Friday, October 13, 2017

రౌడీ రాజ్యపు మాలికుండు భళిరా రయ్యంచు వచ్చెన్ గదా!రౌడీ రాజ్యపు మాలికుండు భళిరా రయ్యంచు వచ్చెన్ గదా!


మా లక్కు పేట రౌడీ
చాలా నాళ్ళ తరువాయి‌ ఝంపాకంబై
కోలాహలముగ వచ్చెను
బేల! పటాలంబఖిలము వెంటదగులునో :


రౌడీ రాజ్యంబదిగో
కేడీ లకు బుద్ధి జెప్ప కీశము గన్ బ్లా
గ్వాడకు జిలేబి వచ్చెన్,
బోడీ ! యాహ్వానము తెలుపుమ వెనువెంటన్ :


రౌడీ రాజ్యపు మాలికుండు భళిరా రయ్యంచు వచ్చెన్ గదా!
బోడీ! బ్లాగుల కున్ జిలేబులగుచున్ బొంకప్ప లెల్లన్నికన్
గాడీరూటుల మార్చివచ్చు హరిమల్ గాన్పట్టు చుండెన్ గదా !
మేడాటంబులకున్నికన్ భళిభళీ మేగాపు లున్వత్తురే !పంచదశ లోక మేగాపులకు 
వెల్కమ్ కిచ కిచ !

చీర్స్
జిలేబి  

3 comments:


 1. లాబీయింగ్ జేయువారి
  బేబీలను బెదరుగొట్టు బ్లాగ్పోస్ట్లలోజీ
  లేబీయను వారు వచ్చి
  గోబీలను జెవులబెట్టి గొప్పగ కెలికెన్!

  ReplyDelete


 2. దండాలయ్యరొ లక్కుపేట రవుడీ! దబ్బంచు వచ్చేరయా
  నిండా చాల దినమ్ములాయె గద జ్ఞానేశా! సుఖమ్మే? యిలా
  గండాసాగొనివచ్చినార? వరుసన్ కామింట్ల చూడంగనే
  బండారోళ్ళ సభాస్థలిన్ సరిగనన్ వచ్చేరకో తెల్పుడీ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete