strive.
It flows in places men reject and so is like the Tao.
In dwelling, be close to the land.
In meditation, go deep in the heart.
In dealing with others, be gentle and kind.
In speech, be true.
In ruling, be just.
In business, be competent.
In action, watch the timing.
No fight: No blame,
స్వేచ్ఛానువాదం

జి లే బి.

Sunday, November 1, 2020

మౌని

 


దివి, భువి శాశ్వతం.
ఎందుకు శాశ్వతం?
వాటికి పుట్టక లేదు కాబట్టి.

మౌని నిస్స్వార్థుడు.
అందుకే ముందంజ‌ వేయగలుగుతాడు‌.

అతడు నిస్సంగుడు.
అందుకే అందరితో మమేకం.

నిష్కామ కర్మ నిచ్చెన అతని 

పూర్ణత్వానికి.

దావొ దే జింగ్

లావొ జు

Source - 7

Heaven and earth last forever.

Why do heaven and earth last forever?
They are unborn,
So ever living.
The sage stays behind, thus he is ahead.
He is detached, thus at one with all.
Through selfless action, he attains fulfillmen

స్వేచ్ఛానువాదం
జి లే బి.

అంతర్లీనపు చైతన్యం

 

అంతర్లీనపు చైతన్యానికి మరణం లేదు.
తానొక మహిళ ~ మూలపుటమ్మ.

ఆవిడ సింహద్వారం మూలం దివికి భువికి.
అది ఓ కనిపించని ముసుగు.

దాన్ని ఉపయోగించు.
అపజయమన్నది ఉండదెప్పుడు.దాావొ దే జింగ్   

లావొ జు 

Source-6

The valley spirit never dies;

It is the woman, primal mother.
Her gateway is the root of heaven and earth.
It is like a veil barely seen.
Use it; it will never fail.


స్వేచ్ఛానువాదం

జి లే బి.

Friday, October 30, 2020

కేంద్రంతో మమేకం

 

దివి, భువి నిరంకుశం.

కోటానుకోట్లు వాటికి లెక్క లేదు.

జ్ఞాని నిరంకుశుడు.
జనులాతనికి దిష్టిబొమ్మలు.


దివికి భువికి నడుమ స్థలం కొలిమి తిత్తిలాంటిది.
రూపం మారుతూంటుంది.
కాని‌ స్వరూపం మారదు.

దాని గమనంలో పుట్టేవెన్నెన్నో.

అంతులేని మాటలకర్థంలేదు‌.

కేంద్రంతో మమేకమే శరణ్యం.

దావొ దే జింగ్

లావొ జు‌

Source- 5

Heaven and earth are ruthless;

They see the ten thousand things as dummies.
The wise are ruthless;
They see the people as dummies.
The space between heaven and earth is like a bellows.
The shape changes but not the form;
The more it moves, the more it yields.
More words count less.
Hold fast to the center.


స్వేచ్ఛానువాదం

జి లే బి.