Saturday, May 13, 2023

Dancing Dark Clouds - 51

 శ్యామలీయ కందాలు - 51


భువనైక మోహనుని ది

వ్యవిలాసపుమూర్తిని తనివారగ దర్శిం

ప వలనకొ కన్నులున్ వే

లువేలు కలిగిన? తపమ్ములొనరింప దగున్జిలేబి

70 comments:

 1. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 51

  భువనైక మోహనుని ది
  వ్యవిలాసపుమూర్తిని తనివారగ దర్శిం
  ప వలనకొ కన్నులున్ వే
  లువేలు కలిగిన? తపమ్ములొనరింప దగున్

  జిలేబి

  ReplyDelete
 2. -

  ప్రాస యతుల సరి జూచుచు
  పూసల మాలవలె గుచ్చి పువ్వారుపదాల్
  వేసిన మాటను వేయక
  చేసిన యతనము ఫలింప చేవడి పద్యాల్

  జిలేబి

  ReplyDelete
 3. -
  ವಾರೆವ್ವಾ ಕರ್ನಾಟಕ !

  అదె కర్నాటక ! కాంగ్రె
  స్సదే! శివకుమార? ? సిద్ధ రాముడ ! "నఫ్రత్
  కి దుకానుబందు ముహబత్
  కి దుకానిది" రాహులు పలికెను ఢిల్లీలో !


  ಜಿಲೇಬಿ

  ReplyDelete
 4. -

  చెలి ! ఏకనిష్ఠ వలయున్
  భళి యాధ్యాత్మికముగా సఫలమొందంగా
  తెలియని ఫకీరు లెల్లరు
  కలియుగ దైవమనుకొనకు కంద జిలేబీ !

  జిలేబుల్స్

  ReplyDelete
 5. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 52

  నోరున్నదనుచు పలుకన్
  కూరిమి, వారింక కారుకూతల తో ఛీ
  త్కారము!పరిభవ మేలా?
  శ్రీరాముని పలుకరించు శ్రీకరమౌరా!

  జిలేబి

  ReplyDelete
 6. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 53

  నీదయ చాలు భవమనెడు
  వేదన దాటెదను రామ ! వేల్పువు నీవే
  నీదు పదపంకజములె క
  దా దురితదమనమయా! సతతము కొలిచెదన్


  జిలేబి

  ReplyDelete
 7. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 54

  జయముల గూర్చును కోరగ
  భయమును పోగొట్టు వేడ భద్రంబతడే
  బయిసిన కోరగ ధనకన
  క యిహపరభగముల నిచ్చు కపిరథుడతడే


  జిలేబి

  ReplyDelete
 8. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 55

  ధారుణి నెల్లరు తెలివిడి
  చేరంగ కొలువను మేలు సీతాపతినే
  శ్రీరఘు రామా! పాహి! స
  దా రహి కురిపించుమయ్య దాశరథి! ప్రభో!


  జిలేబి

  ReplyDelete
 9. -
  క్రీడాసక్తుని మార్చె ప్ర
  గాఢపు తెలివిడి గలిగిన కవివర్యునిగా
  వేడంగ జగన్మాతన్
  పాడి యగును, మాత సుతునిఁ బరిణయమాడన్!  ReplyDelete
 10. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 56


  నామము చేయని బ్రతుకే
  లా! మన దాశరథి పదములన్ పడని కర
  మ్మేమిటికి? స్వామి సేవల
  కై ముందుపడని తనువు సఖా మన కేలా !

  జిలేబి

  ReplyDelete
 11. -

  ఛందస్సు గణాలకోసం మనమెల్లా‌అయినా సాగదీసో లేక తోక కత్తిరించో రాసిపడేసుకోవచ్చు. అడిగేవాడెవడోయ్ హద్దరి బన్నా వాడికి ఒక‌ మొటిక్కాయి వేసి కూకోబెట్టు :)

  మారీచుని మారిచియని
  కోరిన నెరి మనము మార్చు కొనవచ్చండీ !
  వేరర్థంబది తెలుపం
  గా రాదంతె! పడితరము కవివరులదెగా!


  జిలేబి

  ReplyDelete
 12. -

  కలలు కనే హృదయమిదే
  నలవోకగ కోరె నిన్నె నా ప్రేయసి రా
  వె లలన! భామిని ! ఆమని!
  చెలిమికి చెకుముకి జిలేబి చెంతకు రావే

  జిలేబుల్స్

  ReplyDelete
 13. ఆహా... బతికొచ్చారా. అపుడెపుడో శర్మ గారూ, బండి గారూ, విన్నకోట వారి చర్చల్లో తెలిసింది మీరు మాయమయ్యారని. తర్వాత నేను మాలిక చూడడం ఇవాళే. మీ ఉనికి రహస్యంగానే ఉణ్ణీయండి, కానీ ఇలాంటప్పుడైనా మీ క్షేమం తెలుసుకోవాలనుకునే మాలాంటి వాళ్ళ కోసం, ఏ శర్మ గారి లాంటి వారి వద్దనో మీ గురించి మౌలిక సమాచారం ఉంచితే బాగుంటుంది. ఆలోచించండి.

  ReplyDelete
  Replies
  1. -

   ఆహా ! బతికొచ్చారా !
   ఓహొ! నరసరాయలు, అయయో అనగా ఆ
   పై హా! ప్చ్! యన శర్మా
   జీ, హా! పోయిరని బండిజీ తలచిరిగా


   జిలేబుల్స్ :)

   Delete
  2. నిజంగా బతికి వచ్చిందా,హాలీవుడ్ జాంబీ సినిమాలల్లో లాగ ఆశలు చావని దెయ్యమై "నిను వీడని నీడను నేనే" టైపులో వచ్చిందా అని నాకో దౌటు,ఎవరు రూఢి పర్చాలి?

   Delete
 14. -

  రాయల వారివలె జిలే
  బీ యవనాశ్వపు సవారి వీరాంగణయో!
  ఈ యమ దొరికిన చోట
  ల్లా యమ్మో ల్యాండు డీలులా కబ్జాయో!

  జిలేబి

  ReplyDelete
 15. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 57


  తనువున స్వస్థత లేకయు
  మనసున సుంత ధృతి లేని మనుగడ యేలన్?
  మనసున రాముని తలవని
  మనుగడ యేల ?ససి నిమ్మ మది నినుతలవన్

  జిలేబి

  ReplyDelete
 16. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 58

  నిన్ను పొడగాంచ కలిగెన్
  కన్నులు రెండు మహనీయ కపిరథ! రామా!
  నిన్ను మరిచి పామరులన్
  మిన్నగ చూచెదనకో ? ప్రమేయము నీవే!

  జిలేబి

  ReplyDelete
 17. -

  సరదా టపాయె రాయొ
  చ్చు! రాయరూ తాతగారు చువ్వన ప్లీజ్ ప్లీజ్
  నరసింహారావయ్యా
  మరి వత్తాసుపలుకండి మంచి టపా రాన్

  జిలేబి

  ReplyDelete
 18. -

  రామార్పణమభినందన
  లీ మానస పూజకున్ భళీ శ్యామా !మీ
  రాముని కీర్తన లెన్నియొ
  ప్రేముడి మీరంగ నిలిచె వేదంబగుచున్

  జిలేబుల్స్

  ReplyDelete
 19. -
  శ్యామలీయ కందాతిశయము - 59

  నేనడిగిన దెల్లా రా
  మా నీ పద సన్నిధి! మణిమాణిక్యములే
  మైనా కోరితి? ? అడిగితి
  నా నే శక్తుల ? పదవుల నా కోరితి నే ?


  కందానికి కందమ్మా :)
  టూ మచ్ జిలేబి

  ReplyDelete
 20. -

  శ్యామలీయ కందాతిశయము - 60

  నిన్నే రామా నమ్మితి
  మన్నింపుము నేయితరుల మదిలో నెంచన్
  తన్నిన నీవే యక్కున
  మిన్నగ చేర్చుకొనినన్ సుమీ నీవే రా!

  కందానికి కందమ్మా !

  టూ మచ్ జిలేబి :)

  ReplyDelete
 21. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 61

  ముక్తివదాన్యత యుక్తియు
  శక్తియు నొసగెడు ప్రసన్ను సత్యుడతనిదే
  రక్తిని గొలిపెడు నామము
  భక్తులు కీర్తించు పరమ పావన మౌరా!


  జిలేబి

  ReplyDelete
 22. -

  17-5-2023 (బుధవారం)
  కవిమిత్రులారా,
  'కిక్, కుక్, చిక్, చెక్' పదాలను ప్రయోగిస్తూ
  తెలుగు భాషా వైభవాన్ని గురించి
  స్వేచ్ఛఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
  (ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన దత్తపది)

  చిత్తూరు లో శతావధానము జరిగినదా ! తెలియక పోయెనే :)

  తిరుపతి వేరే కుంపటి అయిపోనాది :)

  కుక్కిన పేను నిదుర విడి
  గ్రక్కున చిక్కగు సమస్య కనులన్ బడగా
  కిక్కిచ్చెడు విధి పద్యపు
  చిక్కదనము చెక్కు పొంగు సిరి తెలుగుదగున్

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. కుక్ చేసిన చిక్కెను ముక్కల నెం
   చక్కగ బొక్కుచు, పక్కన కిక్కిచ్చు మందు చుక్క
   లొక్కటిగ గొంతెక్క, మత్తెక్కి ఛుక్ఛుక్
   చక్చక్కను తైతక్కలకు ఠక్కని చెక్ పెట్టేదెవరో! ...

   (ఇది పద్యమా? ... తెలీదు గానీ ...
   బామ్మకంకితం ... :)

   Delete
 23. ఏదన్నా చెప్పు అబ్బో యేమి యెండలండి బాబోయ్ అంటూ భాస్కరుడే సూర్యుని పై కంప్లైంటు :)


  రాయాలండి మిగిలినది
  ఈయెండయు వేడియున్ భరించుట సాధ్యం
  బా యెవరికైన ? చెప్పం
  డీ! యిబ్బంది మరి ! వైపరీత్యమె నండీ

  నైస్ :)
  జిలేబి

  ReplyDelete
 24. -
  వీరు ప్రొఫెసరుగ! చెబుతుం
  టారండీ కొత్తకొత్త యర్థమ్ములతో
  ప్రేరేరపణలు గురువుల
  వారి దయయటంచు మీదు వాదించడమున్


  జిలేబుల్స్

  ReplyDelete
 25. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 62

  శరణాగతరక్షకుడని
  సురవైరుల కూల్చి గాచె సుచిరాయువులన్
  నరజాతికి నీతిపథము
  సరసముగా నేర్పినట్టి శ్యామలుడతడే


  జిలేబి

  ReplyDelete
 26. -

  శివకుమారుడున్ సిధ్ధుడు చెండు మల్లె
  లాట లాడుకొనుచు గుద్దు లాడు దినము
  ల కతి శీఘ్రము తెరతీత లక్షణములు
  తెలియ వచ్చుచున్నవి శుభతారకముగ

  జిలేబి

  ReplyDelete
 27. -

  సరిసరి జిలేబులకిదే
  తెరతొలగెన్ సిద్ధుడే ప్రతీకగ నిలచున్
  వరమాల జనాళి యలం
  కరించి జేజేలు పల్క కర్నాటకమే

  ReplyDelete
  Replies
  1. కర్నాటకలో రెండు కర్కాటకాలు....

   Delete
  2. బ్లాగుల్లో రెండు శ్యామలీయాలు ఉన్నాయి కద!

   Delete
 28. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 63

  విందుకు రమ్మని బిలచిన
  యెందుకు మొగమాటమన్న యెన్నగ నీవే
  డెందంబున నిండిన మా
  కందంబగు దాశరథివి కరుణామూర్తీ !


  జిలేబి

  ReplyDelete
 29. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 64

  పలువిధముల సామాన్యులు
  బలియయ్యిరి కలియుగమున బకవేషుల్ ధూ
  ర్తులు ఘనులయ్యిరయొ ప్రబు
  ద్ధులు పితరుల కొట్టిరయ్యొ దుండగులు ప్రభో!

  జిలేబి

  ReplyDelete
 30. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 65

  హరినామమొకటె చాలున్
  మరి యితరము లందితమ్ము మనకేలయ్యా
  సిరులేల మనకు ధనమై
  హరినామ భజనయె గలదిహపరమ్ములకై


  జిలేబి

  ReplyDelete
 31. -

  ఉపదేశమివ్వడానికి
  తపించు వ్యాఖ్యాత నచట తమరెవ రండీ
  కుపితులవడానికని ద
  బ్బుపన్నొకడు దూసె వ్యాఖ్య బుల్ బుల్ తారా :)

  ReplyDelete
 32. -

  ముద్దాయె నోట్లు రెండ్వే
  లద్దానికి నామమంట! లబలబ యంచున్
  పెద్ద తలలింక బ్యాంకుల
  వద్ద వరుస నిలబడుదురొ వడదెబ్బలతో :)

  ఓ నా బ్యాంకు నిఫ్టీ నువ్వేమంటావే సోమవారము :)

  బ్యాంకు నిఫ్టీ 43950+ చిలుకు :)


  జిలేబి


  ReplyDelete
 33. -

  ఎందుక లా ఓహ్ నవ్వొ
  స్తుందండీ? ఎందుకంటె సుతిమెత్తగ చూ
  స్తోందండి మన ప్రభుత్వము
  సందేహము కాంగిరేసు జయముపయిననో ?

  జిలేబి

  ReplyDelete
 34. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 66

  పన్నుగ సుమనోజ్ఞంబై
  యెన్నెన్నో రంగుల పువులే మాలలుగా
  కన్నుల పండువ తోడై
  అన్నియు మన బాలునిమెడ యందమొనర్చెన్  జిలేబి

  ReplyDelete
 35. -
  వెన్నుని నామపు కవివర
  మిన్నగ అనుమను చెరిపిరి మీకివె దండాల్
  మన్నించటాని కేమియు
  చెన్నుగ లేదు పద స్వామి చెంగు పరుగులన్


  జిలేబి

  ReplyDelete
 36. శ్యామలీయ కందాలు - 67

  ఇదియేమి జీవితమురా
  యిది యెన్నాళ్లిట్లు సాగ తీతయగునురా
  ఇదియే జన్మపు పాపమొ
  యిది తీరున రామ ! బతుకు నీదు దిటవలెన్

  జిలేబి

  ReplyDelete
 37. -

  సర్వేశ్వరేశ్వరుడవయ
  సర్వార్థప్రదుడవీవె స్వామీ రామా !
  సర్వాసునిలయుడవయా
  సర్వగుణోపేతుడవయ సర్వము నీవే


  జిలేబి

  ReplyDelete
 38. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 68

  హరి రామాకృతిని గొనన్
  పరిమార్చగ రావణునట, పైడినెలతయో
  ధరణిజగా సతియై వెస
  యరుదెంచెన్ కంబుపాణి! యబ్జాక్ష! నమో!

  జిలేబి

  ReplyDelete
 39. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 69

  సర్వేశ్వరేశ్వరుడవయ
  సర్వార్థప్రదుడవీవె స్వామీ రామా !
  సర్వాసునిలయుడవయా
  సర్వగుణోపేతుడవయ సర్వము నీవే


  జిలేబి

  ReplyDelete
 40. -

  వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరేమి ?

  బంగరు మణి వా రండీ
  ఠంగున తెలతెల్లవారి టపటప కామెం
  ట్లంగట తేదియు టైమును
  ట్రింగు‌న ప్రచురించి యిత్తురే యుత్తరమున్


  జిలేబి

  ReplyDelete
 41. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 70


  భూమిని పుట్టువులున్ రా
  మా! మొగమే మొత్తుచుండె మానవుగా నీ
  ధామమున తొంటినౌత ప్ర
  భో!మన్నింపుమనగా ప్రపుల్లవదనుడా!

  జిలేబి

  ReplyDelete
 42. -
  తాతగారికి,


  యుగళపు జీవన మధురిమ
  ల గమనపు తొలకరి జల్లు లా తల్లి జతన్
  జగమున మొదలైన దినము
  న గ చింతనమదె మదిని మునకలిడ ప్రణతుల్  బిలేజి.

  ReplyDelete
 43. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 71

  శ్రీరామ దేవుడా ని
  న్నేరా గొలిచెదను !స్వామి నెరనమ్మితి ని
  న్నేరా!భూమిజనుల నే
  లే రాట్టువి నీవె రామ! లీలావంతా!


  జిలేబి

  ReplyDelete
 44. ఒకానొకప్పుడు నీతో పంతం పట్టి నేను కూర్చిన కందాల తీపి గుర్తులు:
  యారమణ కేల పాతసి
  తార ముసలి సాయితిరి,హతవిధీ - నచ్చే?
  బూర గదర! మీదబడితె
  పారక ఉండున?తెలివిగ పరుగిడి పోడా!
  26 November 2017 at 23:45

  ఏలనొ, బోరుగ నున్నది!
  మాలిక యంతయు జిలేబి మయమై పోయెన్!
  మూల్గెడు నక్కకు దెబ్బల
  వోలె పలచబడె విజిట్లు, వోడి చనుదునా?
  27 November 2017 at 23:21

  పాండితి అహమును పెంచును
  మెండుగ, భక్తియు కుదరదు మొండితనముచే!
  మెండైనది పామరతయె,
  నిండైన మనిషికి భక్తి నిండవలెనుగా!
  29 November 2017 at 00:34

  ఇప్పటికీ సీసం మీదకి తప్ప కందం మీదకి మనసు పోవట్లేదు.గద్యంలోనే చెప్పగలిగింది పద్యంలో ఎందుకూ అని డౌటు,అంతే!

  ReplyDelete
 45. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 72

  రామ! రఘు రామ గోవిం
  దా! ముని జనమోహన హరి దామోదర! శ్రీ
  భూమిసుతాపతి రామా!
  కామిత వరదా! శరణము గతినీవెనయా

  జిలేబి

  ReplyDelete
 46. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 73

  లేమరి యోయని తిట్టెను
  రామునికి సమానమెవరు రావణ యనుచున్
  రాముని సంగతి తెలియక
  తామస వాక్యమ్ము లాడ ధరణిజ దర్భన్

  జిలేబి

  ReplyDelete
 47. -
  ఆహా జిలేబీయము :)

  గత సంవత్సరమున గే
  స్తు తన పనులను సలుపుట కుతూహలమౌ రీ
  తి తెనుగున రామ కీర్తన
  ల తెన్ను వ్రాసాను నేను లబ్జుగ సౌమ్యా !


  జిలేబి

  ReplyDelete
 48. -

  ఆనందినీ కల్లోలము :)

  మా యావిడతో పెళ్లికి
  మాయా లోకమ్ములో ప్రమాదమ్ముల ప్రే
  మాయణము సాగ కాలిడి
  సోయగముల తేలిపోయి సువిదుడనైతిన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete
 49. వనజ వనమాలీయము :)

  రుణ బంధాలనబడు కథ
  అనుభవముల చిత్రమాలికాభరణమ్మౌ!
  మనకింకొక్కరి పై అస
  హనమనగా న్యూనత మన యందున గలదౌ


  జిలేబి

  ReplyDelete
 50. -
  శ్యామలీయ కందాలు- 74

  నీయండ చాలు నయ్యా
  మాయను రామా గెలిచెద మరుగేలనయా
  ఆయప వర్గము నిమ్మా
  న్యాయమ్మిదె రామ! బ్రోవు నన్ దాశరథీ!

  జిలేబి

  ReplyDelete
 51. -
  శ్యామలీయ్ కందాతిశయము - 75


  నీకొఱకై యుగములుగా
  నేకాళ్లబడి వగచుచు కనికరమ్మునకై
  స్వీకారమునకు వేచితి
  శ్రీకర! జగదీశ్వర! ప్రభు! సీతారమణా!

  జిలేబి

  ReplyDelete
 52. జిలేబీయము :)

  నా కరవంరాదండీ
  మీ కామింటర్థమవలె మీరేమేడా
  లో కాస్త తెలుగు లో నే
  మా కేడ్వండి వివరముగ మహితాత్మ! వినన్


  ReplyDelete
 53. ఆహా మరో జిలే బుల్స్ :)

  ఇది అర వంట కదా? నా
  కది తెలియదు! అర్థమేమొ కాస్తైనా తె
  ల్వదు! వ్రాసే దేదో తెలు
  గుదనము తోరాయుడి కలుగు నెలమియు సుమీ


  జిలేబి

  ReplyDelete
 54. నారద జిలేబీయము :)

  అప్పిడి యా! యెవడుప్పూ
  చప్పూ లేనట్టి వ్యాఖ్య సంధాయించెన్ ?
  గప్పున రండహె ముందుకు
  చెప్పిండొక కాంతుడచట చిరుబురటంచున్

  జిలేబి

  ReplyDelete
 55. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 76

  హరి యింతవాడటంచున్
  హరి యంతయని పొగిడెదరు హరిసేవకుడై
  మరియింతగా మురియుచున్
  తురగంబయ్యెడు గరుడుని స్తుతి చేయుదురే?


  జిలేబి

  ReplyDelete
 56. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 77

  హరి పాదములొత్తెడు సతి
  సిరిని పొగిడెదరకొ? తల్లి చినచిన్నగ శ్రీ
  కరుని కొనియాడు వేళన్
  మరువక ఆ పరమసాధ్వి మంతు గొలుతురే

  జిలేబి

  ReplyDelete
 57. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 78


  భవబంధములను విడువవ
  లె వాద శీలము విడువవలె హరికటాక్ష
  మ్మె వరముగ బొందవలె నెం
  చవలెన్ హరిహరులొకరని సత్యమ్మిదియే


  జిలేబి

  ReplyDelete
 58. -

  శ్యామలీయ కందాలు - 79

  జగమే నిజమని నమ్ముచు
  భగవంతుని మది మరిచిరి బహుకాలము దం
  డగ బహు బాధల తోడు తి
  రిగిరి జనన మరణముల సుడిని గుండ్రముగా

  జిలేబి

  ReplyDelete
 59. -

  నీ యనురాగంబన్న
  న్నా యెన్నెన్నో పుటుకల నాకనుబంధం
  బాయెన్ విడరానిది నీ
  శ్రేయస్సునుకోరెదను పరిఢవిల్లంగన్

  జిలేబి

  ReplyDelete
 60. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 80

  మీరేమి చేసెదరయా
  మీ రాముని కొరకు? సిరుల మీకిచ్చెనయా
  మీరడగక మునుపె నతడు!
  మీరేమిచ్చేరతనికి మేవడి తోడై ?

  ReplyDelete
 61. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 81
  పూనితి నిదె దీక్షను రా
  మా! నిన్గూర్చి మరిమరి రమారమణ! ప్రభో
  గానము చేసెద నెపుడున్
  మానక నీవు వినిన నెర మది‌ నిండునదే!

  జిలేబి

  ReplyDelete
 62. -

  తెలుగోళ్ళకి తెనుగే రా
  దిల మాచన శర్మ గారు దీన్ని తెలిపిరీ
  పలకా బలకము నిమ్మా
  జిలేబులను వేయు తీరు శీఘ్రము నేర్వన్ :)


  జిలేబి

  ReplyDelete
 63. -

  పిల్లి యనగా బిడాల
  మ్మల్లె గలదె నీ జవాబు మాకు తెలుపవే
  తల్లీ అప్పిడియాకున్
  మళ్లీ చప్పిడికి అర్థ మసలుందామ్మీ ?

  జిలేబుల్స్ :)

  స్టాకు మార్కెట్టుని కుదిపేసేరేమిటి ఇవ్వాళ తాతగారూ ?

  జిలేబి

  ReplyDelete
 64. -
  శ్యామలీయ కందాలు - 82

  ఎన్నాళ్లకు గాచితివీ
  యెన్నాళ్లకు మంత్రమిచ్చి యీడేర్చితివీ
  యెన్నాళ్లకు సుకృతములకు
  మిన్నగ జూపితివి కృపను మేరుసమానా !

  జిలేబి

  ReplyDelete