Saturday, October 22, 2016

మకుటా రామ - వయాంగ్ కులిత్ - Legacy of Rama's Crown-భాగం - 6-ఆఖరి భాగంమకుటా రామ - వయాంగ్ కులిత్ - Legacy of Rama's Crown-భాగం -6
(ఆఖరు భాగం)


ఇరవై మూడు - ఇరవై ఐదవ అంకం దాక

హస్త బ్రత - ధనంజయునికి కేశవ సిద్ధి ఉపదేశం - మకుటా రామ -అష్ట వ్రత !

అష్ట వ్రత ఇట్లా హస్త బ్రత గా అపభ్రంశం చెందినట్టుంది.

హస్త అంటే ఎనిమిది; వ్రత అంటే నిబద్ధత లేక అనుసరించ వలసిన పధ్ధతి మార్గం.

రామ దేవ (శ్రీరామ ) తన కాలం లో ఆచరించి న మేటి ధర్మం, తద్వారా రాజ్యాన్ని సుభిక్షం గా రామ రాజ్యం గా పాలించిన తీరు వర్ణన.

దానికి మూలం ఈ అష్ట వ్రత. ఈ అష్ట వ్రతాన్ని ఆచరించిన వాడు ఖచ్చితం గా మకుటాన్ని దాల్చిన వాడై తీరుతాడు (మకుటా రామ !) .

అవి ఏమిటి?

స్థూలం గా యిది మంత్ర పుష్పం సారాంశం లా ఉన్నది.

మంత్ర పుష్పానికి అపూర్వ మైన నిర్వచనం లా అనిపిస్తుంది.

అద్భుతః.

ఆంగ్లం  + తెలుగు లో నా కనిపించినంత వరకు క్రింద ఇస్తున్నా.

Kesawasidi - The eight principles known as the Hasthabrata are derived from the basic elements.

1- Sun illuminates the entire universe to bring life to all existence. So is a king who must serve as a  beacon of light for his entire monarchy.

2- Moon illuminates the night providing peaceful and protecting radiance. So is a king who must be able to offer enlightenment when the empire is cast in darkness.

3- Stars serve as adornments in the sky, as points of the compass to determine the seasons and impart a sense of direction. So is a king who must be the center of all ethics, conduct and cultural traditions in his kingdom;

4-Clouds elicit foreboding in all those behold them, yet at the moment they break into rain, they become a source of renewal. So is a king, who must exude a fearful and powerful aura. Yet his governance must lead to prosperity and peace.

5-Earth embodies a robust and pure nature. So is a king, must possess strength of character, not be easily influenced by flattery, and not be swayed by those spreading tales.

6-Ocean is wide, without limits, and fills all spaces as though infinitely. So is a king, whose character needs to be open and generous and not over-sensitive to those critical of him.

7- Fire has the ability to conquer all in its path without discrimination, yet at the same time is vital and necessary force. So is a king, who must have the courage to hand down punishment to those who deserve it, without an eye toward friend or family.

8-Wind has the ability to sweep across an entire locality in even measure.  So is a king, who needs to act consistently throughout his reign.

మంత్ర పుష్ప సారాంశం !

నిప్పు వేడి
గాలి వేగం
సూరీడి తాపం
చంద్రిమ చల్లదనం
తారల చమక్కు
మేఘ గర్జన
ఋతువుల రాగం
అన్నీ నేనే అన్నది జల పుష్పం
ప్రాణస్యప్రాణం అంతర్పుష్పం
అదే మంత్ర పుష్పం !


Arjuna- Then what is the essence of Hasthabrata , Venerable one?

Kesawasidi- Serving as an example. Live by it each day of your life.

మిగిలిన కథ

కేశవ సిద్ధి విజయ ధను ని అర్జుని కి యిచ్చి, దాన్ని కర్ణునిని కి అందజేయ మంటాడు. అర్జునిని నిష్క్రమణ.

కేశవ సిద్ధి శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ గా, ద్వారావతి (ద్వారక?) రాజు గా మారుతాడు.

క్రేస్న సిన  ఎంగ్ గెలుంగ్
మంగ్రుక్మినింగ్ చక్రనిర
కతోన్ కుమితిర్ కంగ్ అనెంగ్ అస్త
తుబు విస్ను సంగ్ బతర అరస గ్లెబుర్ బూమి
 
Kresna sinayeng gelung
Mangrukmining gelung,
Katon kumitir kang aneng asta,
Tuhu Wisnu sang Bathara arsa nglebur bumi


తిరుగు ప్రయాణం లో అర్జునుడు కర్ణుని కలవటం; అతని విజయ ధనువు ని తిరిగి యివ్వటం; ఆ పై దారిలో బంబాంగ్ సింతవాక ని కలవటం; సింత వాక సరసం (అర్జునినికి సింత వాక సెంబద్ర అని తెలియదు కాబట్టి ) మీద పడి రావటం; అర్జునుడు కోపం తో సెంబద్ర తో పోట్లాడటానికి దిగటం; సింతవాక సరసం గా విరసం; ఆ పై శ్రీ కృష్ణుడి రావటం; సింత వాక సెంబద్ర అని తెలియటం; సుఖాంతం !

ఈ మధ్య లో భీముడు అర్జునిని వెతుకుతూ వస్తోంటే దారి మధ్య లో కుంభ కర్ణుడు అతన్ని అడ్డు కొంటాడు; యిద్దరి మధ్యా వాగ్వివాదం; భీముడు కుంభ కర్ణుడి ని ఓడించటం; కుంభ కర్ణుడు తేజో పుంజమై భీముని తొడ లో కి వెళ్ళటం; (తద్వారా కేశవ సిద్ధి చూపించిన స్వర్గా రోహణ ) ; కుంభ కర్ణుని శక్తి కూడా భీముని చేరిందని చెప్పటానికి చెప్పిన కథ లా ఉంది.

ఆఖరు గా పాండవులంతా కలవటం.

శుభం !

======

కొన్ని లింకులు -

ఈ క్రింది లింకు లో కాకవిన్ రామాయణం ఆంగ్ల అనువాదం ఉంది. ఈ రామాయాణం దరిదాపుల్లో 900 AD ఆ ప్రాంతం లో వ్రాయ బడింది (జావా+సంస్కృతం కలబోత) ఆంగ్లానువాదం అద్భుతః !  దీనికి మూలం భట్టి వారి రామచరిత అన్నది ఉండ వచ్చు .

కాకవిన్ రామాయణం లింకులు - Serat Rama-

ఆర్కైవ్ డాట్ ఆర్గ్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్

Kakawin Ramayana


వయాంగ్ కులిత్ కి ఒక యూట్యూబ్ లింక్ (చాలా ఉన్నాయి ; ఇది ఒక 'సింతవక :) 

సమాప్తం

చీర్స్
జిలేబి

2 comments:

  1. అన్నిభాగాలూ ఆసక్తితో చదివాను. బాగున్నాయి. అభినందనలు

    ReplyDelete
  2. మనసులో మాట చెబుతున్నా!

    చాలా బాగున్నది. మీరు బాగా రాయగలరన్నదానిని కష్టేఫలి అన్నదాన్ని నిజం చేశారు. మీరు బాగా రాయగలరనీ నిరూపించారు. మీరేదైనా చేయగలరు. పద్యమూ రాసే పట్టూ దొరికింది. మరో సారి వినతి జన సామాన్యంలోకి రండి, వచనంలో మాటాడండి, ప్రజల్ని చంపకండి :) మీరు చెబితే నేను వినను అంటారా!...............

    గురువే మెచ్చిన టపాలు కదూ!

    ReplyDelete