Monday, July 28, 2014

ఇవ్వాళ వర్జ్యం కాబట్టి ఫ్లైటు డిలే !!

ఇవ్వాళ వర్జ్యం కాబట్టి ఫ్లైటు డిలే !!

ఏమమ్మాయి  ఫ్లైటు డిలే  ? అడిగా ఫ్లైటు ఎక్కి ఎంతకీ బయలు దేరక పోతే

వర్జ్యం ఉందండి కాబట్టి ఫ్లైటు లేటు గా బయలు దేరుతుంది చెప్పిందా చూడ చక్కని సుందరాంగి కాని ఫ్లైటు సుందరి .

ఆ అన్నా ఇదేప్పటి నించి వర్జ్యం గట్రా చూడ్డం మొదలెట్టేరు మీరు ?

ఈ మధ్య వరసబెట్టి ఫ్లైటు లు కూలు తూంటే మా ఎయిర్ లైన్ వారు ఆ స్ట్రో కన్సేల్టే షన్ కొత్త గా మొదలెట్టే రండీ ... ఆ పధ్ధతి ప్రకారం బయలు దేరే ముందు వర్జ్యం గట్రా కాలం చూసు కుని ఫ్లైటు ని ఆకాశం లో కి లేపమని మా మేనేజు మెంటు ఉత్తర్వు ' చెప్పిందా ఎయిర్ హోస్టెస్ .

మరో కొత్త తరానికి కొత్త పునాది కి నాంది !

చీర్స్
జిలేబి

 

Friday, July 18, 2014

ఇక మీదట నేను 'ట్వీటర్' తో నే బ్లాగాడుతా !! - @జిలేబిహాట్ !

ఇక మీదట నేను 'ట్వీటర్' తో నే బ్లాగాడుతా !! - @జిలేబిహాట్ !

ఈ మధ్య 'పే' పరులు - అనబడు 'పేపర్లు' చూస్తోంటే అసలు పేపర్లు చదవాలా లేక వాళ్ళ వాళ్ళ ట్వీ ట్ల కి తీత లకి సబ్ స్క్రైబ్ చేస్తే పోలా అని పిస్తోంది !!

ఇంత కు ముందు జమానా లో మా మీడియా విలేకరి పాపం ఉరుగులు పరుగులు పెట్టి సమాచారం సంపా దించే వారు !! ఆ తరువాత వాటిని కష్టపడి టెలెక్స్ ల తో కుస్తీ పడి , ఫోన్ల తో బెజారుపడి ఎట్లాగో అట్లా న్యూసు రూమ్ కి అందించే వారు !

ఈ మధ్య ఎలెక్ట్రానిక్ మీడియా పుణ్య మా అని , ఎస్ ఎం ఎస్ లు, ఈ మైళ్ళు గట్రా లతో స్వంత న్యూస్ లనో కాకుంటే బారోడ్ న్యూస్ లనో తమ తమ పేపర్లకి 'టం' టం' చెయ్యటం సర్వ సాధారణం !!

ఇక ఇప్పుడు నడుస్తున్న మోడీ గారి జమానాలో ఏమన్నా సరే, న్యూస్ అంటే ట్వీ ట రీ దేవి కరుణా కటాక్షములే అన్న స్థాయి కి వచ్చేసింది !

ఇక మా హిందూ వారైతే పోద్దస్తమాను , మోడీ ఇట్లా ట్వీ టెన్ గట్లా ట్వీ టెన్ అంటూ ఊదర గొట్టడం (వేరే పేపర్లు నేను చదవను గాక చదవను అయినా ఊహించ గలుగుతా - మా మీడియా గురించి మాకు తెలీదా మరి -- వాళ్ళు అంతే నని కీబోర్డు నొక్కి 'ట్వీ టి త్వీటి మరీ వక్కాణించ గలను !) మొదలెట్టేరు !

ఇక న్యూస్ పేపర్లు , మీడియా వాళ్లకి మసాలా ట్వీ ట్ల తిట్ల లో నే ఉందని తెలిసి పోతోంటే నేను మాత్రం ఎందుకు ట్వీ ట కూడదు @జిలేబిహాట్ అంటూ సెటిల్ అయి 'ట్వీటీ స్వీట్ తార' అయి , రాబోయే కాలం లో బ్లాగులు కూడా ట్వీ ట ర్నిం చె చేయ దలచుకున్నా !!

అంతే కాదు ఈ పొద్దున మా అయ్యరు గారికి కాఫీ పెట్టి వారికే ఒక ట్వీ టు పెట్టా - యువర్ కాఫీ ఈజ్ రెడి డియర్ అంటూ !!

జిలేబి యా మజాకా మరి !!

ఫాల్లో మీ @జిలేబిహాట్ !!

చీర్స్
@zilebihot

Saturday, July 12, 2014

దేముడి కాలి బంతి !

దేముడి కాలి బంతి !
 
 
'పోపుల'
ప్రార్థనలకి
దేముడి
కాలి బంతి
సవాలు !!
 
చీర్స్
జిలేబి
జర్మనీ అర్జంటీనా
కాలి బంతి ఆట
కి స్వాగతం !!
 

Saturday, July 5, 2014

గోల్కొండ కి దారెటు ?


నాంపల్లి స్టేషను కాడా
రాజాలింగో .. రాజాలింగా !
ఈ గోల్కొండకి దారెటు ?
చీర్స్
జిలేబి
 
 
(పన్ ఇంటేన్దేడ్ - నో సీరియస్నెస్  ప్లీజ్!!
ఫోటో కర్టసీ : గూగ్లాయ నమః !)

Thursday, July 3, 2014

సదా పాలయ సారసాక్షి -'మోహన' జిలేబీయం !


సదా పాలయ సారసాక్షి -'మోహన' జిలేబీయం !
 
Enjoy మోహన  రాగం !
Sadaa Paalaya Saarasaakshi
Lyrics GN Balasubrahmanyam 
From the movie Mr Fraud
 
 
 
చీర్స్
జిలేబి